Feminism - konsten att ljuga.

Feminism - konsten att ljuga.


Feminism är konsten att ljuga och förfalska. 
Fakta, verklighet och logik måste helt förnekas om feminism ska kunna råda. Om lögnerna repeteras och nöts in tillräckligt ofta och blir de till slut en "sanning", en tillvaro där total dumhet råder och det blir tillåtet glida på sanning och fakta. Kunskap, vetenskap och mätdata mörkas och förnekas när "Feminister" tillåts breda ut sina fantasivärldar och förlust av verklighet.

År 2018, när vi har hela världens kunskap i vår hand i närmaste dator eller telefon där vi när som helst kan söka fakta, statistik och verklig mätdata är det en stor sorg detta verktyg till kunskap inte används. Istället tillåts "Feministiska predikanter" måla upp sina fantasivärldar där all tankeverksamhet, logik, slutledningsförmåga och minsta förnuft helt upphört till förmån för känslor, teorier, gissande, tyckande och magkänsla.


Så vad är det Feminister ljuger om ?
- För att få sin fantasivärld gå ihop måste "Feminister" ljuga på ett flertal områden, när dessa lögner sammanställs framträder ett tydligt mönster över feminismens totala förlust om verkligheten, låt oss lista några av lögnerna :

1. "Alla Män slår" : 
Statistik från BRÅ visar att 2016 (senaste tillgänglig komplett data) utsattes 2.7% personer i Sverige för våld och misshandel. Av de 38.253 personer som misstänktes för misshandel var 80% män = 30.602 män, 7651 kvinnor, alltså en grov överrepresentation av män men är det alla män i Sverige ? Slåss alla svenska män ?

År 2016 fanns 4.107.685 män i åldern 15-100 år i Sverige, av dessa var 0,74% misstänkta för misshandel. Totalt lagfördes år 2016: 5.597 personer (män och kvinnor) för misshandel, om vi utgår från att det fortfarande är 80% män blir det 4478 män, 1119 kvinnor som lagfördes för misshandel år 2016.
(Länk BRÅ)

Summering : År 2016 som är senast tillgänglig brottsstatistik för att få med beslutad straffpåföljd misstänktes 0.74% av
Sveriges män för misshandel, 0.109% lagfördes år 2016 för misshandel.

Är det överhuvudtaget rimligt att med en fungerande hjärna påstå "alla män slår" utifrån 0.74% misstänkta män, 0.109% lagförda män för misshandel ?


Tillämpad "Feministisk" logik.
Låt mig demonstrera hur korkad "Feministisk" logik är : 
- År 2016 var 55.727 kvinnor sjukskrivna för psykisk ohälsa, 21.533 män. 1,9% av Sveriges 2.965.800 kvinnor mellan 18-65 år kunde inte arbeta på grund av psykisk störning. Eftersom "Feminister" påstår "alla män slår" utifrån att 0.74% av Sveriges män misstänktes för misshandel år 2016 är det alltså självklart "feminist-logiskt" samband att Sveriges samtliga kvinnor lider av psykisk störning eftersom det var hela 1.9% sjukskrivna kvinnor år 2016. 
(Länk Försäkringskassans statistik)

- Var går gränsen för "Feministisk dumhet" ?

Det blir uppenbart för alla att "Feministers" förenklingar som att psykologisk störning eller våldsbenägenhet skulle bero av kön och inte personlighet kan vara farliga. Är det rimligt anta att du är dummare för att du är född i Malmö eller annan födslo-variabel och inte hur du är som person ? Dessa "feministiska" generaliseringar bevisar bara inkapaciteten hos utövare av teorin "feminism", inget annat, och det kan få farliga konsekvenser för vårt samhälle om vi låter denna verklighetsflykt, faktaförnekelse och rena dumhet få inflytande på vårt samhälle. Att vägra tänka kan stå dig dyrt, vad är nästa steg i feministisk fördumning ? Ska vi påstå att personer födda i Värmland slåss mer än Gotlänningar ? Ska våld påstås vara klimat relaterat ?


2. "Alla män våldtar".
År 2017 anmäldes totalt 21.991 sexualbrott, av dessa var 7.369 våldtäkter, (det är 10% fler våldtäkter än 2016, under perioden 2008-2017 har antalet anmälda våldtäkter ökat med 35%), av de 7.369 våldtäkter som anmäldes 2017 var 6810 våldtäkt av kvinna, 559 våldtäkt mot man. I 98% av de 7.369 våldtäkterna är den misstänkta en man, 51% av våldtäkterna skedde på allmän plats, 65% av helt okänd gärningsman. 

