Socialdemokrater. Sveriges farligaste fiende. Könsstympning.

Vem är trygg i Sverige ?

Stefan Löfvens Socialdemokratiska regering har på flera områden helt raserat svenska lagar. Upphörandet av lagar är ett växande hot mot Sveriges medborgare.

- I Sverige finns idag ca 40.000 kvinnor som utsatts för könsstympning, dessa kvinnor har av ideologiska skäl berövats väsentliga kroppsdelar och orsakats handikapp och problem för resten av sitt liv. Problemen för dessa flickor är omfattande, från risker som att de smittas av svåra infektioner på ett av kroppens mest svårläkta områden till att de smittas med sjukdomar som HIV / AIDS vid ingreppet till att de dör av efterföljande komplikationer. 

Sinnessjukdomen.
Det är svårt tänka sig ett mer sinnessjukt perverst ingrepp än könsstympning. Att av religiösa skäl kapa av en lilltå för att hindra offer springa iväg från religiösa utövare har en fullgod logisk anledning, om utövarna inte kan springa från Imamerna blir de tvungna stanna och lyssna till de religiösa budskapen, sinnessjukt men logiskt. 

Att skära sönder människors könsorgan är bortom logik, förnuft eller rimlighet, detta är inget annat än vidrig sinnessjuk pedofili.
Könsstympningens tre steg :

Steg 1 : Avlägsna klitoris eller kappan runt klitoris. Detta ingrepp kräver stor precision för att skära bort de absolut känsligaste delarna som på ett barn är väldigt små. Barnet måste sövas för att inte riskera att skära bort mer än dessa små delar eller att patienten förblöder och dör av ingreppet. Ärrbildningen efter ett sådant här ingrepp kan växa sig stor som en deformerad fot vilket i sin tur skapar avsevärda bekymmer.

Steg 2 : Avlägsnandet av klitoris, kappa och inre blygdläpparna. Även här måste patienten vara bortom medvetande för att ingreppet ska lyckas.

Steg 3 : Avlägsnande av samtliga delar som klitoris, kappa, inre och yttre blygdläppar. Vulva sys sen samman med stygn eller klammers och endast en liten öppning lämnas för urin och mens. Patientens delar växer ihop vilket gör barnafödande oerhört riskabelt och komplicerat senare i livet.


2.000.000 flickor varje år.
- Enligt Unicef lemlästas två miljoner kvinnor varje år i världen med könsstympning. Hur många som avlider av ingreppet vill ingen offentliggöra:Länk : https://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning


40.000 i Sverige.
I Sverige finns det idag minst 40.000 kvinnor som könsstympats. I Sverige sker regelbundna religiösa sammankomster i bland annat Hyresgästföreningens lokaler som gärna hyr ut lokaler för dessa fester, dessa könsstympningar anses vara ett roligt tillfälle som firas.Varför gäller inte svensk lag ?
´
Sverige har sedan 1982 en lag mot könsstympning, SFS 1982:316 som ger fängelse i minst två år för kvinnlig könsstympning. Kvinnlig könsstympning är bland de vidrigaste brott en brottsling kan begå i Sverige men ändå  har endast två fällande domar avkunnats för könsstympning sedan lagen infördes i Sverige 1982. Den politiskt aktiva föreningen Hyresgästföreningen har nära band till sittande regeringsparti, det är märkligt att Hyresgästföreningen inte anmäler denna brottslighet till polisen och sin samarbetspartner Socialdemokraterna utan istället låter det fortgå. Det är mycket osannolikt att det inte är känt vilka Imamer som reser runt och mot betalning utför dessa lagbrott i Sverige, dessa personer måste vara mycket välkända inom socialdemokraternas förening "Tro och solidaritet", hur långt sträcker sig denna korruption inom regeringspartiet Socialdemokraterna ? 


Lag SFS 1982:316.

Länk : Riksdagen.se/lag-1982316-med-forbud-mot-konsstympning-av_sfs-1982-316Regeringens vetskap.
Socialstyrelsen har i sin instruktion SOSFS 2006-131-27 försökt kartlägga problemet med kvinnlig könsstympning. Utredaren försöker gå en patetisk balansgång med att INTE peka ut Islam som problemet trots att ALL fakta i SOSFS 2006-131-27 klargör motsatsen. 

