tisdag 10 december 2019

Senast på LexNoxa :

Sverige tuffar på med eller utan ditt deltagande i demokratin.
Sverige är en maskin som aldrig stannar. 
Sverige sover aldrig, stänger aldrig, tar aldrig rast, paus, fika eller ledigt för landet sverige tuffar på dygnet runt, alla dagar om året. Den plats på jorden vi 10 miljoner medborgare kallar vårt land är här, varje dag är sveriges gränser på plats antingen de övervakas eller ej. De som styr tåget är sveriges riksdag och regering.

- Med eller utan ditt deltagande i sveriges demokrati.

Sverige lever, pulserar och stökar. Varje år brinner 4880 bränder i sverige, det går 1.028.352 tåg, 68.964 fallolyckor som behöver sjukhusvård, det säljs 34 miljoner tandborstar, det föds 115.000 barn, det äts 67.000.000 kg morötter, det skjuts cirka 1.423.051 raketer och byts 30.764.872 vinterhjul.

Sverige står aldrig stilla.
Men vilka "kör" Sverige ? Vem styr ? Ett svar är riksdagen och regeringen men de kan knappast undersöka, bedöma och bevilja 58.000 bygglov varje år. Den dagliga driften sköter sveriges alla myndigheter. Sverige har 250 statliga myndigheter, riksdagen har 4, sveriges domstolar och domstolsverket har 83, det finns 111 utlandsmyndigheter....i sverige, 3 affärsverk som räknas som myndigheter och 6 allmänna pensionsfonder som betecknas myndigheter, totalt har scb 457 myndigheter i sitt myndighetsregister. Till detta kommer regionala och kommunala myndigheter, varje kommunal nämnd som byggnadsnämnd, skolnämnd, socialnämnd och kulturnämnd i en kommun är en egen myndighet som tillsammans med den förvaltning som den kommunala nämnden leder utgör en myndighet med rätt till myndighetsutövning. Hur många kommunala myndigheter sverige verkar det inte finnas någon i sverige som vet just nu, varje kommun har 5 -15 nämnder vilket i medeltal blir 290 kommuner x 10 nämnder/förvaltningar =  2900 kommunala myndigheter. Dessutom finns regionerna (landsting) som har nämnder som sjukvårdsnämnden, tandvårdsnämnden, trafiknämnden osv, i medel ca 10 nämnder som också räknas som myndigheter vilket ger 20 regioner x 10 nämnder = ca 200 regionala myndigheter. Totalt har vi alltså i sverige ca 457 + 2900 + 200 = 3557 myndigheter som alla finansieras med skatt. I sverige arbetar ca 3.014.000 personer i offentlig sektor men det inkluderar alla sjuksköterskor, vårdbiträden, statsarkitekter, bussförare i kommunala lokaltrafikbolag osv, alla dessa 3 miljoner människor har inte befogenhet bestämma över dig, eller utöva myndighet som det heter på juridiska, bara de med delegerad rätt till myndighetsutövning eller de som förbereder myndighetsutövning genom till exempel undersökning eller utredning får bestämma över dig.

Sveriges statsskick är representativt och parlamentariskt (1 kap.§1, Regeringsformen) och med det menas att medborgarna representeras i ett öppet forum för samtal (parle) av folkvalda representanter som har till uppgift att samtala och komma överens för det blir väldigt svårt prata om vi samlar alla 10 miljoner svenskar på ett ställe samtidigt, i sverige kallar vi parlamentet riksdag. Men i varje kommun har vi även förtroendevalda politiker som utgör det kommunala självstyret genom nämnderna som bestämmer över förvaltningarna. Våra politiker bestämmer alltså i stora drag vad som ska ske och förvaltningarna utför det genom utredningar och beslut som de får ta på nämndens uppdrag med delegationsrätt. Detta ser du till exempel på att du betalar i medel 32.28% kommunal skatt, medborgare som tjänar över 509.300kr/år betalar 20% statlig skatt på inkomst över 509.300kr, juridiska personer (aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar mm) betalar 21.4% statlig skatt per år.

Japp, det är du som betalar sveriges cirka 3557 (?) myndigheter och för att du ska vilja betala detta har du rätt att få se vad du betalar för, det kallas offentlig insyn och offentlighetsprincip men för känsliga områden där man måste ljuga har du ingen insyn som till exempel Sveriges radio och television, här blir det problem om du får se vad de gör så där ska du bara betala och hålla tyst, betala din egna propaganda. I alla myndigheter som har rätt att bestämma över människor har du rätt till insyn...om myndigheten vill för det är myndigheten själv som bestämmer vilken sekretess de ska använda och vad som ska arkiveras. 

Det finns lagar för sekretess men hur ska du veta vad du inte får veta ? Och hur ska du veta vilka allmänna handlingar som var för känsliga för att arkiveras utan brändes upp istället ? Enligt lagen har du alltså rätt till insyn i det du betalar för men bara det myndigheten vill att du ska se, allt annat får du inte se så länge du är snäll och inte ställer krav på de du avlönar. 

Sverige är en maskin som aldrig sover, ett tåg som tuffar på med eller utan ditt deltagande. Sverige kan aldrig stanna och vänta på om du ska bestämma dig om du vill ha offentlig insyn eller inte, antingen är du med i sveriges demokrati eller inte. Väljer du att inte delta blir du kvar på perrongen för tåget måste gå, maskinen sverige kan inte stanna. Om du inte vill delta i sverige så kör sverige utan dig, då får myndigheterna gissa vad du vill för du vill inte delta. Du har all rätt att delta, enligt lagen har du rätt se vad du vill, säga vad du vill och kräva vad du vill. Många myndigheter och politiker vill att du deltar men vill du inte får de som kör sverige försöka köra ändå, med eller utan dig, och då tar myndigheterna besluten själva, utan dig.

Sverige är en demokrati så du får ställa krav om du vågar. För de som vågar har vi bildat Folkrättsrörelsen där vi skapat verktyg för er som vågar ställa krav på de ni avlönar. Att bli medlem i Folkrättsrörelsen är gratis, det är också de verktyg vi gör för vi tror på delaktighet, valfrihet och öppenhet.

Välkommen till Folkrättsrörelsen (länk).

Folkrättsrörelsens site på www.folkratt.com (länk)


LexNoxa, 2020-11-22, Peter Martinsson.