Avtal Karlskona socialförvaltning.

Avtal Karlskona socialförvaltning.