Fortsättning i Arvika. En myndighets vidriga förföljelse av en familj.

Vad gör du när en myndighet bestämt sig för att förinta din familj ?

Du och jag betalar skatt. För de pengar vi betalar i skatt får vi hjälp och stöd av samhället genom livet, från de första timmarna på sjukhusets BB-avdelning vid ett barns födelse, upp genom dagiset, skolan och vidare genom livet. Du, jag och våra myndigheter, tillsammans är vi samhället, med den skatt vi betalar för att allt ska fungera har vi byggt ändamålsenliga system med regler och lagar som vi kommit överens om och godkänt. Detta kallas "samhällskontraktet", vi hjälps åt, tillsammans. Alla som betalar skatt har rätt till systemen och hjälpen från samhället.

Men vad händer när en myndighet plötsligt bestämt sig för att utesluta bara dig ? Vad händer när cheferna på en myndighet bestämt sig för att de hatar dig så pass mycket att de genom lagbrott, bedrägerier och lögner använder samhällets alla resurser för att förfölja och trakassera din familj, när myndigheter gör allt för att förinta dig ?

- Vad kan lilla DU göra när en myndighet bestämt sig för att krossa dig ?

Det är det som pågår nu i Arvika. Socialnämndens ordförande i Arvika, Aina Wåhlund, har trots upprepad detaljerad information bestämt sig för att med en torped förinta och upplösa en familj helt. Hur mycket förföljelse klarar en familj ? När går de under ? Vad händer då ?

Vilka av förföljarna är skyldiga om den familj de trakasserar går under av en Socialförvaltnings förföljelser ?

Tjänstemannaansvar.
Det finns en anledning till att socialdemokraterna röstade nej till tjänstemannaansvar i Sveriges riksdag den 18 April. Det var socialdemokraten Olof Palme som tog bort ämbetsmannansvaret 1974 för att rädda sin Justitieminister från åtal när denna sprang på bordeller och porrklubbar. 
För Socialdemokrater är ett tjänstemannaansvar förödande, socialdemokrater är beroende av att ha sina torpeder. Genom korruption och bedrägerier som tillsättningar av sina egna domare och aktivister i myndigheter för att med lagbrott, mutor, utpressning och bedrägerier undanröja medborgare i sverige.

Ett exempel.
En domare i Helsingborg beslutade nyligen att en kvinna ska gå igenom en så kallad paragraf 7-utredning. I en §7-utredning får Rättsmedicinalverket i uppdrag utreda om en person lider av en "Allvarlig psykisk störning". Domaren misstänker kvinnan i Helsingborg är galen för att hon begärt en utredning om en dömd pedofil ska få bli adoptivförälder. Att kvinnan är klok och vid sinnens fulla bruk med ett ansvarsfullt arbete och förtroendeuppdrag på sin fritid spelar ingen roll, domarsvinet måste på alla sätt underminera kvinnans trovärdighet och driva kvinnan bortom utmattning, det är så korrupta myndigheter agerar, de som tar mutor inom Hilda-nätverket. En §7-utredning får BARA beslutas efter en brottsling blivit fälld genom eget erkännande eller övertygande bevisning, mutade domarsvin får alltså inte hitta på §7-utredningar hur som helst men eftersom både JO och JK ingår i samma brottsnätverk kommer ingen belysa detta lilla faktum, vad är en lag jämfört med Hildas samtliga mut-belopp ?  
Länk : RMV.se/paragraf-7-undersokning-sa-har-gar-det-till/

Grundlagen.
Grundläggande för myndigheter är svensk grundlag, alla som utför uppdrag i allmänhetens tjänst ska beakta "allas likhet inför lagen", "iaktta saklighet" och "opartiskhet" detta är bestämt i vår nionde grundlag :Socialdemokraterna i Arvika.
Socialdemokraten Aina Wåhlund, ordförande i Arvika Socialnämnd har helt kasserat all saklighet, opartiskhet och likhet inför lagen. Aina har bestämt sig att en familj ska utrotas, vad orsaken till Ainas underlåtelse följa lagar kan bero på är oklart men det kan vara att Aina är kompis med någon mamma eller tagit mutor, det kan vara så enkelt att Aina bara hatar män, inom Arvika socialförvaltning arbetar 90% kvinnor som alla skiter i svensk lag.

