Ännu ett exempel hur domarsvin ljuger i rättsärenden.Foto: privat


Det här är Anna.

Anna vägrar försörja sina barn trots att hon har en bra lön. Anna tycker att hennes barn ska försörjas på bidrag och konstigt nog håller svenska myndigheter med henne.

Anna har råd försörja sina barn, som kommunalanställd på Karlskrona kommuns miljöförvaltning tjänar Anna cirka 33.000/månad och har råd att försörja sina barn men Anna  vill inte betala sin del av sina barns levnadskostnader för Anna vill använda dessa pengar till fester och konserter, det är dyrt vara singelmamma. 

I Sverige är det lagligt för kvinnor att kräva att få glida runt på en räkmacka på andras bekostnad, våra myndigheter har verktyg för att barnen ska få lika villkor vilken förälder de än är hos men dessa villkor är frivilliga, om en förälder vill bråka och skapa problem får denna förälder myndigheternas fulla stöd.

Bidragen.
Varje månad får Anna 1573:- i underhållsbidrag och 1250:- i barnbidrag per barn, eftersom hon har 2 barn får hon dessutom 150:- i flerbarnstillägg så totalt får Anna 5796:-  varje månad, eller 191:- kronor per dag i bidrag för sina barnEnligt konsumentverket kostar barnen 4540:-/månad, eller 149:- kronor per dag i levnadskostnad, Anna tjänar alltså 1256:-/månad, eller 42:- kronor varje dag på barnen när barnens levnadskostnader är betalda. Till detta kommer kostnad för förskola, 1000-1400:-/månad beroende på kommun så Anna betalar en dålig månad 200:- månad för sina barn. Barnens pappa betalar 3146:- per månad för att försörja barnen, skillnaden mellan föräldrarna till samma barn är alltså 3146 + 200 = 3346:- per månad. Pappan betalar 3346:- mer per månad för att pappan är man och mamman är kvinna.

Att mammor inte vill försörja sina barn utan kräver att pappor betalar hela levnadskostnaden för barn kallas "jämställdhet".

Levnadskostnad.
En levnadskostnad är kostnaden för att leva. För att leva behöver man mat, kläder, hygien, transport till skola eller arbete, allt som behövs för att leva i Sverige. Ett tv-spel, hockeyskydd eller ridskola är inte nödvändigt för att överleva, det är bra men inte nödvändigt, såna saker räknas som present eller hobby utöver nödvändig levnadskostnad.

Det blir ganska svårt räkna ut en levnadskostnad om fritidsaktiviteter och utrustning som dator, telefoner, tv spel och smink ska räknas in som en nödvändig överlevnad för ett barn, till exempel pojkar använder sällan smink och då blir det fel räkna in smink som levnadskostnad för alla barn,  pruttkuddar är inte heller nödvändiga för barns överlevnad 
även om jag håller med om att just pruttkuddar är en svår gränsdragning.


Konsumentverkets beräkning för levnadskostnader :


Länk : Konsumentverket.se/kostnadsberakningar/hushallets-kostnader/


Underhållsbidrag.
Ett av bidragen Anna får heter underhållsbidrag och det betalas av barnens pappa. Underhållsbidrag ska enligt lag (Föräldrabalken 7 kap §2a) vara minst samma som lagstadgat underhållsstöd = 1573:- per månad per barn, eller 
52:- kronor per dag per barn. 

Underhållsstöd - Underhållsbidrag
Underhållsstöd betalas av Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken, Försäkringskassan kräver sedan beloppet av den underhållsskyldiga föräldern. När den betalningsskyldiga föräldern betalat korrekt underhållsstöd i 6 månader går det automatiskt över till underhållsbidrag som betalas direkt mellan föräldrarna enligt Föräldrabalken. Notera skillnaden : Underhållsbidrag - Underhållsstöd.Länk : Försakringskassan.se/nya-regler-for-foraldrar-med-underhallsstöd


Beräkna underhållsbidrag.

Försäkringskassan erbjuder en avtalsmall för att beräkna vad varje förälder ska betala i underhåll till barn. Försäkringskassan själva kallar verktyget för att räkna "för att räkna ut en rättvis summa"Länk : Försäkringskassan.se/avtalsmall_underhallsbidrag

Med Försäkringskassans avtalsmall blir Anna tvungen att betala HALVA barnens levnadskostnad, den summan som pappan betalar, 1573:- halveras på BÅDA föräldrar, i Annas fall är det två barn och en liten summa har lagts till för fritidsaktiviteter.
Försäkringskassans avtalsmall är bara ett förslag som mammor har rätt avslå, föräldrar som inte vill försörja sina egna barn har alltså rätt vägra följa Försäkringskassans beräkningsmall. Enligt Försäkringskassan kallas det för jämställdhet när en mamma kan vägra betala för sina barn och kräva att pappan betalar hela kostnaden för barnen ensam.

