Annie Lööf, Anna Ekström och Al-Qaeda.
Det finns en koppling mellan 
Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister, partiledaren för centern Annie Lööf och Islamistisk militant terrorverksamhet som al-Qaeda, ISIS och Daesh. Kopplingen heter Trilaterala kommissionen. 

Trilaterala kommissionen är en exklusiv förening Anna och Annie är medlemmar i. Föreningen är inte direkt hemlig men heller inte öppen, föreningen är en maktbas med en ideologisk avsikt och övertygelse där krig startas, finansieras, flyttas och avslutas. Allt elände i Irak, Kuwait, Afghanistan och Syrien är avsiktligt skapat för att tjäna pengar, de flyktingströmmar som anländer till Europa är skapade. Nedan i texten finns länkar till flera av avtalenExakt vem som gör vad och hur allt hänger ihop kommer dessa personer förmodligen aldrig låta oss få veta men häng med i en sammanställning över vad som är avslöjat och vad vi verkligen vet.

Först lite bakgrund :

Zbigniew och CIA-operation Cyclone.
Zbigniew Kazimierz Brzezinski (ZKB) föddes i Warszawa, Polen den 28 mars 1928. Från 1966 till 1968 var zkb rådgivare till USA's president Lyndon B Johnson och 1977 till 1981 president Jimmy Carter's nationella säkerhetsrådgivare. zkb är mest känd för CIA operation Cyclone som bland annat hjälpte till att skapa och utrusta Al-Qaeda. CIA operation Cyclone startade 1979 med leveranser av vapen till bla den Islamistiska gruppen Mujahedin i Afghanistan före Sovjetunionens invasion av Afghanistan. Officiellt påstås operation Cyclone startades 1980, efter Sovjetunionens invasion av Afghanistan. USA's avsikt är att låta andra kriga mot Sovjetunionen åt dem, därför hjälper USA till med vapen och stridsutbildning av Islamister för att de skulle kriga mot Sovjetunionen. Så här refererar zkb själv perioden i en intervju i den franska tidningen Le Nouvel Observateur, January 15-21, 1998 :
Question: "The former director of the CIA, Robert Gates, stated in his memoirs that the American intelligence services began to aid the Mujahiddin in Afghanistan six months before the Soviet intervention. In this period, you were the national securty advisor to President Carter. You therefore played a key role in this affair. Is this correct ?"
Brzezinski: -"Yes. According to the official version of history, CIA aid to the Mujahiddin began during 1980, that is to say, after the Soviet army invaded Afghanistan on December 24, 1979. But the reality, closely guarded until now, is completely otherwise, Indeed, it was July 3, 1979 that President Carter signed the first directive for secret aid to the opponents of the pro-Soviet regime in Kabul. And that very day, I wrote a note to the president in which I explained to him that in my opinion this aid was going to induce a Soviet military intervention". (Länk : arizona.university/brzezinski_interview)

CIA operation Cyclone. ( Länk : CIA-cyclone )
Den hemliga hjälpen, "the secret aid" som president Carter beslutade den 3 juli 1979 var CIA operation Cyclone som pågick från 1979 till 1989 och finansierades i början med $500.000 (44.482.007:- sek), anslagen ökades till  $20–$30 miljoner per år 1980 och steg till som mest $630 miljoner (5.6 miljarder sek) per år 1987. Pengarna användes främst till vapen för att utrusta Islamistiska soldater kriga mot Sovjetunionen men även träningsläger i Pakistan för militär personal som sedan sändes till Afghanistan. Den första större vapenleveransen i CIA-operation cyclone var 96 Amerikanska TOW missiler som skeppades till Iran den 20 Augusti 1985 via Israel genom vapenhandlaren Manucher Ghorbanifar. Den 14 september skeppades ytterligare 408 TOW missiler till Iran.

Bild : CIA Zbigniew Brzezinski tillsammans med al-Qaeda Osama Bin Laden.

Avslöjandet : Iran-Contras skandalen. ( Länk : Iran–Contra)
CIA operation Cyclone avslöjas i Iran-Contras skandalen 1987 som började med att Militärflygplan HPF821 skjuts ned över Nicaragua i sydamerika. En av överlevarna, Eugene Hasenfus tillfångatas och erkänner inför Nicaraguas myndigheter att de är utsända av CIA och att de försörjer Sandinist rebellerna i Contras-förbandet med vapen i deras avsikt störta den Nicaraguanska regeringen. Det mesta av vapnen ska dock fortsätta vidare till Iran. Totalt finns redovisat följande vapenleveranser till Iran i operation Cyclone, (förmodligen inte allt) :
  • August 20, 1985 – 96 TOW anti-tank missiles
  • September 14, 1985 – 408 more TOWs
  • November 24, 1985 – 18 Hawk anti-aircraft missiles
  • February 17, 1986 – 500 TOWs
  • February 27, 1986 – 500 TOWs
  • May 24, 1986 – 508 TOWs, 240 Hawk spare parts
  • August 4, 1986 – More Hawk spares
  • October 28, 1986 – 500 TOWs
Iran-contras affären blir en stor skandal där Överste Oliver North erkänner att de förstört och gömt undan dokument med de president order som beordrat vapenleveranserna.  President Ronald Reagan själv lyckas på ett märkligt sätt erkänna i ett tv-sänt tal och komma undan skandalen.

