De Feministiska falsarierna

Sammanställning av fakta om feministernas största lögner :

Faktaruta sammanställning feminismens lögner (klicka för att förstora) :I vårt samhälle tillåts feminister ljuga och fabulera fritt helt utan koppling till fakta eller verklighet. Här följer en komprimerad sammanställning av feministernas grövsta förvanskningar jämfört med verklig mätdata.


1. Det "patriarkala förtrycket" (LänkSCB) (Länk Ekonomifakta).
Med "det patriarkala förtrycket" menas att kvinnor diskrimineras från chefs-tjänster i privata företag (63% män). I Sveriges kommuner är 71% chefer kvinnor, i Sveriges Landsting är 73% chefer kvinnor. Privata företag får enligt lag ej utöva myndighet, endast statliga, landsting och kommunala myndigheter får besluta över medborgare, dessa beslut tas i myndigheter av 71% / 73% kvinnliga beslutsfattare med avsikt diskriminera män.

2. "Alla män våldtar" (Länk BRÅ).
Av Sveriges 4.161.081 män mellan 15-100 år misstänktes år 2017 : 0.17% män för våldtäkt, 0.00022% (1162 st) fälldes för våldtäkt. År 2017 var 99.83% av Sveriges män INTE misstänkta för våldtäkt, 99.99978% män fälldes INTE för våldtäkt. Feminister motsätter sig dessutom att BRÅ gör en förnyad kartläggning av dessa brott, föregående kartläggning är från 2005. Skillnaden mellan ”alla män”, 100% av Sveriges män och 0.00022% av Sveriges män bör även feminister klara förstå.

3. "Alla Män slår" (Länk BRÅ).
2016 (senaste tillgänglig komplett data hos BRÅ) utsattes 2.7% personer i Sverige för våld och misshandel, 0.74% av Sveriges 4.107.685 män i åldern 15-100 år misstänktes för misshandel, 0.109% (4478st) män och 0.027% (1119st) kvinnor lagfördes för misshandel. 0.109% är INTE alla män i Sverige.

4. "Män förslavar kvinnor" (Länk Folkhälsomyndigheten).
Feminister påstår kvinnor tvingas till slaveri i hemmet. Svenska kvinnor lever 3.5 år längre än svenska män i Sverige därför att kvinnor är inne i värmen och städar, tvättar, lagar mat, koka kaffe, syr gardiner och bakar bullar. Om kvinnor delat mäns hushållssysslor och tvingats ut i kyla och regn för att rensa stuprör, skotta snö, laga gräsklippare, byta dubbdäck, klippa häcken, tvätta båten, lägga tak, dränera, bygga altan och tilläggsisolera hade livslängden mellan män och kvinnor inte skiljt så mycket som 3.5 år. År 2017 uppnådde 99.71% kvinnor pensionsålder medan 95.3% av männen blev 65år.

5. "Män förtrycker kvinnors löner" (Länk Arbetsgivarverket).
Utifrån partsgemensam lönestatistik åren 2000 - 2017 har Arbetsgivarverket analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män :
Genomsnittlig löneskillnad kan nästan helt förklaras av mätbara faktorer som arbetets svårighetsnivå, uppgifter, arbetstidens omfattning, arbetsinnehåll, skillnader i utbildning, erfarenhet eller i vilken region den anställde jobbar. Den oförklarade löneskillnaden som inte kan förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i partsgemensam statistik var i september år 2017 : 0,4 procent.

6. "Män mördar kvinnor" (Länk BRÅ).
År 2017 dödades 86 män och 27 kvinnor (24% kvinnor) genom dödligt våld. Av dömda mördare är  13% kvinnor, 87% män, skillnaden är 13% dömda kvinnor mot 24% mördade, för att göra en snabb  grov uppskattning mördades 11% fler kvinnor än kvinnor som dömdes för mord, således mördar män fler kvinnor än kvinnor mördar män. Om vi utgår från att alla 27 kvinnor mördades av män 2017 är 0.0000065% av Sveriges 4.161.081 män mellan 15-100 år kvinnomördare, dessa 0.0065  är INTE "alla män mördar" utan måste ses som mycket udda människor. Antal mördade kvinnor är ganska stabilt kring 21-29st per år medan antal mördade män nästan fördubblats under samma period.

BRÅ, tabell 21, Konstaterade fall av dödligt våld.


LexNoxa 2018-11-20, Peter Martinsson.