Feminism, mentalsjukdomen.


.
Det finns tre val du kan göra som människa : 
- Humanist, allas lika värde och rätt.
- Feminist, kvinnors rätt slå barn/män.
- ...Mänist...?..verka för mäns rättigheter.


Valet borde vara enkelt. Allas lika värde, rättigheter och trygghet är instiftade i svensk grundlag, europeisk grundlag och förenta nationernas konventioner men det gäller inte i sverige, här är det viktigare att vara "feminist" och med påhittade argument, lögner och förfalskad data förespråka särlagstiftning för kvinnor. Låt oss granska feminismens påståenden jämfört med verklig mätdata :

1. "Alla män slår" (BRÅ tabell 422, 423, SCB tabell R1860).
Av Sveriges 4.205.861 män mellan 15-99 år misstänktes 29.028 män för våld (19,6% våld mot kvinna), 4.231 män lagfördes 2018. Av Sveriges 4.205.861 män utgör de som lagfördes för våld 0.1% (0.00019% våld mot kvinna).

- 0.1% av Sveriges 4.205.861 män är INTE "alla män slår".

2. "Alla män våldtar" (BRÅ tabell 422, 423, SCB tabell R1860).
Av Sveriges 4.205.861 män mellan 15-99 år misstänktes 3.565 män för våldtäkt, 392 lagfördes 2018. De män som lagfördes för våldtäkt utgör 0.00009% av Sveriges 4.205.861 män mellan 15-99år.

- 0.00009% är INTE "alla män våldtar".

3. "Alla män mördar" (BRÅ tabell 422, 423, SCB tabell R1860).
Av Sveriges 4.205.861 män mellan 15 - 99 år misstänktes 309 män för mord, dråp och misshandel med dödlig utgång, 161 män lagfördes, det blir 0.00004% av Sveriges 4.205.861 män mellan 15-99 år.

- 0.00004% är INTE "alla män mördar".


4. "Patriarkatet" ("alla män diskriminerar") (SCB, LexNoxa).
Enligt lag är det förbjudet besluta över människors levnadsvillkor i privata företag, myndighetsutövning får med få undantag bara utövas i myndigheter enligt svensk grundlag Regeringsformen 12 kap.§4. Om beslut över människors levnadsvillkor endast får ske i myndigheter är det jämställdhet inom myndigheter som avgör frågan om "patriarkat" så låt oss granska jämställdheten inom myndigheter. Inom Sveriges samtliga kommunala och regionala myndigheter är samtliga chefer 71% respektive 73% kvinnor (= 29% / 27% manliga chefer) :

Länk till SCB
.
Sverige har ingen myndighet som mäter hur svenska myndigheter följer regeringens instruktioner (regleringsbrev) till myndigheter så LexNoxa är det enda media som granskat ojämställdheten inom sveriges myndigheter. Mätningen från 2017 (länk) och mätning av ojämställdhet 2019 (länk) visar att rättsutövande myndigheter som tex JO, DO, JäMy, IVO, DI mfl har en orimlig övervikt kvinnor. Fakta och mätdata bevisar att påståendena om "patriarkat" inte stämmer, i verkligheten pågår en etnisk utrensning av män inom offentlig verksamhet, när en manlig chef slutar ersätts mannen nästan alltid av en kvinna oavsett kunskap, se redovisning här (länk).

5. "Män lönediskriminerar kvinnor" (SCB, DO).
Att diskriminera någon är ett grundlagsbrott enligt regeringsformen 2 kap.§12 och 13. I Sverige får ingen missgynnas utifrån kön, minoritet, hudfärg, läggning, ursprung. I undantagsfall kan kvotering vara tillåten. Myndigheten DO, diskrimineringsombudsmannen, eller kvinnan eftersom Agneta Broberg är en kvinna, myndigheten består av 80% kvinnor och DO's styrelse består av 90% kvinnor som avgör rättsärende om diskriminering har inte ett enda rättsärende om lönediskriminering av en kvinna i sin databas :


Länk till DO, sök beslut och domar


.