Av Sveriges 4.161.081 män mellan 15-100 år är det 0.17% män som misstänks för att ha våldtagit en kvinna under 2017, utifrån 0,17% mäns brottslighet anser "Feminister" att de fritt kan anklaga resterande 99.998% svenska män för våldtäkt med epitetet "alla män våldtar". Ingen kvinna kan våldta trots att 2% av de misstänkta är kvinnor. 
(Länk BRÅ) .

"Feministers" farliga lögner om våldtäkter.
Till exempel siten tjejjouren.se ljuger under tjejguiden/statistik på ett sätt som kan bli farligt för tjejer :


(Länk tjejjouren)


Hur ljuger tjejjouren ?
- Tjejjouren påstår att "De allra flesta våldtäkterna sker inomhus av en person som kvinnan känner".

Tjejjourens påstående är helt motsatt BRÅ's mätdata, enligt BRÅ är 51% av de våldtäkter som anmäldes 2017 begångna på allmän plats, 65% av helt okänd gärningsman. Att vistas i farliga miljöer om det inte behövs är dumt, att som tjejjouren ljuga och förvanska BRÅ's data kan få farliga konsekvenser, om kvinnor vistas i miljöer där det är statistiskt klarlagt att det sker fler överfall har tjejjouren ett direkt ansvar för sin desinformation. Vad är nästa rekommendation från tjejjouren ? Åk moped utan hjälm och använd aldrig bilbälte för dessa förstör makeup, frisyr och en "cool outfit" ?


En annan site som också ljuger grovt är RFSU :


(Länk RFSU)


Hur ljuger RFSU ?
- RFSU påstår att "Det allra vanligaste är att våldtäkten begås inomhus av någon den utsatta känner" samt : "Överfallsvåldtäkter, våldtäkter utomhus av någon man inte känner, är inte lika vanliga som våldtäkter t.ex. i hemmet". 

RFSU's påstående är även det helt motsatt BRÅ's mätdata, enligt BRÅ är 51% av de våldtäkter som anmäldes 2017 begångna på allmän plats, 65% av helt okänd gärningsman.
Återigen desinformation som kan ha en farlig inverkan men varför framför dessa siter dessa lögner ?

Varför ljuger "Feminister" ?
"Feminister" förfalskar och förvanskar verklig data därför att deras mål är att angripa svenska män, inte de verkliga gärningsmännen, feminister är inte intresserade av att stärka kvinnors säkerhet och rättigheter för då hade feminister  framfört verklig fakta och mätdata från tex BRÅ så kvinnor kan undvika riskmiljöer och okända gärningsmän. Det effektivaste verktyget till jämställdhet med män bör rimligen vara att samarbeta med män men istället framför feminister en ständig önskan om att döda alla män i "patriarkatet". 

Verklig data om gärninsgmän och förövare.
Även BRÅ har drabbats av "Feminism". BRÅ fick den 17 januari 2017 förbud att publicera verklig fakta om våldtäkter i Sverige av justitieminister Morgan Johansson genom olagligt ministerstyre. Efter förbudet har flera medier själva genomfört flera av de undersökningar myndigheten BRÅ borde ha fått utföra. Till exempel SVT uppdrag granskning redovisade den 22 Augusti 2018 att :
• 58 procent av de som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren är födda utomlands. 
• Tittar man bara på försök till och fullbordade överfallsvåldtäkter – där offer och gärningsman inte känner varandra – är siffran ännu högre. Drygt åtta av tio dömda gärningsmän är födda i ett annat land. 40 procent av dessa har varit i Sverige ett år eller mindre.
• Kartläggningen visar också att över hälften av de dömda gärningsmännen är födda utanför Europa – 427 av 843. Nästan 40 procent är födda i Mellanöstern eller Afrika. När det gäller överfallsvåldtäkter är 97 av 129 födda utanför Europa.
(Länk SVT)

- Tidningen Expressen publicerar den 20 Mars 2018 följande undersökning :
• De dömda gärningsmännen var i genomsnitt 21 år gamla. 13 hade inte fyllt 18 vid tidpunkten för våldtäkten.
• 14 av 43, eller 32 procent, hade tidigare dömts för brott i Sverige vid tidpunkten för våldtäkten.
• 32 av de 43 dömda männen är utrikes födda. 10 är födda i Sverige med en eller båda föräldrarna utrikes födda. 1 är född i Sverige med båda föräldrar också födda i Sverige.
(Länk Expressen)


