Mörkar domstolen barnmisshandel ?


Länk till LexNoxa Youtube kanal (länk).














Så är det dags igen. Ännu en rättsskandal, ännu en tragedi.

I dagens video (länk) redovisar jag hur ännu en domstol uppenbart ljuger för att mörka misshandel av barn. Skälen för att domstolen ljuger kommer vi troligen inte få veta eftersom domstolar själva beslutar om sekretess om sin egna brottslighet men mutor och korruption känns inte avlägset när dessa individer är inblandade. Att domstolen ljuger är uppenbart, materialet som redovisas är domstolens egna material och anledningen att jag granskade ärendet är för att samma skumma individer ständigt dyker upp i nya skumraskaffärer och detta ärendet är chockerande, här kommer mycket mer.

I vårdnadstvister flyger det nästan alltid vilda anklagelser om än det ena än det andra, för att få en bild av sanningen måste man nästan helt ignorera vad parterna säger och se till vad bevisen berättar och här finns åtskilliga bevis som berättar en helt motsatt historia av vad domstolen påstår och en intressant aspekt i detta fallet är hur domstolen så uppenbart försöker ljuga och förvilla saken. I detta ärendet har flera filmer kommit in som bevismaterial till Blekinge Tingsrätt där barnen i vårdnadstvisten redogör för vad som verkar vara övergrepp. Vad som är sant vet inte jag utan se själv och bilda dig en uppfattning av materialet, lyssna på vad barnen säger och vad de reagerar på, det här är barn som inte är vana vid våld, skrik och kaos. Vad jag däremot vet är att saken tystats ner, de som har skyldighet utreda har inte gjort vad de ska och Ronneby Socialtjänst har fallerat fullständigt, här talar vi total genomklappning av den  socialtjänst som ska skydda barn. Ronneby socialtjänst har blivit det i särklass största hotet mot barnen när socialtjänsten plockat bort alla personer som påtalat oro för barnen. Fallet har fått många att reagera, här finns orosanmälningar från vårdpersonal, polis, skola och anhöriga som bara sopas under mattan på ett märkligt sätt. Det visar sig att socialtjänstens utredare själv haft fastighetsaffärer med den förälder hon belönar med ensam vårdnad för barnen utan att kunna ange några giltiga skäl till varför den andra föräldern fråntas vårdnaden och all kontakt med sina barn. Den mamma som polisanmälde misstanke om misshandel vägras till och med partsinsyn i sin egna polisanmälan och förundersökning om sina egna barn. Till slut går Blekinge Tingsrätt in och stänger hela förundersökningen tillsammans med pappans advokat utan någon motivering av beslutet eller kommentarer om tillgänglig bevisning trots att en domstol måste motivera sina beslut och vad som förekommit i ärendet enligt rättegångsbalken.

Ironiskt nog är det oftast domare som verkar ha absolut sämst kunskap om Sveriges lagar, eller åtminstone hur lagarna kan kringgås....


Se till de bevis som finns.



LexNoxa 20190613, Peter Martinsson.