Jämställdhet för alla......utom män.

Jämställdhet för alla......utom män.

Klicka på bilden för bättre upplösning


- I Sverige talar vi gärna om "jämställdhet". Begreppet jämställdhet innefattar rättvisa, jämlikhet, "lika för alla", en form av solidaritet. 
I början av 2017 inrättade Sveriges regering en Jämställdhetsmyndighet som genast fick en stor budget och ett uppdrag :

Se länk här regeringen.se/regeringen-avser-att-inratta-en-jamstalldhetsmyndighet/
- JAAA, bra där, jämställdhet, det gillar vi =0) , vi fortsätter läsa :

- Mmm, bra där, gilla =0)...fortsätter läsa :
....eeeh..va..?..."regeringens feministiska politik"..?...jämställdhet...?...vad hände nu ..?

...jaha..? Lena Ag..?...kvinna till kvinna ? Var det inte en jämställdhetsmyndighet ?


- Oj, titta, pengar har de fått, va bra =0)...900 miljoner ? mäns våld mot kvinnor...jämställdhet ? vad hände nu ? nu ska vi se, jag såg något någonstans...
...jo just ja, BRÅ rapport 2014:8, sidan 51 :

Länk : brå.se/publikationer/2014-05-09-brott-i-nara-relationer.html


- Det ser ju ta mig tusan ut som om män över 25 år är mer utsatta för våld än kvinnor ? Måste blivit fel här. 
Vänta, här är visst en annan rapport, vad står det här ?

Professor Gunilla Krantz, Göteborgs Universitet : bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles


- Hmm, det är något skumt här !!

Då ska vi se, vi har kvinnojourer, NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid), Ett parti, Feministiskt initiativ...vad har vi inrättat för män ?...hmm..Feminist..man..Manist ? Menist ?

- Va fan ??? vi har ju inte ens ett ord för någon som arbetar för mäns rättigheter ??

Kan det här vara rätt. Vad säger juridiken ? De som liksom avgör fall ?

....oj, det är mycket kvinnor som bestämmer, hade vi inte en lag om kvotering ? Nej, just ja, det förslaget gäller ju bara kvinnor i privata bolagsstyrelser, inte rättsinstanser eller myndigheter i Svenska samhället, där är "ojämlikhet" helt okej. Kan det vara rätt ? Vi har ju myndigheter som ska styra detta, till och med en jämställdhetsmyndighet ? Jämställdhetsmyndigheten har ännu inga anställda. Om Generaldirektören Lena Ag kommer från en organisation som heter kvinna till kvinna, kommer hon anställa män då ? 

-Knappast.

Ojojoj, alla beslutande myndigheter är alltså övervägande kvinnor, Försäkringskassan har störst andel män, 26%. Myndigheten MFOF som ger ut instruktioner för beslut om barn, till exempel pappors rätt till sina barn har 0% män anställda. NOLL, inte en enda man.


- Har detta någon betydelse ?
Ja faktiskt. Sveriges enda könsdiskriminerande lag, Föräldrabalken 6 kap. §3 bestämmer att ogifta biologiska pappor inte ska ha juridisk rätt till sina barn :

Föräldrabalken 6 kapitel, §3 :

Vårdnadshavare

3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam.

Föräldrabalken 6 kap §3 är i strid med Sveriges andra grundlag (Regeringsformen) :

Regeringsformen (1974:152) :

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet....
....Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
...Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

- Att en lag diskriminerar på grund av kön är allvarligt, men eftersom lagen bara diskriminerar män så är det ointressant. Det är viktigare stifta lagar om att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser :Vi har i Sverige en debatt om att lagstadga att kvinnor måste sitta i bolagsstyrelser för det är bara 35% kvinnor i styrelsen i svenska bolag. Hur ser det ut ute i kommunerna då ? Vicki Johansson, Professor och Docent i Offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet har gjort en undersökning. 

Av 50 svenska kommuner utgör kvinnor 66% av de ledande tjänstemännen.

