Är Socialdemokraten Margot Wallström nazist ?


Sveriges utrikesminister Margot Wallström med Palestinas president Mahmoud Abbas.Den absolut kraftfullaste retoriken är att skylla sina egna brott på andra. Med en sådan anklagelse skiftas fokus bort från den verkliga brottslingen och vänds istället mot den oskyldige som anklagas för brottet. Oavsett vad den oskyldigt anklagade än försvarar sig med kommer det låta påhittat och krystat, det blir en retorisk uppförsbacke beskylla anklagaren för exakt samma brott du själv anklagats för.

Det är denna retorik sveriges utrikesminister Margot Walllström nyttjar, ofta. Något som inte får belysas i Sverige är att Margot Wallström är den enda utrikesministern i världen som blockerats av Israel för sin anti-semitism. 
"Israeli foreign ministry spokesman, Emmanuel Nahshon, said on Wednesday that “given the incendiary and aggressive nature” of Margot Wallström’s comments, “we have made it clear that she is not welcome in Israel.”" 
Länk : SVT/nyheter/utrikes/israel-sverige-ar-inte-valkommen
- En annan utrikesminister som blockades av Israel var Indonesiens utrikesminister Retno Marsudi, Retnos inresa till västbanken blockades av Israel när hon avvisade ett möte företrädare för Israel efter att hon haft möte med Palestinas president Mahmoud Abbas. Israel tyckte Retno Marsudi borde träffa både Palestina och Israel och vägrade Retno inresa när hon vägrade träffa Israel. Israel gick aldrig så långt som att blocka det muslimska landets utrikesminister Retno Marsudi att besöka Israel, det världsrekordet är unikt endast för sveriges utrikesminister Margot Wallström. 

Som utrikesminister ska Margot företräda sverige, dig och mig, Margot ska hjälpa oss i våra kontakter med omvärlden, hjälpa företag in på nya marknader. Att bli blockad utifrån sitt personliga hat ingår inte i uppdraget som utrikesminister utan gör tvärtom en sådan person extremt olämplig som utrikesminister, vi betalar 2 miljarder varje år för ett UD och utrikesminister för att förbättra sveriges relationer, inte som Margot Wallström håller på med, försämra sveriges relationer och anseende i världen bara för att Margot inte kan lägga band på sitt personliga hat mot män, israeler, svenskar...alla.

Margot Wallström använder ofta det retoriska knepet att anklaga andra för sina egna brott, när Margot beskyller andra för nazism snubblar en hel pöbel "granskande reportrar" i den riktning Margot Wallström pekar men ingen vågar lyfta blicken och granska den enda utrikesministern i världen som Israel utpekat som anti-semitisk, Israel bör rimligen vara experterna på anti-semitism till skillnad från Wallström.

Kognitiv ignorans, modeflugan.
I sverige har det blivit en modefluga att vara okunnig, ju okunnigare en socialdemokrat framhåller sig desto större trovärdighet tillmäts denna, det liknar en bisarr tvärtom-lek för dagisbarn. Med kognitiv ignorans, självvald okunnighet kan man ursäkta sina angrepp på andra och detta är ett område Margot Wallström briljerar, till exempel påstår Margot Wallström den 1 september inför valet i Socialdemokraternas "schyssta valrörelse" att hotet mot svenska kvinnor är det politiska partiet Sverigedemokraterna. Anledningen att Sverigedemokraterna är ett hot mot halva sveriges befolkning är att Sd föreslår att gränsen för Rättsliga rådets godkännande av sena aborter ska sänkas 6 veckor, från vecka 18 till vecka 12 för att lätta den mentala påfrestning sena aborter utgör på inblandade, etiken med sena aborter har debatterats ofta och personal har begärt att få slippa just sena aborter. Av förra året 37.000 aborter utfördes 94% före vecka 12, hotet mot halva sveriges befolkning består enligt Margot Wallström av att Rättsliga rådet ska granska de 6% aborter som sker efter vecka 12. Utrikesminister Margot Wallströms okunnighet innehöll dessutom en liten knorr, Margot ljög att Sd ville förbjuda aborter efter vecka 12, inte att de skulle prövas av ett råd. Som utrikesminister får man ljuga lite, eller ganska mycket. Du ser säkert den falska retoriken Margot Wallström använder : Ett parti anklagas vara ett hot om de vill öka rättssäkerheten för de 6% sena aborter som sker efter vecka 12. (Länk : sd.se/our-politics/abort/ ).

