Arvika Socialtjänsts mobbing av en familj.
När två föräldrar inte kommer överens är barnet det första och största offret. 

I en vårdnadstvist är det barnet som förlorar hela sin tillvaro och sina närmast kära, mamma och pappa. Många föräldrar tänker nog inte på hur de raserar ett barns hela värld om en av föräldrarna bestämt sig för att äga ett barn ensam. För vuxna är världen lättare, som vuxen har du rest i världen och sett andra delar av världen, sett att andra alternativ finns. Vuxna kan ta tåget, bussen eller bilen bort från en tillvaro som förgiftats och söka sig till nya platser. Du kan ta bilen och åka någonstans, flyga till ett annat land, vuxna har sett och vet alla möjligheter som finns i världen men för ett barn finns bara en värld, en tillvaro, för ett barn finns bara ett hem, ett rum, barnets rum, en mamma och pappa. Vart ska ett barn fly ? 

Till vilken säkerhet ? 

Vårdnadstvister skapar trauma för barn och det uttrycker sig på olika sätt, en del barn blir arga och får svårt hantera sin tillvaro, andra barn rymmer, många barn blir sorgsna.

Enligt lagen ska samhället hjälpa barn i nöd men för de barn som väljer sin pappa före sin mamma finns ingen hjälp att få. Ett barn som väljer en pappa före en mamma utesluts ur kommunens hjälp och stöd fram till barnet ändrar sig. En kommunal Socialtjänst ska vara de som finns där när andra sviker men idag har socialtjänstens egna åsikter om föräldrar prioritet över de barns hälsa som de är där för att hjälpa, en feminist som hatar män får plötsligt agera hur som helst och lämna barn i fritt fall för de hatar MÄN, det är viktigare. Det är ett högst märkligt beteende, en socialtjänst som finansieras av kommunens samtliga skattebetalare bör rimligtvis vara tillgänglig för samtliga skattebetalare i kommunen, något annat är olagligt och kallas diskriminering. En socialförvaltning ska agera enligt många lagar, men de mest grundläggande är vår grundlag, Regeringsformen, kapitel 1,  §9 :
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 

En socialförvaltning ska följa Socialtjänstlagen, första paragrafen i första kapitlet lyder så här :
1 kap. Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Arvika Socialtjänst.
Arvika Socialtjänst har nu helt uteslutit ett barn ur all vård och stöd för att personalen på socialtjänsten inte gillar pappan. Att utesluta ett barn från all stöd, vård och omsorg för att barnet vill bo hos sin pappa strider mot fler lagar än så här men förhoppningsvis trillar polletten ner hos Arvika Socialnämnd med denna artikel, det är bedrövligt att en förälder ska behöva offentliggöra sitt privatliv på detta vis för att barnet kanske ska få den hjälp barnet borde fått för länge sedan av Arvika socialtjänst. Alla andra alternativ verkar uttömda.

Aina Wåhlund, ordförande lärande
och stöd, Arvika kommunstyrelse.
Kommer Aina Wåhlund, Socialdemokraternas ordförande i kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd som är den nämnd i Arvika som styr Arvika socialförvaltning ta tag i missförhållandena inom Arvika Socialförvaltning och se till att Socialförvaltningen följer svensk lag och se till att barnet får stöd och hjälp ?


Vad annat kan vara Aina Wåhlunds uppgift ?

Familjen.
Pappan, vi kallar honom Anders, har tre barn, 2 jobb och hus och hem att sköta. Det äldsta barnet bor på heltid hos sin pappa, äldsta barnets mamma har haft en tuff period i sitt liv  så ett tag hade Anders ensam vårdnad om äldsta barnet. Anders tror det är bäst för barnet med två föräldrar så Anders gav tillbaka gemensam vårdnad när mamman kom på fötter igen. Äldsta barnet träffar sin mamma ibland på Anders initiativ. Det går bra för äldsten, bland de bästa i skolan men de senaste månaderna har varit turbulenta för familjen på grund av Arvika socialtjänst sabotage, inte hjälp och stöd utan sabotage, det här är en socialförvaltning som just nu försöker göra mer skada än nytta mot en familj.


För det näst äldsta barnet har föräldrarna gemensam vårdnad men barnet har nu flyttat till sin pappa på heltid, barnet vill inte längre vara hos sin mamma på grund av olika problem hos mamman. När mamman gick ifrån pappan på en lunch skötte hon det så dåligt att barnen chockades, till och med Arvika Socialförvaltning förebrådde mamman för hur illa hon skötte uppbrottet men det är glömt nu. Mamman flyttade till en ny partner där både mamma och barn blev misshandlade. Anders visste först ingenting men när Anders upptäcker att barnet har konstiga blåmärken, rivsår och skador blir han misstänksam och till slut avslöjas misären med mammas nya sambo. Anders ställer upp för sitt barns mamma med råd och stödsamtal, Anders hjälper henne med möbler, inredning och detaljer i hennes nya bostad. Denna hjälpsamhet blev nyligen belönad med en vårdnadstvist där mamman nu begär ensam vårdnad om mellanbarnet.