Vem bestämmer ?
Det är Försäkringskassan som bestämt att Anna inte behöver försörja sina barn. Försäkringskassan har hittills inte kunna ange lagstöd för denna diskriminering i strid med grundlagen för de vill inte svara på den frågan, efter denna artikeln ska jag prova fråga igen. Förhoppningsvis blir det lite svårare för Försäkringskassan att ljuga om detta om det är flera som uppmärksammar detta. Förmodligen beror Försäkringskassans beslut på att det totalt jobbar 76% kvinnor på Försäkringskassan, utredarna är 79% kvinnor, enligt grundlagen, Regeringsformen 1 kap §9 ska samtliga agera sakligt med likhet inför lagen men som vi vl vet får Feminister hata män hur mycket som helst, så kallad Femi-Nazism. I sin position som beslutsfattare får utredare på Försäkringskassan möjlighet leva ut allt sitt hat mot svenska medborgare och i synnerhet mot män.

Jämställdhet gäller bara om kvinnor får fördelar annars får det vara.

Socialförsäkringsbalken.
Om Försäkringskassan själva ska betala underhåll till barn, till exempel om båda om båda föräldrar får socialbidrag så följer Försäkringskassan Socialförsäkringsbalken 18 kapitel §24 och §25, då betalar Försäkringskassan halva summan av 1573:- till respektive förälder om barnet bor växelvis, barnets underhåll följer alltså barnet och det är avsett att 1573:- är ett barn hela underhåll per månad.

Socialförsäkringsbalken 18 kap. §24, §25 :Det blir ganska tydligt hur viktigt det är för Försäkringskassan att straffa pappor som sköter sig, de pappor som inte sköter sig får allt ordnat eftersom de är "offer" och inte kan ingå i det så kallade "Patriarkat", patriarkat är en lögn som feminister hittat på för att kunna skapa bråk, se mer info här hur feminister ljuger :Barnbidrag.
Barnbidrag betala
s enligt lag ut till den förälder där barnen bor minst 60% av tiden, boendeföräldern. Det finns inga krav på att pengar ur ett barnbidrag ska användas till barnen utan ett barnbidrag får en förälder behålla helt själv.

Hur drabbar detta barnen ?
Annas barn har enligt beslut i domstol rätt att bo hos sin pappa minst 140 dagar per år, lite beroende vilken veckodag sportlov, påsklov etc infaller, det vill säga 38% av året bor barnen hos sin pappa. Självklart måste ju barnen äta, oavsett var barnen är blir levnadskostnaden 149:- per dag, denna kostnad upphör inte bara för att barnen är hos sin pappa. För ett helt år, 140 dagar blir kostnaden 20.896:- för de 140 dagar per år barnen bor hos pappan. Till detta kommer det underhåll mamman fortfarande ska ha fastän barnen är hos pappan. 

Enligt lagen, Föräldrabalken, görs ett avdrag om 1/40 (-2.5%) per dygn som barnen bor hos underhållsföräldern. Vi har inga månader med 40 dagar, om du slår ut årets alla 365 dagar  och delar med 12 månader blir en medelmånad 30,4 dagar per månad på ett år. Om vi tar ett exempel att barnen bor hos pappan en hel månad blir alltså pappan tvungen betala  755.50:- per månad till mamman bara för att regeringen vill ha 40 dagar per månad. Det blir 9065:- kronor på ett år bara för en lagparagraf som vår regering beslutat med syfte diskriminera män.

Har vi en "Feministisk" regering så har vi, kosta vad det kosta vill.  

En förälder behåller allt.
Det absolut mest märkliga är att Anna får BEHÅLLA barnens pengar oavsett VAR barnen är. Det är ganska konstigt att barnen inte har tillgång till de pengar staten betalar ut för barnen utan det är bestämt att dessa pengar ska tillfalla mammor. Staten har alltså bestämt att barn inte ska få använda delar av sitt barnbidrag och underhåll för att köpa glass och entre till lekland när de är hos pappor. Vår regering har bestämt att pappor ska betala för barn men pengarna ska inte gå till barnen utan till mammorna som ska få behålla barns pengar, eller enklare uttryckt :

Mammor har prioritet över barn enligt vår feministiska regering.