Sammanställning feministernas påståenden :
Mätdata och fakta bevisar att följande påståenden är lögn och skitsnack :

1. "Alla män slår" :

- 0.1% av Sveriges 4.205.861 män är INTE "alla män slår".

2. "Alla män våldtar" :

- 0.00009% är INTE "alla män våldtar".

3. "Alla män mördar" :

- 0.00004% är INTE "alla män mördar".

4. "Patriarkatet", "alla män diskriminerar"  

- 29% / 27% manliga chefer i kommunala/regionala myndigheter utgör INGET PATRIARKAT. Däremot kan de 73% / 71% kvinnliga cheferna i regionala/kommunala myndigheter utgöra ett MATRIARKAT.

5. "Män lönediskriminerar kvinnor" (SCB, LexNoxa).

- Hos DO finns inte ett enda rättsärende om lönediskriminering av kvinna så hur går denna diskriminering till ? Är det de 71% / 73% kvinnliga cheferna i regionala och kommunala myndigheterna som lönediskriminerar kvinnor ?

Feministernas fiktiva hjärntvättade värld.
När vi summerar verklig mätdata och fakta från myndigheter som SCB, BRÅ, DO med flera kan vi alltså konstatera att feministernas påståenden om "alla män slår/våldtar/mördar och diskriminerar" är felaktig, den fiktiva värld feministerna genom upprepning av mantran som "alla män slår / våldtar / mördar / diskriminerar" försöker måla upp genom hjärntvätt finns inte och har inte ens en sammanhängande rimlig logik : om alla män slår borde rimligen alla män slagit ihjäl alla nu. Så vad kan orsaken vara att feminister tror på en fiktiv verklighet som inte finns ? WHO's definition av psykisk störning är följande (länk) :
Psykiska störning kännetecknas vanligtvis av en kombination av onormala tankar, känslor, beteende och relationer med andra. Exempel är schizofreni, depression, intellektuella funktionsnedsättningar och störningar på grund av missbruk av droger. 
WHO's definition av Schizofreni, ICD-10, diagnoskod F20 (länk) :
Schizofreni kännetecknas av grundläggande och karakteristiska förvrängningar av tänkande och uppfattning. Tydligt medvetande och intellektuell kapacitet bibehålls vanligtvis även om vissa kognitiva brister kan utvecklas över tid. De viktigaste psykopatologiska fenomenen inkluderar tanke ekon,  tankenedsättning, bedräglig uppfattning och bedrägeri av kontroll, påverkan eller passivitet, hallucinatoriska röster, tankestörningar och negativa symtom.
Det blir intressant jämföra den svenska feministrörelsen med världshälsoorganisationens diagnoskoder och symptom beskrivningar. Den svenska feminismen är uppbyggd på fyra mantran som repeteras om och om igen för att uppnå hjärntvätt och masshypnos. Som jag bevisat med data från SCB, BRÅ och DO är mantran som "alla män slår", "alla män våldtar", "alla män mördar" och "alla män diskriminerar" helt utan verklighetsförankring eller ens logiska. Genom ständig upprepning av mantran som "alla män slår", "alla män våldtar", "alla män mördar" och "alla män diskriminerar" skapas en påhittad hotbild och en fiktiv värld där kvinnor målas upp som förföljda offer, en förföljelsemani, gruppen som förföljer dessa kvinnor är den specifika gruppen män i "patriarkatet". Metoden är kopierad av Adolf Hitler som använde samma metod för att skapa panik i den tyska befolkningen med en påhittad hotbild av den "smutsige juden" som styrde världens bankväsende och skulle rasera Tyskland, oklart hur.

För att kunna ingå i feministernas konspirationsteori om förföljelse av "patriarkatet" räcker det inte med att vara man, män som är muslimer eller icke vita är exempel på män som  inte kan ingå i den grupp "patriarkatet" som förföljer kvinnor utan det måste specifikt vara "vita män", ofta medelålders. Kanske är detta en transmission, överföring, av kvinnors upplevelser av en sträng pappa, chef eller sambo som blivit underlaget för vanföreställningen.