Det yngsta barnet.
Anders har ett barn till som han knappt får se. Det är ganska konstigt att Anders är olämplig förälder till sitt yngsta barn trots att hans äldsta barn bor hemma på heltid med toppresultat i skolan, mellanbarnet som nu flyttat hem till Anders på heltid från att ha bott varannan vecka ho sin mamma. Argumenten för att minsta barnet inte ska få bo hos Anders är konstiga, utredningarna gör ganska klart att det inte är Anders som är minsta barnets problem men eftersom Anders inte har någon släkt inom Socialförvaltningen blev han förloraren. Utredningen hade kunnat vara en underhållande fars om ingen vetat att det är ett barn som drabbas av lögnerna. 

Skattefinansierad mobbing.
Drivande i konflikten mot Anders är några personer inom Arvika Socialtjänst i ett nätverk som fångat vår nyfikenhet. Olika aktörer med olika släktförhållanden och kompisnätverk på den lilla orten ljuger och förvanskar dokument på ett märkligt sätt för att smutskasta pappan.

Elaine Meinrad, Arvika Soc.fvl. (foto : privat)
Till exempel utredaren Elaine Meinrad är en återkommande aktör i ärenden där fakta förvanskas och undanhålls. Elaine Meinrads befogenheter som utredare är intressanta, Elaine gjorde en orosanmälan av pappan i december 2016 men anmälan lades ner omgående av kollegor eftersom anmälan var baserad på skvaller och skitsnack. Trots att utredaren Elaine Meinrad bestämde sig redan i december 2016 att pappan är så pass olämplig att hon gjorde en orosanmälan är Elaine den mest lämpliga, opartiska och sakliga utredaren som passerar jävsdeklarationen och nu återigen får göra en ny utredning år 2018 när mellanbarnets mamma återgäldar råd, stöd och flytthjälp med en vårdnadstvist.

Hur är det möjligt en utredare som gjort orosanmälan av föräldern för ett år sedan kan anses vara opartisk och saklig i en ny utredning ? Hur kan detta INTE strida mot regler om jäv i både Kommunallag, Förvaltningslag och Socialtjänstlag ?

Djupa arkiv.
Arvika Socialtjänst gjorde allt för att undanhålla en sida i en utredning om hur yngsta barnet trivs med sin pappa. Observatörerna beskriver på sidan 2 i utredningen att pappan och barnens relation är ganska bra de få gånger familjen får träffa sitt yngsta barn utan att mamman saboterar. Sida 2 i utredningen var så pass besvärlig att denna sida ur utredningen begravdes djupt i arkiven, först efter att sida 2 efterfrågats specifikt med lite mild utpressning från LexNoxa erhåller pappan den kompletta utredningen och när vi läser innehållet blir det uppenbart varför denna sida måste gömmas :


Sida 2 i en umgänges utredning som Arvika Socialförvaltning försökt undanhålla pappan.
Sida 2 i utredningen klargör att det inte finns några problem när yngsta barnet träffar sin pappa. Det är uppenbart att denna sida i utredningen inte får nå en domstol och sabotera Arvika Socialtjänsts möjligheter vinna vårdnadstvisten åt mamman. 

Ett barn behöver stöd.
Mellanbarnet i familjen mår inte bra av situationen som uppstått med den nya vårdnadstvisten. Barnet vill inte bo hos den mamma som nu gör ensamt ägandeanspråk på barnet, det gick så långt att barnet blockerade all kommunikation med sin mamma. En sådan konflikt måste vara tufft för ett barn, å ena sidan saknar barnet självklart sin mamma men vill inte vara hos sin mamma på grund av olika orsaker som mammas nya kille, mamman verkar nämligen ha svårt lära av sina misstag. Situationen är komplex och barnet skulle må bra av att få prata igenom situationen med en vänlig själ, en neutral person, det blir mycket för ett barn att bära ensam och Anders gör allt han kan för att avlasta barnet. Ett av Anders alla förslag är att barnet och mamman kunde ta en fika i Anders hem eller på en neutral plats och prata igenom saker lite men detta vägrar mamman, det passar henne inte.

Anders har under en lång period sökt hjälp och stöd för sitt barn hos den Socialtjänst i Arvika som med olika lögner och olagligt agerande försöker ta ifrån honom barnet. Oavsett hur Socialtjänsten ljuger för honom är det viktigast för Anders att barnet får hjälp. När Socialtjänsten vägrar hjälpa barnet vänder sig Anders till Barn och Ungdoms psykiatrin, BUP, i Karlstad men BUP anser att detta inte är ett direkt vårdbehov utan hänvisar tillbaka till samtalsstöd hos Barn och Ungdomsenheten på Arvika socialtjänst, detta är ett stöd Arvika socialtjänst enligt lag ska hjälpa barn med. Det har nu gått så långt att Anders tvingats göra en orosanmälan över situationen.
Pia Huss svarar att Arvika socialtjänst inte kan göra något för pappan och barnet är i "processen". Med detta menar Arvika Socialförvaltning att ett barn som mår dåligt på grund av en vårdnadstvist ska vägras hjälp för barnet mår dåligt på grund av en vårdnadstvist så barnet ska vägras vård för barnet mår dåligt på grund av en vårdnadstv.....behöver jag fortsätta ?

