Feminism vs Hitler.


Uttrycket "Femi-nazism" är väl befogat. Den svenska Feminism som från början var en rörelse för kvinnors lika rättigheter som rösträtt, arbetsrätt och medborgarrätt som är självklara rättigheter oavsett vem du är i Sverige har växlat sin retorik och metodik för att växla upp sin "kamp", "kampen" handlar inte längre om att kämpa för kvinnors rättigheter som att bekämpa mäns rättigheter. 


Med lögner och bedrägerier försöker Feminister frånta män deras rösträtt, barns rätt till deras pappor och mäns lika rättigheter. En feminist är idag en lögnare som förvanskar mätdata och för att måla upp en fiktiv värld avlägsen verkligheten, trots att det i Sveriges landsting nu är 73% kvinnliga chefer, 71% i våra kommuner fortsätter den etniska utrensningen av män (Länk : LexNoxa, etniska utrensningen av män), vi har idag en jämställdhetsmyndighet som påstås arbeta för jämställdhet som själva består av mer än 80% kvinnor, Diskrimineringsombudsmannen, DO, som ska motverka köns-diskriminering har över 80% kvinnor, JO, JK, DI, RÅ likaså. Listan blir lång över myndigheter som är avlägset lagkraven om jämställdhet men som bedriver en hemlig hetsjakt på män som ska sparkas. Vårt rättsväsende styrs helt av den feministiska klubben "Hilda" som påstås vara ett mentor nätverk för de 73% kvinnorna anställda inom rättsväsendet. De 27% män som fortfarande klamrar sig fast inom rättsväsendet behöver inga mentorer för de ska ändå rensas ut. Myndigheten MFOF som ger ut direktiv för utredningar om barns rätt till både mamma och pappa bestod fram tills helt nyligen av 100% kvinnor. Det är inte konstigt att 90% av alla vårdnadstvister avgörs till kvinnors fördel.

Feminister kräver ofta högljutt att fler män ska sparkas och ersättas med kvinnor, fler än de 71% kvinnliga cheferna i våra 291 kommuner, fler än de 73% kvinnliga cheferna i våra landsting, fler än de kvinnor som idag helt styr vårt rättsväsende som Justitiekanslern, Riksåklagaren, vice riksåklagaren, DO, DI, JO....

För att få igenom sina krav måste feminister bygga upp en falsk bild av verkligheten där det blir godtagbart att män ska fråntas lika rättigheter och jämställdhet, för att bygga denna fasad måste feminister utmåla kvinnor som offer och män som...gärnings-män. Trots att BRÅ redovisar i rapport 2014:8 att det är lika många kvinnor som män som slåss i nära relationer den sista gången BRÅ tilläts forska om kvinnors våld påstår feminister lakoniskt att "män slår", trots att fler kvinnor än män misshandlar barn, trots att mörkertalet om kvinnors brottslighet är total därför att ingen längre tillåts forska om kvinnors våld, brottslighet eller straffpåföljd. Det råder idag totalt tankeförbud i Sverige redovisa kvinnors brottslighet, de få forskare i Sverige som fortfarande finns kvar är tvungna publicera sina data i Finland, på svenska, om Sverige :- "Kvinnor begår våldsbrott i högre utsträckning än vi tror".
- "Om man ser på de undersökningar som gjorts ute i samhället så kan man se att exempelvis partnervåldet är ganska jämnt fördelat, kvinnor begår våldsbrott i högre utsträckning än vad vi tror".(Länk)


Humanisterna.
Feminister påstår ofta de är mänskliga, de enda "Humanisterna", feminister påstår sig ofta vara "de enda" som kämpar för lika rättigheter och det stämmer så länge det gäller kvinnors rättigheter men hur är det med barns rättigheter, varför räknas inte de ? Varför ska inte ett barn få ha rätt till både sin mamma och pappa ? om feminister är så mänskliga, varför försöker dessa "humanister" då frånta män deras grundlagstadgade mänskliga rättigheter som yttrandefrihet och rösträtt ? 


