Lögnen om "patriarkatet".


Klicka på bilden för bättre upplösningFör att kunna skapa en falsk alternativ verklighet där kvinnor utmålas som ständigt jagade offer uppfinns påhittade data och uppgifter som inte har någon förankring i verkligheten. Med mantran som "alla män slår / våldtar / förtrycker / mördar kvinnor" trummas en påhittad orimlig alternativ verklighet in för att bygga en grund för krav om förmåner och särbehandling till kvinnor med stora bidragsmiljoner i potten. Det är mycket pengar på spel så ingen får råka avslöja verklig data för alla tillgänglig mätdata bevisar det är tvärtom.

En av feminismens lögner är teorin om "patriarkatet", en teori om att alla män förtrycker kvinnors liv in i minsta detalj. Ingen feminist har kunnat bevisa konspirationsteorin om "patriarkatet" med konkret mätdata, det närmaste brukar vara lite svävande mummel om chefer i privata företag. Konspirationsteorin bygger på okunnighet om i första hand sveriges lagar och i andra hand okunnighet om verklig mätdata för sverige så låt oss börja med grunden, sveriges lagstiftning : Att bestämma över någon kallas i sverige myndighetsutövning, exempel på myndighetsutövning är beslut om bygglov, böter, domslut, beslut om buller, väktare som griper en snattare, bilbesiktning med mera. Myndighetsutövning får inte utövas av vem som helst utan får endast utövas av ...myndighetspersoner, ofta via "delegationsordning". 

Sveriges grundlag regeringsformen 12 kap §4 : 
4 § Förvaltningsuppgifter kan överlämnas åt kommuner. Förvaltningsuppgifter kan även överlämnas åt andra juridiska personer och enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett överlämnande göras endast med stöd av lag. 

"Med stöd av lag" betyder att våra lagstiftare ägnat extra lagrum för att reglera en specifik myndighetsutövning, till exempel Fordonslagen SFS 2002:574 där kraven för att få besiktiga fordon beskrivs i kapitel 4 med krav på vad besiktningsföretaget får göra och inte göra samt krav på personalen. Ett företag som besiktigar fordon inte driva bilverkstad eller handla med fordon då det kan påverka företagets intresse underkänna fordon vid besiktning, personalen ska vara skötsam och inte i beroendeställning. 

Teorin om "patriarkatet" har alltså inget stöd i privata företag eftersom privata företag har en begränsad rätt utöva myndighet över kvinnors villkor som löner och chefsposition. Kvar återstår offentlig förvaltning där myndighet utövas. Enligt SCB (länk) är det cirka 68% manliga chefer i privata företag, i statliga myndigheter cirka 57% men i kommunal offentlig verksamhet och landstingen är det 71% respektive 73% kvinnliga chefer, det vill säga där det är flest kvinnor anställda inom vård, skola och omsorg är det också flest kvinnliga chefer anställda :

SCB, andel män - kvinnor i chefsposition (länk)Myndighet utövas alltså av störst andel kvinnliga chefer, inte män. Debatten om jämställdhet är helt fokuserad på andelen män i privata företag och bolagsstyrelser medan  jämställdheten i fördelningen av chefstjänster inom kommun och landsting finns ingen som får mäta eller redovisa eftersom sådan data obarmhärtigt avslöjar bluffen om "patriarkatet".

Så hur ser det ut i våra myndigheter ? Diagrammet från SCB ovan visar cirka 57% manliga chefer inom staten 2017 och sedan dess har ingen data uppdaterats, märkligt nog finns heller ingen officiell data om fördelningen av anställda män - kvinnor inom myndigheter där myndighetsutövning sker. Varje år ger regeringen ut instruktioner om bla jämställdhet i ett regleringsbrev till sveriges myndigheter men märkligt nog finns ingen som mäter om myndighetsutövningen över sveriges medborgare, att bestämma över sveriges kvinnor och män är jämställd. Flera instanser mäter antal manliga chefer i privata företag men ingen vill redogöra jämställdheten i offentlig förvaltning förutom LexNoxa : så här ser det ut i några myndigheter :

För mig räcker det redovisa några myndigheter för det är så här det ser ut på sveriges myndigheter, 60-100% kvinnor, som statistiken från SCB redovisade ovan. Det är inte min uppgift göra denna uppföljning av regeringens regleringsbrev, det bör regeringen göra själva. LexNoxa är en gratis site som drivs ideellt, jag har inte tid fråga och redogöra samtliga sveriges 295 myndigheter för arbetet på LexNoxa sker gratis på min fritid och jag avslöjade dessa lögner redan 2017 :


min mätning från 2017 (länk).


Fakta är fakta. Teorin om en samling män som med järnhand förtrycker kvinnors liv är en foliehattsteori, det är en bluff för att lägga grunden till att roffa åt sig miljoner i bidragsindustrier som föredrag om "alla män slår / våldtar / förtrycker", kvinnor kan och menskonst. Flera av dessa som plagiatören Linnea Claesson (länk) som dragit in flera miljoner på att trumma ut påhittade orimliga lögner som "alla män/slår/våldtar" har troligen hoppat på bedrägeritåget av cynisk kapitalism medan andra feminister fullt och fast verkar deras egenpåhittade schizoida vanföreställning är verklig.

Det finns många skattemiljoner att tjäna på kvinnors olycka, det är därför ingen vill lösa problemen med våldsutsatta kvinnor genom att samarbeta med män för att minska våldet utan tvärtom måste konflikten mellan män och kvinnor eldas på istället för att minska, ju mer konflikt desto högre krav om förmåner till kvinnor = mera bidragsmiljoner. Ingen av de "goda feministerna" kommer referera verklig mätdata eller fakta som att fler män än kvinnor utsätts för våld i sverige men det är fortfarande bara 0,00084% av alla män som är våldsbrottslingar, en avsevärd skillnad från den orimliga överdriften "alla män slår".

Nedan följer den källdata jag använt, du hittar källdata publicerad på samma vis även för 2017.

Källdata.


LexNoxa 2020-02-04, Peter Martinsson.