Anna tjänar alltså 112 kronor per dag hon INTE har barnen. Jag har förenklat här, till exempel barnens försäkring om cirka 8:- kronor per dag betalas av boendeföräldern och ska ju räknas av från 112:- per dag beroende på försäkring.

Ska barn mätas i pengar ?
Självklart ska barn inte mätas i pengar men barn ska ha det lika bra var de än är. Varför ska kvinnor behålla barns försörjning bara för att de är kvinnor ? Ofta påstås att pappor inte vill betala för sina barn men det är i verkligheten tvärtom, det är mammor som vägrar betala för sina barn. Per dag är det småsummor men om pengarna används till barnen är det några glassar varje dag eller en ny cykel eller en dator till barnet, per år.

Boendekostnad.
I exemplen har jag uteslutit boendekostnad av följande skäl :
1. Det är svårt hyra ut barnrum 225 dagar om året med max tio dagar i följd borträknat varje lov och större helg.
2. Om två föräldrar skiljt sig är det osannolikt de tillåter den andra föräldern styra över boendekostnad. Det är högst orimligt begära en förälder ska betala den andra förälderns lyx lägenhet utan att någonsin ens få se den.


Bedrägerier.
Åter till Anna. Anna nöjer sig inte med att bara vägra försörja sina barn. När Anna får en chans luras hon även på pengar, förbluffande nog med hjälp av Försäkringskassan. När Anna och pappan bröt upp betalade pappan ett helt års underhåll i förskott, 37.752:-, för att visa god vilja, även om föräldrarna inte kommer överens så ska barnen aldrig behöva frysa.
Följande sommar hade pappan barnen flera veckor på sommaren och begärde få tillbaka det förskottsbetalade underhållet för de veckor barnen var hos pappan. Efter hot om stöldanmälan betalar Anna tillbaka det förskottsbetalade underhållet men gör ett avdrag om 1/40 per dygn barnen övernattat hos pappan.
Ny förskola.
Den sommaren byter barnen förskola. Den nya förskolan har som rutin skicka delad faktura till delade föräldrar och  fakturorna blir skickade sent så det blir bråttom med betalningen :
Förskoleavgifter ingår i underhållskostnad men då fakturorna var sena betalar pappan de två fakturor förskolan skickade fel till pappan, istället för att begära att förskolan krånglar med att makulera fakturor och skicka nya blir det enklare om pappan betalar de två fakturor som hamnade fel och drar av de på underhållet, kostnaden blir samma i slutet, antingen tar mamman hela underhållet och hela förskole-fakturan eller betalar pappan halva förskolans faktura och drar av på underhållet.

Nu får Anna en gyllene chans. Eftersom pappan dragit av fakturan för förskolan på underhållsbidraget använder Anna denna möjlighet för att anmäla pappan till Försäkringskassan. Om Anna får underhållsbidraget överflyttat till underhållsstöd så får Anna  bort de retfulla avdrag på underhållet när barnen övernattar hos pappan.
Eftersom pappan hela tiden gjort rätt avslår Försäkringskassan Annas ansökan om att flytta över från underhållsbidraget till underhållsstöd.

Anna lyckas på kort tid lura till sig 2231:- kronor för att pappan är så in i helvete korkad att han tänker på barnens bästa.

En gång till.
Anna är väldigt missnöjd med pappans rätt till avdragen när barnen bor hos pappan så Anna anmäler pappan en gång till till Försäkringskassan, återigen beslutar försäkringskassan avslag för Anna.
Vårdnadstvist.
Pappan stämmer Anna i en vårdnadstvist, Anna begär ensam vårdnad om barnen baserat på att Anna skapat  samarbetsproblem kring ekonomin, det vill säga Anna vill belönas med ensam vårdnad för att hon själv bråkar och  skapar problem kring barnens ekonomi. I Svenska domstolar förlorar 90% av alla pappor rätten, vårdnaden, till sina barn men detta målet vinner pappan i tingsrätten och gemensam vårdnad om barnen kvarstår. 

Hovrätten.
Genom ett märkligt bedrägeri av Hovrätten över Skåne och Blekinge beviljas Anna prövningstillstånd i hovrätten, vårdnadstvisten ska nu prövas en gång till av högre instans. Pappan begär i en gen-stämning lika villkor för båda föräldrarna, till exempel bör båda föräldrar försörja barnen med utgångspunkt i Föräldrabalken.

