RegeringsOdugligheten i Skara.

Vilka som anses "Regeringsdugliga" i vårt kommande val debatteras ofta men vilken regeringsduglighet har vi idag ?

- Inför valet debatteras vad vi kan förvänta oss av de som styr vårt land efter regeringsvalet i september. Vilka som kommer vinna valet i höst och styra Sverige är meningslöst spekulera om, det finns tusen möjliga lösningar men många debattörer vill redan nu utesluta en del alternativ innan de ens prövats för de anser ett parti som odugligt.


Men vilken regeringsduglighet har vi nu ? Idag ?

Vad  är "regeringsduglighet" ?
Med "Regeringsduglighet" menar vi en förväntan på personer i ledande ställning att klara fatta kloka beslut i tuffa situationer, att ha modet ta beslut som kanske inte alltid är populärt men mest långsiktigt. Regeringsdugliga personer har koll på lag och ordning, förutom att göra rätt enligt lag ska de göra rätt även moraliskt. Dessa personer som styr ska ha koll på funktioner, myndigheter och förvaltningar, de ska veta hur processer fungerar och hur ett land regeras, dugligt.


Vårt styrelseskick.
Landet Sverige styrs av vår regering och riksdag. Regeringen tar hand om det dagliga styret med alla bekymmer som dyker upp samt representerar vårt land i olika frågor. Riksdagen med våra 349 förtroendevalda politiker fattar de stora besluten och beslutar om nya lagar, det är riksdagen som är våra lagstiftare och regeringen utför bestämmelserna, lagutövare.

Våra kommuner styrs av kommunalvalda politiker som i nämnder styr kommunens förvaltningar. Större beslut tas av de förtroendevalda politikerna i kommunens nämnder, de dagliga besluten och arbetet utförs av de anställda tjänstemännen i kommunens förvaltningar. Varje år granskas kommunpolitikernas arbete i nämnderna, om de gjort ett bra jobb beviljas de ansvarsfrihet av revisionsnämnden.

Men vilka är de politiker som styr våra kommuner, vad kan de och vad vill de ? Mycket av politikernas arbete i nämnderna är styrt av olika lagar som kommunallagen, plan- och bygglagen, socialtjänstlagen. Allt för ofta bryr sig dessa politiker inte om vilka lagar de ska följa, för många politiker är mer intresserade av makt och karriär än själva uppgiften, politiker som vill "sätta avtryck i historien"  eller "göra en insats" oavsett om avtryck och insats är olagliga. Tillsättning av en politiker som ledamot av en nämnd görs av det parti som fått mandatet, antal röster, i senaste valet. Utnämningen inom partiet är oftare baserat på lång o trogen tjänst än lämplighet, rätt kompisar är här viktigare än kunskap och intresse för uppgiften. 

Just denna vänskapskorruption sätter krokben för vårt styrelseskick. Avsikten är att de personer som är förtroendevalda ska förvalta förtroendet genom att var pålästa, kunniga och engagerade, inte sitta och sova på nämndsammanträden som jag sett många socialdemokrater göra. Socialdemokraternas nämndsledamöter i Karlskrona Socialnämnd bryr sig inte ens om att rösta, en talesperson sköter allas röst vilket gör att omröstningar i olika frågor ser absurt löjligt ut när den socialdemokrat som röstar inte ens är vaken på mötet. 

Lagstiftning för nämnder.
Mycket av nämndernas arbete regleras i lag. Om en byggnadsnämnd visste att de enligt plan och bygglagen 12 kap. §2 "utöver de uppgifter som byggnadsnämnden har enligt andra bestämmelser i denna lag ska nämnden verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö" så hade vi inte haft så förbannat förfulade stadskärnor i centrum. Om de förtroendevalda nämndsledamöterna känt till lagkraven att uppföra byggnader som passar in i stadsmiljön så hade många självförverkligande stadsarkitekter fått avslag på att kopiera Stasi-fängelsenas arkitektur till svenska stadskärnor.