"– Går man ner på professionsnivå så är det ännu mer enkönat, där är det nästan bara kvinnor. Om utvecklingen fortsätter i säg tio år så kommer det bara vara kvinnor som jobbar i kommunerna", säger Vicki Johansson.

Länk : sverigesradio.se/artikel=6725116


- Varför diskuterar ingen om att kvotera in män i kommuner ? De har ju sämre siffror än bolagsstyrelser ?


- Har det andra konsekvenser ?
Ja. Det finns uppgifter om att 76% av alla vårdnadstvister i Blekinge Tingsrätt avgörs till  mammans fördel, är det rimligt anta att endast 23% av männen i denna region är lämpliga pappor ? Knappast. Värre blir det. 

Av 1003 granskade domar i vårdnadstvister beviljades 30% av mammorna prövningstillstånd när domen överklagades. 

Endast 16% av Pappornas överklaganden beviljades.

Varför beviljas kvinnor dubbelt så ofta prövningstillstånd ? Ska inte alla vara lika inför lagen ?

Regeringsformen (1974:152) :

1 kap. Statsskickets grunder.

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Tyvärr fick vi bara ut 1003 domslut, Hovrätten för västra Sverige krånglade så mycket de kunde, troligen är deras siffror ännu sämre än de 1003 domslut vi fått ut i resten av landet.

- Jahaja, här verkar ha blivit lite fel, du kanske ska anmäla till en tillsynsmyndighet ?

- Nej, varför det ? Ska jag anmäla diskriminering av män till Diskrimineringsombudsmannen som själv diskriminerar män ? De har 80% kvinnor anställda. Jag kan anmäla DO till JO...hmm...24 %

VARFÖR ÄR DET SÅ HÄR ?

Det finns en liten klubb för kvinnor som heter "Hilda". I klubben Hilda, finns det "Stor-Hildor" och "Lill-Hildor". På deras "Hildarys" umgås Justitieråd med Bankdirektörer, Åklagare med Advokater, Justitiekansler med Lagmän, här är mysigt och gemytligt.

Länk : advokatsamfundet.se/hilda/Kvinnor-i-rattsvasendet-och-advokatkaren/

Hilda skriver så här på sin sida :

"Kvinnor i rättsväsendet och advokatkåren

Allt för få kvinnor når toppen som chefer i rättsväsendet eller eller delägare i advokatbyråerna. Det vill nätverket Hilda förändra.
Kvinnorna är i majoritet på juristutbildningarna. De har de bästa betygen, och de är hälften eller fler av de jurister som anställs vid advokatbyråer, domstolar och hos åklagarmyndigheten.Men ännu når de allt för sällan toppen. Detta behöver förändras.
Nätverket Hilda anser att kvinnornas kompetens behövs i rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren."
- Som Feminist är det fullt tillåtet komma med svepande anklagelser av ALLA utan att behöva bevisa någonting eller hänvisa till fakta, En Feminist tillåts hitta på vilka dumheter som helst, all logik kastas över bord till förmån för KÄNSLOR, Feminister tillåts känna lagbrott, de tillåts känna sig kränkta, förtryckta av "patriarkatet" och påstå alla män är våldtäktsmän och våldsamma utan att kunna relatera till ett enda fakta för sina påståenden. De män som sammanställer och presenterar fakta över vilka som verkligen våldtar är rasister. Alla ylar över hur dålig lön de har men ingen berättar hur vi män ska kunna påverka deras kvnnliga chefer som bestämmer kvinnors dåliga lön. Alla män våldtar men vi män som inte våldtar får inte göra något åt problemet för då är vi våldsamma, rasister, stenåldersmänniskor etc, etc...