Föräldrabalken 7 kapitel §2 :
2 § En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern 1; inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller 2; har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.
(Länk : riksdagen.se/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-sfs-1949-381)

- En domstol kan alltså besluta att Anna ska försörja sina barn fast hon vägrar.Lögnarna i Hovrätten Skåne/Blekinge.
Pappan gör följande yrkande i hovrätten :
"I andra hand fortsatt gemensam vårdnad med kravet att lika rättigheter och skyldigheter gäller båda föräldrar, (pappans namn) och (mammans namn) enligt Europeiska Mänskliga rättigheter, förbud mot diskriminering. Lika rättigheter ska råda för båda utan utnyttjande eller diskriminering av (pappans namn). 


Pappan begär alltså "lika rättigheter och skyldigheter" och "Förbud mot diskriminering".


Svenska domstolar HATAR jämställdhet för män, det får bara inte ske. Svenska domstolar hatar jämställdhet för män så pass mycket att Lagmannen Hans-Erik Romeling, Hovrättsrådet Margareta Hansson och tf Hovrättsassessorn Emilie Shami går in och ändrar i pappans gen-stämning, de raderar pappans talan dagen före rättegången i Hovrätten. 

Om pappans yrkande om jämställdhet raderas före rättegången behöver domstolen inte ta ställning till detta yrkande enligt rättegångsbalken 17 kapitel under rättegången.Vad hände här ?
- Först ljuger referenten Hovrättsassessorn Emilie Shami om pappans yrkande om jämställdhet "-lika rättigheter och skyldigheter" , istället för lika villkor påstås det endast handla om underhåll.

- Sedan beslutar Hovrätten att helt radera yrkandet dagen före rättegången.

Pappan anger underhåll som ett exempel på lika villkor, att mamman ska gå med på Försäkringskassans "rättvisa" underhållsavtal. När Hovrätten i Malmö ljuger ihop sitt beslut ändrar de pappans yrkande om lika rättigheter till ett av hans exempel, underhåll.

....så enkelt är det, alla vackra ord om jämställdhet och allas lika värde gäller inte svenska män, när en Hovrätt ljuger blir diskriminering lagligt.

Detta är ännu ett exempel på hur domarsvin ljuger i rättsärenden.

Hovrätten anser att en mamma inte ska behöva försörja sina barn utan är fri använda överskottet av bidragen till party och fest, för barnens bästa, en mamma ska heller inte behöva hjälpa till eller dela resor enligt Föräldrabalken 6 kap §15b eller några andra lika rättighet och skyldigheter mellan föräldrarna, alla fördelar ska ges kvinnor på mäns bekostnad.


Grundlagsbrottet i Hovrätten.
Kommer ni ihåg vad pappan yrkade ? 

"2 : I andra hand fortsatt gemensam vårdnad med kravet att lika rättigheter och skyldigheter gäller båda föräldrar, (pappans namn) och (mammans namn) enligt Europeiska Mänskliga rättigheter, förbud mot diskriminering. Lika rättigheter ska råda för båda utan utnyttjande eller diskriminering av (pappans namn). 


Europeiska mänskliga rättigheter.
Pappan refererade i sitt yrkande till Europeiska mänskliga rättigheterna som är en GRUNDLAG i sverige

Länk : Regeringen.se/det-demokratiska-systemet-i-sverige/grundlagarna
Att bryta mot en grundlag hade hade gjort det mycket svårt för Hovrätten att ljuga till mammans fördel under rättegången, det hade inte gått att i domskälen skriva att endast pappan ska försörja barnen och mamman ska glida runt på en räkmacka. 

Det var därför Hovrätten fick rycka ut i full panik dagen före huvudförhandlingen i vårdnadstvisten och ljuga ihop ett nytt yrkande för pappan FÖRE huvudförhandlingen.

Förbjudet att diskriminera.
Att diskriminera är förbjudet i sverige, att besluta om orättvisa villkor bara för att man kan är inte tillåtet. Det är förbjudet att diskriminera inte bara kvinnor utan även män inkluderas i svensk lagstiftning. Ett exempel på olaglig diskriminering är att mammor ej behöver försörja sina barn utan istället kräva att hela försörjningsansvaret läggs på män ensamma. Extra märkligt blir det sedan när dessa män knappt får se barnen så parasiterande mammor kan leva loppan på de bidragspengar de tjänar på sina barn.

Så här lyder artikel 14 i Europeiska mänskliga rättigheterna :De Europeiska mänskliga rättigheterna är del av svensk grundlag, SFS 1994:1219 : (Länk : riksdagen.se/svensk-forfattningssamling/lag-om-den-europeiska-konventionen-sfs-1994-1219)Jämställdhet är bara för kvinnor, inte män.

Diskriminering blir så mycket finare när en sunkig Hovrätt i Malmö gör det för att chefen, Lennart Svensäter, är med i korruptionsnätverket Hilda.LexNoxa 2018-06-17