Sanningen bakom mordet på Yara, Del 2, vad gjorde Karlskrona socialtjänst ?


Sanningen bakom mordet på Yara, Del 2. - Vad gjorde Karlskrona socialtjänst ?

Fortsättning av denna artikel :lexnoxa.com/sanningen-bakom-mordet-pa-yara.html


Yara Alnajjar, 8 år, mördades onsdagen 30 April 2014. 

Mordet var fruktansvärt våldsamt och allting tyder på att barnet led oerhört sina sista månader i livet. Grannarna anade Yara kunde vara slav i fosterhemmet där hon misshandlades, skickades i tunna kläder till affären för att handla mitt i vintern, gick till skolan i November 2013 i bara en tunn tröja, syntes barfota nere i tvättstugan. 

Flickan var hungrig, hon ertappades snatta mat i en affär nära skolan men personalen i affären hade inte hjärta anmäla utan kontaktade skolan. Yara var så pass mager att Yaras lärare som under en längre tid varit mycket oroade bad skolsystern väga och mäta Yara. Yara hade rasat i BMI från 14.1 till 13,5 på knappt ett år. En lärare bad Yaras vårdnadshavare ta Yara till en läkare men istället åkte de iväg på en resa som skulle "pigga upp henne". Enligt Yara själv sov de utomhus någonstans i en stad i Europa på "semestern" som skulle "pigga upp Yara". 

Första dagen Yara var tillbaka i skolan från "Semestern" som "piggade upp henne" var Yara så trött att hon somnade under en lektion. Efter skolan körde en av lärarna hem Yara men fick inte följa med upp i hennes hem.

Karlskrona Socialtjänst hade fått så många varningssignaler om detta barn. Flera grannar anmälde muntligt och skriftligt till polis och socialtjänst. Lärare och rektor vid Yaras skola kontaktade Karlskrona Socialtjänst FLERA gånger men inget hände. 


Varningssignalerna :
1.    2012-11-04 : Polisanmälan av morbrodern 2012-11-04 för 2 misshandel och olaga hot.
2.    2013-03-08 : Orosanmälan från person. Polis och Social tillkallas, ingen utredning.  
3.    2013-05-02 : Polisanmälan av morbroderns fru för bland annat stöld.
4.    2013-11-19 : Skriftlig orosanmälan från granne. Ingen utredning.
5.    2013-11      : Ytterligare en orosanmälan från en annan granne. Ej registrerad. 
6.    2014-03      : Skolans rektor ringer Socialtjänst och uttalar stark oro.
7.    2014-04-18 : Granne ringer polisen och uttalar oro om Yara.
8.    2014-04-18 : Polisen får in kompletterande uppgifter om Yara från ytterligare en granne.
9.    2014-04-18 : Polisen skickar fax till Karlskrona socialtjänst. Ingen utredning.
10.  2014-04      : Någon gång under våren ringer Yaras rektor igen för att följa upp ärendet.

En polisanmälan sker den 18 April 2014, polisen skickar ett fax till Karlskrona socialtjänst men detta fax "råkar missas" och blir liggande i 12 dagar fram till Yara mördas. Att faxet råkar missas är inte hela sanningen. Karlskrona socialtjänst är infiltrerat av ett brottsnätverk som utför olaglig barnhandel och onsdagen den 30 April la man all tid på att försöka mörka brottslighet istället för att sköta sina uppgifter.


Fallet är lite invecklat, häng med nu:
Ett exempel startar 2013 med att en "Pia" vid Blekinge Tingsrätt skriver av ett vårdnadsmål för föräldrarna har "kommit överens".


Lagman "Pia" avskriver målet den sista dagen under en huvudförhandling i en vårdnadstvist för att föräldrarna ska ha kommit överens. Föräldrarnas överenskommelse, "Avtal", registreras som aktbilaga i målet och lagmannens beslut refererar överenskommelsen.