Om en socialnämnd följt socialtjänstlagen 3 kap. §3 : "insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet" hade det inte varit möjligt för socialtjänstens utredare att ljuga och förfalska utredningar.

Rättsärendet.
Ärendet jag nu börjat undersöka handlar om en förälder som haft ensam vårdnad om sitt barn i över ett år men som fortfarande inte får se barnet mer än fyra timmar per vecka på grund av mammans sabotage och domstolstrots. Domstolen har explicit uttryckt att Skara socialtjänst ska hjälpa vårdnadshavaren träffa sitt barn.

Domslutet.
Domslutet är lite speciellt, pappan tilldelas ensam vårdnad för barnets mamma framstår som mer eller mindre galen :Domskälen är tydliga :
Mamman har flertal gånger dömts betala vite, böter, för sitt sabotage mot pappan :Rättens förtroendet för mamman är milt sagt lågt. Domstolen annonserar i sitt domslut att de inte är främmande för hårdare tag mot mamman :Falska anklagelser.
Det finns goda skäl inte lita på mamman, mamman har försökt med lite alla möjliga falska anmälningar av pappan  som alkoholproblem och våld men värst blir hennes anmälan om att pappan skulle ha begått sexuella övergrepp på sitt egna barn. 

Det är tyvärr väldigt vanligt med falska anklagelser i vårdnadstvister, enligt några av de jurister jag har kontakt med förekommer falska anklagelser i cirka 80% av alla vårdnadstvister, oftast anklagelser om sexuella övergrepp på barn eller mamma mot pappor för att svärta ner pappan och vinna vårdnadstvisten. 

Försöket med falska anklagelser i detta fallet föll platt till marken som dessa lögner oftast gör, så fort polisen fått träffa barnet avskrev de ärendet, det stod snabbt klart att det inte var pappan som var problemet. Så här refererar domstolen händelsen i sitt domslut:
"Det är vidare så att den anmälan som gjordes i augusti 2012 för sexuella övergrepp måste ha framstått som helt grundlös efter förhöret med *barnet*; tingsrätten har sällan sett en förundersökning läggas ned så snabbt. Trots detta är det mycket tydligt att socialtjänsten inte ansett sig kunna bortse från anmälan. Inte minst har ju vårdnadsutredaren Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxx i vårdnadsutredningen år 2015 trott att *Mamman* fick ensam vårdnad 2014 på grund av detta. Det skäl som vårdnadsutredaren redovisat år 2015 för ensam vårdnad och ett mycket begränsat umgänge, att *Pappan* vid ett enstaka tillfälle druckit för mycket, är inte heller det övertygande." 
När mamman påstod pappan hade alkohol problem fick pappan regelbundet testa sig för alkohol. Trots att testerna visar att pappan INTE hade alkohol i blodet fick pappan ändå inte träffa barnet pga påståenden att han trots alkoholtester ändå var berusad ? Kan det varit mamman som var påverkad och inte vågade dyka upp till övervakade umgängena....?

