Hur grova grundlagsbrott ska domare få begå ostraffat ?

Länk till YouTube : efterforskningsförbudet.

- Hur grovt får Advokater ljuga i rättsärenden ?

-Ska domare få bryta mot våra grundlagar obehindrat ?

Ovanför har du en länk till en ljudupptagning från en rättegång i en vårdnadstvist där Advokat Karin Åkesson-Renholm först ljuger grovt om att bilder på barn där barnen kan identifieras har publicerats på siten LexNoxa, efter det börjar Advokat Karin Åkesson-Renholm efterforska källan till LexNoxa vilket är ett grundlagsbrott. Vid denna rättegång du hör i ljudupptagningen är det Lagman Dan Sjåstad som är rättens ordförande, det är Dan Sjåstad som ansvarar för lag och ordning under pågående förhandling. I ett korrekt förfarande borde domaren först begärt att Advokat Karin Åkesson-Renholm först bevisar sitt påstående om bilderna på barnen, sedan helt stoppat grundlagsbrottet om efterforskningsförbudet, Tryckfrihetsförordningen 3 kap.§5 :

Varför är domare Dan Sjåstad passiv ?
Istället för att stoppa Advokat Karin Åkesson-Renholms lögner och efterforskning av källa väljer istället Lagman Dan Sjåstad att låta Advokat Renholm fortsätta ljuga fritt i ett rättsärende och deltar sedan själv i efterforskning av källa samt hotar med repressalier. En domare och chef över en tingsrätt, Lagman, borde begripa bättre än så här eller har Dan Sjåstad andra intressen än sveriges grundlag ?

Sponsor Riksåklagare Petra Lundh.
Denna laglöshet i svenska domstolar existerar på grund av att Sveriges Riksåklagare Petra Lundh låter sig korrumperas grovt, bland annat korruptionsformen "nepotism" där Petra Lundh genom feminist-organisationen "Hilda" ägnar sig åt att  hata män, de män som genom sin skatt betalar Petras lön.


Riksåklagaren var de som belönade den Svenska Sharia-domaren Ebtisam Aldebe med åtalsunderlåtelse för bedrägeri och tjänstefel när Ebtisam Aldebe friade en man från hustrumisshandel därför att mannen kom från en finare klan än kvinnan han misshandlat (Länk). Vidare påstod Sharia-domaren Ebtisam Aldebe i domskälen där mannen friades att kvinnan inte var trovärdig eftersom kvinnan polisanmält misshandeln istället för att kontakta mannens finare klan. 

Misshandel är ett brott som går under allmänt åtal och åtalet förs då av en allmän åklagare, vid misstanke om våld i nära relationer har myndigheter alltid skyldighet upprätta anmälan men här frias alltså en sharia-domare som i en svensk domstol i sina domskäl kritiserar en kvinna som anmälde våld till polisen, och belönas sedan med åtalsimmunitet av riksåklagaren. det ska bli intressant se om även detta grundlagsbrott under en rättegång behandlas med samma nonchalans av vår "opartiska" riksåklagare som rannsakan av en sharia-domare.

Länk till YouTube : efterforskningsförbudet.


LexNoxa 2019-07-02, Peter Martinsson.