Var slutar korruptionen i Blekinge tingsrätt ? Del 1 : Rådman Lewenhagen.JustitieOmbudsmannen kritiserar i beslut 6446-2016 Rådman Margaretha Lewenhagen vid Blekinge Tingsrätt. 

JO var ganska snäll, JO berättar inte allt han vet om detta ärende. 

Detaljerna i detta ärende är starka indicier om sannolik allvarlig korruption med möjlig förfalskning av bevis, partiskt agerande, vägran om handlingsutlämnande och gentjänster.


JO-Beslut 6446-2016:


JO's beslut baseras på bevis om en mycket märklig intim kommunikation med en part i en vårdnadstvist. Rådman Lewenhagen servar på alla sätt sin kompis Advokat Sandekjer men vägrar lämna ut dokument eller svara frågor till den andra parten i samma mål.

Upprinnelsen är ett korkat meddelande jag själv skrev på min Facebook. 
När jag sent en kväll får reda på att min mor betalar min ex-frus advokat i vårdnadstvisten om mina barn blir det för mycket. Jag växte upp ensam med min mor, pappa uteslöts. Jag fick dra ett stort lass, jag började sommarjobba när jag var tretton år och slet hårt på helger, mer och mer skötte jag min mors hus med att reparera, snickra, lägga tak, måla, sätta tapeter, lägga golv, hugga ved i skogen, det mesta. 

Vid sexton års ålder bröt jag loss från min destruktiva mor. Med hjälp av kloka grannar fick jag äntligen vägledning och en chans förstå ordning, struktur och belöning. Från att varit förvirrad och lösdrivande jobbade jag nu jämt extra i en byggfirma och läste upp mina betyg, till slut examen som Ingenjör.

Genom åren har jag hjälpt min mor med att renovera hennes nya hus, flytta, reparera andra hus, flytta, byta fönster, laga bilar, hjälpa starta hennes företag, fixa datorer, nätverk och skrivare. Min mor hör aldrig av sig och själv tröttnade jag söka kontakt, det är inte roligt jaga någon som inte vill ha kontakt. Efter många år runtom i världen slog jag mig till ro i södra Sverige och när mina älskade barn kom till världen återupptog jag ensidigt kontakten med barnens farmor. När jag skaffade hus erbjöd min mor hjälpa till men när hon skrotade mina planer för mitt hus och initierade egna initiativ satte jag henne till slut på att riva loss tapeter på en vägg som ändå skulle rivas. Även detta gick fel, resultatet blev en omfattande fuktskada efter att min mor tömde flera hinkar vatten över tapeten inomhus, mera jobb.

Att få beskedet att den människa som orsakat mig så mycket arbete, problem och elände nu betalar min ex-frus advokat för att jag ska förlora vårdnaden om mina barn gjorde mig mycket besviken. I frustration postar jag sent kvällen 2016-03-03 en belöning om 50.000:- på Facebook till den som skadar min mor så som hon skadat mig.

Denna text kan enligt Brottsbalken vara stämpling till misshandel (BrB 23 kap §2). Jag har aldrig utövat våld och kommer aldrig göra, den text jag skrev var inget hot utan ett erbjudande om belöning. Som jag redan redovisat här på LexNoxa är jag är helt ostraffad, mina barn säger till utredare att de vill bo hos pappa och det gör mig upprörd hur mina barn konstant ignoreras och körs över. Jag blev sviken av min egna mamma som utan skäl aktivt arbetar för att mina barn ska förlora sin pappa. Direkt morgonen efter insåg jag min dumhet och tog bort meddelandet, jag visste inte då att Brottsbalken 23 kap §3 friar mig. Även om jag går fri ångrar jag självklart mitt tilltag, det var riktigt dumt gjort.Carolina Sandekjer
Amber Advokatbyrå
Vid muntliga förberedelsen i min vårdnadstvist en månad senare, 2016-04-05, lämnar Advokat Carolina Sandekjer in en kopia av texten i ett SMS som informerade min mor om saken, jag erkänner allt direkt på plats och förklarar varför, Domaren lägger ärendet till handlingarna utan vidare diskussion. Allt protokollförs.

Advokat Sandekjer driver en mycket aggressiv linje i vårdnads-tvisten, troligen för aggressiv och det ser ut slå tillbaka mot henne själv. Advokat Sandekjer behöver lite hjälp.

4.5 månader senare, 2016-07-18, letar Rådman Margaretha Lewenhagen reda på den text Advokat Sandekjer lämnade in under muntliga förberedelsen i kollega Rådman Ingela Klintebergs mål och gör en polisanmälan.

Rådman Lewenhagen ringer sedan motpartsombud kompis Advokat Carolina Sandekjer under dennas semester, återger anmälan samt epostar en kopia av polisanmälan till Advokat Sandekjer. Polisanmälan läggs ner men Advokat Sandekjer påstår nu vitt och brett till olika myndigheter som tex Försäkringskassan att jag är polisanmäld och har hotat alla möjliga människor till höger och vänster.

