Franska revolutionen...reningsprocessen.


Franska revolutionen beskrivs i våra historieböcker som en primitiv och blodig uppgörelse där människor halshöggs till höger och vänster utan att någonstans i samband med revolutionen nämna de omvälvande förändringar som påverkar dig idag. Förändringar som rösträtt, grundläggande mänskliga rättigheter, 1 meter, parlament, 1 kilogram och en konstitution, en manual för hur länder ska fungera kom alla ur franska revolutionen.


Franska revolutionen som var en hunger revolution därför att människor svalt till döds pågick under 10 år, från 1789 till 1799. Väldigt sällan nämns de uppfinningar som infördes under den franska revolutionen som som påverkat hela världen och som påverkar dig nu idag. Det var under franska revolutionen de första försöken med "folkets makt" gjordes i de första försöken med folkvalt "parlament", eller riksdag som vi kallar det i Sverige. Utan franska revolutionen hade du inte haft 1 meter, 1 kilogram, inga fria val, ingen grundlag och ingen riksdag. 

Händelserna som ledde fram till Franska revolutionen.

Orsaken till folkets revolt i Frankrike den 14 juli 1789 var svält och fattigdom men det som ledde fram till denna fattigdom var kungen och adelsmännens slöseri med pengar på lyx och krig. Ludvig XVI spenderade åtskilliga summor på det amerikanska frihetskriget mot engelsmännen och när pengarna var slut togs nya lån till hutlösa räntor för att kunna fortsätta kriget, det amerikanska frihetskriget hade gjort landet Frankrike konkursmässigt. 
Amerikanska frihetskriget :  
Amerikas krig för frihet kom av Storbritanniens beslut att införa en skatt för de brittiska kolonierna America, "stamp act" år 1765. Storbritannien hade ingen representation, närvaro, i Amerika så 13 av kolonierna vägrade betala denna avgift som de ansåg att de inte fick något för. Torsdagsnatten den 16 december 1773 vräkte "Sons of Liberty" ledda av Samuel Adams utklädda till Mohawkindianer 342 lådor med brittisk te i vattnet i Bostons hamn i det som idag kallas "Boston tea party". Vid första slaget den 19 april 1775 (Lexington) var den illa utrustade amerikanska guerillan av "minutemen" redan förvarnade efter Paul Reveres berömda ritt där han förvarnade om britternas kommande anfall. 1778 och 1779 blir Frankrike och Spanien officiellt deltagare på Amerikas sida i det frihetskrig de i hemlighet understött tillsammans med Nederländerna mot britterna. 1782 skrev Benjamin Franklin ett fördrag med Storbritannien där Amerikas självständighetsförklaring från den 4 juli 1776 erkänns, "independence day" är officiell helgdag för att fira frigörelsen från Storbritannien. Den 3 april 1783 blev Sverige första utomstående land att erkänna den nya självständiga staten Amerika.

Finanskraschen 1789.
Följden av Frankrikes stöd till amerikanska frihetskriget blev en ansträngd ekonomi i Frankrike. Efter missväxtåret 1788 rådde hungersnöd i Frankrike, en brödlimpa kostade en veckas lön och fattiga svalt ihjäl dagligen. Samtidigt hade de präster och adel som tillsammans med Ludvig XVI styrde Frankrike i ståndsriksdagen stora förmåner, adelsmännen beslutade åt sig själva i ståndsriksdagen att de skulle betala lägre skatter än bönder, hantverkare och vanliga medborgare trots att de redan levde på "staten". I Frankrike fanns ingen standardisering. Varor handlades i viktenheter som skålpund, alnar och fot, en fots längd skiljde baserat på om det var en fransk, tysk eller engelsk fot, viktenheten skålpund kunde skilja från affär till affär och det enda medborgarna kunde vara säkra på var att alla olika förvirrande mått ständigt användes för att lura dem. Till slut fick fransmännen nog och gjorde revolt. Hungersrevolten inleddes den 14 juli 1789 med stormningen och rivningen av fästningen "Bastiljen" där 7 fångar som satt fängslade befriades.


Prise de la Bastille - Jean Pierre Loius Laurent Houel.


