Bedrägeriet mot LexNoxa.


Bedrägeriet mot LexNoxa.

Att avslöja brottsnätverk är riskabelt, när brottsnätverket är infiltrerat i hela vårt rättssystem och övervakningsmyndigheter händer det saker. Genom ett bedrägeri har en myndighet nu förfalskat skäl som troligen ska användas för att försöka stänga LexNoxa.


Mina avslöjanden om brottsnätverket "Hilda" börjar nog  bli besvärliga, jag bevisar att det förekommer mutor och korruption i svenska domstolar där mutor inte får förekomma. 
Att nätverket Hilda över huvudtaget tillåts existera inom svensk rättsväsende är en skandal.
Jag redogör nu med bevis hur Hildas torped på Kronofogdemyndigheten med ett märkligt bedrägeri om en liten skitsumma, 600:- skapat en betalningsanmärkning mot mig som kan användas för att kunna återkalla LexNoxa utgivningsbevis och stänga siten, besvärliga bevis mot lögnaktiga domstolar kan då undaröjas.


Hilda är från början ett nätverk för ambitiösa kvinnor, ett mentornätverk som skapats av Advokatsamfundet. Att kvinnliga advokater får lots och stöd i sin karriär är bra men Hilda-nätverket har tagit en mycket märklig skepnad. De flesta av Hilda nätverkets medlemmar finns inom den rättsapparat som enligt lag ska vara neutral, saklig och opartisk, myndigheter som JO, DO, Hovrätterna, domstolar, domstolsverket osv har bekänt sig till tron på den heliga feminismen, dessa har åtagit sig främja och hjälpa kvinnor inom vårt rättssystem. 

Ett mentornätverk för kvinnor inom sveriges rättssystem behövs inte, tvärtom behövs ett nätverk för de få män som fortfarande lyckats hålla sig kvar, sveriges rättssystem domineras nu av 73% kvinnor, endast 27% män är verksamma.


Länk : Lexnoxa.com/jämställdhet-for-alla-utom-män.html


Till Hilda-nätverket finns ett stödnätverk, mansnätverket "Ruben". Ironiskt nog är mansnätverket inte till stöd för män utan Ruben är manliga hangarounds till Hilda-klubben som stöder kvinnor, män inte är tillåtna i Hilda utan Rubenisterna får snällt vänta i farstun.

-Stöd för män finns inte i Sverige för Sverige är jämställt....

Länk Hilda : Advokatsamfundet.se/hilda/Hildas-medlemmar/


Länk Ruben : Advokatsamfundet.se/Ruben/Rubens-medlemmar/ 


Hemliga nätverket Hilda.
Exakt vilka som är medlemmar är hemligt, som ni ser av länkarna är några medlemmar offentliga som 5 av 6 chefer för hovrätter, massor av domare, hälften av domarna (justiteråd) i Högsta domstolen, riksåklagaren, Justitekanslern, Justitieombudsmannen med flera och det är här vi får bekymmer, det är ofta diskussioner om det olämpliga i att domare är Frimurare, en typiskt manlig organisation men om domare är med i en uttalat mansfientlig organisation som ska agera för en majoritet (73%) kvinnor inom svenskt rättsväsende finns inga problem ??Jäv.
Det är inte bara domare och lagmän utan hälften av Sveriges HÖGSTA DOMSTOL har tagit ställning mot män. Det går inte ens med god vilja påstå dessa aktörer är "opartiska" och agerar med likhet inför lagen, inom juridiken kallas det jäv om en person har intresse i en sak, domares jäv hanteras i Rättegångsbalken 4 kap §13 :
13 § Domare är jävig att handlägga mål:
1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada;
2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, att den ene är eller varit gift med den andres syskon, eller om han på liknande sätt är part närstående;
..
..
10. om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet.

Jävsfrågan blir som mest tydlig när män och kvinnor ställs mot varann i vårdnadstvister om barn. 90% av alla vårdnadstvister avgörs till kvinnors fördel vilket syns i statistik från SCB.


Länk : Lexnoxa.com/veckans-rättshaverist


Fördelning prövningstillstånd.
De få kvinnor som fortfarande är missnöjda med en vårdnadstvist beviljas prövningstillstånd till högre instans 63% oftare än män, kom ihåg att det är väldigt få kvinnor som överklagar eftersom de flesta fått som de velat i första instans.


Länk : Lexnoxa.com/den-svenska-rättsrötan-bevisad

Länkad artikel ovan sammanställer 1110 domslut som med stort arbete begärts ut från domstolar. Denna statistik finns tillgänglig i Domstolsverkets register "Vera" men eftersom Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren är med i korruptionsnätverket Ruben är denna statistik "inte tillgänglig" eftersom statistiken svart på vitt bevisar grav brottslighet inom domstolsväsendet.