Linda Snecker, Domstolsskereterare och Riksdagsledamot Vänsterpartiet :
Alicia Dickner, skribent Politism :Feminister, Femi-nazisterna.
Den enda "jämställdhet" som räknas för en feminist är när alla män helt rensats bort ur kommuner, landsting och myndigheter, endast kvinnor ska ha rättigheter, män ska fråntas rättigheter som rösträtt, yttrandefrihet och lika rättigheter. "Patriarkatet" (män) ska utrotas och män är äckliga, brottsliga och kriminella....var har vi hört denna retorik förut ?
"Därför tror jag idag att jag agerar i enlighet med den Allsmäktige Skaparens vilja: "Genom att försvara mig mot juden kämpar jag för Herrens verk." "
(Adolf Hitler, Mein Kampf, sidan 84). 
..."djävulens personifiering som symbol för allt ont tar antagandet av judarnas levande form".
(Adolf Hitler, Mein Kampf, sidan 447).

Så vilka fakta är det feminister ljuger om ? Vad är det feminister förnekar ? Låt oss börja med våldet :

1. "Alla Män slår".
2016 (senaste tillgänglig komplett data hos BRÅ) utsattes 2.7% personer i Sverige för våld och misshandel, av dessa  38.253 misstänkta personer var 80% män = 30.602 män. Av 4.107.685 män i åldern 15-100 år var 0.74% misstänkta för misshandel och av dessa lagfördes 4478(
0.109%) män och 1119 (0.027%) kvinnor för misshandel år 2016. Det intressanta är att 25% av de 5597 personer som lagfördes för misshandel år 2016 var kvinnor.

Feministernas huvudargument för att "alla män slår", eller om vi ska var noggranna, att "alla 4.107.685 män i Sverige slår" och "kvinnor är offer" är att 0.74% män var misstänkta för misshandel och 0.109% män fälldes för misshandel till skillnad mot de 0.027% kvinnor som fälldes för misshandel. Resterande 99.89% av Sveriges män måste vara våldsbenägna eftersom 0,109% var det. Oavsett om dessa 99.89% aldrig slagits är de "män", 99.26% var inte ens misstänkta men självklart slåss även dessa män.
(Länk BRÅ)


2. "Alla män våldtar".
Av Sveriges 4.161.081 män mellan 15-100 år är det 0.17% män som misstänks ha våldtagit en kvinna under 2017 och av dessa 0.17% fälldes 0.00022%, 1162 personer. 

99.83% av Sveriges män har alltså INTE misstänkts för våldtäkt men även dessa 99.83% män ska tillsammans med de 99.99978% män som aldrig fällts för våldtäkt påstås ändå våldta allt och alla på något mystiskt vis just för att de är "män".


3. Män diskriminerar kvinnor.
Män diskriminerar kvinnor trots att det är förbjudet i vår andra grundlag (RF 1kap §2, 5 stycket) och Diskrimineringslag 2008:567. Trots att det är helt förbjudet pågår denna diskriminering konstant hela tiden enligt feminister, så fort en man dra ett andetag är en kvinna kränkt men på något konstigt vis kommer dessa diskriminerande män hela tiden undan straff. Så hur går diskrimineringen till ? Är det de 29% manliga cheferna i Sveriges kommuner som övertalar de 71% kvinnliga cheferna att diskriminera kvinnor ? Eller är det de 27% manliga cheferna i Sveriges landsting som övertalar de 73% kvinnliga cheferna att diskriminera kvinnor ? Är det de manliga cheferna i Sveriges privata företag som utpressar de 73% kvinnliga cheferna i landstingen att diskriminera kvinnor ? 

Exakt HUR går denna diskriminering till ? 