Feminism, den lönsamma mentalsjukdomen.
Feminism är en lönsam vanföreställning. Genom att repetera  mantrat om förföljelse av gruppen "patriarkatet" där alla män slår/våldtar/mördar och diskriminerar skapas en alternativ verklighet som ska motivera särlagstifning och belöning exklusivt för kvinnor som tex miljonbidrag för en egen konstart "menskonst", egna mässor som "kvinnor kan", "ladies circle" och egna domstolar kallade  "kvinno-jourer" som har fått en märkligt exklusiv jurisdiktion i Sveriges lagstiftning. Att utöva hjärntvätt är lönsamt, i Sverige finns flera kringresande prästinnor som håller föredrag om "alla män/slår/våldtar/mördar och diskriminerar" utan att en enda gång lyckas referera verklig mätdata eller fakta, till exempel juristen Linnea Classons företag drog in 2.2 miljoner med en vinst om 800.000 kronor 2018, merparten offentliga skattemedel betalda av 50% kvinnor, 50% "smutsiga" män.

Den konstanta hjärntvätten via feministiska prästinnor, kändisar och mediepersonligheter ger förmodligen upphov till en form av masspsykos där aktörerna intalar sig att särlagstiftning för en grupp utifrån en påhittad fiktivt värld är bra och nödvändig, till exempel är ett av feminismens fullständigt ologiska anklagelser att kvinnors trygghet ökar genom att anklaga alla Sveriges 4.206.186 män mellan 15-99 år oavsett om dessa män har eller vill begå brott. Att med falska anklagelser, lögner och påhitt nedvärdera en grupp skapar allt annat än stabilitet, trygghet och säkerhet vilket i sig utgör bevis för omfattningen av mentalsjukdomens totala förlust av logiskt tänkande, eller ens tankeverksamhet.

Det är inte avlägset spekulera i om en del av feminismens prästinnor använder masspsykos för att tjäna grova pengar, till exempel juristen Linnea Classon bör någon gång under sin studietid ha kommit i kontakt med verklig mätdata från någon av myndigheterna BRÅ, SCB eller domstolsverket. Aftonbladets kolumnist Frida Boisen som den 18 januari 2020 kräver "ni män, sluta våldta oss" borde någon gång under sin yrkesverksamhet stött på verklig mätdata och fakta men väljer att helt ignorera denna mätdata eftersom det är långt mer lönsamt ljuga, förfalska och skapa masshypnos.


Slentrian-feminister, masshypnosen.
Många människor som utger sig för att vara feminister är egentligen motsatsen till feminister, de flesta tror på allas grundlagstadgade lika värde och rättigheter och är de facto humanister, inte feminister. Feminismen har varit skicklig på att falskt utge sig vara för allas lika värde genom att helt utelämna fakta och mätdata. Kvinnors våld mot barn och män utelämnas helt trots flertal undersökningar som bevisar att lika många kvinnor som män slåss i nära relation (länk). Slogans som "döda patriarkatet" och "alla män slår/våldtar/diskriminerar" borde väcka även de mest hypnotiserade men för många är det viktigare följa grupptryck än att tänka själv. Ett underhållande exempel på korkad masshypnos är "mode" : genom grupptryck och masshypnos har en rad skickliga affärsmän inducerat användning av färgglada kemikalier med oklart ursprung och innehåll (men ändå "miljövänliga") i hår och ansikte "för att vara sig själv". Mjölkkörtlar pressas samman och upp för att exponeras så mycket som möjligt så att innehavaren ska kunna klaga över att de maximalt exponerade mjölkkörtlarna blir betittade. Mode hade aldrig haft en chans hos en publik med intelligens och för oss med tankeförmåga ger ego-centriciet blandad med grupptryck och masshypnos en fantastiskt underhållande show med fullsminkade, utstyrda, lättretliga  clowner. 