Påståendet är ganska märkligt av en Socialtjänst som enligt lagen sakligt, opartiskt och med likhet inför lagen ska frigöra och utveckla enskildas resurser. 

Vi hittar lite fler ledtrådar i ett mejl från barnets mamma som fått lite mer information av Arvika socialtjänst än vad pappan fick :
"Han (pappan) har kontaktat henne (Pia Huss på Arvika Socialtjänst) och säger att (barnet) vill ha ett eget samtal med Pia. Pia tycker inte detta är någon bra ide för att hon anser att (barnet) blir väldigt påverkad av honom (pappan)".


Pia Huss på Arvika Socialtjänst berättar alltså för mamman att pappan kontaktat dem för att barnet behöver samtalsstöd men tycker inte det är någon bra ide att barnet får ha något samtal då barnet är väldigt påverkat av pappan.

I ett samtal mellan pappan och Arvika Socialtjänst meddelas att Socialtjänst inte kan göra något trots att barnet inte mår bra. 

Mönster.
När utredningarna om minsta barnet jämförs med beskeden för mellanbarnet uppträder ett intressant mönster. Minsta barnets mamma är fri bryta överenskommelser om umgänge, mamman med sambo är fri hota och förtala minsta barnets pappa medan barnen lyssnar och ser på, den förälder som bär sig illa åt får fullt stöd av Arvika Socialtjänst, i den Vårdnads- Boende och Umgänges-utredning om genomfördes i den vårdnadstvisten ljuger utredaren från Arvika Socialtjänst om att mammans hem är utmärkt för barnet trots att utredaren inte varit i mammans hem. Mamman bor hemma hos sina föräldrar på grund av psykiska problem. Minsta barnets mamma var alltså i för dåligt skick för att kunna bo i eget hem men fortfarande bästa föräldern, så pass mycket bättre att minsta barnet ska bo hos en mamma i dåligt skick och knappt få träffa sin pappa.

Den största kullerbyttan sker vid beskrivningen av barnets tillstånd de gånger barnet fått träffa pappan, barnet beskrivs som glatt och lekfullt när barnet får träffa sin pappa och syskon men beskrivs sedan som lite ledset och nedstämt efteråt när barnet är tillbaka hos mamman. Enligt utredarna är det ett bevis att pappan är olämplig förälder för att barnet är ledset när det kommer tillbaka till mamman.

Ett två årigt barn är alltså nedstämt i några dagar hos mamman på grund av att barnet fått träffa och leka med sin saknade pappa en kort stund ? Enligt de utredare som var med när yngsta barnet träffar sin pappa med familj verkar barnet glatt, lugnt och harmoniskt.

Kan barnets nedstämdhet hemma hos mamman efter sin träff med pappan bero på mamman ? Om mamman behöver hjälp av psykolog är det MYCKET konstigt att barnets miljö hemma hos mamman ALDRIG kontrollerats när det finns så mycket resurser övervaka en bevisat duglig pappa.

Kampen för rätten till vård.
Anders har inte gett upp kampen för sitt barns rätt till vård, bland annat har han sökt upp privata vårdgivare men deras svar är även där att det är Arvika socialförvaltning som brister :
När är det nog ?

Var går gränsen för hur en Socialtjänst får mobba en förälder ? Ska ett barns rätt få gilla sin pappa upphöra för att en utredare på Arvika Socialförvaltning hatar pappor ? Hur långt sträcker sig Elaine Meinrads rätt att i sin tjänsteutövning smutskasta, mobba och ljuga om ett barns förälder utan att kunna presentera bevis, fakta eller källa ? 


Objektivitet.
Arvika socialtjänst brister totalt i objektivitet, mycket tyder att ingenting fungerar vid denna förvaltning, varken lagefterlevnad eller fullgörande av sitt uppdrag på grund av att personal tillåts leva ut sitt hat mot kategorier av människor i samhället. Ett barn vägras vård av Arvika Socialtjänst för att mellanbarnet vill bo hos sin pappa och sin övriga familj. Arvika socialtjänst har inte kunnat ge ett enda konkret exempel, förklaring eller motivering av sitt beteende annat än "tyckande", att en förvaltning tillåts åsidosätta sitt uppdrag till förmån för åsikter är märkligt. Kommuninvånares hälsa och levnad får inom Arvika Socialförvaltning åsidosättas för "tyckande" och "kännande" av personal som inte har NÅGON TILLÅTELSE I EN ENDA  LAG att tycka och känna i EN UTREDNING OM ETT BARNS LIV. En utredning som ska bestämma ett barns liv, boende, säkerhet och tillvaro bör inte baseras på skvaller och skitsnack från släkt och vänner till personalen, det är betydligt lämpligare om utredningar om barn baseras på fakta som en mammas psykiska hälsa, mammans anhörigas hot av barn och pappa.

Offentligt anställd personal som betalas av alla kommuninvånare ska utföra sitt uppdrag för alla kommuninvånares bästa, inte bara närmsta släkt och vänner.
  


LexNoxa 2018-05-25, Peter Martinsson