Jerzy Sarnecki, Sveriges farligaste man.
Det intressanta med SVT's granskning är att Sveriges farligaste man, Jerzy Sarnecki, själv fick försöka ljuga sig undan sitt ansvar, Jerzy Sarnecki är den som intensivast försöker förhindra att Svenska brottsförebyggande myndigheter har färsk data och kunskap om nuvarande brottslighet genom sin position i BRÅ's vetenskapliga råd, Jerzy tycker inte att svenska myndigheter behöver färska data, Professor Sarnecki anser mätdata från 2005 är fullt relevant för effektivt brottsbekämpande arbete 13 år senare. En del av förklaringen är att professor Jerzy är föreläsare på Södertörn högskola, idioternas högborg, Sveriges centrum för verklighetsförvanskning och faktaförfalskning.


3. Män diskriminerar kvinnor.
Feminister påstår att män orsakar kvinnors dåliga löner och arbetsvillkor, män diskriminerar kvinnor. 

Hur då ? 

- Exakt hur går det till när män diskriminerar kvinnor ? 
- Hur  sker denna diskriminering ? 
- Hur kommer det sig att den man som diskriminerar kvinnor inte har lagförts i domstol ? 
- Kan  någon Feminist dra sig loss ur batik-ruset och förklara hur det går till ?

Vem skulle våga ge sig på att försöka diskriminera en kvinna när det är förbjudet i grundlag ? Det är förbjudet i Diskrimineringslag 2008:567 samt en hel myndighet, DO, Diskrimineringsombudsmannen (som de facto är en kvinna, Agneta Broberg) och DO är så pass jämställd att det är 80% kvinnor anställda på DO (manlig jämställdhet räknas inte).

- Kan det vara de 73% kvinnliga chefer i landstingen som diskriminerar kvinnor ? Eller de 71% kvinnliga chefer i Sveriges kommuner som diskriminerar kvinnor ?


(Länk SCB)

Neeeej inte då. Enligt "Feminister" hänger allt ansvar för diskriminering av kvinnor på manliga chefer i privata företag, de privata företag som INTE får bestämma över en person eller påverka en myndighets beslut. Om ett privat företag påverkar en myndighet i sin myndighetsutövning kallas det mutbrott, korruption, jäv eller bestickning och är ett brott enligt brottsbalken. Så den enda logiska slutsatsen enligt "Feminister" är alltså att privata företag olagligt påverkar de 73% kvinnliga cheferna på myndigheter i landsting eller de 71% kvinnliga cheferna på Sveriges kommuner att diskriminera kvinnor.


Visst verkar väl det troligt ?

Feminister har vänt allt fokus mot privata företag och ställt kravet att minst 40% av cheferna i privata företag ska vara kvinnor, andelen manliga chefer i landsting och kommuner ska du däremot bara skita i, det angår dig inte för där är fler kvinnor än män. När vi kommer till just intelligens finns det en förklaring till att feminister verkar vara dumma i huvudet :
- Feminister är nämligen dumma i huvudet, det finns det mätdata på. I verkligheten.

Mätdata ur verkligheten.
I Försvarshögskolans sammanställning av  rekryteringsunderlaget 2017 som sammanställer egenskaperna hos de svenskar som gjort "mönstringstesterna" till svenska försvarsmakten redovisas följande siffror :

Försvarshögskolans sammanställning av  rekryteringsunderlaget 2017 :
- Generell intelligens :  Män 5,80 / Kvinnor 5,63 
- Standardavvikelse  :  Män 1,62 / Kvinnor 1,64
- Fysisk kapacitet      :  Män 6,12 / Kvinnor 5,27
- Muskelkapacitet      :  Män 7,62 / Kvinnor 3,92


Försvarshögskolans mätdata visar en mätbar skillnad i intelligens mellan män och kvinnor, tvärtemot Feministernas påståenden är män intelligentare, dessutom är män som grupp mer homogena, standardavvikelsen betyder att det är färre extremer hos män, färre extremt intelligenta och färre extremt ointelligenta. Män har en högre fysisk kapacitet och mäns muskelkapacitet är nästan dubbel mot kvinnors.

- Nonsens säger Feministerna nu, detta är mätdata för stridspittar som bara vill kriga och kriga vet ju alla är dumt.

