Fredagen den 13, otursdagen med en korrupt regering.

Fredagen den 13, otursdagen med en korrupt regering.

(Foto : www.walldevil.com )


Fredagen den 13, otursdagen.

I en gryningsräd Fredagen den 13 oktober 1307 arresterades 600 Tempelriddare av Frankrikes kung Philip IV. Fredagen den 13e är för alltid en otursdag efter denna statskupp av en smutsig regering.

- Den internationella militära organisationen Tempelriddarna som växt till en internationell stark rörelse hade blivit en stor och farlig maktfaktor för små smutsiga korrupta regeringar runtom i Europa, den var tvungen att utrotas. 

Tempelriddarna grundades år 1119 på förslag av den franska riddaren Hugues de Payens av Kung Baldwin II av Jerusalem och Warmund av Jerusalem för att skydda de kristna som gjorde sin pilgrimsresa till det heliga Jerusalem. När Jerusalem nu stod under kristet beskydd efter Korsfararnas seger år 1099 uppstod ett intresse att se den heliga staden.

Officiellt grundades Tempelriddarna vid consiliet i Nabus januari år 1120 och kung Baldwin II lät den nya organisationen, nio riddare med bland annat riddarna Godfrey de Saint-Omer och André de Montbard husera i en av vingarna till Al-Aqsa mosken på Tempelberget. Tempelberget troddes stå på ruinerna av Kung Salomons tempel, därför tog korsfararna namnet "Poor knights of Christ and the Temple of Solomon" ( Fattiga riddarna av Kristus och Templet av Salomon ) eller kort och gott "Templar" knights, Tempelriddarna. 


Fattiga riddare.
Den nya organisationen hade ingen sponsor, finansiär, därav deras namn "Fattiga riddare" och de var helt beroende av donationer. Fattigdomen varade inte länge, grundaren av Cistercienser ordern (Cistercienser munkarna), Saint Bernard of Clairvaux, arbetade hårt för den nya Tempelriddarordern och år 1129, vid consiliet i Troyes utfärdades en kyrklig order att skänka allmosor till de fattiga Tempelriddarna som stred för det heliga landet. Organisationen öppnades för nya medlemmar men ett absolut krav var att ingen Tempelriddare fick äga rikedomar personligen. Nya medlemmar som hade ägodelar kunde ge dessa till Tempelriddar-organisationen och fick sedan tillbaka sina ägodelar vid avsked. 

Tempelriddarna blev kända som duktiga soldater, ett fåtal Tempelriddare i spetsen på en arme gjorde underbemannade armeer överlägsna. tempelriddare stred med livet som insats under stridsropet Deus vult (= som gud vill/önskar), att omkomma i strid garanterade en plats i paradiset i nästa liv.

Banksystemet.
Runt År 1150 kunde de pilgrimer som ville göra pilgrimsresan till Jerusalem förvara sina ägodelar hos Tempelriddarna, de blev en form av bank där en resande satte in sina pengar för att sedan få ut dem vid återkomsten. Tempelriddaren som med sitt svurna löfte om personlig fattigdom sågs som pålitlig garant för både liv och egendom i alla lägen.

Stormakten.
Med sina finansiella muskler genom inlåning och donationer började nu Tempelriddarna expandera och etablerade sig runtom i Europa. År 1139 utfärdade påve Innocent II sin påvliga kungörelse Omne Datum Optimum som gav Tempelriddarna rätt att helt ignorera nationella lagar, de lyder numer endast under påven. Tempelriddarna var fria färdas över alla nationsgränser och behövde inte betala någon skatt. Den internationella maktorganisationen Tempelriddarna grundlades.