Prova byta ut Feminist mot Islamist :
"Jag är Islamist, jag anser ni i det landet där borta tror fel och lever fel, ni är allihop mindre värda. Jag har fått lära mig att jag får det bättre om ni försvinner. Jag har själv inte byggt så mycket eller uppfunnit så mycket men jag är smartare än er, så är det bara, jag har inga bevis för det jag påstår och det finns faktiskt bevis för att jag har fel men vi lägger massor av pengar på våra koranskolor för att försöka producera bevis för att vi Islamister har rätt. Ingen från ert land ska få komma in på vår festival eller i våra tempel för ni är ovärdiga och beter er illa. Ni borde dö. Jag vet hur alla av er sort fungerar. Vaginal vrål".

LYCKA TILL !

- Feminism är inget annat än rasism. Feminism är en hat-kultur där man fritt får hänge sig åt tyckande, spekulation och fantasier, Feminister påstår sig stå för jämställdhet och jämlikhet, och det stämmer så länge det gäller kvinnor, och det SKA ske på mäns bekostnad. 

Feminister som verkar för jämlikhet är väldigt noga med att poängtera att det är män som förstör all jämlikhet, för att få jämlikhet måste först män exkluderas, sedan kan Feminister få jämlikhet med de män de exkluderat.....hoppsan.

Sverige har starka lagar mot rasism, nazsism, förföljelse och diskriminering men dessa lagar gäller bara för kvinnor, en man går per definition inte att diskriminera, prova anmäl något hos DO får du se, är du en svensk etnisk man stänger de ditt ärende följande vecka.  

Hat-klubben Hilda hade aldrig blivit så stark utan mäns hjälp, "Hildorna" har hangarounds som kallas "Ruben". När man sammanställer Hilda och Ruben blir det läskigt på allvar.

I dessa två hat-klubbar har vi bland annat ledningen för nästan alla sveriges tillsynsmyndigheter samlade. Är det troligt en Advokat som sörplat drinkar på "Hildaryt" i fredags kommer bli nekad något av Lagmannen på måndag ? Snåla inte på jordnötterna för då kan du salta advokat arvodet så länge du är tjenis med chefen för domstolen. Är det troligt att någon tillsynsmyndighet kommer göra något för pappors rätt till sina barn ?

Knappast, inte ens för de barn som är flickor.

Den rådande trenden nu är hat och nazism fast vi kallar det Feminism för det är då det blir lagligt, det ser alla "kompisar" till som verkar för kvinnors jämlikhet.


Medlemmarna i Hilda och Ruben :

TILLSYNSMYNDIGHETER
Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman
Anna Skarhed, Justitiekansler
Elisabet Fura-SandströM, F.d. chefsjustitieombudsman
Karin Lindell, F.d. riksrevisor
Elisabet Fura, F.d. chefsjustitieombudsman
Lars Lindström, Justitieombudsman
Britta Ahnmé Kågerman, Ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden

RÄTTSINSTITUTIONER
Mari Andersson, Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
Gudrun Antemar, Lagman, Stockholms tingsrätt
Margareta Bergström, President i Hovrätten för Övre Norrland
Lena Blixt, Hovrättsråd, Svea hovrätt
Charlotte Brokelind, Hovrättspresident, Göta hovrätt
Agneta Bäcklund, Justitieråd, Högsta domstolen
Monica Dahlbom, Kammarrättspresident, Kammarrätten i Jönköping 
Lena Egelin, Lagman, Solna tingsrätt
Maria Eka, Chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm 
Mari Heidenborg, Justitieråd, Högsta domstolen
Doris Högne Rydheim, Kanslichef, Högsta förvaltningsdomstolen
Cecilia Klerbro Cecilia Klerbro, Lagman, Nacka tingsrätt
Petra Lundh, Lagman, Södertörns tingsrätt
Heléne Lövung, Kanslichef, Domarnämnden
Ylva Norling Jönsson, Lagman, Helsingborgs tingsrätt
Katarina Påhlsson, Lagman Svea hovrätt
Kristina Svahn Starrsjö, Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
Inger Söderholm, Lagman, Attunda tingsrätt
Eva Wendel Rosberg, Lagman, Malmö tingsrätt
Anita Wickström, Lagman, Linköpings tingsrätt
Stefan Johansson, Justitieråd, Högsta domstolen
Ralf G. Larsson, Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige
Stefan Lindskog, Justitieråd och ordförande, Högsta domstolen
Anna-Karin Lundin, F.d. justitieråd
Marianne Lundius, F.d. justitieråd och ordförande i Högsta domstolen
Lena Berke, F.d. lagman
Kerstin Calissendorff, Justitieråd
Thomas Rolén, Kammarrättspresident, Kammarrätten i Stockholm
Lars Sjöström, Lagman, Förvaltningsrätten i Malmö
Dag Stegeland, Kammarrättspresident, Kammarrätten i Göteborg
Peter Strömberg, Hovrättslagman, Patent- och marknadsöverdomstolen
Stefan Strömberg, F.d. lagman, Stockholms tingsrätt
Lennart Svensäter, Hovrättspresident, Hovrätten över Skåne och Blekinge
Fredrik Wersäll, Hovrättspresident, Svea hovrätt
Jan Öhman, Hovrättslagman, Svea hovrätt
Lars Edlund, Justitieråd, Högsta domstolen
Anders Eka, Justitieråd, Högsta domstolen
Carl Gustav Fernlund, Domare, EU-domstolen
Anders Hagsgård, Lagman, Förvaltningsrätten i Göteborg
Lisbeth Molander, Kanslichef i Högsta förvaltningsdomstolen
Gunnel Wennberg, F.d. hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige

REGERING
Catharina Espmark, Statssekreterare i Justitiedepartementet
Kathrin Flossing, Riksdagsdirektör
Monica Hall, Avdelningschef på utskottsavdelningen, Sveriges riksdag
Per Hall, Rättschef, Statsrådsberedningen
Claes Mårtensson, Biträdande riksdagsdirektör

POLIS
Dan Eliasson, Rikspolischef, Rikspolisstyrelsen
Charlotte von Essen, Biträdande säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
Lena Frylemo, Polismästare, chef utvecklingscentrum Stockholm 
Carin Götblad, Regionpolischef, polisregion mitt
Ulrika Herbst , Regionpolischef, polisregion öst
Gunilla Svahn Lindström, Rättschef, Polismyndigheten

ÅKLAGARE
Kerstin Skarp, Vice riksåklagare
Agnetha Blidberg, F.d. överåklagare
Anders Perklev, Riksåklagare

MYNDIGHETER
Christina Gellerbrant Hagberg, Rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
Maarit Jänterä-Jareborg, Professor i internationell privat- och processrätt
Eva Liedström Adler, Generaldirektör för Arbetsgivarverket
Therese Mattsson, Generaltulldirektör och chef för Tullverket
Maria Mindhammar, Överdirektör, Arbetsförmedlingen
Anne Ramberg, Generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund
Annika Stenberg, Bolagsverket 
Karin Åhman, F.d. professor i offentlig rätt, Uppsala universitet
Annika Öster, Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
Guntra Åhlund, F.d. vice riksåklagare
Barbro Thorblad, F.d. generaldirektör, Domstolsverket
Lotty Nordling, F.d. ordförande och chef för Alllmänna reklamationsnämnden
Ingemar Hansson, Generaldirektör, Skatteverket
Nils Öberg, Generaldirektör, Kriminalvården

ADVOKAT
Maria Billing, Chefsjurist, Sveriges advokatsamfund
Elisabeth Massi Fritz, Advokat
Bengt Ivarsson, Ordförande i Sveriges advokatsamfund

ÖVRIGA
Louise Adelborg, Tidigare VD JUSEK
petra Hedengran, Direktör och chefsjurist, INVESTOR AB
Ulla Lundquist, F.d. verkställande direktör i Svenska Bankföreningen
Christina Ramberg, Jur. dr, professor
Anders Danielsson, Generalsekreterare, Röda Korset


LexNoxa 2017-11-09.