Årsdagen av rättsskandal.

Idag den 20 juni är en varm fin sommardag. Den 20 juni är också årsdagen av en sorgesam olycka.
-Johans olycka. - Johan var en av de få personer som försökte hjälpa en flicka hennes sista dagar i livet innan hon blev ihjälslagen. Yara blev bara 8 år och slogs ihjäl i sitt hem av sin nya mamma den 30 April 2014 med bland annat en elsladd, brödkavel och knytnävar. 


Medmänniskors oro.
Det var många personer som kände oro för Yara. Det är många som under perioden 2013-2014 hör av sig till Karlskrona socialförvaltning men inget händer. En anmälan om missförhållanden är registrerad den 8 Mars 2013, i en annan anmälan den 19 november 2013 blir en person så pass orolig för Yara att personen skriftligen kontaktar Karlskrona socialförvaltning :


Den 18 April ringer en av Yaras grannar till polisen och anmäler oro för flickan, de hör skrik och bråk från lägenheten. Yara har en stor blåtira i ansiktet och går väldigt konstigt, som om benet är av. Polisen skickar ett fax till Karlskrona Socialnämnd den 22 April .
Döden den 30 april 2014.
Valborgsmässoafton 30 April 2014 slår Yaras nya mamma ihjäl Yara med en elsladd, knytnävar, brödkavel och andra tillhyggen. Våldet som barnet utsatts är bortom fattningsförmåga. Obduktionsprotokollet listar sida upp och sida ner med ohyggliga skador : Totalt 255 skador, 16-18 frakturer. Revben 10 och 11 på höger sida är av, fjärde bröstkotan skadad. Flera frakturer på vänster och höger hand, brott på höger och vänster över- och underarm. Frakturerna på höger skulderblad och ländkotan bedöms som äldre skador, några frakturer kan vara upp till tre veckor gamla. Yaras huvud har märken efter minst 33 slag, halsen bär spår efter 6 slag. Höger arm är ett enda gigantiskt blåmärke, armen har flertal frakturer och bär spår av minsta 17 slag så pass kraftiga att huden är borta. På insidan av höger överarm finns ett parti om cirka 3 cm oskadad hud, något så ovanligt att det noteras i protokollet. Vänster arm ser ut som höger arm, flertal frakturer, minst 21 slag, också på insidan av vänster armen finns ett litet område med oskadad vävnad. På ena handen sitter rester av en liten fusk-tatuering, det mesta av tatueringen har slagits bort. Yara har rivmärken, klösmärken och bitmärken, finger- och tå-naglar har slagits lösa, vänster knoge är flyttad. 

Så här fortsätter Yaras obduktionsprotokoll, det är hemskt, det är bortom förstånd. Den smärta och rädsla denna stackars flicka fått uthärda sina sista timmar är så fruktansvärd. Vad kände Yara i slutet av sitt liv ? När inser barnet att livet är slut ?

Rektor Johan.
En av de personer som var oroliga över Yaras situation var Yaras rektor Johan. Johan anmäler, påtalar och kontaktar många gånger både Karlskrona Kommun som socialförvaltning, skolförvaltning med flera och framför sin oro för flickan Yara men inget händer. Det visar sig att Karlskrona socialförvaltning inte har tid med Yara för de måste tysta ned ett lagbrott, Christina Olsson på Karlskrona socialförvaltning har genomfört olagliga barnförhör med ett minderårigt barn och nu måste all tillgänglig tid läggas på att skydda en av cheferna istället för ett barn. Som ni ser av nedan skärmdump av förälderns mejlbox sitter 6 stycken socialjänstkvinnor på Karlskrona Socialförvaltning och försöker tysta ned lagbrott under den vecka som det ligger ett fax från polisen med kopia på polisanmälan om ett misshandlat barn i socialförvaltningens fax.
Om dessa utredare följt svensk lag och lagt sin arbetstid på att sköta sitt jobb istället för att ljuga om lagbrott hade Yara troligen varit i livet nu.  

Hade Karlskrona Socialförvaltning lagt mer tid på att följa lagen än bryta lagen hade förmodligen Yara levt idag.

Detta är orsaken till att resursbrist uppstår på Socialtjänster, att följa lagar sparar långt mer tid än att ljuga, tysta och mörka lagbrott. Socialtjänstlagens 11 kapitel "Handläggning av ärenden" med regler hur oro för barn ska hanteras är enkla och tydliga, lagarna är strukturerade, effektiva och tidsbesparande.


Karlskrona socialförvaltning.
Karlskrona socialförvaltning bryter inte bara mot lagar, personalen inom denna institution är ovanligt vidriga människor. I efterdyningarna av mordet på Yara skyller chefer ifrån sig och skuldbelägger en av de få personer som verkligen försökte hjälpa Yara. Maria Persson, chefen för barn- och ungdomsförvaltningen skyller i en presskonferens ifrån sig och påstår att Yaras rektor haft ansvar i vad som hänt, en fullständigt befängd anklagelse då det visar sig att Johan gjort mer för Yara än vad regelverket kräver.

Länk presskonferens : PresskonferensMaria Persson belönas för denna insats med en ny tjänst inom Karlskrona kommun, hon blir nu chef på Arbetsmarknadsförvaltningen. Chefstjänsten är troligen en muta för att belöna mörkläggningen i mordet på Yara.

