Saklighet : intervju med en "lagstiftare" på Socialstyrelsen.


LexNoxa intervju med en "lagstiftare" på Socialstyrelsen (länk)


Sveriges grundläggande rättsprinciper : likabehandlingsprincipen, legalitets-principen, objektivitetsprincipen och saklighetsrekvisitet kommer ur Sveriges grundlag Regeringsformen 1 kap.§9 men exakt vad är saklighet ?

I en serie intervjuer har jag frågat flera lagstiftare och lagutövare som domare vad saklighet är, hur ska man agera om man ska vara saklig ? Det visade sig att de jurister som enligt grundlag ska vara sakliga inte kunde redogöra vad saklighet utan blandar ihop saklighet med flera andra regler så jag har dessutom frågat flera professorer i filosofi vad saklighet är som du kommer höra i kommande intervjuer.

Kort beskrivet är saklighet att vara saklig, hålla sig till saken. Hålla sig till saken gör man genom att utgå från bevis, lagtext, vittnesuppgifter och regler.

Att vara osaklig är motsatsen, osaklighet är att ignorera lagtexter, ignorera bevis och vittnesuppgifter.

I denna intervju (länk) får du höra en "lagstiftare" på myndigheten Socialstyrelsen. En myndighet får endast ge ut föreskrifter. En föreskrift står steget under lag i juridisk bärighet och ska i många fall ses som lag men om jag skriver "föreskriftare" blir det inte lika tydligt som "lagstiftare", en person som ger ut regler som ska följas.

Denna intervju åskådliggör ett av Sveriges grundproblem : de lagstiftare som stiftar lagar har själva inga verktyg för att upprätthålla sina agar utan måste lita på tillsyns-myndigheter som Justitiekansler och Justitieombudsmannen som är Sveriges tillsynsmyndigheter av hur Sveriges myndigheters utövar dina lagar för din skatt.

Eftersom det är du som valt dina lagstiftare i Sveriges riskdag och betalat dessa lön via din skatt för att besluta Sveriges lagar som sedan överlämnas till Sveriges oberoende statsskick, myndigheterna, för att utövas kallar jag dig kära medborgare för lagägare eftersom du betalar hela kalaset. Jag vill att du slutar hata din inkomst och börjar granska vad du betalar skatt för, jag hoppas att du börjar granska din absolut största utgift, skatten, lika mycket som du undersöker och granskar när du ska köpa en ny telefon, tv, bil eller något annat. Jag vill att du slutar hata din inkomst och börjar granska vad du får för din största utgift "skatten" för det jag kommer avslöja kommande veckor är en gigantisk skandal av bedrägeri, lögner och organiserad brottslighet inom Sveriges myndigheter och jag vill att du vaknar.

Men lyssna först på en lagstiftare så du förstår vad Sveriges myndigheter som socialtjänst och sjukvård borde göra enligt lagar och regler.

Sveriges grundlag Regeringsformen 1kap.§9 (länk) :
9 §   Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 

Intervjun med en lagstiftare på socialstyrelsen, LexNoxa youtube kanal, hittar du här (länk

LexNoxa 2021-09-23, Peter Martinsson.