Etnisk utrensning av män.
Jag har i flera artiklar bevisat hur ojämställdheten växer för varje år och det pågår just nu en utrensning av män ur svenska myndigheter, så här är fördelningen av chefsposter mellan män och kvinnor i landets kommuner :
Länk : Lexnoxa.com/etnisk-utrensning-av-män


Även SCB ha noterat samma trend :Länk : Lexnoxa.com/lögnen-om-könsmaktsordning


Bevis om korruption.
När jag sedan gick vidare och bevisade i detalj HUR korruptionen går till med flertal exempel på bedrägerier i domstolar som att ej redogöra beslutsmotivering av beslut om prövningstillstånd i strid med kraven om beslutsmotivering i Rättegångsbalken 17 kap blev Hilda tvungna agera.

Länk : Lexnoxa.com/så-ljuger-svenska-domstolar


Bedrägeriet mot LexNoxa.
Lexnoxa har blivit ett kartotek över bedrägerier inom rättsväsendet som måste undanröjas. Som den mesta korruption börjar bedrägeriet i Hovrätten över Skåne /Blekinge med böter. En av mina dåliga sidor är att jag är ärlig, om jag anser att någon är dum i huvudet eller ljuger berättar jag det då jag anser mig göra en god gärning som upplyser personen i fråga om sakförhållandet. 

Ärlighet är något som absolut inte uppskattas i Hovrätten Skåne/Blekinge som dömde mig till böter 2000:- den 15 december 2017 efter att jag detaljerat redogjort min uppfattning :
Orsaken till den uppfattning som renderat mig böterna är att hovrätten vägrar redogöra för sina brott mot svensk grundlag, i min vårdnadstvist anlitades ett privat bolag för att göra en utredning. Det visade sig att de extremt inkompetenta utredarna på det privata bolaget glömt förnya sitt kontrakt vilket innebar en rad med lagöverträdelser, till exempel får inte uppgifter med myndighetsutövning överlämnas till privat bolag utan att det finns en tydlig lag som beskriver hur uppgiften ska utföras (stöd av lag) :

Regeringsformen 12 kap §4 :Se mer info här med exempel på "stöd av lag" Länk : Lexnoxa.com/vem-ska-få-mörda-barn-i-sverige ?

Utan giltigt avtal bröt bolaget dessutom mot i stort sett samtliga lagar inom sekretesslagstiftning eftersom det är högst olagligt hantera uppgifter om barn utan ett enda kontrakt. Grundlagsbrott är för pajasarna på hovrätten skåne/ blekinge en skitsak som avfärdas med följande text :Hovrättens inställning till grundlagsbrott, sekretessbrott och bevisförfalskning är milt sagt nonchalant. Eftersom Hovrätten anser de ej behöver redogöra lagar eller följa lagar måste detta uttalande tolkas som att domstolsärenden kan avgöras i vilken spelhall som helst eftersom hovrätter enligt sig själva inte behöver ha kunskap om lagar utan avgör ärenden  beroende på humör, väderlek eller tärning. Varför lägga dyra skattepengar på pajasar i hovrätter när vi kan avgöra detta med tärningsspel ?


Vanans makt, hovrätten ljuger i sitt egna beslut.
Domarna i Hovrätten i Skåne/Blekinge ljuger av ren slentrian, det har blivit så stor vana för dessa domar att ljuga så de fortsätter av bara farten, de ljuger när de inte ens behöver ljuga, vanans makt. I beslutet om böter påstås att jag ej yttrat mig :


En snabb koll i dagboksbladet hade lätt gjort klart att jag yttrat mig, 

- 5 gånger om man ska vara petig.
Böterna.
Att inte kalla lögnare i hovrätten Skåne/Blekinge för lögnare finner jag högst oärligt, det är bortom min moral och etik. Att kalla en hovrätt som förfalskar bevis och ljuger i rättssak för stinkande träsk, skenrättegång, avloppsbassäng, pajasar och mutkolvar kostar 2000:-. Det var klart värt det så jag gjorde nyligen om det, till skillnad mot svenska Hildor är jag ärlig och inväntade böterna men inga böter kom.

Utgivningsbevis.
För att få driva en site som LexNoxa krävs utgivningsbevis. För att få ett utgivningsbevis måste man bevisa sig skötsam, ostraffad och allmänt ordningssam. Det är jag, dessutom bevisat ärlig. Förutom en fortkörningsbot 2004 är jag ostraffad, min ekonomi är i god ordning och mina intressen är högst modesta. Att frånta någon ett utgivningsbevis som är oklanderlig blir ett problem, så här måste skapas problem.