Ett privat företag får inte utöva myndighet, det är förbjudet i vår grundlag, Regeringsformen 12 kap §4, i Sverige är det endast myndigheter som får besluta över människor så hur och var dessa beslut som diskriminerar kvinnor sker och varför dessa diskrimernade kriminella män inte blir lagförda r ett gigantiskt mysterium. Är det kvinnor som inte anmäler diskriminering ? Hur vet vi då att de blivit diskriminerade ? 

SCB statistik, andel kvinnor och män i chefspositioner :


(Länk SCB)

4. Män tvingar kvinnor till hushållsarbete.
Män påstås förslava kvinnor, män tvingar kvinnor till hushålls-sysslor i privata hem. Slaveri är helt förbjudet i Sverige så hur sker då detta tvång ? Om det sker med våld eller hot bör det hanteras av polisen, om det sker med andra påtryckningsmedel kan jag inte förstå varför då stanna kvar i hemmet om det är ett fängelse ? 

Kan det vara så att kvinnor stannar inne i värmen och städar, tvättar, lagar mat, kokar kaffe, syr gardiner och bakar bullar och lever 2 år längre än männen som är ute i kylan och rensar stuprör, lagar gräsklipparen, byter dubbdäck, klipper häcken, tvättar båten, byter tak, tilläggsisolerar och tar ner grenar ? Jag byter mer än gärna, jag är långt hellre inne i ett varmt kök och skalar potatis än hänger på en ranglig stege i en stupränna och krafsar ur äckliga gamla löv.


5. Kvinnor har lägre lön.
Så här redovisar arbetsgivarverket lönefrågan :
Arbetsgivarverket har analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män med hjälp av den partsgemensamma lönestatistiken årligen sedan år 2000. 
Den genomsnittliga löneskillnaden kan nästan helt förklaras av mätbara faktorer (se figuren nedan) såsom arbetets svårighetsnivå och innehåll, arbetstidens omfattning, att fler män än kvinnor är chefer, att arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika myndigheter, att det finns skillnader i utbildning, erfarenhet eller i vilken region den anställde jobbar. Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den så kallade oförklarade löneskillnaden, som inte kan förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken var i september år 2017, 0,4 procent.
(Länk)


Precis som Hitler.
Feminister ljuger och förvanskar precis som Hitler hittade på lögner för att samla det krigshärjade tyska folket kring en gemensam fiende. Precis som Hitler försöker feminister måla upp en falsk verklighet med förvanskad mätdata och grova lögner om en lite oklar diffus fiende som är ond i alla avseenden, medvetet eller omedvetet lånar de av Hitler själv, retoriken och tankemönstren är skrämmande lika när medlemmar i ett samhälle plötsligt ska fråntas yttrandefrihet, rösträtt och rätten till sina egna liv. Det är dags uppmärksamma och stoppa Femi-nazismen innan den övergår till den "slutgiltiga lösningen" för män. Hur många män som redan mördats av feminister är oklart, det råder tabu forska om kvinnors våld. En Socialtjänstutredare i Arboga hade gått fri om inte ett Försäkringsbolag envisats med att kräva att polisen återupptog undersökningarna av ett mystiskt mord på en man, hade inte försäkringsbolaget envisats hade det femi-nazistiska nätverket inom vårt rättsväsende lyckats tysta ner även detta som "självmord".

Hitler härjade i ett trasigt Tyskland efter första världskriget, mer än en miljon tyska män hölls kvar som krigsfångar utomlands i över ett år efter krigsslutet och trots att tyska barn dog av svält hämtade axelmakterna hem det krigsskadestånd ur Tyskland som avtalats, resurser som behövdes även i ett krigssargat Tyskland. Allt Hitler behövde göra var att med lögner och bedrägeri ena ett sargat folk kring en påhittad fiende men vem skulle fienden vara ? Att utmåla en konkret tydlig fiende som ett enskilt land som Frankrike eller England skulle bli för lätt genomskåda och avslöja, fienden måste vara mer subtil, lite oklar, dimmig, flytande men ändå ett reellt hot att vara rädd för och bygga ett ha mot. Hitler provade förvirrande många varianter av fiender som tex kommunister (bolsjeviker), "bourgeois"(övre medelklass) och proletärer.