Jahaja...låt oss titta på den akademiska världen då, resultaten från högskoleproven, samlade poäng per män/kvinnor från högskoleproven :

Resultat högskoleproven våren 2013 - hösten 2017:
Våren    2013  : Män 98,28 poäng, Kvinnor 83,23 poäng.
Hösten  2013  : Män 98,91 poäng, Kvinnor 83,82 poäng. 

Våren    2014  : Män 97,48 poäng, Kvinnor 82,28 poäng. 
Hösten  2014  : Män 97,77 poäng, Kvinnor 82,38 poäng. 
Våren    2015  : Män 98,54 poäng, Kvinnor 82,43 poäng. 
Hösten  2015  : Män 97,89 poäng, Kvinnor 82,50 poäng. 
Våren    2016  : Män 95,22 poäng, Kvinnor 79,64 poäng. 
Hösten  2016  : Män 95,27 poäng, Kvinnor 79,29 poäng. 
Våren    2017  : Män 95,76 poäng, Kvinnor 81,45 poäng. 
Hösten   2017 : Män 95,83 poäng, Kvinnor 80,52 poäng. 

- Förutom det uppenbara mönstret att de som skriver högskoleproven är lite smartare på hösten finns ett annat tydligt mönster : män har 16% högre poäng än kvinnor på Sveriges högskoleprov.


Vi summerar så här långt :

1. Alla män slår inte. Av de få män som brukar våld är det 652 fler män än kvinnor som slåss i nära relationer. Våld är sannolikt knutet till personlighetstyp, bristen att ta till våld.  

2. Alla män våldtar inte. Av Sveriges 4.161.081 män mellan 15-100 år är det 0.17% män som misstänks ha våldtagit en kvinna under 2017. 99.998% av Sveriges män har inte misstänkts för våldtäkt.

3. Män diskriminerar kvinnor. Denna går inte ens bemöta, hur skulle det gå till ? Är det de 29% manliga cheferna i Sveriges kommuner som övertalar de 71% kvinnliga cheferna att diskriminera kvinnor ? Eller är det de 27% manliga cheferna i Sveriges landsting som övertalar de 73% kvinnliga cheferna att diskriminera kvinnor ? 

Hur kan ansvaret för diskriminering av kvinnor ligga på privata företag som enligt lag inte får utöva myndighetsutövning ?

Ska kvinnor ha samma lön som män ?
Ja om kvinnor utför samma eller motsvarande arbete som män. Ett arbete är ett uppdrag som behöver utföras, ett tak behöver bytas på ett hus för att få taket tätt, ett sår som behöver läggas om, bromsklossar måste bytas på en bil för att den ska kunna användas, en vårdtagare behöver hjälp med mat. För ett arbetsuppdrag behövs den lämpligaste personen, en person som klarar uppgiften och gör det bra, om arbetet innebär att köra buss bör personen komma varje dag och dyka upp i tid, annars blir det stora problem för många som räknat med att bussen ska komma.

Ska vi ha meningslösa arbetsuppgifter ? Om du har en vattenläcka där det rinner ut vatten som förstör golv och väggar och ringer rörmokaren, kommer du då bli nöjd om rörmokaren bestämmer sig för att byta glödlampan i hallen från en kall-vit till full-spektrum vitt ljus för rörmokaren tycker det är snyggare och sedan går hem utan att åtgärda vattenläckan ? Visste du ens att det var en skillnad på lampor avseende färgspektrum ? 

Det är få som anställer personer utifrån vad personen själv vill göra utan de flesta anställs utifrån ett behov i verksamheten, om det behövs en receptionist så är det en person som klarar ta emot telefon samtal, ta emot besök och hänvisa korrekt som behövs. 

Är receptionisten eller personen som antällts som receptionist viktigare än innehållet i verksamheten ? Är det viktigast om receptionisten är man eller kvinna ?

- Knappast, receptionisten är en hjälpfunktion för att underlätta verksamhetens arbetsuppgifter, receptionisten behövs för att dirigera samtal till rätt mottagare, ta emot besökare eller hänvisa patienter till rätt läkare.

Ju svårare en uppgift är desto större kunskap är nödvändig. Att "chefa" är inte ett jobb i sig men att däremot driva en verksamhet säkert utan olyckor, arbetsskador, hög sjukskrivning och på ett rättvist, korrekt och tillfredsställande sätt leda verksamheten är ett arbete som kräver kunskap om lagar och verktyg samt en tankeförmåga att utveckla och förändra arbetssätt. En hög grad av etik är nödvändig för att motivera korrekt lönesättning för rättvisa löner utifrån arbetsinsats och värdet av insatsen för verksamheten så alla känner sig tillfreds. Vem du är som person har en viss betydelse men om du är kvinna eller man är helt egalt, det är funktionen som är nödvändig.