För att avslöja en bedragare ska man sluta lyssna på vad bedragaren säger och istället se till vad de gör så låt oss granska några av Margot Wallströms aktiviteter :

1. Margot Wallström, historieförvanskaren.
- Den 2 Maj 2017, på Israels 69-årsdag, röstade Annika Markovic, Margot Wallströms sändebud, igenom en historieförvanskning i UNESCO (FN's organisation för utbildning, vetenskap och kultur), resolution 200 EX/25 som beställts av länderna Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman, Qatar och Sudan. Avsikten med resolutionen var att radera delar av Israels historia genom byta namn på alla heliga platser i Israels huvudstad Jerusalem. Resolutionen har bytt ut de 3000 år gamla judiska beteckningarna byttes ut mot nyare arabiska, till exempel Tempelberget heter nu Haram al-Sharif, Den heliga graven i Hebron kallas al-Ḥaram al-Ibrāhīmī (graven för Avraham, Sarah, Issac, Rebecca, Jacob och Leah), den absolut heligaste platsen inom judendom, Västra muren som är den enda kvarvarande lämningen av det heliga palatset nämns inte alls. Israel får inte längre göra utgrävningar då det anses bryta mot internationell lag och Israel ska betecknas som ”ockupationsmakt” i Jerusalem, Israels huvudstad. Länder som röstade emot resolution 200 EX/25 var till exempel Tyskland, Storbritannien, USA och Nederländerna.
När Tysklands representant protesterade mot ordlydelsen i resolutionen blev han utbytt mot...sveriges Annika Markovic.

Resolutionen blir väldigt konstig då staden Jerusalem  omnämns för 3000år sedan som Yerushalayim i i judarnas bibel Torah, Yehosha 10:1 medan Koranen över huvudtaget inte nämner Jerusalem. Inom Islam är platsen helig därför att detta är platsen profeten Mohammad band sin springare al-Buraq natten före han uppsteg till paradiset efter att profeten dog den 8 Juni år 632 och begravdes i al-Masjid an-Nabawi i Medina, 130 mil från Jerusalem. Platsen för profetens färd till paradiset är lite oklar, profeten kan ha uppstigit till paradiset från någon av platserna Ash-Shaam (Levanten), Jericho, Egypten eller Al-Aqsa mosken i Jerusalem.
(Länk : breakingisraelnews/ugly-aftermath-unesco-vote/).

- Om vi gjort likadant i sverige, hur hade du känt om Ryssland bestämt att vi byter namn på alla historiska platser i sveriges huvudstad Stockholm ? Gamla stan får heta старый город, Stureplan blir Новокузнецкая och Kungsträdgården får bli король сад. Ovanpå detta bestämmer vi att varje svensk ska ses som ockupant i sin egna huvudstad, ingen svensk medborgare ska ha någon rätt till staden och ingen svensk får enligt lag göra efterforskning på historiska platser, däremot ryssar får gräva i vår historia. 

Vore du nöjd med det ? Nej men Margot Wallström tycker att Israeler ska vara nöjda med Margots beslut i UNESCO, och nej, varken Palestina eller Israel kan utrotas, den enda  lösningen är att båda länder måste hitta ett sätt samsas om samma plats, att bestämma ett land ska upphöra är inget alternativ....om inte Margot får nytt mandat.

2. Margot Wallström, kvinno-lobbyisten.
- Den 19 april 2017 röstade 47 länder in Saudiarabien, Irak, Sydkorea, Japan och Turkmenistan i kommissionen för kvinnor i ECOSOC, FNs ekonomiska och sociala råd. Saudiarabien som halkat ner till plats 141 av 144 i World Economic Forums jämlikhetstabeller fick utan att uppfylla ett enda krav en inträdesbiljett till att få vara med och besluta om kvinnors rättigheter. Lyckligtvis beslutade kung Salman år 2011 att kvinnor skulle få rösträtt i valet 2015 och år 2017 fick kvinnor rätt att fritt besöka samhällsfunktioner som skolor och sjukhus utan att behöva ledas dit av en man. Kanske får nu 91% av de kvinnor i Saudiarabien som inte kan läsa en chans att lära sig läsa när de nu får gå till en skola ? En ganska bisarr situation uppstod precis när Saudiarabien vunnit sin plats i FN då Saudiarabiens egna ambassadör vägrade skaka hand och gratulera sin FN representant, Tamadur Al-Rammah, en bedömmare beskrev situationen med : "like making a pyromaniac into the town fire chief".