Så här beskriver Advokat Sandekjer själv förloppet i sin skrivelse till Advokatsamfundet.

Advokat Sandekjers svar till Advokatsamfundet 2016-12-20, sidan 4 :Advokat Sandekjers svar till Advokatsamfundet 2016-12-20, sidan 5 :När jag till slut får reda på denna polisanmälan ber jag Rådman Lewenhagen om samma service hon gav motparten Advokat Sandekjer i mitt mål :

E-post Lewenhagen 2017-01-16:Som synes vägrar rådman Lewenhagen redogöra hur denna info kom till hennnes kännedom så jag frågar igen:

E-post Rådman Lewenhagen 2017-01-16:Nähepp, här var det stopp. Eftersom Rådman Lewenhagen ej handlägger mitt ärende så kan hon endast polisanmäla en part i ärendet och via telefon och epost ge ALL information till Advokat Sandekjer, oklart varför. Eftersom Rådman Lewenhagen inte handlägger målet kan hon självklart ej skicka samma info till båda parter i målet, hur skulle det se ut....?

Alltihop verkar skumt så jag gör en anmälan till JO och berättar vad jag vet. 

JO startar en utredning och begär en redogörelse av Rådmännen och Lagman.

Rådman Margaretha Lewenhagen återger följande till JO:Rådman Ingela Klinteberg har inte fått någon info om vad som pågår i hennes mål utan fick först efteråt veta vad kollega Lewenhagen hittat på i hennes mål. 

Kollega Klinteberg är inte en av de personer Lewenhagen ringer under semester :

Rådman Ingela Klinteberg återger följande till JO:Här ser jag nu ett svar på en av de frågor Rådman Lewenhagen vägrade svara på i mitt mejl. Rådman Lewenhagen har alltså fått kännedom om innehållet under ett "verksamhetsmöte". Vad kan det ha varit för möte ? 

Jag gör genast en förfrågan till Blekinge Tingsrätt Kansli om protokollet för detta möte:Nähepp, inga protokoll förs vid verksamhetsmöten inom offentliga förvaltningen Blekinge Tingsrätt, konstigt. 

Undrar när mötet hölls ? 

Jag frågar vilket datum detta möte hölls :Nu blir det intressant. Hade det varit fasta verksamhetsmöten borde svaret varit i stil med "första måndagen varje månad" eller "varannan tisdag kl 14:00". Allt tyder på att inga fasta verksamhetsmöten hålls. "Verksamhetsmötet" Rådman Lewenhagen refererar till verkar ha varit ett ovanligt möte och då borde någon minnas datum för mötet och protokollfört ? Möten inom offentliga förvaltningar bör protokollföras.

Alltihop blir ganska märkligt. En Rådman verkar ha nallat handlingar ur en kollegas mål och ser ut ha gjort en lite sned bedömning av innehållet, polisanmäler men kan inte redogöra exakt hur det gått till ?


Läs JustitieOmbudsmannens motivering av sitt beslut noga :

 


JO har absolut rätt i att brottsligt beteende måste hanteras. Alla hot om våld och våldsyttringar är allvarliga. Jag fick själv totalt hjärnsläpp, mitt brott var att jag i vrede postade en belöning för möjlig misshandel på Facebook, min text var dum.

JO tar fasta på dels att ingen av de inblandade tog någon åtgärd samt att en i dessa sammanhang ganska lång tid förlöper utan att något sker. Detta är inget direkt ärende för Tingsrätten.


Det märkliga i detta fall är följande :
1. Rådman Lewenhagen använder information ur en kollegas mål utan att informera.
2. Rådman Lewenhagen bedömer detta angår Blekinge Tingsrätt.
3. Rådman Lewenhagen gör felaktig bedömning av en "stämpling".
4. Rådman Lewenhagen kontaktar ingen av de inblandade utan anmäler istället.
5. Rådman Lewenhagen polisanmäler en händelse som är 4.5 månad gammal.
6. Rådman Lewenhagen ringer EN PART i målet under dennas semester och informerar.
7. Rådman Lewenhagen epostar kopia av anmälan till EN PART.
8. Rådman Lewenhagen VÄGRAR sända samma info till den ANDRA PARTEN.
9. Rådman Lewenhagens redogörelse hur hon informerades stöds EJ av rätten.


Min teori är att Advokat Sandekjer under en liten grillfest bad kompis Rådman Lewenhagen "fixa" målet åt henne, "greja" till lite bevis som Advokat Sandekjer sedan kan använda hos olika myndigheter som Försäkringskassan för smutskastning och lögner om pappan.

Fundera på vad som absolut bevisas ovan och vad detta innebär för rättssäkerheten i Sverige...

LexNoxa 2017-05-19.