Skapade problem.
Plötsligt en dag fyra månader senare kom böterna en högst oväntad väg, via kronofogden ???
- Som synes av Kronofogdens besked ska 2000:- betalas före förfallodatum 2018-04-11, efter 2018-04-11 påförs en grundavgift om 600:-.Jag betalar böterna 2018-04-03, nedan är skärmdumpen från min bank :
Som ni ser ovan stämmer varje siffra, bankgiro-nummer, OCR-nummer, min bank hittar kronofogdens bankgironummer och skriver själv ut att det är kronofogden som är mottagare, det är täckning på kontot och betalningen går igenom. Jag betalar den 3/4, väl inom förfallodag 11/4 och kan då dra av 600:- grundavgift enligt instruktion, se röd ring.  

Bedrägeriet.
En månad senare hittar jag till min förvåning plötsligt ett uttag från ett av mina vilande konton om 600 :-, eftersom det var ett av mina vilande konton tog det ett tag innan jag upptäckte det :


Vad är detta ?? kronofogden ? 600 spänn ?....hmmm.
Jag kontaktar kronofogden och begär ut kopior av samtliga dokument och beslut i ärendet. Jag får då en kopia av ett beslut som verkar ha sänts ut samma dag beslutet verkställts :
- Med underrättelsen av beslutet finns även ett mottagningsbevis som skulle ha undertecknats av mig och sänts tillbaka :

- Nu blir jag misstänksam. Jag begär nu bland annat  kronofogdens kopia av det mottagningsbevis jag inte har undertecknat, nedan är texten i det mejl som finns som bildbevis nedan :

Hej.
Jag har nu gått igenom registerutdraget ni sänt mig och saknar följande :

1. Kopia av logg när det utmätningsbeslut som togs 2018-05-04 postades till mig.
2. Kopia av mitt undertecknade mottagningsbevis som kvitterar till er att jag mottagit ert utmätningsbeslut.
3. Kopia av ansökan om betalningsföreläggande enligt SFS 1990:746 §2.
4. Kopia av besked när jag informerades om skuldens förfallodag från er uppdragsgivare. Uppgiften ska noteras i er blankett 901215 under punkt 3, uppgifter om fordran.
5. Ni ger mig en fullgod motivering till varför ovanstående information undanhölls mig och nu måste efterfrågas specifikt, att vara lite dum i huvudet är inte fullgott skäl här.


Kronofogden svarar :

Hej

Kopia av din journal bifogas. Där framgår när utmätningsbeslutet skapades och samtidigt skickades till dig med post.

Vi har inte fått något underskrivet mottagningsbevis från dig. Eftersom värdet av det utmätta understiger 5 000 kr och försök till delgivning har skett med s.k. vitt kort (mottagningsbevis i lösbrev) samt på telefon har delgivningsförsöken avbrutits med stöd av 6 kap. 9 § 2 st utsökningsförordningen.

Allmänna mål (skuld till staten såsom bötesmedel är) föregås inte av att sökanden ansöker om betalningsföreläggande. Dessa mål överförs istället direkt till Kronofogden. Sökandens beslut utgör exekutionstitel. Kontakta sökanden för de kravbrev som skickats till dig. Målöversikt bifogas. 
- Jaha ?? kronofogden har alltså inte något påskrivet mottagningsbevis vilket stämmer. Enligt journalen sändes beslutet och mottagningsbeviset till mig per post den....?..står ju inte..? Kronofogden har dessutom ringt mig dock utan att lämna meddelande på min telefonsvarare eftersom vi bevisligen missat varann. Enligt journalen så har kronofogden alltså tagit beslut om utmätning, undersökt mina tillgångar, registrerat delgivning, och 2018-05-22 avbrutit delgivning....AVBRUTIT DELGIVNING ??Kronofogden har sänt mig post, en underrättelse om sitt beslut som aldrig kom fram, enligt mejlet skickas underrättelsen samtidigt som den skapas, troligen 2018-05-04. Jag ser på transaktionerna i min bank att beslutet verkställdes samma dag, 2018-05-04, samma dag som underrättelsen skapades och postades. Kronofogden har även ringt mig utan att komma fram till varken mig eller telefonsvarare. Delgivning ska ha sänts via brev som aldrig kommer fram,  kronofogden fick heller inget signerat mottagningsbevis på att delgivningen kom fram. Kronofogden har ingen kopia av Hovrättens ansökan om betalningsföreläggande som de kan skicka mig. 

Det är märkligt hur alla kontaktvägar verkar ha fallerat helt.


- Om jag inte upptäckt kronofogdens uttag på ett av mina konton hade jag aldrig fått reda på att de tagit beslut om utmätning och att jag fått en betalningsanmärkning !!!

Målöversikten.
Målöversikten som bifogas sista mejlet visar något märkligt, som du ser ovan hade jag full täckning på kontot och min bank visar på flera ställen att 2000:- betalats till kronofogden i rätt tid, banken har dessutom sänt bevittnat intyg om korrekt överföring som bevisbilaga till polisanmälan. Jag har gjort flera utskrifter av dessa transaktioner på alla sätt som går att hitta, dessutom manuellt räknat igenom mitt saldo på kontot för att se om banken räknat fel, det har de inte, allt stämmer.