Mamman från helvetet.
Mamman däremot har ett antal allvarliga anmälningar om droger, våld och alkoholproblem, bland annat mammans nya sambo gjorde en anmälan innan den nya sambon tragiskt avled under deras relation. Jag kallar honom *Ex-sambon* i nedan text, barn Xxxx är hans barn, *barn 2* är Ex-sambons och mammans gemensamma barn.
"*Mammans* före detta sambo Xxxxxxxx gjorde en barnavårdsanmälan gentemot *Mamman* 2015. Xxxxxxx hade då kommit spontant till omsorgskontoret. Han uppgav att *mamman* och han fått ett barn för fyra dagar sedan och att de sedan tidigare hade var sitt barn. Han uppgav också att *Mamman* gapade och skrek på hans barn Xxxx och sade elaka saker om Xxxx mor, nästan som psykisk misshandel av Xxxx. Xxxx mådde dåligt och ville inte träffa *Mamman* och han kände att han inte kunde utsätta Xxxx för detta genom att flytta tillbaka. *Mamman* ska också ha fått raseriutbrott inför det gemensamma barnet och var under perioder labil. *Ex-sambon* uppgav att han brukade hålla sig undan dessa perioder som kom var tredje vecka och varade ett par veckor. När *Mamman* var i det stadiet gick det inte att känna igen henne och i de perioderna gick det inte att prata med henne. *Barnet* (barnet i detta rättsärendet, mammans första barn) var enligt *Ex-sambon* påverkad av *Mammans* mående och rädd för att till exempel spilla ut för att inte *Mamman* skulle bli arg. *Mamman* hade också slagit honom inför *Barnet*. Hon hade kastat ut honom flera gånger från lägenheten och han ville trots det nyfödda barnet inte gå tillbaka dit. *Ex-sambon* påstod också att han bett *Mamman* söka hjälp liksom hennes arbetsgivare men att hon inte velat det. *Ex-sambon* uppgav också bland annat att han och *Mamman* båda druckit en del när de träffades, att han nu var nykter, att de varit på familjerådgivning och att *Mamman* lämnat första samtalet och att det andra aldrig ens hunnit börja innan *Mamman* blev arg. *Mamman* förklarade i barnavårdsutredningen för sin del att hon inte mått bra på grund av *Ex-sambon*s otrohet, att *Ex-sambon*s barn, Xxxx mor var alkoholist och att hon sagt till barn Xxxx att hon inte tyckte om barn Xxxx mor. Hon uppgav vidare att *Ex-sambon* gripits för rattfylleri vid två tillfällen, att han var labil och att *Barnet* sett och hört ”massor som hen inte borde”. *Mamman* berättade också att *Ex-sambon* tog upp saker kring *Barnets* pappa vilket han visste att hon ”går igång på”, att *Ex-sambon* sade att *Barnet* borde vara med sin pappa och att hon själv ansåg att *Barnet* var harmonisk när *Barnet* träffade sin pappa. Barnavårdsutredningen avslutades sedan den xxxx 2015 utan åtgärd."

Domstolen avslutar domen med att markera att socialtjänsten kan behöva hjälpa pappan verkställa domen :
Nytt domslut 2018.
Mamman fortsätter sitt beteende vilket resulterar i ett nytt domslut i år där domstolen höjer mammans böter till 50.000:- vid fortsatt sabotage av barnets kontakt med pappan :

Domstolen anför följande i domskälen :
En liten notis om Feminism, psykisk störning.
Många kvinnor med dålig förankring i verkligheten vill gärna utpeka samtliga svenska män som våldtäktsmän, utan belägg påstår de ofta domslut mot kvinnor felaktiga enbart för att Feminister anser sig ha rätt att gapa, skrika, tycka och känna utan ett enda bevis eller fakta för sina påståenden. Själva utpekandet av män i sig är ett bevis om den psykiska störning, ICD-10 kod F60.4 "Histrionisk personlighetsstörning" som Feminister lider av :
Feminister påstår gärna och ofta att Sveriges 5 miljoner män är våldtäktsmän. År 2017 anmäldes 7730 våldtäkter, en tragiskt katastrofal siffra men det är inte 5 miljoner våldtäkter, det vill säga, sveriges samtliga män kan inte vara våldtäktsmän eftersom det inte begåtts så många brott. 

Feminister stärker sin psykiska störning med att påstå att det bara är svenska män som våldtar vilket inte heller stämmer eftersom flera kartläggningar pekar på att minst 80% av våldtäkterna 2017 ser ut ha begåtts av utomeuropeiska män. 

Feminister vill gärna påstå att män slår kvinnor, och det stämmer delvis men det märkliga är att det är lika många kvinnor som män som slåss, förmodligen är partnervåld inte relaterat till kvinna - man utan relaterat till personligheten hos personen som väljer att slåss. Tabell 4, sidan 49 i BRÅ rapport 2014:8 : (BRÅ 2014:8 är sista rapporten där BRÅ tilläts redovisa svenska kvinnors våld ).