Trots detaljerad information, bland annat min artikel om "Anders" där jag redogör hur Arvika Socialförvaltning vägrar Anders barn hjälp och stöd för att barnen vill vara hos sin pappa istället för mamman väljer Arvika Socialförvaltning fortsätta straffa ett barn för att barnet vill vara hos sin pappa och vägrar ett barn stöd och hjälp. 
Länk : Lexnoxa.com/arvika-socialtjänsts-mobbing-av-en-pappa


Att ett barn vägras stöd för att barnet tagit parti för sin pappa är vidrigt, Arvika Socialförvaltning upphör inte med sina trakasserier trots omfattande detaljerad information om saken. Utredare Elaine Meinrad tillåts fortsätta tycka, anta och fabricera falska utredningar av Socialnämndens ordförande Aina Wåhlund (S), Elaine får fortsätta hitta på förfalskade diagnoser utan att ha ett enda bevis, utbildning eller underlag för sina läkarutlåtanden.


Aina Wåhlund (S) Ordf.Arvika Soc.nämnd            Elaine Meinrad, Utredare Arvika Soc.förvalt.


Hur opartisk är utredare Elaine Meinrad ?
Elaine Meinrad tog ställning mot "Anders" redan 2016 när hon gjorde en orosanmälan av Anders, egentligen är det domstolen Elaine borde anmält för det Elaine anmäler är att domstolen lät Anders äldsta barn vittna i en vårdnadstvist. Det äldsta barnet som då var nästan 14 år tilläts vittna av domaren i domstolen och fick berätta hur barnet kände i tvisten och vad som hänt och framför allt vad som inte hänt, det vill säga, barnet vittnade om vad Socialförvaltningen ljugit om i sin utredning. För Elaine Meinrad blev detta vittnesmål ett stort problem, barnet kunde på ett sakligt och detaljerat  redogöra för händelser och hur mamman burit sig åt, den mamma som Elaine tagit parti för.

För att undanröja barnets fortsatta vittnesmål gör Elaine Meinrad en orosanmälan av PAPPAN, inte den DOMARE som bedömde att det var lämpligt att barnet vittnade.Hade Elaine gjort orosanmälan mot den person som godkände barnets vittnesmål, domaren i vårdnadstvisten, hade Elaine troligen fått genomgå en paragraf 7-utredning för att få klarhet i om Elaine lider av en "allvarlig psykisk störning" men när orosanmälan riktas mot pappan är det helt riskfritt, det gäller att spela spelet rätt. Elaine passar dessutom på att lägga till lite egna spekulationer i sin anmälan, Elaine har inga bevis för att pappan har aggressioner utan detta är Elaines egna påhitt genom mammans hörsägen, trots att det vara mamman som stämde pappan i vårdnadstvisten har Elaine svårt förstå att allt mamman säger kanske inte stämmer ?

Vad säger barnet ?
Med anledning av Elaines märkliga orosanmälan fick barnet möjlighet uttala sig hos en annan utredare på Arvika socialförvaltning. Så här säger barnet själv om att få vittna i vårdnadstvisten :


- "(Barnet) tänker att (barnet) äntligen fick berätta och framföra sin åsikt och att (barnet) ville verkligen få chansen att bli lyssnad på."
- "(Barnet) har en nära relation till pappa och det är honom (barnet) vänder sig till om (barnet) behöver prata om något." 
- "(Barnet) säger att det är pappa som är (barnets) trygghet."
- "(Barnet) menar att det är "bullshit" att pappa blir arg eller är kränkande mot (barnet)."
Redaktörens noteringar : Jag ber om ursäkt för den dåliga bildkvaliteten men det är inte så att Arvika Socialförvaltning erbjudit sig att sända mig sina utredningar. Jag väljer att publicera bilden med dålig kvalitet så du själv avgör om jag det jag skriver är sant, ingen ska behöva tvivla på sanningshalten på LexNoxa.

Det står fullt klart att utredare Elaine Meinrad är fullständigt ute och cyklar i sin orosanmälan mot pappan som Elaine om möjligt borde har riktat mot domaren om någon. Att mamman däremot upprepat hotat barnen samt går hos en psykolog för personliga bekymmer utelämnar Elaine helt, Elaine spekulerar gärna om eventuell ohälsa hos pappan men utelämnar HELT dokumenterad ohälsa hos mamman.