Utvecklingen av Europa.
Tempelriddarna skyddade bara inte Europa mot saracener utan byggde också nätverk och organisationer utan egen vinning. De utvecklade sjukvård och teknik, spred kunskap och utveckling och skapade på detta sätt problem för undermåliga regeringar. Tempelriddarna samarbetade med flera internationella organisationer, ordnar, som utvecklade och försvarade Europa. Tempelriddarna var skickliga i strid men de var i första hand kristna fattiga  munkar som arbetade med forskning, utveckling och utbildning. Tempelriddarna fanns över hela Europa på mer än 200 platser med borgar, kyrkor, skolor och sjukhus. Ett av arven efter Tempelriddarna är just symbolen för sjukhus, Tempelriddarnas blodröda kors på vit bakgrund är idag vår symbol för vår yttersta säkerhet, sjukhusen.Förr i tiden sökte människor i Europa skydd under det blodröda korset där de kunde få vård, skolning och beskydd från rövare och barbarer men även kungar som i blodtörstigt maktbegär försökte kräva in skatter, slavar och undersåtar. Tempelriddarna blev en internationell neutral maktfaktor baserade på kristna värden med starka borgar och försvarsverk runtom i Europa som kunde stå emot de flesta maktgalna regenter, en nagel i ögat på de flesta regeringar som ville styra själva.

Attacken från en korrupt regering.
Fredagen den 13 oktober 1307 startade Kung Philip IV sin attack för att förinta Tempelriddarna, 600 Tempelriddare, bland dessa Stormästaren Jacques De Molay fängslades, torterades och mördades. Enklast hade varit att massmörda samtliga Tempelriddare men då Tempelriddarna var populära hos folket för sina kunskaper, vänlighet, vård och omsorg riskerade Kung Philip få folket emot sig om han förintade alla Tempelriddare i ett massmord rakt av. För att eliminera Tempelriddarnas hjälte status var kung Philip tvungen att smutskasta och ljuga ihop falska rykten kring Tempelriddarna. Med tortyr, bland annat genom att binda ihop deras handleder bakom ryggen och sedan hissa upp dem i armarna för att rycka skuldrorna ur led framkom erkännanden om homosexualitet, blasfemi (hädelse) och olaglig dyrkan av idoler. Historierna var inte fullt så smaskiga som vi gärna tror, homosexualiteten kom av att Tempelriddare kysste sina bröder på kinderna, blasfemin kom av att det påstods att Tempelriddare spottade på korset, en förvanskning av att kyssa korset vid löfte om trohet. Olaglig dyrkan av idoler för att Tempelriddarna enligt rykten  hade kvarlevor av Johannes döparen i en av sina borgar, förmodligen i borgen Tomar i Portugal som var Tempelriddarnas huvudsäte, Convent of Christ.( Foto : Alvesgaspar, commons wikimedia id5559333 )

De Tempelriddare som stridit för för Europas medborgare med sina liv som insats för att kristendomens heliga platser skulle förbli kristna blev nu jagade och avrättade i sina egna trygga hemstäder av den svekfulla kung Philip IV som genom lögner, tortyr och förfalskningar beslagtog Tempelriddarnas tillgångar. Ärkebiskopen av Sens, Philippe de Marigny blev kungens man som skulle leda rättegångarna mot ledarna av Tempelriddarna. Till en början klarade sig Tempelriddarna  bra i rättegångarna, regeringens förfalskade anklagelser motbevisades gång efter annan och föll platt till marken. 

Till slut, år 1310, gav Ärkebiskopen av Sens, Philippe de Marigny upp fortsatta öppna rättegångar och brände helt enkelt de sista ledarna av Tempelriddarna levande till döds och avslutade de demokratiska rättsprövningarna. År 1312 utpressades Påve Clement av kung Philip med hot om militärt anfall att till slut överge Tempelriddarna helt. Vid consiliet i Vienne år 1312 publicerade påve Clement de påvliga kungörelserna Vox in excelsio som officiellt upplöste Temepelriddarorden och Ad providam som överlät alla tillgångar till riddarorden "Hospitaliers", även kända som "Order of Knights of the Hospital of Saint John of Jerusalem" ( Ordo Fratrum Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani ), de gick även under namnen "Order of Saint John", "Order of Hospitallers", "Knights Hospitaller", "Knights Hospitalier" och "Hospitallers". Hospitaliers var ett katolskt kristet ordenssällskap som fanns i Jerusalem, Malta och St Petersburg.

