Sexualbrottslingarnas beskyddare i Karlskrona, riksdagskandidaten Ingrid Hermansson (C)


Bild : Centerpartiet, Ingrid Hermansson.Centerpartiets riksdagskandidat Ingrid Hermanssons profilfråga är att "minska den psykiska ohälsan hos unga".

Trots att svensk lagstiftning kräver absolut anmälningsplikt för den personal som ska arbeta med att skydda barn och utsatta fallerar Karlskrona socialtjänst konstant följa svensk lag. Laglösheten inom Karlskrona Socialtjänst har ofta adresserats av flera oppositionspolitiker, tex Camilla Brunsberg (M) har flera gånger krävt svar av socialnämndens ordförande, Ingrid Hermansson (C), men inga svar kommer. Istället fortsätter lögnerna och mörkläggningen av de lagbrott som begås inom socialnämndens ansvarsområde vilket skapar otrygghet för de barn och utsatta socialnämnden ska skydda. Att en ordförande för socialnämnden alltid i alla lägen väljer att skydda brottslingar före offer kan inte bli mer olämpligt, detta om något skapar psykisk ohälsa hos de offer som drabbas, hur ska dessa offer kunna känna tillit till vårt samhälle när socialnämndens ordförande konstant raserar den trygghet våra lagar ska utgöra.

Några exempel :

Mörkläggning av våldtäkt.
- Ett av alla de fall som mörkläggs av Karlskrona socialtjänst var våldtäkten av en ensamkommande flicka som våldtogs på ett av socialnämndens HVB-hem. Våldtäkten tystades ner och anmäldes aldrig till polis så brottslingen gick fri för att återkomma och misshandla flickan. Först när flickan får kontakt med sjukvården går det inte längre hemlighålla våldtäkten.


Länk : SVT.se/socialen-anmälde-inte-våldtäkt-på-ensamkommande-flicka


Barn och personal utsatta för sexövergrepp.
 
- Både personal och andra barn har utsatts för sexövergrepp på socialnämndens HVB-hem utan att detta anmälts till polisen. Istället för att skydda barn och utsatta har Karlskrona socialtjänst valt att skydda gärningsmännen så dessa kan fortsätta begå brott :

Länk : BLT.se/karlskrona/kommunen-mörkade-sexövergrepp/

I Karlskrona kommuns högsta beslutande råd, kommunfullmäktige, frågar den tuffa oppositionspolitikern  Camilla Brunsberg (M) socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson om de tänker följa svensk lag (se lagreferenser till stöd för Camilla längst ned) :

"- Jag vill veta om socialnämnden ser över sin delegationsordning och bestämmer sig för att alla övergrepp ska polisanmälas. Det är sådan lagen är, och alla som blir offer för sexuella övergrepp ska känna att de är garanterade att arbetsgivaren polisanmäler."


Barnäktenskap.
- De barn som gifts bort och har oturen hamna i Karlskrona lever helt oskyddade mot övergrepp och våldtäkter, dessa barn betraktas inte längre som barn av Karlskrona socialtjänst.

Länk : Sydöstran.se/karlskrona/vi-accepterar-självklart-inte-barnäktenskap/
Skärgårdsfesten 2017, 14 sexuella ofredanden.
- En del av de övergrepp som begås lyckas Karlskrona socialtjänst tysta ner, ett tag. Det har nu visat sig att merparten av de 14 sexuella ofredanden som anmäldes under Karlskrona skärgårdsfestival sommaren 2017 utfördes av ensamkommande "barn". Händelsen finns noterad i en redogörelse av en alkoholhandläggare i socialnämndens protokoll från den 28 augusti 2017 under § 91 :
Länk : Karlskrona.se/Protokoll-och-moteshandlingar/protokoll-socialnämnden-20170828


Ej protkollfört.
- Det som inte finns med i protokollet från sammanträdet den 28 augusti är svaret från en avdelningschef på Karlskrona socialtjänst som svarar på en ledamots fråga om någon från deras HVB-hem varit inblandad. Avdelningschefen från Karlskrona socialtjänst svarar att det är ett enskilt ärende, det är inget socialnämnden har rätt att få veta. 

Socialnämnden betalade ofredanden.
- Det visar sig att 54 entrebiljetter till skärgårdsfesten köptes in åt personer från socialnämndens HVB-hem till en kostnad av cirka 16.200:- för att ensamkommande "barn" skulle kunna delta i festligheterna. Av de 14 sexuella ofredanden som polisanmäldes under skärgårdsfesten har endast två lett till åtal, troligen för att de var de enda "barnen" som bevisligen var över 18 år :


Länk : SVT.se/blekinge/döms-efter-att-ha-tafsat-två-tjejer-på-festival

Socialtjänsten ljuger.
Avdelningschefen som svarade att dessa sexuella ofredanden inte angår socialnämnden utan är ett enskilt ärende för HVB-hemmen ljög grovt inför nämnden, Socialtjänstlagen kräver att missförhållanden anmäls till socialnämnden, se SoL 14 kap, §1c :

§1c: Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.


Ofredande i besparingarna.
Bisarrt nog visar det sig att inköpet av de 54 entrebiljetterna till skärgårdsfesten kommer mitt under omfattande besparingsåtgärder. Socialnämnden går med skriande förlust och spräcker budgeten så just vid denna period sker en översyn av kostnaderna för HVB-hem för ensamkommande.
Platser på HVB-hem beslutas, finansieras och kontrolleras av socialnämnden, den socialnämnd som vägrades insyn i de HVB-hem de ansvarar för av socialtjänstens avdelningschefer ...

I socialnämndens protokoll från den 19 Juni 2017 redovisas att de 12 personer som är placerade på socialnämndens interna, egna, HVB-hem kostar 1951:-/dygn/person vilket för dessa 12 personer blir 8.5:- miljoner per årTill dessa 12 kommer ytterligare 33 personer i "extern placering" som kostar 3600:-/dygn/person. Totalt kostar de 45 personerna Karlskronas skattebetalare 52:- miljoner per år i boende.


Länk : Karlskrona.se/Protokoll-och-moteshandlingar/protokoll socialnämnden 20170619


Vem betalar för ofredanden ?
Summan om ca 16.200:- i entrebiljetter åt 54 "barn" är kanske en struntsumma i ett perspektiv om de 52 miljoner per år som används för att betala mat, husrum och levnadskostnad för 45 ensamkommande "barn" men det som troligen svider mer är att det var Karlskronas skattebetalare som fick betala entre åt merparten av de polisanmälda gärningsmän som ofredade 14 personer sexuellt på skärgårdsfesten Samtliga av de som blev utsatta för dessa ofredanden var flickor och kvinnor som betalat sina biljetter ur egen ficka.

Offren för sexuella ofredanden har alltså själva varit med och betalat för att bli ofredade.

- Det börjar klarna vad centerpartisten Ingrid Hermansson vill hålla hemligt.


Bonusmaterial för paragrafryttarna :
Socialtjänstlagen 14 kap.: Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

1§ Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.


- I tidigare artiklar har jag redovisat hur märkligt Ingrid Hermansson agerade runt mordet på flickan Yara : Lexnoxa / riksdagskandidaten Ingrid Hermanssons märkliga agerande kring mordet på Yara


- Och hur Ingrid Hermansson deltar i bevisförfalskning till domstol :
Lexnoxa/riksdagskandidat Ingrid Hermansson deltar i förfalskning av ett rättsärende

Samt hur detta tystas ner av kompisarna på SVT :
Lexnoxa.com/riksdagskandidatens-hantlangare2018-08-31, LexNoxa, Peter Martinsson.