Kvinnliga arbetsuppgifter.
Män sliter hårdare, konsekvensen av detta är att män lever 4 år kortare liv än kvinnor, medellivslängden för män i Sverige är 80 år, kvinnor 84 år. År 1972 levde i Sverige 57.225 st 20-åriga män , 55.453 st 20-åriga kvinnor. 

År 2017, ett år efter pension har de 57.225 män som 1972 var 20 år gamla minskat med 4.024 män (7%) till 53.201 män vid 66 års ålder medan antal kvinnor har minskat med 1033 kvinnor (1,7%) till 54.520 kvinnor. 5% färre män fick uppleva sin pension jämfört med kvinnor, det dog 2991 fler män under deras 45-åriga yrkesliv. Jag har i detta gjort grova förenklingar av SCB's statistik och uteslutit emigration/immigration, hade dessa tal räknats med hade skillnaden blivit ännu större då det flyttat in fler än som flyttat ut i Sverige.

Du ser sällan kvinnor som lägger tak, byter fönster, rensar avlopp, skottar snö, bygger hus, gräver i motorolja för att laga bilen, byter dubbdäck i snöglopp eller skär till isolering på hus, det är nästan alltid män. Självklart finns det duktiga kvinnor som klarar dessa uppgifter galant men de är få. Själv hade jag mer än gärna åkt med ungarna till simhallen medan mamma byter fönster eller suttit med barnens hemläxa istället för att byta avgassystem på bilen. Koka kaffe, baka bullar och middag inför taklagsfesten för "tjejerna" på taket hade jag sett som ett rent nöje, hellre 8 timmar i köket än fyra timmar klättrande på brant läkt uppe på ett tak.

Lika lön för lika arbete.
Feminister kräver att kvinnor ska ha samma lön som män.
I detta krav utgår Feminister från att män har högre lön för att de är just "män". Dessa feminister bryr sig inte om att jag som man kan både sy, virka, städa, leka med barnen, organisera julbord, dekorera födelsedagstårta och sy upp gardiner, dessutom kan jag sota ur och tända i pannan,  bygga en altan och byta kamrem på bilen och slipa knivarna på gräsklipparen. 

Jag kan mer än kvinnor och jag är dessutom villig att utföra dessa arbetsuppgifter, därför ska jag ha högre lön. 

Att kvinnor ska ha samma lön som jag för att de är kvinnor trots att de inte vill utföra samma arbetsuppgifter blir ett märkligt krav, varför ska lönens storlek bero på VEM som gör jobbet istället för jobbets innehåll ? Får en läckande vattenkran ett högre värde om det är en kvinnlig rörmokare som byter den läckande vattenkranen än en manlig rörmokare ?

Vad är Feminism ?
Feminism är lögn, ljug och förbannad dikt av korkade människor som inte klarar lära av sina egna misstag och skyller sina egna brister och tillkortakommanden på "patriarkatet". Jag förnekar inte att kvinnor misshandlas och våldtas men vilka 0,17% män är det som gör det ? Jag känner ingen våldsman men jag rör mig heller inte på nattklubbar och krogliv för det är viktigare för mig att bygga och planera mitt egna liv, jag kan inte förstå vad som är så roligt stå på en nattklubb skrika varann i öronen i dålig belysning under dåligt omdöme pga alkohol.

Orsakssamband.
Självklart har jag teorier. Att feminister generaliserar våldsamhet hos män beror troligen av en (bevisad) personlig oförmåga att inte kunna lära av egna erfarenheter, att som feminist inte kunna klara av att tänka själv och genomföra  logiska resonemang. 

I Sverige har många år pågått en romantisering av "alfa-hannar", det påstås att en "alfa-hanne" är högsta lyckan för en kvinna men vad är egentligen en alfa-hanne ? En alfa-hanne är en flockledare som hela tiden ska synas och höras, det ska vara klart för alla att alfa-hannen är störst, starkast och farligast, för en alfa-hanne är den egna prestigen det absolut viktigaste på jorden.