Länk : BRÅ.se/publikationer/2014-05-09-brott-i-nära-relationer

Feminister påstår ofta män förtrycker kvinnor genom att orsaka sämre arbetsvillkor för kvinnor. Även detta påstående stärker diagnosen om inadekvat verklighetsuppfattning hos feminister eftersom statistik från SCB bevisar motsatsen :Länk : SCB.se/andel-kvinnor-och-man-i-chefspositioner/

Liten förklaring till Feminister med kognitiv dissonans : 
Myndighetsutövning får endast utövas av myndigheter, inte företag. Som synes i SCB statistik är det över 70% kvinnliga chefer inom kommun och landsting där beslut och myndighetsutövning sker. Om kvinnor har sämre arbetsvillkor är i så fall dessa villkor beslutade av andra kvinnor, inte män.
Den sista stapeln i SCB's statistik om fördelning av chefsposter inom staten visar sig inte stämma helt om man ser till ledningsfunktioner som generaldirektör, personalchef och ekonomichef :
Se djupare info här : Lexnoxa.com/lögnen-om-könsmaktsordning

Det enklaste sättet avslöja en feminist är att begära fakta som stöd för tesen, feminism som ideologi baseras på "tycka-känna" utan verklighetsförankring och har inget stöd av konkret data. De verkliga problemen i sverige för kvinnor med våld och överfallsvåldtäkter av utom-europeiska män, olaglig könsstympning och hedersvåld är problem Feminister undviker. 

Det är dessa verkliga problem vi Humanister adresserar.

Med ovan utläggning är domslutet bevisat som högst trovärdigt och korrekt. Eftersom jag vet att pappan är ostraffad och dessutom under en period av anklagelser om alkoholmissbruk även drogtestad som helt ren anser jag domslutet bra. Feminister som talar i tungor om alla mäns brottslighet bör hållas som de psykiskt personlighetsstörda individer de själva upprepat bevisar sig enligt ICD-10 : F60.4


Åter till rättsärendet i fråga.
Pappan har flyttat till Skara så som utlovat och försöker nu öka umgänget inför barnets flytt hem till pappan så som mamman själv gått med på i senaste domslut. Men mamman har helt förträngt domslutet och väljer istället att trotsa överenskommelsen på samtliga punkter.

Exempel på kommunikaton.
Mamman har förfalskat flera dokument om barnet och verkar leva i en egen tillvaro, förmodligen pga drogmissbruket. Så här kan kommunikationen med mamman se ut när pappan försöker planera tid med barnet för att inreda barnets nya rum. Mamman gick med i senaste domslut på att barnet flyttar till pappan i Augusti och att barnet ska få mer tid med sin förälder inför flytten. Pappan föreslår att de börjar inreda barnets rum och sedan åker o badar på söndagen 1 juli. Tisdag och torsdag kommande vecka träffas de 17:00 till 20:00. Mamman svarar "Det gör vi inte" :
Som synes vägrar mamman följa domslut och den överenskommelse hon själv gick med på utöka barnet och pappans tid tillsammans i domstolen. Pappan gör ett nytt försök planera :När pappan åker för att hämta barnet söndagen 1 Juli för att åka o bada och inreda barnets nya rum svarar mamman att de inte är hemma trots att pappan planerat i god tid. Barnets vårdnadshavare får åka hem utan att få träffa sitt barn :
Pappan påminner om planeringen för denna veckan, mamman svarar att de bara kommer träffas 4 timmar varje helg trots domslut om mer tid :

Regeringsodugligheten i Skara.
Omsorgsnämnden i Skara verkar helt tappat greppet om Skara Socialtjänst. Istället för att följa lag verkar man premiera att bryta lag. Ordföranden i Skara omsorgsnämnd, Socialdemokraten Michael Karlsson, verkar inte ha någon koll på lagar, sitt uppdrag eller ens vett hålla sig till sanning.