Under de nu kommande 10 åren gjorde Frankrike flera olika försök med standardisering och regerings konstellationer. Till slut landade Frankrike i ett system med fria val till en folkvald regering i ett folkvalt parlament (parlement=samtal) som agerar under en samling regler, en konstitution, för hur landet ska fungera. För att förbättra folkets levnadsvillkor påbörjades ett standardiseringsarbete på juridiskt och materiellt. För att öka människors trygghet, säkerhet och tillit infördes grundläggande mänskliga rättigheter, längd och viktenheter standardiserades så att alla utan minsta tvivel skulle kunna leva under förutsägbara villkor, alla skulle veta och förstå exakt vad de köper och hanterar.

Lista över större händelser under franska revolutionen :
* 1789, 17 Juni : Första försöket med demokrati där ståndsriksdagen (kungen, adelsmän, präster) avskaffades  och nationalförsamlingen stiftades av 578 vanliga medborgare i "parlament" (=av franskans 'parlement' = samtal).
 * 1789, 26 augusti : Den första konstitutionen (manual hur landet ska styras) införs. 
* 1789, 27 Augusti : Världens första deklaration av mänskliga rättigheter och friheter.
 * 1790 : Definitionen av 1 meter = 1/40 000 000 av jordens omkrets.
 * 1793 : Frankrikes motto "Frihet, jämlikhet, broderskap" antas.
 * 1799 : Införandet av 1 meter, nu definierad som en 1/10 000 000 av sträckan ekvatorn - nordpolen utmed Paris-meridianen.
* 1799 : Införandet av kilogram, 1 kg = massan av 1/1000m3 vatten vid 4*C.

Dina grundläggande rättigheter.
Den 27 Augusti 1789 instiftades världens första stadgar om grundläggande mänskliga rättigheter. Det låter väldigt motsägelsefullt för de som skolats av svenska skolböcker att det under Frankrikes primitiva blodtörstiga revolution där människor halshöggs till synes slumpartat plötsligt beslutades att ALLA människor hade garanterade rättigheter ?

Frankrikes grundläggande mänskliga rättigheter beslutad 27 Augusti 1789.Nutid : Mänskliga rättigheter i Sverige.
Den "europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna", ofta förkortad EKMR på svenska (ECHR på engelska), tvingades på Sverige genom EU medlemskapet 1994. EKMR är ett av Europeiska Unionens grundfördrag och är varken förhandlingsbar eller frivillig för medlemsländer utan är ett absolut villkor för alla medlemsländer. EKMR är något så ovanligt som en svensk lag skriven på engelska, lag SFS 1994:1219 (länk) är del av Sveriges grundlag och Sverige är skyldig underställa sig (acceptera) Europadomstolens (länk) beslut i frågor om Sveriges brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Troligen hade Sverige aldrig lagstiftat om mänskliga rättigheter om Sverige inte varit medlem i EU, Sverige har en lång tradition av stark överstatlighet för att leda medborgarna vilket ibland kräver att medborgare offras för statens bästa. Av samma orsak har Sverige in i det längsta försökt undvika lagstifta Barnkonventionen som lag i Sverige då barnkonventionen försvårar för myndigheter att fängsla barn i Sverige på SiS hem och andra barnfängelse som är förbjudna i övriga Europa.

Jag tror du nu inser behovet av att förvanska historieskrivningen om franska revolutionen i svenska skolböcker i ett litet korrupt avlägset nordiskt land, det är nödvändigt förminska alla de fördelar som följde av att rensa ur en diktatur. Fortfarande gör Sverige allt för att undvika en författningsdomstol, Sverige är ett av få länder som infört författning men vägrar inrätta en domstol som upprätthåller Sveriges författningar, lagar. För en nation där myndigheter genom förfalskade utredningar och bedrägerier låser in barn i fängelser där dessa barn sedan till slut hänger sig vore det katastrof med en domstol som kan lagfara svenska myndigheter. Författningsansvaret är idag genom vår grundlag, (Regeringsformen 11 kap.§14 och RF 12 kap.§10) uppdelat så att en myndighet som bryter mot grundlag får utreda sig själv vilket är orsaken till att ingen myndighet i Sverige har lyckats bryta mot en enda grundlag trots att barn dör varje år i svenska statens "vård". Svensk författning är i realiteten inte ens värt pappret författningen är skriven på eftersom ingen har utsetts upprätthålla vår författning, istället har vi lämnat helt fritt spelrum för organiserad brottslighet inom våra myndigheter.
SVT, "Jasmine", Länk LexNoxa 20190913, Peter Martinsson.