Freda, socialtjänstens skenrättegångar.


Föreställ dig att du blir anklagad för grova brott men du får inte veta vilka brott, var brotten skett eller vem som anklagat dig för alltihop är hemligstämplat. Exakt på detta vis använder svensk socialtjänst Freda-metoden som verktyg för att förfalska hemligstämplade beslutsunderlag för myndighetsutövning.

På pappret ser Freda-metoden ut som ett mycket bra verktyg för att skydda personer från våld. Metoden används för att bedöma risken för våld och resultatet blir underlag för att beslut om skyddsåtgärder som skyddat hemligt boende och stödinsatser. Metoden är fastslagen av Socialstyrelsen och har en tydlig manual för bedömning av risker och behovet av skydd. 

Freda-metoden ska användas för beskydd av utsatta men i händerna på psykopater blir Freda-metoden verktyget för utpressning, skenrättegångar och grova bedrägerier.

Bevisen.
Låt oss titta på beviset högst upp. I journalanteckningen som jag kopierat här för din information kan vi läsa att utredarna Kenneth Brohoff och Carina Boden på Sollefteå Socialtjänst gör en Freda-utredning hemma hos en familj den 18 November 2018. Medan barnet leker glatt, busar och skrattar i sitt hem ställer utredarna frågor om våld i hemmet, vapen, alkohol etc, resultatet av riskbedömningen blir 3 poäng, 3 poäng betyder farlighetsnivå 1 : "Risk för ökad farlighet är varierande".


Länk till Socialstyrelsens instruktion för FREDA-modellen
Samma dag kommer mamman i kontakt med den lokala kvinnojouren och trots att en Freda-utredning redan har gjorts av myndigheten Socialtjänst som bedömde risken till 3 poäng görs nu en ny Freda- utredning på den privat drivna kvinno-jouren. Samma dag och samma familj når plötsligt 16 poäng i den utredning kvinno-jouren genomför vilket betyder att "allvarlig fara råder". Mamman och barnet måste nu flyttas till ett skyddat boende som kvinno-jouren får bra betalt för. Ett skyddat boende är dessutom hemligt för pappan så på en dag har pappans kontakt med sitt barn helt avslutats utan att pappan får veta varför för en Freda-utredning är hemlig.

Vad vet vi hittills ?
Två socialtjänstutredare, Kenneth Brohoff och Carina Boden vid Sollefteå socialtjänst gjorde vid ett hembesök hos en familj en Freda-utredning. Medan barnet glatt busade och lekte glatt runt dem (ja det står så i journalanteckningen, läs själv) genomför utredarna en Freda-utredning som når 3 poäng. Några timmar senare när den privata organisationen "kvinno-jouren" som får pengar för att skydda våldsutsatta personer gör samma utredning av samma familj når de plötsligt fem gånger högre risk och kvinno-jouren som får mer pengar ju mer våldsutsatta deras klienter erbjuder ett skyddat boende som kostar mellan 2-15.000:- per klient per natt. Det är många sköna kronor. 

Detta låter konstigt men nu kommer det märkligaste.

Hela utredningen är hemlig för pappan som anklagas. I sverige har vi en regel som kallas "oskuldspresumtionen", en person ska anses oskyldig fram till motsatsen bevisats men i Freda-utredningar finns ingen som behöver bevisa någonting utan vem som helst kan ljuga ihop vilken skit som helst utan att behöva bevisa någonting. en freda-utredning kan geomföras av en kvinno-jour som har vinstintresse i utfallet av utrednignen utan att någon funderar över om kvinnojouren har jävs-ställning och hela rättsövergreppet hemligstämplas sedan så att den anklagade kan vägras partsinsyn. Dagen efter, den 15 november, har utredare Carina Boden kontakt med pappan som inte får veta att han anklagats för att ha slagit både fru och barn, pappan tror fortfarande att det handlar om deras meningsskiljaktigheter.Fundera över följande och svara mig om det råder rättssäkerhet i Sverige :

1. Barnet busar och leker glatt i det hem där både barn och mamma enligt kvinno-jourens Freda-utredning fått så mycket stryk att deras vistelse blir hemlig de följande månaderna och barnets relation med sin pappa avlutas helt under ett halvår.

2. När kvinno-jouren vars verksamhet är att sälja tjänster för våldsutsatta kvinnor genomför samma utredning samma dag för samma familj bedöms plötsligt fem gånger högre risk.

3. Den privata verksamheten kvinno-jourens utredning får högre prioritet inom myndigheten socialtjänst än socialtjänstens egna utredning och domstol trots att privat myndighetsutövning (en utredning är led i myndighetsutövning eftersom en utredning är underlag för myndighetsutövning) är förbjuden i Socialtjänstlagen 2 kap§5 (länk):
5 § Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) får en kommun sluta avtal med en enskild person om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas.

4. Trots oskuldspresumtionen har den som anklagas inte rätt till insyn i den utredning där han utpekas som brottslig. Detta beteende kallas skenrättegång eller kangaroo-court.

5. I en Freda-utredning finns ingen saklig bevisning, opartiskhet eller likhet inför lagen eftersom det är en kvinno-jour som har ett eget affärsintresse i saken som genomför utredningen genom att fråga en part och sedan hemligstämpla alltihop mot den andra parten. Agerandet är i strid med lagarna Regeringsformen 1kap.§9, Förvaltningslagen §5 och §10 och Brottsbalken 15 kap.§10.

6. Lösningen för att förebygga och motverka våld i sverige idag är att anklaga alla män för våld med mantran som "alla män slår/våldtar/förtrycker". Tror du kvinnors säkerhet ökar genom att anklaga alla 4.1 miljoner män mellan 15-100 år i Sverige som inte slagit en kvinna eller ett barn ? Hur mycket kommer intresset öka hos dessa 4.1 miljoner män för kvinnors trygghet genom att en grupp mentalpatienter med samlingsbeteckningen "feminister" anklagar personer som inte begått brott för att vara brottslingar ?

7. Trots att det är lika många kvinnor som män som slåss i nära relationer i sverige är det bara kvinnor som kan få vård, stöd och hjälp i Sverige, de män som enligt sveriges feminister rättmätigt har fått det stryk män ska ha kommer inte få någon rätt till skydd, hjälp eller möjlighet bearbeta någonting.

Den senaste utredning som fick utreda kvinnors våld i sverige, Sahlgrenska universitets utredning från 2012.(Länk)
Mäns enda rätt i Sverige idag är att betala för feministers falska anklagelser och vård män inte har rätt till, det är så det sunkiga svineriet "feminism" fungerar.


Professor Gunilla Krantz försökte senare stoppa Sahlgrenska universitetets uttedning (länk) för att det blev för mycket fokus på orsakerna till våld i nära relationer och för lite fokus på kvinnors skador, det var viktigare fokusera på symptom än lösningar eftersom det ger mer pengar i bidrag till feminist-industrin än att försöka stoppa våld och slagna kvinnor helt, ett intressant bevis hur feministindustrin offrar kvinnor för pengar.

LexNoxa 2020-02-06, Peter Martinsson.