Utrensningen av män i Svenska myndigheter.

Den etniska utrensningen av män i Svenska myndigheter.
Svenska myndigheter rensar ut män.

- Just nu pågår en utrensning av svenska män ur myndigheter. Det sker på alla anställningsnivåer, totalt och på ledningsnivå, mönstret är tydligt i all statistik.

Kvoteringlagen 2016 :
Socialdemokraten Mikael Damberg gav den 9 September 2016 förslaget att kvinnor måste kvoteras till ledningsuppdrag i privata företag. Socialdemokraterna drog till slut tillbaka sitt förslag då svenska företag stod bergfast vid sitt krav att själva få rekrytera sina ledare baserat på egenskaper som kompetens för uppdraget istället för politik. Det ingen berättade om är den etniska utrensning av svenska män ur myndigheter som pågått under många år.

Fakta :
Så här har anställningsförhållandet i procent mellan kvinnliga / manliga chefer inom statliga förvaltningar (myndigheter, verk, nämnder, stiftelser etc) utvecklats de senaste tio åren :Diagrammet ovan visar två tydliga trender, antalet män i ledande befattning minskar stadigt de senaste tio åren, antal kvinnor i ledande befattning ökar stadigt de senaste åren. Våra statliga förvaltningar är i balans, de är inte jämställda 50/50 men de är inom 60/40 kravet vilket måste ses som ett hälsotecken. Den trend vi ser ovan kan spåras tydligt under tio år, om vi fokuserar ENDAST på "anställningsförändringen" mellan män och kvinnor i statlig förvaltning de senaste tio åren ser det så här :
Staplar ut åt vänster från noll i diagrammet betyder minus, personer avslutar sina chefsposter, staplar åt höger, plus, betyder ökning. Det är fler långa rosa staplar åt höger vilket betyder att fler kvinnor påbörjar chefsbefattning samt fler långa blåa staplar åt vänster vilket betyder att fler män i lämnar ledande befattning. Inom Statliga förvaltningar syns ett tydligt trendskifte år 2010 med stora avgångar av manliga chefer och rekrytering av kvinnliga. En sund strategi då ojämställdheten var långt ur balans.

Landsting :
Fördelningen av chefsposter i Sveriges Landsting är däremot väldigt skev mellan män och kvinnor :Här syns en tydlig trend de senaste tio åren att antalet män i ledande befattning minskar och antal kvinnor i ledande befattning ökar långt över 60%. Den verkliga siffran är idag 73.3% kvinnor i chefsposter (SKL) inom Landsting, jag återkommer till denna siffra nedan.

Anställningsförändringen de senaste tio åren inom landstingen :
Kommuner :
Så här ser fördelningen ut i alla Sveriges kommuner :

Anställningsförändringen i svenska kommuner de senaste tio åren :
VARIFRÅN KOMMER DENNA DATA ?

- All data i alla diagram är sammanställd från SCB och SKL,

- Länk SCB : statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd//YREG18/
- Länk SCB : statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd//YREG62/

(SSYK 112,121,122,123,124,125,129,131,132,134,135,136,137,138,141,142,149,151,152,153,154,159,161,171,172,173,174,179)


Notera följande ur SCB's statistik källor :
1. SCB ändrar mät och redovisningsmetod i svenska yrkesregistret år 2013/2014 vilket ger missvisande data i anställningsförändring år 2014. Kvoten mellan antal kvinnor / män i chefposter är redovisad. Istället för att gissa antal anställda år 2014 utelämnar jag år 2014 helt, mönstret är tydligt nog ändå.


2. SCB publicerar sin data i yrkesregistret för 2017 först våren 2019, om ett år. För att få fram siffrorna för år 2017 använder jag SKL's Novembermätningar.


Så här redovisar SCB själva statistiken :


Sveriges Kommuner och Landsting, SKL :

SKL's siffror visar på en ännu större ojämställdhet än SCB, jag har därför använt en avrundningsfaktor i differensen mellan SCB och SKL och avrundat SKL's siffror nedåt till ett snällare och mer jämställt resultat, det som är av störst intresse här är att se om trenden bryts eller fortsätter.


Så här ser SKL's data ut sammanställd i ett diagram :

(Länk SKL : skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/personalenidiagramochsiffror)- En detalj till som bör redovisas är könsfördelning i ledningsgrupper i de statliga förvaltningarna, om statistiken bryts ner till att endast redovisa generaldirektör / verkställande direktör, finanschef och personalchef ser det ut så här :

Har det någon betydelse ?

Feministiska organisationer vill gärna prata om "patriarkatets förtryck" och "könsmaktsordning. Med detta menas att män ger varandra chefstjänster för att få makt och använder denna makt för att försämra kvinnors villkor och löner, en form av slaveri. Det är klart redovisat ovan att män omöjligt kan styra över kvinnors villkor. Beslut om kvinnors villkor får endast tas inom statliga, kommunala eller landstings förvaltningar eftersom det är myndighetsbeslut att bestämma en svensk medborgares villkor. Om ett företag påverkat eller avgjort ett beslut kallas det muta, korruption eller lagbrott, välj själv.

Patriarkalt förtryck och könsmaktsordning är nonsensord som används för att skapa en förfalskad offerroll som inte hör hemma i en ärlig och saklig debatt, det är ett försök att ljuga bort fakta och skapa ett övertag.

Lögnen är framgångsrik, för att ljuga bort fakta inrättade nuvarande "feministiska" regeringen den 1 Januari i år bluff-myndigheten "Jämställdhetsmyndigheten" som i sitt första och hittills enda initiativ kommer fördela 900 miljoner för att forska på jämställdhetsuppdraget "mäns våld mot kvinnor". Uppdraget är nödvändigt för att kunna tvätta bort kvinnors våld ur BRÅ's rapporter via NCK vid Uppsala Universitet och skapa ytterligare argument mot "MÄN". 

I början av 2015 satsades 26 miljoner på att 61 myndigheter skulle bli mer jämställda. Beroende på vem som får definiera så har detta uppdrag lyckats eller misslyckats. Jämställdhetsmyndigheten har 29% män anställda, 71% kvinnor, jämfört med landstingens 73.3% får det anses ganska jämställt för här finns inga krav om 50/50 eller 60/40.

Det är dags att tänka till.
Det kommer nog aldrig en bättre tidpunkt än nu för svenska män, och gärna kvinnor också, att använda sig av den berömda svenska intelligens och förnuft som ofta omtalas, det är dags att faktiskt fundera på vad som sker i vårt samhälle, är det rimligt att Sveriges justitieminister anser ALLA svenska män skyldiga till överfallsvåldtäkt för att de är svenska män ? Om jag gör samma liknelse mellan Zigenare och stöld kommer jag bli åtalad, men att justitieministern generaliserar svenska män som förtryckare och våldtäktsmän för att de är män utan åtskillnad är bra.

- Är det rimligt fakta kan avvisas genom att angripa motståndaren med argumenten "rasist" eller "anti-feminist" utan att ha någon aning om verkliga förhållanden eller behöva bemöta fakta ? Debatten i Sverige måste komma tillbaka till en utgångspunkt där alla kan delta och mötas kring resonlighet och problemlösning istället för att skapa  falska problem för att få komma med falska beskyllningar.

Jag råder varje man att pröva vingarna, vilken dag som helst nu. 

LexNoxa, 2018-04-15, Peter Martinsson.