LexNoxa Instruktioner.

LexNoxas bibliotek med Instruktioner.


.
Om du har en känsla av att något inte stämmer inom en myndighet stämmer oftast den känslan men vad ska du göra ? Det är svårt veta vart man ska vända sig eller vad man ska göra. Här följer en sammanställning av råd för olika situationer. Råden brukas under eget ansvar och du förutsätts göra en egen bedömning baserat på lagtexten i varje instruktion, du är till syvende og sidst själv ansvarig för dina handlingar. 

Sök vägledande domslut och avgöranden.
Här kan du söka vägledande domslut och avgöranden som rättsväsendet ska förhålla sig till, så kallad "praxis".

Sök JO beslut
JO beslut är egentligen fullständigt värdelösa då JO aldrig vågar åtala någon enligt JO instruktion §6. Istället väljer JO nästan alltid utfärda meningslös "kritik" som en del myndighetspersoner ramar in och ser som en merit.

Instruktion ljudupptagning.
- Myndigheter ljuger alltid, ibland avgörande och ibland utan betydelse men det är viktigt du alltid spelar in alla kontakter du har med myndigheter. Här hittar du lagar och regler kring ljudupptagning, vad du får spela in och vad du inte får spela in. 

Begäran allmän handling.
- Vad är en allmän handling ? Vilka handlingar finns det ? Vad gör du om en instans vägrar lämna ut handlingar ?

Det känns som om myndigheten ljuger...
- Om du anar oråd så stämmer det oftast för våra lagar är ganska kloka. Här finns några tips hur myndigheter ljuger och hur du kan hitta det.

Beslutsmotivering.
När en myndighet ljuger är det oftast i beslutsmotiveringen du hittar det. En beslutsmotivering ska redogöra vilket lagrum som använts för beslutet, bevis och invändningar. Om beslutsmotiveringen är ren rappakalja eller saknas helt så är det för att myndigheten vill dölja att de ljuger.


...mer följer