3. Sweden walk of shame.
Mitt under slöjupproret i Iran där kvinnor slår sig fria från tvånget att klä sig i slöja klär sig den svenska kvinnliga ministären glatt i hijab och chadors under sitt statsbesök i Iran för att på plats visa sitt stöd för de Iranska kvinnor som strider mot att tvingas bära slöja. Några av de Iranska kvinnor som kastade slöjan fick flera års fängelse eller 80 piskrapp på torget som straff men det var ingen i den feministiska svenska regeringen som under sveriges statsbesök i Iran kastade slöjan, alla feminister böjde sig fogligt i slöja för den Iranska presidenten. UN-watch kallade sveriges statsbesök i Iran för "walk of shame".


(Länk : UNwatch.org/swedens-walk-of-shame )Se till vad bedragare gör, inte vad de säger.
Ska du avslöja en bedragare ska du sluta lyssna på dem och se till vad de gör, inte vad de säger. Bedragare som utrikesminister Margot Wallström avslöjar sig i sina gärningar. Margot som är världens enda blockade utrikesminister i Israel anklagar gärna och ofta andra för nazism men medverkar själv aktivt till förtryck av judar där de beslutas ses som ockupanter i sin egna huvudstad utan laglig rätt till arkeologiska utgrävningar och förvanskning av deras historia. Margot Wallström, feministen som ger Irans regim sitt fulla stöd mitt under slöjupproret där kvinnor piskas på torget för att få slippa bära den hijab som de svenska "feministiska" ministrarna glatt snörade på sig. Margot Wallström, feministen som kallade partiet Sd "ett hot mot svenska kvinnors rättigheter" när de föreslog att Rättsliga rådet ska granska de 6% aborter som utförs efter vecka 12.

Definitionen av "Fascism" lyder så här : (Länk).
"Ett elit-styre av en auktoritär, ej traditionsbunden stat, fascismen motsätter sig alla "sektionsbaserade" intressen till förmån för samhället som en helhet och motsätter sig därför oberoende fackföreningar, frihandel och fri företagsamhet. Då den fascistiska staten förväntas representera såväl gångna som framtida generationer, kan den i vissa fall helt avvisa förnuftsresonemang och diskussioner. Demokratins kvaliteter förnekas helt, särskilt en sådan grundad på parlamentarism eller maktdelning. Folkets intressen ska istället tillvaratas genom en "auktoritär" demokrati (även kallad "demokrati genom handling") med allmänviljan i centrum".


En samling fascister och nazister.
Beskrivningen av fascism och nazism passar på pricken in på det svenska socialdemokratiska partiet, den 5 juni beslutade regeringspartiet socialdemokraterna att ta fram lagförslag för att hindra den oberoende fackföreningen "Hamn-fyran" i Göteborg från att strejka mot det avtal fackförbundet Transport gjort upp med APM-terminals. Ett annat exempel är det parlamentariska läget i riksdagen just nu : Ett folkvalt parti ska hållas utanför alla lagar om demokrati, delaktighet och mandat för det är "allmänviljan" att ett folkvalt parti som representerar 1.1 miljoner medborgare ska uteslutas ur socialdemokraternas maktdelning och parlamentarism, (demokrati).

Om vi slutar lyssna på det socialdemokratiska partiets representanters falska anklagelser och istället studerar VAD de gör så uppfyller socialdemokraterna varje kännetecken för fascism och nazism. Inget annat parti har så totalt kört över ett demokratiskt val, inget annat riksdagsparti har fått en minister blockad i Israel som persona non grata på grund av antisemitism, inget annat parti använder så djup okunnighet som ursäkt för att ljuga grovt och anklaga andra, inga andra ministrar har begått så många bedrägerier som Anders Ygeman och Morgan Johansson gjorde i skandalen med transport styrelsen.

LexNoxa 2018-09-27, Peter Martinsson.