Rektor Johan.
Yaras rektor tar så illa vid sig av beskyllningen att han drabbas av en depression. Den 20 Juni 2014 är Johan inblandad i en bilolycka som gör Johan rullstolsburen med begränsad rörlighet, Johan som var en duktig hockeyspelare tränar nu stenhårt upp sin styrka och hygglig rörlighet i höger arm :Johan får en ursäkt.
Den 20 november 2014 får Johan en officiell ursäkt för det utpekande som nästan kostade honom livet. Länk : Sverigesradio.se/Rektor med familj får ursäkt

Karlskrona kommun kommer billigt undan vad som borde varit ett åtal. Återigen blir det av allmän intresse hur mycket åklagarnas beskyddarverksamhet av brottslingar varit inblandade, förmodligen har åklagare som Anna Boijmarker, Tomas Hagman, och Kerstin Skarp tystat ned, mörkat och sekretessbelagt lagbrott, igen.

Före detta överåklagare Sven-Erik Alhem uttrycker förvåning att utpekandet av Johan INTE leder till åtal. Barnförhöret.
I fallet med det olagliga barnförhöret där personalens mörkläggning av fakta kostade Yara livet väljer Ingrid Hermansson att sända en ursäkt till barnets förälder :


Ingrid Hermansson väljer alltså att sända en ursäkt via epost istället för att inleda en förundersökning om flertal tjänstefel enligt lagen om offentlig anställning §22, åtalsanmälan :
Ingrid Hermansson polisanmäler granskning.
Ingrid Hermasson tål ingen granskning. När jag själv börjar granska Karlskrona Socialnämnd blir jag själv polisanmäld av Ingrid Hermansson, bland annat polisanmäls jag för att jag närvarar Socialnämndens öppna möten där Ingrid Hermansson påstår att jag hotar personal och stör möten.
Mörkläggande av bevis.
Anledningen till att Ingrid Hermansson vill stänga mötena är att jag skriftligen till Ingrid Hermansson bevisar grova lagbrott inom Karlskrona socialförvaltning där personal på socialförvaltningen undanhåller bevis och information om barnmisshandel, kvinnomisshandel, djurmisshandel och övergrepp. Totalt skickar jag 17 mejl med bevisbilagor under 4 månader, det senaste cirka 22:11 på kvällen. Ingrid Hermansson polisanmäler detta som ofredande för att tysta mig och undanröja bevis. 

Jag kommer strax börja publicera dessa bevis och visa vilka lagbrott i domstolar Ingrid vill hemlighålla.

Sekretessbelagd polisanmälan.
Ingrids polisanmälan hemligstämplas omgående av polisen men efter flera vändor i Kammarrätten får jag ut polisens egna förhör med Ingrid Hermansson som de vill hemlighålla för att skydda en brottsling. Så här säger Ingrid Hermansson själv i förhören inför polisanmälan av mig :När förhören jämförs med Ingrids uttalanden i pressen blir Ingrid Hermanssons egna polisanmälan ett bevis att hon ljugit grovt i sina uttalanden i pressen. Åklagarnas beskyddarverksamhet för pedofiler, våldtäktsmän och brottslingar, åklagarna Anna Boijmarker, Tomas Hagman, och Kerstin Skarp blir tvungna att omgående mörklägga och hemligstämpla polisanmälan. Det tar mig många vändor i flera domstolar innan jag får se den polisanmälan som riktats mot mig. Enligt Europeiska mänskliga rättigheterna som är inskrivna i svensk grundlag ( SFS 1994:1219 ) har alla som anklagas rätt enligt grundlag att få se vad de anklagas för. Så blir inte fallet när åklagare hemligstämplar vilt i sin beskyddarverksamhet :
Var är vargen ?
Ingrid Hermansson som i sitt uppdrag ska vara barns absoluta säkerhet och trygghet är i verkligheten motsatsen. Ingrid försöker med alla medel tysta och mörklägga brott mot barn, i strid med svensk lag hemlighåller personal inom Karlskrona socialtjänst brott som pedofili, våldtäkter och övergrepp, den personal som ska hjälpa barn är barnens värsta fiender. Denna brottslighet hade aldrig varit möjlig utan åklagarnas beskyddarverksamhet där åklagare tystar och mörklägger brottsligheten mot barn samt skyddar den socialtjänstpersonal som bryter mot lagarna i Karlskrona. 

Åter till Yara.
Vänligen titta en gång till på polisens fax. Ser du att Karlskrona socialnämnd stämplat polisens fax som ankommet 2014-04-22. Den polisanmälan som upprättas 2014-04-18 är alltså ankommen till socialnämnden 8, ÅTTA dagar före Yara blir ihjälslagen enligt socialnämnden själva, de har ju själva stämplat ankomstdatumet 2014-04-22 på polisens fax.

Centerpartisten Ingrid Hermansson är ordförande för socialnämnden. 

Var det Ingrid Hermansson som tog emot polisens fax ? Var det därför ingen på Socialförvaltningen sett polisens anmälan om Yara ?


Det råder inga tvivel att vi idag har ett sverige där barns beskyddare är barns värsta fiende. 

- Jag hoppas du som skattebetalare är nöjd.

2018-06-20, LexNoxa, Peter Martinsson.