Ny utredning.
År 2018 är det återigen dags för ny vårdnadstvist, domstolsärende och utredning. Märkligt nog är Elaine Meinrad lämplig som saklig och "opartisk" utredare trots att Elaine gjorde en mycket märklig anmälan av pappan två år tidigare. Inför första muntliga förberedelsen i vårdnadstvisten  ska en snabbupplysning in till domstolen enligt Föräldrabalken 6 kap §20. En snabbupplysning ska kort och koncist redogöra de faktiska förhållandena i ärendet men redan i inledningen av snabbupplysningen avslöjar sig utredare Meinrad, barnet som bor hos pappan har sin bostadsadress hos pappan, barnets adress är korrekt återgiven men märkligt nog skriver Elaine mammans telefonnummer, inte pappans telefonnummer där barnet bor utan det nummer Elaine själv ringer mest. Tro mig, mammans telefonnummer är under det röda strecket men det vore inte snällt av mig ge ut mammans telefonnummer här :Utredarens tjuvnyp.
Det finns massor av sätt för en utredare att utmåla en part som dålig, så här gör Elaine Meinrad :


Elaine försöker ge intryck av att pappan har psykiska problem, en förälder med psykiska problem får problem i en vårdnadstvist. Elaine skriver följande (text från ovan bild) :
"Inget som framkommit i utredningen tyder på att (barnet) far illa hos någon av föräldrarna. (Barnet) får sina grundläggande behov tillgodosedda och utvecklas enligt både förskolepersonal samt BVC-sköterska normalt för sin ålder. Det framkommer att (pappa) har vissa svårigheter i tex att komma ihåg tider, ge besked till förskola vid sjukdom/ledighet, samt att (mamma) ibland uppfattar att (barnet) är smutsig i håret och har smutsiga kläder när (barnet) kommer från (pappan). Detta kan möjligen kopplas till (pappans) dåliga mående, vilket kan göra det lätt att glömma saker samt svårt att upprätthålla vissa rutiner."
Pappan anser att barn ska få leka och rasa, kläder blir smutsiga och går sönder, därför har man tvättmaskin, barn blir dammiga och smutsiga av att klättra, leka, upptäcka och rasa. Pappan har inte glömt att ge besked till någon en enda gång men några gånger har beskeden blivit sena samma dag, det blir så med tre barn när Arvika Socialförvaltning vägrar ge något stöd fast pappan ber om stöd.

Att pappan uppfattas som lite glömsk och att barnet får leka och rasa kan alltså "möjligen kopplas till pappans dåliga mående".

- Sååå....är uppgiften om pappan i snabbupplysningen en fakta uppgift, bedömning eller ett antagande som ingår i den sakliga opartiska snabbupplysningen ?

Det pratas ofta om ensamma mammor som framställs som hjältinnor när de ensamma drar runt hem, arbete och barn. 
Pappor som gör samma insats, ensamma drar runt hem, arbete och barn är absolut inga hjältar utan möjligen psykiskt sjuka enligt Elaine Meinrad. Elaines jobb är inte att ljuga ihop psykiska diagnoser utan ska i sin tjänst på Socialförvaltningen hjälpa alla medborgare, även pappor.

Elaine Meinrad, licensierad psykolog ?

Elaine Meinrad har ingen läkarlicens och ingen utbildning som läkare. Enligt svenska psykologförbundet tar det cirka 10-15 konsultationer under cirka 20 veckor fastställa en diagnos på en patient, proffset Elaine Meinrad utför denna uppgift efter två korta samtal och ett par email, en oslagbar effektivitetshöjning av diagnoser. Utredare Meinrad är så pass stolt över sin egna påhittade diagnoser att de självklart hör hemma i en kortfattad saklig, opartisk snabbupplysning till en domstol.

Skyddande av brottsling.
Enligt socialtjänstlagen ska en utredare i barnärenden ha nödvändig utbildning. För socionomer ingår 15 poäng juridik i utbildningen då i stort sett allt de gör får juridiska konsekvenser. Under intervjuerna inför snabbupplysningen till domstol får Elaine Meinrad informationen att mamman som stämt pappan begått olagliga handlingar, data intrång enligt Brottsbalken. Så här återger utredare Elaine Meinrad själv brottet i sin snabbupplysning :

Brottet utredare Elaine Meinrad får information om har enligt Apples loggar och journaler gått till på följande vis :
.
- Barnet har fått en telefon av pappan. Både pappan och barnet har gjort klart för mamman att det är barnets telefon. En lördagnatt, cirka 02:10 enligt Apple kundservice register har någon låst upp barnets telefon med barnets låskod, gått in på pappans server och snokar runt bland pappans privata bilder och filmer. Dumt nog visar det sig att pappan sparat intima bilder från en flickvän på ett ställe på servern, pappan hittar själv detta ställe efter att Apple hjälpt honom. 