Det är ett problem med beslutet. Det är ett STOOORT fel på överenskommelsen, den är tidsbegränsad, den gäller fram till mitten av kommande sommar, 30 juni 2014 :Överenskommelsen.
Ena föräldern håller på att vinna vårdnadstvisten och den förlorande förälderns ombud, Advokat Margaretha Lewenhagen är desperat, här måste göras något kreativt. Vid lunchen den sista dagen i domstolsförhandlingen är det bara slutpläderingarna kvar. Vårdnadsutredningen i målet är sann för den har inte gjorts av Karlskrona Socialtjänst, vårdnadsfrågan har utretts på ett annat ställe i sverige och den är tydlig, den förordar ena föräldern som lämplig vårdnadshavare, inget annat.

Under lunchen övertalas den förälder som håller på att vinna av sitt ombud, Advokat Karin Åkesson Renholm till att göra en tidsbegränsad överenskommelse om barnets lov och vistelse fram till sommaren 2014. Föräldern som tycker målet går bra vill inte alls göra någon överenskommelse utan vill fullfölja målet, det är ju bara slutpläderingarna kvar. Även Advokat Margaretha Lewenhagen dyker upp. Efter mer än en halvtimmes övertalning lyckas till slut Advokaterna Renholm och Lewenhagen få föräldern skriva på överenskommelsen. Föräldern uppger att situationen var mycket obehaglig och hotfull med de två Advokaterna. 

Advokat Lewenhagen springer genast med överenskommelsen till Blekinge Tingsrätt och stoppar målet innan något hinner avgöras.

Denna vårdnadstvist från 2013 är alltså ännu ej avgjord och bör således vara sveriges längsta vårdnadstvist som fortfarande väntar på ett avgörande då det avskrevs med en tidsbegränsad överenskommelse som grund. Hallå JO ? är du vaken ?

Målet avskrivs och det nya livet börjar för föräldrarna. Överenskommelsen fungerar inte alls och dessutom var den ju bara för några månader framåt. Den lurade föräldern blir tvungen starta en ny vårdnadstvist för att barnet ska få ordning och reda. Då det redan finns en giltig vårdnadsutredning genomförs ingen ny vårdnadsutredning, den gamla duger utmärkt eftersom inget ändrats.

Desperata Lewenhagen.
Återigen blir Advokat Margaretha Lewenhagen desperat. Hade hon fått en ny vårdnadsutredning från Karlskrona socialtjänst hade de kunnat ljuga ihop vad som helst och målet avgjort, nu går inte det så vad ska vi hitta på nu ? Om Lewenhagen kan få barnet till att göra ett uttalande så kanske det kullkastar vårdnadsutredningen de har emot sig ?

Advokat Lewenhagen inkommer med en begäran till domaren i vårdnadstvisten att barnet ska få yttra sig. Domaren Per-Anders Toresten avslår Advokat Lewenhagens begäran med hänvisning till att barnet bara är 7 år, det är inte lämpligt höra ett barn om 7 år.


Advokat Lewenhagen ger sig inte utan gör samma begäran IGEN några månader senare.
Självklart avslår domaren även denna begäran. Barnet förhördes ändå.
Det ingen vet är att barnet förhördes ändå, barnet har förhörts utan varken vårdnadshavares eller barnets medgivande på Karlskrona Socialtjänst. 

Barnet träffar 1a socialsekreterare Christina Olsson, "Tina", på ett stödsamtal, en form av vårdinsats där barnet får hantera sina känslor i vårdnadstvisten. Stödsamtal sker hos barn och ungdoms gruppen på Karlskrona Socialtjänst. Plötsligt släpar 1a socialsekreterare Christina Olsson över barnet till Karlskrona familjerätt som är en annan del av Karlskrona Socialförvaltning. Utredare Emmeline Tigerman på familjerätten får besked av sin kollega Christina Olsson att ett barn vill tala med henne på familjerätten. 

Vårdinsatsen för barnet har nu övergått till att bli ett förhör på familjerätten med ett barn på 7 år, utan varken barnets eller vårdnadshavares medgivande. 