Denna otydliga, dimmiga fiende beskriver han i sin bok "Mein kampf" i kapitlet "Filosofi och Organisation": 
En ny livsfilosofi kommer bara att ge sina idéer till seger om de mest modiga och aktiva delarna i sin epok och dess folk är inskrivna enligt sina normer och grupperade fast i en kraftfull kamporganisation. För att uppnå detta syfte är det absolut nödvändigt att välja från det allmänna lärosystemet ett visst antal idéer som kommer att vädja till sådana individer och som, när de uttrycks i en exakt och tydlig form, kommer att fungera som trosartiklar för en ny förening av folk. Medan det ordinarie politiska partiets program inte är något annat än receptet för att laga positiva resultat ur nästa allmänna val, utgör filosofins program en krigsdeklaration mot en befintlig ordning av saker, mot nuvarande förhållanden, kort sagt mot den etablerade syn på livet i allmänhet. 
Det är emellertid inte nödvändigt att varje enskild stridare för ett sådant nytt doktrinbehov har en fullständig förståelse för de ultimata idéerna och planerna för dem som är rörelsens ledare. Det är bara nödvändigt att var och en borde ha en tydlig uppfattning om de grundläggande idéerna och att han grundligt ska assimilera några av de grundläggande principerna, så att han kommer att vara övertygad om nödvändigheten av att föra rörelsen och dess doktriner till framgång.

Den påhittade fienden.
Hitler hade nog en klar ide om vad han försöker uppnå och hur han vill uppnå det men han måste hitta på verktyget. Till slut kommer han på en "fiende", ägarna av kapital, de som "undanhåller" folket de medel de behöver, "judarna". Judar blir Hitlers hjärnspöke, huruvida han själv förstår det eller ej är oklart men budskapet trummas in i tyska folkets medvetande till de till slut resignerar för Hitlers lögner om den påhittade fienden, förmodligen är det inte någon som riktigt förstår exakt vem deras "fiende" är, bara något som är orsaken till allt ont, en dimmig fiende, vilken jude som helst, det spelar ingen roll bara tyska folket är rädda och kan samlas mot denna fiende. Hitlers hjärnspöke dyker nu upp i alla möjliga och omöjliga skepnader, fienden ges övernaturliga spöklika egenskaper och är kraften som orsakar allt elände i Tyskland : Enligt Hitler var det "judiska puppet masters" som raserade November-revolutionen 1918, det var "judar" som splittrade det tyska socialdemokratiska partiet (vilket borde varit galningen själv), det var "judar" som lurade de stackars analfabetiska ryssarna (i Hitlers propaganda är det ibland synd om ryska folket, i nästa sekund kan de vara fiender), det är "judar" som är framgångsrika och som har "medlen" att lura tyska barn på deras mat osv, allt är subtilt, dimmigt och oklart, det går inte att förstå exakt hur, vem eller var utan det är bara en allerstädes närvarande ondska som skapar lidande överallt för tyska folket.

Feminismens fiende.
Precis som nazisterna vill feministerna måla upp en subtil oklar fiende som är orsaken till allt deras lidande. Enligt feminister slåss alla svenska män, alla män våldtar, alla män diskriminerar, alla män trycker ner kvinnors löner och tvingar alla kvinnor till slaveri i svenska hem. Som jag redovisat ovan håller inte ett enda av dessa argument när de faktagranskas men precis som Hitler är inte feminister intresserade av fakta eller verklighet, deras enda mål är att måla upp en oklar dimmig fiende för att kunna samlas i ett gemensamt hat utan att det ska gå att avgöra exakt vem eller vad som är fienden.