När jag började granska ärendet i Skara fanns inte ens rätt information för omsorgsnämndens ledamöter tillgänglig publikt, den info som presenterades för medborgarna i Skara var felaktig. När väl en komplett lista över ledamöterna var klar gick det inte finna kontaktuppgifterna till de förtroendevalda i förtroendemannaregistret, dessa uppgifter får jag begära hos nämndssekreterare.

En Socialtjänst betalas av Skara medborgare via skatten. För denna skatt ska Socialtjänsten hjälpa och skydda skaras kommuninvånare, det är lagstadgat i bland annat Socialtjänstlagen 2 kap, §1 :
1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.
Som kommunal förvaltning ska Skara socialtjänst följa lagar om till exempel öppenhet med dokument, pappan har enligt lagen rtt till insyn i Socialtjänstens doksumentation om honom och barnet enligt OSL 10 kap §3, "Rätt till partinsyn utan hinder av sekretess". Pappan har begärt barnets journal och loggen över journalen. Förmodligen har någon förfalskat barnets journalanteckningar för Skara Socialtjänst VÄGRAR skicka journal-loggen till pappan :
När jag frågar varför pappan inte får sin kopia av journal-loggen påstår Omsorgsnämndens ordföranden Michael Karlsson den 19 Juni att de följer svensk lagstiftning. Pappan har fortfarande inte fått kopian av journal-loggen han begärde den 30 maj.Jag gör klart för Michael Karlsson att hans lögner är oacceptabla, Michael får dessutom kopior av JO-beslut 5158-2015 och 3725-2015 som är några av de alla JO-beslut om skyndsam handläggning, på JO's hemsida finns en hel hög med dessa beslut där JO anser handlingar ska lämnas ut SENAST nästkommande dag. Michael får dessutom hjälp med lagrum för sitt uppdrag för att inte framstå som fullt inkompetent.Pappan får inte ut de dokument han begärt och han får inte heller hjälp eller stöd trots att Skara socialtjänst enligt lag och domslut ska hjälpa honom i situation. 

Skara Omsorgsförvaltning.
Omsorgsförvaltningens chef har idag svarat pappan att de funderar på att kanske starta en utredning :
Omsorgschef PG Lundin anser det vara sin uppgift slösa skattepengar. I ett rättsärende som är utrett, klart och beslutat bortom tvivel vill PG nu ljuga ihop en ny utredning, troligen avser PG försöka hjälpa mamman IGEN, precis som förvaltningen hela tiden gjort när de mörkat orosanmälningar om mammans våld, alkohol och droger. 

Domstolen har beslutat att barnet ska flytta till pappan i Augusti och Socialtjänsten ska hjälpa pappan öka umgänget inför flytten om mamman fortsätter sabotera. Det står i klartext i domslutet och den brist på förstånd och läsförståelse som Skara omsorgsnmämnd och omsorgsförvaltning uppvisar är RegeringsOduglighet, att inte kunna följa lagar, direktiv och domslut utan själva  fördröja, försena och obstruera lagar för att de är kompisar med mamman är nepotism och korruption som bevisar deras oduglighet. 

Vad som kommer efter valet vet vi inte men vad kan vara sämre än de Socialdemokrater i Skara som inte klarar följa lagar, direktiv, förordningar och domslut ?

Den enda utredning PG, chef på Skara omsorgsförvaltning ska starta är en brottsutredning med åtalsanmälan av  Socialtjänstkvinnor inom Skara Socialtjänst enligt "Lagen om offentlig anställning SFS 1994:260", §22 "Åtalsanmälan" för att de ljugit i rättsärendet, ljugit om pappans alkoholtester, utsatt barnet för uppenbar risk i mammans drogmiljö samt motarbetat lag och uppdrag.

Ytterligare brottsundersökningar kan bli aktuella om Skara socialtjänst får arslet ur vagnen och enligt lag levererar den journal-logg pappan beställde för en månad sedan.


LexNoxa 2018-07-02, Peter Martinsson.