Troligen blev utredare Emmeline lurad av Christina Olsson huruvida det fanns medgivande för barnsamtal eller inte. Emmeline försöker diskutera med barnet men det går inte så bra. Barnet minns situationen som mycket obehaglig där Christina Olsson försöker lura barnet tala illa om en av sina föräldrar. 

Barnets ena förälder får reda på det olagliga förhöret och försöker få klarhet i vad som skett, föräldern mottar nedan besked i epost av Emmeline Tigerman som ännu inte insett att förhöret troligen var olagligt och att hon blivit grundlurad av sin kollega, 1a socialsekreterare Chrsitina Olsson.Hur hänger detta ihop med Yara ?

Nedan bild är förälderns inbox för epost, notera datumen och vilka personer som mejlar :


Vad är det vi ser ?

1. Längst ner i bild, 2014-04-22, beskedet om barnsamtalet.
2. Till höger uppe i bild ser ni fem personer från Karlskrona socialtjänst som mejlar med föräldern samma dag Yara mördas.

Efter en anmälan sänder Polisen ett fax den 18 April 2014 till Karlskrona socialförvaltning där de upplyser om anmäld oro för Yara med Yaras hela namn och hemadress. Karlskrona socialförvaltning "missar" kolla detta fax.

2014-04-30, dagen då Yara mördas.
Dagen då Yara mördas sitter 5 personer på Karlskrona Socialförvaltning och försöker mörka att ett olagligt förhör med ett barn om 7 år har skett. I mejldialogen försöker den förälder som blivit lurad få klarhet i vad som skett, har barnet blivit förhört ? I så fall av vem ? Och hur ? En av Karlskrona socialtjänsts metoder är att aldrig lämna ut dokument eller svara på en fråga. Detta beteende är i strid med lagen, offentlighetsprincipen, men i Karlskrona finns en väldigt snäll åklagare, Anna Boijmarker, som inte tycker man ska besvära Socialtjänsten med att följa svensk lagstiftning, hur skulle det se ut ?

Som ni ser i ovan bild är en lång dialog med till exempel Förvaltningschef Anette Gladher. Ett mejl besvaras 5 gånger och detta är symptomatiskt för Karlskrona socialtjänst, första svaret på en fråga är alltid att de ska kontrollera, efterföljande svar blir sedan att de redan besvarat frågan, de har ju svarat "vi ska kontrollera". Att besvara själva sakfrågan korrekt gör aldrig dessa aktörer utan istället staplas lögn på lögn. 

Metodiken är standard för svensk socialtjänst, den kallas "ljug och döda".

Att bryta mot lagen.
Troligen hade Yara levt om Karlskrona Socialtjänst följt svensk lag. 

Hade Karlskrona Socialtjänst inte genomfört olagliga barnsamtal så hade personal ej lagt massor av tid på att försöka ljuga och mörka för föräldern om de olagliga barnsamtalen.

Kanske hade någon av de 5 personerna haft tid kolla faxen. Under de 12 dagarna från det att polisen skickar sitt fax om oro för Yara till Karlskrona Socialtjänst den 18 April fram till när Yara blev mördad den 30 April kunde någon haft tid kolla faxen och hittat polisens meddelande, kanske hade de då vidtagit åtgärder och räddat Yara. 

Istället lägger Karlskrona socialtjänst ALLA resurser på att ljuga och mörka begångna brott. Här ser vi lite elegansen med svensk lagstiftning. Hade personerna följt svensk lag hade de tjänat tid som de hade kunnat använt till sina uppgifter, skydda barn.

Dax att rensa.
Idag är Karlskrona socialtjänst så genomkorrumperad att de under 2016 blev tvungna köpa in tjänster av Stafettsocionomer för 14.6 miljoner kronor. För 14.6 miljoner hade de kunnat anställa 20 fast anställda socialsekreterare men problemet är att väldigt få vill jobba på Karlskrona Socialtjänst för många vet vad som pågår och vill inte bli inblandade. 
För att få ordning på Karlskrona Socialtjänst måste hela brottsnätverket i ledningen rensas ut, helst genom åtal och långa straff.