CIA-operation Timber-Sycamore (Länk : CIA-Timber-Sycamore).
Officiellt inleddes operation Timber-Sycamore 2012 på order av president Barack Obama där pengar, vapen och träning gavs till de rebeller som krigade mot president Bashar al-Assad i syriska inbördeskriget. Vintern-våren 2017 genomför den nya presidenten Donald Trump massiva utrensningar inom FBI och CIA där bland annat chefen för CIA John O Brennan som var förra presidenten Obamas "counterterrorism advisor" får sparken. Till slut lyckas Trump stoppa vapensmugglingen till ISIS och andra Islamist grupper


(Länk : NYtimes.com/cia-arming-syrian-rebels )


Utan vapenförsörjning bekämpas de "Syriska rebellerna" (ISIS-terroristerna) och Ryssland deklarerar i december 2017 att Syrien är befriat från militanta rebeller (Länk), vilket visar sig förhastat då Frankrike och Storbritannien rycker in under täckmantel av "humanitär insats av FN" och räddar de Islamistiska terroristerna i sista sekund undan Syriens regeringsstyrkor (Länk). ISIS/Daesh får hjälp av Frankrike och Storbritannien omgruppera styrkorna till nya områden så kriget kan fortsätta istället för att avslutas av Syriens arme.

Vad kan vara orsaken till kriget i Syrien ? 
Troligen handlar kriget i Syrien om olja, pengar och makt. Om vi tittar på kartan så ligger Syrien inklämt, eller strategiskt som en del skulle kalla det. Syrien ligger i vägen om man vill dra pipelines från de största oljefälten till den störst förbrukaren i närheten : Europa. Syrien ligger även där AGP (The Arab Gas Pipeline) slutar. Två pipeline projekt har diskuterats och planerats i området : Qatar - Saudiarabia - Israel - Syria - Turkey samt Iran - Iraq - Syria. Båda projekten med samma slutkund, Europa.En spelare som redan förser Europa med naturgas och olja är Ryssland, världens största enskilda olje producent via pipeline Northstream genom Österjön :


Ryssland förser Europa med naturgas och olja norrifrån men vill vara med och bestämma om konkurrensen söderifrån med allierade i Syrien och Iran. Pipeline teorin som orsak till Syrien kriget påstås ofta felaktig men vad annat kan få USA att plöja ner miljontals dollar andra sidan jorden i krig och olaglig vapensmuggling ? Ett av avtalen som offentliggjorts är Kerry-Abdullah avtalet från 11 september 2014 mellan senator John Kerry och Saudiarabiens Kung Abdullah (Länk : globalresearch/saudi-us-deal-on-syria) som omfattar miljontals dollar. Detta är samma John Kerry som reste runt och sa att du måste sluta använda olja. Hillary Clinton var under sin tid som utrikesminister med i spelet och avslöjas i  "podesta-mejlen" som läcktes till wikileaks där Hillary ger sitt godkännande av vad som pågår men även uttrycker vilja att eskalera situationen :

"With all of its tragic aspects, the advance of ISIL through Iraq gives the U.S. Government an opportunity to change the way it deals with the chaotic security situation in North Africa and the Middle East," .... "The most important factor in this matter is to make use of intelligence resources and Special Operations troops in an aggressive manner."
(Länk : salon/leaked-hillary-emails-show-allies-saudi-arabia-and-qatar-supported-isis)Trilaterala kommisionen (TC).
Trilaterala kommissionen  grundades av Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter och David Rockefeller 1973. Trilaterala kommissionen är en ganska anonym organisation som samlar makthavare från hela världen (utom Ryssland, Afrika och Sydamerika) och beskriver sig själva så här :

"The Trilateral Commission is a non-governmental, policy-oriented forum that brings together leaders in their individual capacity from the worlds of business, government, academia, press and media, as well as civil society... ....Members are also committed to supporting a rules-based international system, closer cooperation across borders and respect for the diversity of approaches to policy issues."
(Länk : http://trilateral.org/about-trilateral )

Sverige har följande 8 medlemmar i Trilaterala kommissionen :
- Annie Lööf, Centerpartiet, riksdagsledamot. 
- Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister.
- Maria Rankka, Vd Stockholms Handelskmmare.
- Magnus Schöldtz, fd Ambassadör. Wallenberg Foundations AB.
- Carl Bildt, Fd Statsminister.
- Tove Lifvendahl , Politisk chefredaktör Svenska Dagbladet.
- Jacob Wallenberg, Investor AB, ABB Ltd, Ericsson AB, SAS 
- Claudia Olsson, CEO, Exponential AB
(Länk : Trilateral.org/membership )

Vad gör TC ?
Det mesta i TC är hemligt men ett tal som Zbigniew Brzezinski håller på mötet i Warzawa 2004 dokumenteras. Det är svårt avgöra om Zbigniew skämtar eller helt glömt vad han själv gjort. Zbigniew som var en av de som startade CIA's försörjning av vapen och vapenträning till de största och värsta terroristgrupperna i världen anser det är ett problem att terrorister får ökad tillgång till vapen...

"Last but far from least, the growing access not only by states but by terrorist or criminal organizations to weapons of mass destruction, in the setting of a percolating global turmoil and intense political resentments that cannot be understood merely by the repetitive invocation of the word “terrorism”, poses the risk of the progressive degradation of global order as well as of the growing vulnerability of democratic societies."
Om vi istället utgår från att Zbigniew var fullt klar i knoppen måste vi fråga oss vilka det är som Trilaterala kommitten ser som terrorister ? Vilka är det som nu beväpnas genom vapensmuggling med hjälp av bla Trilaterala kommitten och vilka fråntas tillgången på vapen genom nya lagar och regler i europeiska länder ?LexNoxa 2018-09-28, Peter Martinsson.