Skillnaden mellan en feminist och en humanist är att humanister verkar för alla barns rätt till trygghet och säkerhet, feministen verkar för kvinnors exklusiva rätt att slå barn genom att helt utelämna och kväva debatten om kvinnors mord och våld mot barn för att istället ensidigt fokusera på mäns våld mot kvinnor (länk) utan att undersöka vilka faktorer som kan leda till våld.

Masshypnosen kliniskt beskriven.

WHO ICD-10 diagnoskod F24.0, Inducerad vanföreställning :
"Folie à deux. En illusion som delas av två eller flera personer med nära känslomässiga samband. Endast en av människorna lider av en äkta psykotisk störning; villfarelserna induceras i de andra eller de försvinner vanligtvis när människorna är separerade."
Genom den hjärntvätt som utövas genom rådande trend är det få som ägnar en tanke åt sitt ställningstagande för feministers rätt att utöva våld, blir verkligen vår värld bättre om gruppen feminister ges rättigheter att utöva våld mot barn och män ? Skapar vi ett tryggare och säkrare samhälle genom att feminister utan beviskrav tillåts anklaga, smutskasta och ljuga om gruppen män ? Ska feminister utan en enda motfråga tillåtas basunera ut sin hjärntvätt utan kritik ? Jag tror inte brottsligheten och våld mot kvinnor minskar för att feministiska översteprästinnor kopierar Adolf Hitlers retorik om "die schmutzige juden" och applicerar på "die schmutzige männer", tvärtom tror jag att allas säkerhet ökar genom mer dialog, samverkan och samtal. 

I grunden vill vi alla samma, vi vill ha en varm, trygg, säker plats att leva på och detta mål kommer vi troligen aldrig uppnå genom att splittra sveriges två största folkgrupper, kvinnor - män, med lögner och falska anklagelser, att elda på ett lågintensivt krig mellan halva sveriges befolkning med falska argument som att alla män är brottsliga för att de är män är lika fel som att påstå alla kvinnor är korkade mentalpatienter, varje människa måste ses som den människa de är utifrån deras egna val, om en person väljer att begå brott måste vi fortast möjligt ta hand om brottsoffret och lagföra brottslingen, i denna ordning och utan undantag som att en feminist som sparkar och slår (länk) ska ha rätt till det. 

Om en grupp individer väljer att ignorera verklighet, fakta och mätdata för att istället ägna sig åt vanföreställningar och driva feministisk pöbeldomstol i massmedia vi rätt att granska dessa feminister. Utan att slösa tid på vem som är vem måste vi med gemensamma krafter och resurser ge alla lika rätt till trygghet och säkerhet, tillsammans, de feminister som med lögner och smutskastning förösker splittra, förstöra och sabotera vårt samhälle ska granskas.


LexNoxa, 2020-02-12, Peter Martinsson.

Fotnot : Artikeln avser ej applicera en kliniskt korrekt diagnos av feminister. Avsikten är att öppna för debatt och ifrågasätta hur en grupp med förfalskade argument aggressivt kräver särlagstiftning i strid med grundlag. Schizofren vanföreställning är en av många diagnoser som diskuterats i samråd med expertis där kluster A och B symptom (borderline, histrionisk personlighetsstörning mfl) diskuterats. Att grandiost diagnosticera en stor grupp via feministiska gruppers uttalanden i media självdiagnosticerar mig som Freud by proxy och medicineras med ett äpple om dagen. Expertis är mycket välkommen bidra med kunskap i saken. Artikeln försvarar ingen grupps rätt till våld, tvärtom måste alla människors rätt till trygghet och säkerhet stärkas, alla brottslingar måste alltid lagföras oavsett ursprung, kön, grupp etc.
Artikel förespråkar starkare fokus på brottsoffers rätt,  rättigheterna för de människor som väljer att följa lag ska stärkas och de individer som väljer att bryta mot våra lagar ska ha minskade rättigheter. Detta kan åstadkommas genom att brottslingar ska betala/arbeta av högre skadestånd till brottsoffer, det måste svida vara brottsling. Kostnader för de skador en brottsling orsakar ska vara obligatoriskt ersättningsskyldiga, skadestånd ska alltid adderas ovanpå ersättning för skador.