Fler barn har mördats i Karlskrona under märkliga omständigheter som förtjänar en redogörelse, ständigt återkommer samma personer i samma brottsnätverk.

Yaras rektor.
Som ni kanske minns beskylldes först Yaras rektor för att ha brustit i sitt ansvar. Det är en märklig tanke hur en Socialförvaltning plötsligt kan få för sig deras ansvar är någon annans. Detta speglar endast den totala inkompetens som råder inom Karlskrona socialtjänst. De chefer som anställs är inte tillsatta för sin kompetens utan för att de håller tyst. Här är viktigare ljuga än göra rätt.

Maria Persson som först felaktigt pekade ut Yaras rektor i en presskonferens fick senare gå ut med en offentlig ursäkt till rektorn. Då var det för sent. Rektorn som verkligen försökte rädda Yara tog så pass illa vid sig att han förolyckades och blev rullstolsbunden.

Länk till presskonferens : youtube.com/Yara


Så här har Yaras rektor det idag :Yaras rektor tränar hårt, han har fått upp styrka och rörlighet i högerarmen och målsättningen är att han en dag ska kunna äta själv, med sina egna händer.


Brottsnätverket inom Karlskrona Socialförvaltning.
Brottsnätverket inom Karlskrona socialförvaltning är förbluffande, det har svenskt rekord i våldsamt dödade barn och ändå reagerar INGEN. Polis, åklagare och IVO tycker det mesta fungerar ganska bra i Karlskrona. Mordet på Yara har för några aktörer varit en språngbräda i karriären, till exempel Maria Persson har belönats med en chefstjänst på "Arbetsmarknads-förvaltningen", ett kommunalt åtagande som förmodligen är avsedd konkurrera med Arbetsförmedlingen.

Advokat Margaretha Lewenhagen blev rådman, det är svårt tänka sig en olämpligare person för en sådan tjänst och Lewenhagen har redan fått kritik av JO och utmärkt sig i en märklig vänskapskorruption, länk : lexnoxa.com/var-slutar-korruptionen-rådman-lewenhagen


Karlskrona socialförvaltning MOT barn.
Karlskrona socialförvaltning är mycket noga med att agera MOT barn istället för att skydda barn :

* I somras köpte Karlskrona socialtjänst in över 50 entrebiljetter till ensamkommande flyktingbarn trots 12 miljoner i back i budgeten, flera av "barnen" blev under kvällen anhållna för sexuella övergrepp på andra barn. sydostran.se/sexuella-ofredande-skargardsfesten-varst-i-lanet/

* Karlskrona socialtjänst är väldigt noga med vilka som inte ska anmälas för våldtäkt : svt.se/socialen-anmalde-inte-valdtakt-pa-ensamkommande-flicka

* Karlskrona socialtjänst är väldigt noga vilka pedofiler som ska få fortsätta : svt.se/man-i-karlskorna-far-bo-med-barnbrudar

* En muthärva avslöjades nästan men man lyckades skylla hela skandalen på ett datorprogram. För Karlskrona socialförvaltning är datorer ett mysterium, dessa maskiner agerar enligt uppgift efter helt egen vilja utan något samband till hur användarna styr datorerna. Datorerna bestämde sig plötsligt en dag att i en samlad aktion betala ut flera miljoner i felaktiga löner, utan att någon märkte något : svt.se/omfattande-lonekaos-avslojat-kostade-skattebetalarna-miljoner


Alla uppgifter finns för beskådning till den polis eller åklagare som lyckas dra loss huvudet ur arslet men bevisligen trivs Karlskronas åklagare fint i den svavelhaltiga, syrefattiga miljön.


Tror ni brottsnätverket i Karlskrona kommer förstöra fler liv ?


LexNoxa 2017-10-29.