Riksdagskandidat Ingrid Hermansson(C) deltar i förfalskning av ett rättsärende.

Riksdagskandidaten Ingrid Hermansson deltar och godkänner förfalskning av bevisuppgifter till domstol.

Ordföranden i Karlskrona socialnämnd, Ingrid Hermansson har bestämt sig för att kandidera till vår riksdag. Ingrid Hermansson bör inte sitta i vår riksdag, i ett flertal artiklar kommer LexNoxa redovisa hur Ingrid Hermansson agerar MOT barns säkerhet i sitt uppdrag som socialnämnds ordförande.

Första artikel här : Riksdagskandidaten Ingrid Hermanssons (C) märkliga agerande kring mordet på flickan Yara.

I en vårdnadstvist beställer Blekinge tingsrätt inför en muntlug förhandling en "snabbupplysning" av Karlskrona Socialnämnd. Snabbupplysningen visar sig vara grovt förfalskad och ljuger om grunden för vårdnadstvisten, undanhåller kvinnomisshandel, undanhåller avgörande faktorer för bedömning av rättsärendet samt djurmisshandel. När Socialnämndens ordförande, riksdagskandidaten Ingrid Hermansson, informeras om saken med bevis mörkläggs hela saken och personen som redovisat bevisen polisanmäls av Socialnämndens ordförande för att ha skickat epost "mitt i natten".

Lagrum : metodiken i en vårdnadstvist :
- I en vårdnadstvist om ett barn försöker alltid domstolarna få föräldrarna att själva komma överens, i början av rättsärendet kallar domstolen till "Muntlig förberedelse" (MUF) där man i första hand försöker hitta frivilliga lösningar för tvisten och tar tillfälliga beslut för att lösa situationen i ett kortare perspektiv. Om inte föräldrarna hittar någon lösning, till exempel om en förälder styvnackat kräver ensam vårdnad om barnet utan kompromisser går rättsärendet vidare och domstolen avgör saken genom domslut efter att vårdnadstvisten utretts.

Lagrum "Snabbupplysning".
Inför en muntlig förberedelse beställer ofta domstolen en "Snabbupplysning" enligt Föräldrabalken 6 kap §20 av den lokala Socialnämnd som bestämmer över den kommunala Socialtjänsten. En snabbupplysning ska i enklare form klargöra dagsläget, faktiska förhållanden som hur barnet bor nu, barnets tillvaro, skola, samarbete mellan föräldrar med mera. En snabbupplysning är ingen egentlig utredning utan endast en kortare form av fakta framställning.

Föräldrabalken 6 kap §20 :
Inhyrd utredare.
Inför denna snabbupplysning hyr Karlskrona socialtjänst in en konsult som genomför upplysningen. Även om en snabbupplysning i sig inte är en utredning måste ju barnets verkliga tillvaro ändå utredas för att upplysningen ska bli korrekt så det blir ändå en mindre utredning. Att anlita konsulter för utredningsuppdrag är olagligt enligt svensk grundlag, Regeringsformen 12 kap §4, då det inte finns något stöd av lag för överlämning av utredningar om barn :"innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett överlämnande göras endast med stöd av lag" ??
- Myndighetsutövning är att bestämma över någon annan, "att utöva myndighet" kan till exempel vara ett beslut om byggnadslov, när en ordningsvakt griper en störande person i ett köpcenter eller skriva ut parkeringsböter. Riksdagens Justitieutskott beskriver myndighetsutövning så här när de föreslog att utvidga ansvaret för tjänstefel i sitt betänkande 1988/89:Ju24 :

Riksdagens Justitieutskott betänkande 1988/89: Ju24, sidan 9 :


.

Justitieutskottets betänkande bifölls av Riksdagen och 1989 ändrades lagen om Tjänstefel i Brottsbalken 20 kap §1 (lag 1989:608) enligt Justitieutskottet förslag i JU:24, sidan 2 :Länk : Riksdagen.se/betankande/tjanstefel_GC01JuU24


Sammanfattning tjänstefel :
1989 beslutade Sveriges Riksdag med betänkande 1988/89:Ju24 att "Tjänstefel" ska omfatta ALL hantering som LEDER till myndighetsutövning. Felaktig hantering som handläggning av ärenden, dokumentation, underlåtelse informera, osanning eller undanhållande av information i dokument och utredningar är ett brott enligt brottsbalken 20 kap §1, Tjänstefel.


Den förfalskade Snabbupplysningen från Karlskrona socialnämnd.
Eftersom mamman spelade in hela intervjun med den inhyrda utredaren Tobias Andersson vid Karlskrona Socialtjänst så VET vi exakt vad som sades. Snabbupplysningen som beställdes av Karlskrona Socialnämnd är grovt förfalskad på flera punkter, Karlskrona Socialnämnd ljuger med avsikt inför Tingsrätten om :
  • RÄTTSÄRENDETS GRUND.
  • KVINNOMISSHANDEL.
  • DJURMISSHANDEL / VÅLD I BARNETS HEM.
  • PARTISK VINKLING.