Hospitaliers symbol, "Flag of Saint Johns order", är nog väldigt bekant för dig :De Tempelriddare som skyddat Europa torterades, mördades och brändes levande. Onsdagen den 18 mars 1314 brändes den sista Tempelriddaren, Stormästare Jacques De Molay levande till döds på en ö i Floden Seine i Paris,  Tempelriddarna var nu helt förintade av kung Philip IV.Minnessten i floden Seine, Paris, över den sista Tempelriddaren Jacques De Molay. 

Det går många rykten att Tempelriddarna som organisation överlevt in i modern tid men för att undvika utrotning av korrupta regeringar är organisationen omgärdad av starkt hemlighetsmakeri som gett upphov till många teorier. En av de vanligaste teorierna är att den nu existerande Tempelriddareorden, TRO, som grundades i USA 1845 kan vara förknippad med de ursprungliga Tempelriddarna. ågra rykten hävdar moderna Tempelriddare göms i skydd av organisationer som Frimurarna, Rotary och andra ordenssällskap. Gemensamma regler för dessa ordenssällskap är alltid sekretess, ofta absolut helnykterhet, de kristna budorden och en personlig strävan att förbättra sig som människa och hjälpa till i samhället. Organisationer som Scouterna, Lions, Rotary och andra frivilligorganisationer pekas ofta ut. 

Ordenssällskap som Frimurare med flera smutskastas ofta på grund av sin sekretess, vad dessa organisationer verkligen gör vet vi inte och det är troligen just detta hemlighetsmakeri många väljer att tolka som negativt. Det finns inga bevis för att organisationerna har en negativ inverkan på samhället som till exempel advokatsamfundets organisation Hilda har, tvärtom tyder allt på att de gör mycket gott i olika välgörenhetsorganisationer som går under helt andra namn och beteckningar. Istället för att ta reda på fakta hängs ordenssällskap ut som maffia organisationer och nästa gång du läser negativa redogörelser om till exempel Frimurarna ber jag dig att försöka identifiera vad som är verklig fakta och vad som är skribentens åsikt.

Själv vet jag inte. Jag väljer att alltid gå på fakta, vad som kan bevisas. Jag har ingen insyn hos några pompom-pluttar och har ingen möjlighet spekulera i vad de verkligen gör, inte redogöra för vad som är sant och inte sant. Jag har spårat flera välgörenhetsorganisationer till dessa ordens-sällskap men jag kommer aldrig få veta om de samarbetar eller bara har gemensamma medlemmar. Sekretessen är total. Jag har fakta för att medlemmar gör mycket gott genom sitt frivillig arbete, om denna välgörenhet nu skulle vara en fasad för illvillig verksamhet blir ändå resultatet ev dessa frivillig insatser med soppkök, loppisar, insamlingar och välgörenhet fortfarande bättre än ingenting. 

Vad gör du själv för att samhället ska bli bättre ?

Historien om Tempelriddarna är en tragisk berättelse hur korrupta regeringar med tortyr, bedrägerier och falska rättegångar utrotade en internationell organisation som kunde gjort mycket gott i världen. 

Mönstret verkar ha återuppstått i nutid. Flera organisationer som från början varit goda hjälpsamma förbund har på några år infiltrerats av politrucker och formats till något helt annat. Nykterhetsrörelsen IOGT/NTO har blivit en fasad för Islamism, Svenska kyrkan har bestämt sig motarbeta svensk lag och sin egna existens, Rädda barnen och Läkare utan gränser har blivit avstjälpningsplats för överbetalda avdankade politrucker och ägnar sig åt lönsam illegal flyktingsmuggling på medelhavet istället för att vårda och rädda barn.
Lexnoxa/rädda-barnen-flyktingsmugglarna

Tänk själv.
Det är av största väsentlighet att du som medborgare lär dig förstå och se igenom politisk propaganda, istället för vad du ska övertygas tro måste du använda dina egna förmågor söka FAKTA och genomskåda vad som verkligen sker.

LexNoxa 2018-07-13, Peter Martinsson