Hur långt ska en myndighet sträcka sig för att skydda en religion från avslöjanden om sinnessjukdomen inom en religion ? 

Ska religionsfrihet få gå före mordförsök på barn ?

Ska rätten till tro gå före barns rätt till liv ?

SOSFS 2006-13-27, sid 13 :´
SOSFS 2006-13-27, sid 23, frågeformulär till 30 stycken religiösa "Circumsisers":- Socialstyrelsen återger i sin rapport hur arbetet mot kvinnlig könsstympning pågår i länderna Somalia, Eritrea och Etiopien :

SOSFS 2006-13-27, sid 9, identifierade länder :Vad vet regeringen ?
En förening, Hyresgästföreningen, som har ett nära samarbete med socialdemokraterna hyr ut lokaler för denna brottslighet. Myndigheten socialstyrelsen har kartlagt och bedriver arbete mot könsstympning i länderna Somalia, Eritrea och Etiopien men i Sverige sker INGA insatser mot denna brottslighet. Hur kommer det sig en myndighet kan arbeta mot könsstympning utomlands men inte i Sverige ?  Socialdemokraternas egna förening "Tro hopp och solidaritet" med flertal nära kopplingar till Islamistisk terrorverksamhet måste ha god insyn, vetskap och kunskap om vad som pågår, rimligen bör denna förening veta vilka personer som är handelsresande i kvinnlig könsstympning i Sverige, vilka Imamer tjänar pengar på att skära sönder 7-12 åriga flickor i Sverige ?


Ett spädbarn som spänts fast inför könsstympning :


Länk : Trosolidaritet.se/httptrosolidaritet-seomoss/


Socialdemokrater, hotet mot Sverige.
`
- Vi vet att mellan 40.000 till 50.000 kvinnor utsatts för grov brottslighet i Sverige, minimistraffet är 2 års fängelse. 
- Vi vet att vårt regeringsparti har nära samarbete med de som hyr ut lokalerna för denna verksamhet. 
- Vi vet att socialdemokraterna via sin religiösa förening har god insyn i denna ljusskygga verksamhet.
 -Vi vet att socialdemokraterna utan tvivel är djupt insyltade i denna brottslighet men ändå har endast två personer fällts för dessa brott sedan 1982.

Hur är det möjligt ?

Den enda rimliga förklaringen är att socialdemokraterna är väl medvetna om detta sinnessjuka lemlästande av barn i Sverige men håller tyst och låter det fortsätta. Denna ignorans av svenska lagar och tystnad om pedofilers mordförsök och lemlästning av barn i Sverige gör socialdemokrater till en av svenska medborgares farligaste fiender, en samling psykopater. 


Är du trygg i Sverige ? 

Är du trygg i Sverige med en samling socialdemokratiska psykopater i en regering som ignorerar och rent av verkar stötta sinnessjuk förbjuden lemlästning av barn i Sverige ? 

Vad är nästa steg ? 

Ska Justitieministern föreslå lagar som gör det förbjudet rapportera om dessa mordförsök och lemlästning av barn ? Ska regeringen skriva ett förslag som gör att jag hamnar i fängelse för denna artikel ?

Ett förslag som socialdemokraten Justitieminister Morgan Johanssons SOU 2017/18:49 ?
Hur var det Hitler gjorde ?Edit, 2018-06-06, 16:15 :
Denna artikel har lett till att Facebook blockerat LexNoxa i 72 timmar. Som ni ser finns INGENTING i denna artikel som bryter mot Facebooks regler utan blockeringen handlar om att tysta obekväm fakta i en Nazist-regim, Regeringspartiet Socialdemokraterna är en av världens största bidragsgivare till de Nazistiska orgnisationerna Hamas, Hizbollah, PFLP som samtliga är listade som terror organisationer i EU. 

Länk : Gov.uk/government/current-list-of-designated-persons-terrorism-and-terrorist-financing

Det är exakt så här Diktatur bedrivs.


LexNoxa 2018-06-06, Peter Martinsson.