När domstolen medverkar till barnmisshandel.

- Så var det dags igen. 

Två barn som uppger att de blir misshandlade ska enligt domslut tvingas bo i källaren hos den person barnen uppger misshandlar dem. Den förälder barnen själva vill bo hos ska de få prata med via skype några timmar varje helg. 

Återigen dyker samma skumma typer inom rättsväsendet upp i ett ärende där underlag förfalskas, tappas bort och ignoreras. Det är bortom sannolikhet att Rådman Daniel Klingström, Advokat Karin Åkesson Renholm och Skolchef Charlotte Kansikas kan ha sådan otur att just de blir inblandade varje gång myndigheter totalt fallerar följa de regler som gäller för att skydda barn. 

Blekinge Tingsrätt med Rådman Daniel Klingström har just beslutat att polisen ska hämta två barn från den förälder där barnen känner sig trygga, som de vägrar lämna och köra barnen till den förälder barnen uppger slår dem. Trots att vårdcentral, kvinnojour och anhöriga flera gånger anmält med foton, video och ljudupptagningar vad som pågår beslutar domstolen att barnen med våld ska flyttas till den förälder som misshandlar dem, återigen ska barnen bo i den källare de hatar. 

Rådmannen Daniel Klingström har lyckats missa samtliga bildbevis, foton, ljudupptagningar, videoupptagningar och anmälningar med uppgifter om misshandel. För att stoppa barnen från att skvallra om mer misshandel bestämmer Rådmannen Daniel Klingström att barnen endast får kommunicera med den förälder barnen vill bo hos via skype några timmar varje vecka för om samtalen sker via skype är det enklare stänga av videokommunikationen och spöa barnen ordentligt om de skvallrar om att de får stryk. Det är dessa kloka domslut för "barnens bästa" som Rådman Daniel Klingström får så bra betalt men domslutet blir lite konstigt när Domare Klingström själv skriver i sitt domslut att barnen helst vill bo hos den förälder som inte slår dem :

""I tiden efter det senaste interimistiska beslutet om umgänge har bl.a. Socialnämnden redovisat en s.k. vårdnads-, boende- och umgängesutredning som är daterad den XX juni 2018. I utredningen föreslår socialnämnden att *Förälder1* även fortsättningsvis ska ha ensam vårdnad om barnen samt att barnen ska ha rätt till umgänge med *Förälder2* endast via Skype, dvs. via ljud- och bildöverföring. Barnen har kommit till tals i utredningen. *Barn1* har uppgett bl.a.: ”Jag tycker för mig känns det bäst att vara hos *Förälder2* hela tiden och sen hälsa på *Förälder1* när vi har lust, *Barn2* och jag.”""


Rådman Daniel Klingströms Domslut :

""visar att verkställigheten inte kan ske på annat sätt än genom att barnen återförs till vårdnadshavaren genom Polismyndighetens försorg. Det som kommit fram om den försenade återkomsten till *Förälder1* efter barnens umgänge med *Förälder2* i samband med påsken år 2018, bl.a. det som medlarens framlagt i sin redogörelse, visar att det med hjälp och stöd är möjligt att återföra barnen till vårdnadshavaren *Förälder1* utan att barnen riskerar att fara alltför illa. På grund av det anförda anser tingsrätten att den sökta verkställigheten inte är uppenbart oförenligt med barnens bästa. Ansökan ska således bifallas.""

Rådman Daniel Klingströms motivering av polishämtning "utan att barnen riskerar att fara alltför illa" betyder att barnen ska tvingas till den förälder som barnen uppger misshandlar dem trots barnens våldsamma motstånd när de gömmer sig, gråter, skriker och slåss för att slippa bo i en källare.


Som vanligt återkommer kända namn och med största sannolikhet handlar det om grova mutor. Som vanligt. Ombudet för den förälder som barnen påstår misshandlar dem är Advokat Karin Åkesson-Renholm. Det är samma advokat Karin Åkesson Renholm som blåste en förälder i Sveriges längsta fortfarande pågående vårdnadstvist som jag skrev om här : 

Lexnoxa : Var slutar korruptionen i Blekinge Tingsrätt ?

- I korthet övertalades en förälder i den vårdnadstvisten  under lunchpausen den andra dagen i en vårdnadstvist i domstol att skriva under ett tidsbestämt avtal. Trots att vårdnadstvisten var uppe i huvudförhandling i Blekinge Tingsrätt där bland annat barnets boende skulle avgöras övertalades den förälder som höll på att vinna av Advokaterna Margaretha Lewenhagen och Karin Åkesson Renholm till att skriva under ett avtal fram till sommaren om hur-var-när barnet skulle vistas på sommarlovet. Avtalet som skrivs den 14 februari gäller bara fram till 30 Juni, sen finns ingen mer överenskommelse. Så fort föräldern skrivit under avtalet rusar Advokaten och lurendrejaren Margaretha Lewenhagen fort till Blekinge Tingsrätt där hon begär att målet avskrivs eftersom föräldrarna kommit överens. Lagman "PIA" avskriver målet och anger det kortfristiga avtalet som bilaga för sitt beslut att föräldrarna kommit överens och löst tvisten. Eftersom avtalet om barnets vistelse under sommarlovet bara gällde fram till Juni fanns inga överenskommelser efter det, Advokaterna Karin Åkesson Renholm och Margaretha Lewenhagen genomförde ett av de fulaste bedrägerierna jag hittills kartlagt men som vanligt åtalas inte dessa personer.