Som ni ser av Elaine Meinrads redogörelse i sin snabbupplysning till domstolen är det alltså mamman som mot både barnets och pappans godkännande utfört brottet "dataintrång" enligt Brottsbalken 4 kap §9c :Rent tekniskt har mamman även brutit mot brottsbalken 4 kap §8  :

Att mamman har lite koll på chatt meddelanden tycker jag är bra så inget ont om det men det är en väsentlig skillnad att kolla några SMS jämfört med att gå in på någons server och snoka runt bland privata bilder, att snoka igenom andras servrar är en helt annan sak. Utredare Elaine Meinrad återger mammans brott på ett märkligt sätt i snabbupplysningen, utredaren väljer att skuldbelägga pappan för mammans brott :
"(Pappan) har efter händelsen med mobilen inte visat någon ånger eller känsla för vad barnet haft tillgång till. Skulden har han lagt på (mamman) och säger sig ska bevisa att det är (mamman) och hennes sambo som ordnat innehållet i mobilen".
Enligt utredare Elaine Meinrad bör pappan visa "ånger" och "känsla" för att mamman låst upp barnets telefon, synkat barnets mobil mot pappans server och snokat igenom pappans privata bilder på sin flickvän och utsatt barnet för dessa bilder.

Hur kan detta omdöme om pappan från utredare Meinrad  höra hemma i en snabbupplysning ? När övergick snabbupplysningen från att vara faktabaserad upplysning till att bli en falsifierad utredning med inkompetent omdöme ? 

Barnet får inte höras.
I alla rättsärenden om barn ska barnets vilja alltid klarläggas så långt det är möjligt. Sist i snabbupplysningen återger utredare Elaine Meinrad att barnet inte kan höras eftersom mamman påstår barnet utsätts för påverkan av sin far. Detta är samma mamma som barnet flera gånger blockerat all kommunikation med för barnet vill inte prata med mamman då mamman ställer ultimatum. Barnet vill helt enkelt slippa tvingas mot sin vilja. Både mamma och barn har tidigare varit utsatta för våld av en sambo mammans flyttade ihop med efter pappan så kanske har barnet svårt med tilliten ?

Barnet vill själv framföra sin vilja och har gjort det i ljud- och videoupptagningar där barnet TYDLIGT framför sin vilja men eftersom barnet vill vara hos sin pappa har den opartiska sakliga utredaren Elaine Meinrad uteslutit barnet ur sin egna snabbupplysning 
- MOT BARNETS VILJA.
Jag har själv tagit del av barnets dokumentation då barnet vill förmedla sin vilja till alla som vill lyssna. Det gör mig allvarligt bekymrad hur Arvika Socialförvaltning kör över och plågar ett barn, jag har sällan skådat ett sådant svineri som Aina Wåhlund och Elaine Meinrad ägnar sig åt. 

Hur kan det kallas frihet när den enda föräldern ett barn FÅR tycka om enligt Arvika Socialförvaltning är mammor ? Varför ska Arvika ha en Socialförvaltning om pappor redan är uteslutna ur barns liv ? Varför ens ha pappor i Arvika ? Varför inte införa skottpengar på pappor vid Arvika kommungräns så är alla problem ur världen.

Myndighetsutövning.
Utredare Elaine Meinrad kan inte agera på detta vis ensam utan överordnades godkännande, ytterst är det Aina Wåhlund, Socialnämndens ordförande som ansvarar för att Arvika Socialförvaltning fungerar, Elaines snabbupplysning och beteende kan BARA existera med Aina Wåhlunds godkännande. Det står bortom tvivel att den snabbupplysning utredare Meinrad "tyckt och känt" fram inte ens har ett värde som gödsel, att en utredare tillåts tycka, gissa, anta och hitta på diagnoser i ett rättsärende är bortom varje lag och regel i saken. Ansvaret för rättssäkerheten i detta ärende vilar helt på Aina Wåhlund, det är Aina Wåhlund som enligt Socialtjänstlagens tredje kapitel ansvarar för att det finns fungerande rutiner och förvaltningen utför sina uppgifter med god kvalitet. Så står det i lagen : Socialtjänstlag SFS 2001:453

Den 9 september avgör DU om personer som Aina Wåhlund kan tillåtas fortsätta göra ett dåligt jobb, ska Aina få fortsätta åsidosätta svensk lag, barns rättssäkerhet och trygghet ?


2018-06-18, LexNoxa, Peter Martinsson.