Svenska feminister vs Adolf Hitler.
- Adolf Hitler är den absolut värsta tyrann vi oftast jämför med i modern historia även om ideologier som kommunism och islam dödat betydligt fler människor än Nazi-Tyskland. Det är lätt jämföra med Hitler då denna tid är väl dokumenterad, de flesta större evenemang och sammankomster är filmade och utifrån detta kan vi se Hitlers retorik och metodik, vilka uttryck Hitler använde för att bygga upp det hat som ledde till  vedervärdiga händelser. Översättningarna av Hitlers tal från tyska till svenska är på inget vis korrekta i detalj men budskapet är tydligt. Först ut "kakan" Hermansson :

"Kakan Hermansson", konstnär och programledare på SR/SVT :- vs Adolf Hitlers tal inför Tysklands Reichstag den 30 januari 1941 :
"- men de kapitalistiska plutokraternas hänsynslöshet i dessa länder bröt alltid igenom på kort tid, främjas av emigranter som presenterade en bild av den tyska situationen som naturligtvis var ganska arg, men trodde att det tycktes vara behagligt och då var det självklart förökas av judiskt hat. Denna samling av kapitalistiska intressen å ena sidan, judiska instinkter av hat och emigranternas lust för hämnd lyckades i allt högre grad förklara världen, omsluta den i fraser och uppmana den mot det nuvarande tyska riket, precis som mot riket som föregår oss".


Athena Farrokhzad, handledare/kursansvarig Folkhögskolan biksops-Arnö, litteraturkritiker Aftonbladet :


vs Adolf Hitler tal vid Berlin Sportspalast 30 januari 1942 :

"- vi säger att kriget inte kommer att sluta som judarna föreställer sig att det kommer att vara, nämligen med upproret av arierna, men resultatet av detta krig kommer att bli fullständig förstörelse av judarna. För första gången kommer de inte att blöda andra människor ihjäl, men för första gången kommer den gamla judiska lagen "Ett öga för en kväll, en tand för en tand" tillämpas. Och ju längre detta krig sprider, desto mer antisemitism kommer att sprida sig. Det kommer att finna styrka i varje fängelsecamp, och i varje familj, som förstår att dess offer är på grund av denna antisemitism. Och timmen kommer när fienden från alla tider, eller åtminstone de senaste tusen åren, har spelat sin roll till slutet."Esra Hacimehmet, Miljöparitiet, fd språkrör :vs Adolf Hitler, tal i Tysklands Reichstag 30 Januari, 1939 :
"- vi har beslutat att förhindra uppgörelsen i vår land av ett märkligt folk som kunde sno åt sig alla ledande befattningar i landet, och att avskaffa det. För det är vår vilja att utbilda oss själva nation för dessa ledande befattningar. Vi har hundratusentals mycket intelligenta barn av bönder och arbetarklasserna. Vi ska ha dem utbildade - faktiskt har vi redan börjat och vi önskar det en dag de, och inte företrädare för en främmande ras, kan hålla ledande positioner i staten tillsammans med våra utbildade klasser. Framför allt tyska kultur, som namnet ensam visar, är tysk och inte judisk, och därför dess ledning och vård kommer att överlåtas till medlemmar i vår egen nation."Åsa Romson, Riksdagsledamot Miljöpartiet :
vs Adolf Hitler tal vid Berlin Sportspalast 30 januari 1942 :

"- på det hela taget har de varit i kylan för länge. De har varit individuella, generationer, könen och till och med enskilda män, utan att nämna judarna i den här anslutningen, (de är våra gamla fiender som de har upplevt i våra händer en förvirring av deras idéer "och de hatar oss rättfärdigt. lika mycket som vi hatar dem) är vi väl medvetna om att det här kriget i slutändan bara skulle kunna sluta att de är utrotade från Europa eller att de försvinner."