Så vad kommer hända med den kvinna som spenderar all sin vakna tid med att leta efter den argaste och farligaste gorillan hon kan hitta ? Vad kommer ske med en muskelsvagare kvinna när hon dragit hem sin alfa-hanne och tröttnat på att följa alfa-hannens minsta vink eller slutar foga sig i att putsa alfa-hannens överhöghet och prestige ? Är det då det går upp för kvinnan att alfa-hanne är ett annat namn för psykopat ? Att psykopaten som under lång tid belönats för att framhäva sin egna person och belönats för att vara egoistisk tar till ännu starkare initiativ för att hävda sin dominans ? Är det när en liten späd kvinna studsar mellan alfa-hannens knytnäve och elementet i köket som hon inser att det kanske inte var så bra med en alfa-hanne ? Om man ska leva med en flock-ledare krävs anpassning till att ledas för att undvika konflikt, att försöka förändra en alfa-hanne finns inte i konceptet, det är inte en liten späd kvinna som ska tala om för en alfa-hanne hur en alfa-hanne ska leva, det är tvärtom.

Själv tror jag inte ett skit på resonemang om "alfa-hannar", varje medborgare väljer själv hur missanpassad man vill vara till samhälle och lagar, det är eget val. Att sticka ut som "bad guy" för att attrahera kvinnor med uppenbara logik- och identitetsproblem är ett val.

Lika lön för kvinnor.
Hur kommer det sig att Feminister inte klarar se till den verkliga avsikten med ett "jobb", behovet av en arbetsinsats ? Att arbeta inom kultur-sektorn där klotter bedöms som konst är helt beroende av statliga "kulturbidrag" eftersom det inte går att hitta någon marknad där någon frivilligt betalar för skräp och klotter som "performance", "mens-konst" och barnsliga avbildningar av kön. De kommunala kultur-bidragen delas ut som en form av muta, kommunala skattepengar som behövs i vård, skola och omsorg fördelas bort från verkliga behov till någons kompis som betalning för klotter och sopor  som endast tröttar ut skattebetalarna som ska behöva se dessa sopor på torg, väggar och tunnelbanor. Med personligt riktade mutor, "kultur-bidrag" blir det självklart att feminister inte klarar se sambandet mellan verkliga arbetsuppgifter och påhittade meningslösa "kultur-jobb", istället för att anlita en  duktig stuckatör som smyckat en husfasad på ett vackert och symmetriskt sätt öser man hela budgeten för samtliga fika stunder i tre år på ett äldre boende på en klottrad 11 meter hög blå "dick-pic" som normalt hade gett böter eller villkorlig fängelsedom om det inte varit en avsiktlig förskingring av skattemedel. Det blir inte konstigt att "Feminister" helt förlorar all tankeförmåga i denna miljö och bajsar ut hela hjärnan i närmaste papperskorg och nu kräver att resten av Sveriges befolkning ska göra likadant.

Själv vägrar jag. Forskning och utveckling kan inte upphöra nu pga påhittad vetenskap som genusteori. Vårt samhälle måste bygga på fakta, kunskap och vetenskap för att kunna föra samhället framåt, att gå stanna nu och gå bakåt i utveckling för att ett antal högljudda hjärn-bajsare vrålar ut påhittade krav baserade på en egen variant av nazism utifrån fiktiv fantasivärld är inte ett alternativ.

Om du inte är feminist är du våldtäktsman.
Jaså ? Om vi ser till feminismens grundkrav, lika rättigheter för kvinnor så undrar jag vilka av dessa krav som inte ryms inom vår lagstiftning ? Vilka medborgare är det tillåtet misshandla idag ? Vilka får våldtas utan straff ? Vilka medborgare är det tillåtet lönediskriminera idag ?

Femi-nazismen.
De grova lögner och generaliseringar feminister ägnar sig åt är ren rasism och nazism. Jag vägrar erkänna feministers variant av nazism, feminister har ingen rätt hitta på egna lagar och principer utifrån egna påhittade lögner och förvanskningar. Sverige ska baseras på humanism, alla människors rätt delta i vårt samhälle på lika villkor och rätt till trygghet. Ingen feminist ska ha rätten vägra BRÅ forska om brottslingars ursprung och därmed öka risken att fler kvinnor blir våldtagna för att hjärn-bajsare utifrån sina nazistiska teorier undanhåller relevant fakta för brottsbekämpande myndigheter, ingen feminist ska ha rätt framföra lögner oemotsagd. 

I Sverige gäller lika rättigheter för alla, oavsett om du är kvinna, man, barn, smålänning, muslim eller feminist så har ingen rätt misshandla, våldta eller kränka dig, och du har heller ingen rätt kränka någon annan, det är vad som står i vår grundlag som vi kommit överens om.

Land skall med lag byggas.


LexNoxa 2018-10-25, Peter Martinsson.