Rättsärendets grund.
Mamman begär gemensam vårdnad om barnet i sin stämning, detta framförs två gånger till utredaren under intervju. Så här säger mamman till utredaren vid utredningssamtalet :

Utredaren upprepar själv mammans önskan om gemensam vårdnad :

Snabbupplysningen till domstolen lyder följande :


"*mamman* menar att hon ser efter *barnets* bästa och att hon anser att vårdnaden skulle tillfalla henne enskilt"

För att få en domstol att besluta så som man önskar finns det olika små knep att påverka domstolens bedömning. Genom att skriva att mamman vill ha ensam vårdnad vill man ge ett intryck av att mamman inte kan samarbeta med pappan och kanske är konfliktsökande. Som ni ser av ljudupptagningen vill mamman ha gemensam vårdnad.

Rättsfallsintyg om Misshandel.
Vid separationen mellan föräldrarna fick mamman stryk. Polisen dokumenterar misshandeln men "råkar tappa bort" bildbevisen så anmälan läggs ner. Detta är ett ärende jag ännu inte redovisat men jag kommer återkomma till frågan  hur bildbevis av en misshandel "försvinner" TRE gånger.

Mamman skickar ett mejl till utredaren med den kopia av polisens rättsfallsintyg av misshandeln och de bilder från misshandeln som åklagarens förundersökare konstant tappar bort :


.

I bevisuppgiften till domstolen framförs en märklig upplysning :- " I dagsläget finns det inga uppgifter om hot eller våld när detta yttrande handläggs" 


Djurmisshandel.
Utredarens bedömning är märklig, utredaren säger själv under utredningssamtalet att han överväger anmäla det våld som framkommer till hans kännedom :Utredaren får klart för sig att det i barnets hemmiljö finns en labil person som misshandlar familjens hund. Det är barnet som tar hand om hunden efter misshandeln. Pappans fru som sparkar hunden är lite "jobbig" :Avgörande faktorer för bedömning av rättsärendet.
Barnets syskon omnämns, men bara syskonen på pappans sida, barnets syskon på mammans sida omnämns aldrig i snabbupplysningen trots att barnen har en god relation.

Så här beskrivs barnets vistelse hos pappan :

...och så här beskrivs barnets vistelse hos mamman. 
- här nämns släkt, kompisar, sambo...men inte barnets syskon ?Varför nämns inte barnets syskon på mammans sida ?
- Det blir väldigt konstigt om Karlskrona socialnämnd i den stora utredning som troligen kommer beställas inför rättegången rekommenderar att mammans fråntas vårdnaden om barnet om det visar sig att mamman är en bra mamma till två andra barn ? Hur kan det hänga ihop att mamman är utmärkt mamma till två barn men inte ett tredje ?

Om Karlskrona socialtjänst ska kunna leverera det som beställts, en förfalskad vårdnadsutredning måste mammans andra två barn helt utelämnas, domstolen ska inte ges någon ide att mamman kan vara en bra mamma. 

Vem har ljugit ?
Personligen tror jag inte det är den inhyrda utredaren som förvanskat detta rättsdokument så här grovt, jag tror Tobias snabbupplysning blivit förvanskad av två andra personer som dyker upp i ärendeloggen för utredningen, Jesper Björnson och Christina Olsson. 

Detta är troligen också anledningen till att man hyr in en utredare. En inhyrd utredare är lätt att köra över, om utredaren vill ha nya uppdrag ska han hålla tyst, annars blir det inga fler jobb. Denna metodik fungerar utmärkt på tillfälligt anställda stafettsocionomer, hade utredaren varit fast anställd hade facket och arbetsdomstolen blivit inblandade om två kollegor går in och ändrar i en utredares utredning :Detta är samma gamla Jesper Björnson och Christina Olsson som dök upp i händelserna kring mordet på Yara. Det är ingen tillfällighet att samma personer alltid dyker upp i skumma ärenden där lagbrott verkar ha begåtts.


Informationen till Karlskrona socialnämnd.
Till skillnad från chefsåklagare Anne Boijmarker anser jag bedrägeri mot barn avskyvärt, därför sammanställde jag ovan information i ett mejl tillsammans med de bevis som redovisats här som sändes till Karlskrona Socialnämnd :

Notera på epost-adresserna vilka som mottog detta mejl :

Socialnämndens ansvar.
Det är Socialnämnden som ansvarar för Snabbupplysningen. Som redovisat ovan beställer domstolen Snabbupplysningen av Socialnämnden, se Föräldrabalken 6 kap.§20 ovandärför mottog socialnämnden samtlig bevisning om den förfalskade snabbupplysningen.

Karlskrona socialnämnd ska enligt Socialtjänstlagen 3kap. §3 se till att den socialförvaltning de ansvarar för agerar korrekt och utför uppdragen med kvalitet :

Socialtjänstlagen 3 kap §3 :


Ytterst är det riksdagskandidaten Ingrid Hermansson som i sin roll som ordförande i Socialnämnden ansvarar för att verksamheten följer svensk lag.Brottsbalken 15 kap §§8-10 :


Avslutningsvis två frågor och ett tips till chefsåklagare Anne Boijmarker, Karlskrona :
- Är det värt det ?
- Börjar inte denna brottslighet som drabbar barn bli pinsam ?

Tips : Om ni lägger pengarna på större skrivbord kanske bevis inte försvinner så lätt utan att hamna i fickan.
2018-08-21, Peter Martinsson, LexNoxa.


Creeper