Sophoncé :


vs Adolf Hitler tal vid Berlin Sportspalast 30 januari 1942 :
"- jag bildade sedan programmet: "Den tyska gatan tillhör tysken, inte juden." Och jag har vunnit gatorna tillbaka för de här tyska massorna, inte av de fegas klarsyn, utan de modigas modighet som vid den tiden fogade mig och som var redo att befria gatorna från våra fiender och bära tyska färger tillbaka genom dessa tyska gator, till tyska marknader, byar och städer."
Alicia Dickner, skribent politism :
vs Adolf Hitler tal vid Berlin Sportspalast 30 januari 1942 :
"- jag behöver bara komma ihåg året 1923. Fienden stod i Ruhr-distriktet, Tyskland var i inflation, det hela tyska folket förstörde och tycktes gå under oöverträffad elände. Och judarna triumferade över allting. De förstörde vårt land och de fick nytta av vår olycka."

Cissi Wallin, medieprofil och skådespelare.

vs Adolf Hitler tal i Tysklands Reichstag 30 Januari 1937 :
- "de judiska internationella bolsjevikerna i Moskva har försökt att introducera sitt system i Tyskland och försöker fortfarande göra det. Mot detta försök har vi utövat en bitter kamp, ​​inte bara för att försvara vår egen civilisation utan för att försvara den europeiska civilisationen som helhet."


Zara Larsson, artist och medieprofil :vs Hitlers "bordssamtal" söndagen 22 Februai 1942 : 
... -"upptäckten av det judiska viruset är en av de största revolutionerna som har skett i världen. Kampen i vilken vi är förlovade idag är av samma slag som slaget, som Pasteur och Koch gjorde under det senaste århundradet. Hur många sjukdomar har sitt ursprung i det judiska viruset! ... Vi kommer att återfå vår hälsa bara att eliminera juden".

Vad är syftet med "feminism" ?
Vad är syftet med feminism ? När man nu uppnått lika rättigheter, lika län, lika villkor och till och med en olaglig ojämställdhet med övervikt av kvinnor i chefställning inom sveriges kommuner, landsting, myndigheter och rättsväsende är frågan vad feminismen är ute efter nu ? Vad mer går att kräva åt kvinnor ? Vad är det feministerna vill med sina lögner, bedrägerier och förfalskning av fakta ? Ska svenska  män utrotas helt som art på jorden ? Är det dags för den "slutgiltiga lösningen för svenska män" ?

Hur långt kan femi-nazismens hat tillåtas gå ?

Femi-nazism, slutet på humanism.
En nazistisk ideologi som feminism hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. Män och kvinnor är unika varelser, utan man och kvinna skapas inga nya människor och det måste vara en självklarhet att alla ska ha en garanterad plats och rättighet. Att lösa problem med våld, hot och förolämpningar skapar fler nya problem än löser gamla. Precis som vår hjärna ännu är helt omatchad av vår spetsteknologi i elasticitet, minneshantering, simultankapacitet, vektorering och kraft parametrering eller det unika material i vårt skelett som är flexibelt, fjädrande, lätt, starkt och självläkande är kvinnan och mannen optimalt utvecklade för att komplettera varann. Världen är full av olika fågelarter, trädslag, växter och djurarter som alla har sin funktion precis som man och kvinna, naturen har inte skapat två män eller två kvinnor därför att två identiska arter är slöseri med resurser, en man tänker inte som en kvinna och en kvinna tänker inte som en man, män och kvinnor är optimerade för att komplettera varann, män och kvinnor måste lära sig använda och komplettera varandras olikheter i en maximerad växelverkan och sluta stoppa utveckling med att ifrågasätta just utvecklingen. Orättvisorna i vårt samhälle är många och dessa orättvisor måste jämnas ut för att kunna komma vidare men orättvisor kan bara jämnas ut med samarbete och samverkan, att skapa nya orättvisor blir en ändlös loop av oförrätter som inhibierar utveckling.

LexNoxa 2018-11-06, Peter Martinsson.