Endast 1400:- kom fram av de 2000:- jag betalade till kronofogden :
Hur kan min bank ha minskat mitt betalningsuppdrag med 600:- ? Om jag inte haft täckning hade inte betalningen gått igenom alls, dessutom drogs 2000.- på mitt konto.

Det luktar bedrägeri.
Svenska myndigheter är idag sveriges största samlade brottsorganisation, de som ska följa lagar är de som ignorerar lagar fullständigt. Så även i detta fall. Här finns anledning misstänka Hilda. Kronofogden svarar att jag ska kontakta sökande för att få kopia av de kravbrev som sänts mig, alltså tillbaka till brottsnätverket i Malmö på Hovrätten skåne / blekinge. Hovrättens första svar på min förfrågan om att få kopior av de kravbrev de bör ha sänt mig under fyra månader är att sända mig en kopia av det beslut jag utgår ifrån i min förfrågan, om någonting fungerat på en hovrätt borde de förstå att jag har det beslut jag utgår från i min förfrågan. Det visar sig att uppgift är för svår för hovrätten skåne/blekinge, de sänder mig en kopia av det beslut jag just sänt dem.

Jag provar ringa hovrättspresident Lennart Svensäter. Det visar sig att chefen på den hovrätt som beslutar om viten inte vet någonting om viten, speciellt inte hur de viten de beslutat ska betalas. Nästa försök med pajasarna på hovrätten skåne/blekinge inleds med att förklara Lagen om viten, SFS 1986:206. 

Jag blir alltså tvungen att berätta för den hovrätt som fattar beslut om vite hur ett vitesföreläggande går till enligt "Lagen om viten", SFS 1985:206, §2, denna gången anstränger jag mig för att använda så enkla ord som möjligt men även detta försök misslyckas, svaret uteblir helt nu, förmodligen har någon busig praktikant på hovrätten vänt musen upp och ner varpå allt arbete är pausat fram till en ny mus beställts och levererats : 
Sammanställning :
Allting ser ut att stämma hos min bank så vad är det som hänt ? min sida men när vi lägger ihop händelserna blir det ganska konstigt :

1. Hovrätten beslutar om vitesföreläggande.
2. Hovrätten vet ingenting om lagar för vitesföreläggande.
3. Kronofogdemyndigheten får agera domstolens betalkanal.4. En faktura om böter sänds ut i början av Mars.
5. Fakturan betalas i tid 2018-04-03.
6. Endast 1400:- av betalade 2000.- når Kronofogdemyndigheten.
7. 2018-05-04, tar Kronofogden beslut om utmätning.
8. Samma dag beslutet tas skickas beslutet till mig er post.
9. Samma dag beslutet tas verkställs beslutet på ett av mina konton.
10. Kronofogden har ingen kopia av Hovrättens betalningsföreläggande.
11. Kronofogden har ingen kopia av mottagningsbeviset jag skulle ha undertecknat.
12. Inget meddelande från Kronofogden lämnades på min telefonsvarare trots att de ringt.

Slutsats.
Det är dags för polisanmälan av en myndighet, detta bedrägeri ska de ej komma undan med. Eftersom dumhet inte är brottsligt klarar sig hovrätten skåne/blekinge, denna gången.

Uppsåtet är troligen att som gengäld för att blivit månadens Hilda i februari genom Kronofogdemyndigheten försnilla 600:- och hitta på ett bedrägeri om en skitsumma i avsikt att i hemlighet påföra mig en betalningsanmärkning och på grund av oredlighet frånta mig mitt utgivningsbevis och stoppa mina granskningar av pajasarna vid hovrätten skåne/blekinge.

Jag är ärligt chockerad över den genomgående totala dumhet som råder på instanser som hovrätten skåne/blekinge och Kronofogden. Det står tydligt att politisk aktivism är ett anställningsvillkor långt prioriterat över kunskap för uppgiften. Myndigheter som åklagarmyndigheten, sveriges domstolar med flera degenereras i allt snabbare takt i ett skenande ekorrhjul, myndigheter måste idag anställa politiska aktivister som håller tyst om brottslighet före anställa personer med kunskap för uppdraget. Om en myndighet plötsligt får in någon med kompetens kommer denna person avslöja samtliga bedrägerier och implodera myndigheten inifrån med dess egna brottslighet som bevis. Myndigheter har idag blivit fasader för organiserad brottslighet fyllda med kriminella babianer och all deras tid läggs nu på att mörka begångna brott istället för myndighetens uppdrag.

LexNoxa 2018-06-16, Peter Martinsson.