Advokat Margaretha Lewenhagen är samma advokat som troligen beställde de olagliga barnförhör Karlskrona Socialtjänst senare fick lägga så mycket tid på att förneka och mörka att de inte hade tid skydda flickan Yara när hon blev ihjälslagen. Margaretha Lewenhagen fick avslag två gånger förhöra barnet i domstol och mutade troligen då Christina Olsson på socialtjänsten till att hålla förhören olagligt med barnet, se närmare info här :

Lexnoxa : riksdagskandidaten Ingrid Hermanssons märkliga agerande kring mordet på Yara


Rådman Daniel Klingström är samma rådman som förfalskar protokoll i Blekinge Tingsrätt :

Lexnoxa.com : Goda vänners fiffel med protokoll


Skolchef Charlotte Kansikas fick tjänst som skolchef i Ronneby kommun efter att Charlotte slapp undan åtal i ett bedrägeri i Karlskrona, se artikel här :

Lexnoxa : Hovrätten som lurade sig själv

Nu dyker samma pack upp igen och plågar barn, i Sverige blir barns hälsa förhandlingsbar när åklagare tillåter dessa aktörer ignorera svensk lag.


Två barn uppger att de får stryk av sin ena förälder. Barnen tvingas bo i källaren för att inte vara i vägen hos förälderns sambo, förälderns egna hus bor de sällan i då det enligt uppgift är knappt beboeligt. När barnen en dag bryter ihop i skolan blir det så pass allvarligt att läraren hämtar hjälp av en kollega, barnen tas till ett annat rum där de gömmer sig under ett bord för att föräldern som slår inte ska hitta dem. Händelsen är väl dokumenterad men både skolchef Charlotte Kansikas och Ronneby socialtjänst råkar glömma bort denna händelse helt.

Polisanmälan om misshandel upprättas där polisen får allt material från vittnen och läkare samt foton, ljud och filminspelningar. Utan att höra något av vittnena eller begära fler bevis lägger åklagare Stina Brindmark hastigt ner förundersökning och hemligstämplar alltihop för anmälaren, personerna som bevittnat och anmält misshandeln vägras nu partsinsyn enligt OSL 10 kap §3 i sin egna polisanmälan av åklagare Stina Brindmark.

Blir det inte väldigt konstigt att en anmälan är hemlig för anmälaren ? Rimligen bör den som bevittnat och anmält känna till alla detaljer i anmälan så vad är det åklagare Stina Brindmark vill hålla hemligt för de som anmält ?


Skolchef Charlotte Kansikas förnekar helt att skolan ska ha någon vetskap om att två barn kan ha varit utsatta. Om Charlotte får misstanke om att barn far illa ska Charlotte omedelbart anmäla denna oro till polis eller socialtjänst men som vanligt fallerar skolchef Charlotte Kansikas följa svensk lag, det är lite av Charlottes specialitet. Lite pikant är att Charlotte Kansikas dessutom fått rycka in som rektor på just denna skola där allt händer och därmed hade vetskap från första början i saken. Föräldern frågar via epost Charlotte Kansikas varför skolan håller tyst om vad de vet om misshandel : 


- Charlotte Kansikas svarar...ja vad svarar hon egentligen ? :Rådman Daniel Klingström som får betalt för att veta bättre än läkare huruvida barn misshandlas eller ej beslutade igår  att barnen ska hämtas med polis från den förälder barnen vägrar lämna. Polisen ska köra barnen till den förälder de är livrädda för och uppger misshandlar dem. I domstolen har det bland annat påståtts att den förälder som skyddar barnen bråkar och skriker inför barnen. Det är ett väldigt märkligt påstående för på den film jag fått är det den andra föräldern som verkar våldsbenägen genom att bråka och skrika inför barnen, den förälder som rådman Daniel Klingström anser barnen ska bo hos. Om inte Rådman Daniel Klingström hjälpt denna våldsbenägna föräldern hade denna förälder troligen inte fått vara nära barn.

Ronneby Socialtjänst lade ut hela vårdnadsutredningen på entreprenad som är det vanliga när en vårdnadsutredning ska ljugas ihop, trots att det är förbjudet enligt svensk grundlag överlämna förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning utan stöd av lag (Regeringsformen 12 kap §4) utreder två pop-snören enligt cowboy-style och det har varit förbluffande följa hur utredarna Malin Haglund och Erika Rovina på Cura inte har någon kunskap om svensk lagstiftning någonstans, för att ljuga ihop en påhittad utredning om två barns framtid är det enklare hitta på egna lagar istället för att följa de som finns.

Fjantiga lagar som Förvaltningslagen, Socialtjänstlagen och Grundlagen är bara till för stofiler och riksdagstöntar, dessa tjejer vet bättre.

Det var ett intressant drag av utredarna att radera alla inspelningar av de barnsamtal som utredarna höll med barnen i ensamhet. Om utredningsunderlaget raderas innan ärendet är avgjort blir det mycket enklare förneka att uppgifter om misshandel framkommit. När det gäller uppgifter om misshandel är barnen inte trovärdiga men allt annat barnen säger om den ena föräldern är säkert sant även om det är lite konstigt att barnen bara pratar om en förälder i den "opartiska" utredningen. Lyckligtvis är det tillåtet radera utredningsmaterial enligt de lagar utredarna själva hittat på, om svensk Förvaltningslag hade gällt dessa utredare hade det inte varit lika enkelt radera underlag i en utredning.


LexNoxa, 2018-09-05, Peter Martinsson.