Rättsrötans beskyddare : Riksåklagare Petra Lundh.


https://www.advokatsamfundet.se/hilda/om-hilda/Hildas-medlemmar/Petra-Lundh/
Hur kommer det sig att tjänstemän kan ljuga, förfalska, hota, utpressa och förtala utan att straffas eller ens få sparken ? Finns det inga krav på att myndighetspersoner måste tala sanning ? Har vi så dåliga lagar ? 

-Eller är problemet ett annat ?


Jag har redogjort och bevisat många bedrägerier och lagbrott i flera artiklar här på LexNoxa, varje artikel må vara intressant läsning men varje artikel är också en tragedi för ett barn. Jag har berättat för er om en mamma som efter att hon 
Överleva cancer...och socialtjänst.
pluggat all ledig tid och äntligen fick ett bra jobb fick besked om aggressiv cancer och blev tvungen genomgå många operationer och 
cellgiftbehandlingar under flera år. När mamman bad socialtjänsten om hjälp med äldsta tonåringen, föräldrastöd, för att sätta gränser för barnets datorspelande så inte skolgången blir lidande beslutade socialtjänsten bryta kontakten mellan barnet och mamman och placera barnet i en egen lägenhet vilket helt raserade barnets skolgång och tillvaro, datorspelsberoendet blev ett faktum och barnet gjorde personlig konkurs före 18 års ålder, djupt skuldsatt. Tack socialtjänsten för föräldrastödet, hade ni kunnat göra sämre ? (Länk : Överleva cancer...och socialtjänsten.)

Bedrägerierna i Älmhult.
- Eller bedrägerierna i Älmhult. En pappa som nyligen tvingas fly sitt fosterland sverige efter att han ordnat med vård för sitt barn. Socialtjänsten i Älmhult och Markaryd gjorde allt för att avbryta den lilla vård barnet fick som pappan lyckats ordna på egen hand mot socialtjänstens vilja. Hos läkare framkommer obestridliga bevis om att mamman misshandlar barnet och det är bland annat läkarnas anmälningar som Socialtjänstutredarna försöker gömma undan i sina utredningar till domstol. Fallet innehåller mened, bevisförfalskning, olaga hot och utpressning. Länk bedrägeriet i Älmhult, del 1 ,Länk bedrägeriet i Älmhult, del 2  , Länk bedrägeriet i Älmhult, del 3.

Företags myndighetsutövning. 
- Eller när riksåklagaren själv beslutar stoppa en förundersökning av grova sekretessbrott och grundlagsbrott där man lämnar över en hel utredning till ett privat bolag utan ett enda avtal, beslut eller överenskommelse med bolaget. 
Länk : Riksåklagaren - rättshaveristen
 "Privat myndighetsutövning",  att lämna över beslut över medborgares liv till ett privat bolag är förbjudet i tre olika lagar, bland annat vår grundlag. Myndighetsutövning ska  enligt lag endast utövas av...myndigheter, det är därför det heter "myndighetsutövning" och inte "beställd förfalskad utredning av två torpeder". Det privata bolaget hanterar personuppgifter om barn och föräldrar utan ett enda sekretessavtal, bemyndigande eller medgivande och alltihop mörkas av riksåklagaren själv för det är solklara sekretessbrott som endast en korrupt riksåklagare kan mörka. (Länk : riksåklagaren - rättshaveristen).

Trakasserierna i Arvika.

- Eller trakasserierna i Arvika där Arvika socialtjänst bestämde sig för att förfölja en pappa när ena barnet fick problem med mammans nya sambo. När pappan redogjorde problemen bestämde sig Arvika socialtjänst för att slå sönder pappans familj för att få tyst på honom istället för att ta itu med de verkliga problemen och skydda barnet. Länk : Arvika Socialtjänsts mobbing av en familj.,  Länk : Socialtjänstens förföljelse av en familj.


Har vi så dåliga lagar ?
Är våra lagar så här dåliga, får personal på våra olika myndigheter ljuga, hota, förfalska och genomföra grova bedrägerier ? Får socialtjänstpersonal använda myndighetens resurser för att förfalska utredningar till domstolar eller är problemet ett annat ? Hur kommer det sig att åklagare ljuger och mörkar riktigt grova brott som mordutredningar ? Varför blir alla dokument om barn hemligstämplade när barn dör inom socialtjänsten ? Om alla vet dödsorsaken för ett barn varför hemligstämplar alltid  myndigheterna barnens obduktionsprotokoll för föräldrarna ? 

Korrumperade lögnaktiga åklagare.
Vad är det åklagarna försöker dölja ? Jag har gett många exempel på hur åklagare alltid ljuger, det verkar faktiskt som om åklagare aldrig kan hålla sig till sanningen. Till exempel misshandlades flickan Yara till döds för att Karlskronas socialtjänstpersonal la all tillgänglig tid på att tysta ned första utredare Christina Olssons olagliga förhör med ett minderårigt barn istället för att kolla faxen med orosanmälningar där polisens fax om Yara låg i 12 dagar innan Yara slogs ihjäl. (Lexnoxa : sanningen bakom mordet på Yara). Hur kommer det sig att åklagaren kunde missa att den chef som mörkade sanningen och falskt beskyllde Yaras rektor för att inte ha anmält oro som han bevisligen gjorde sedan belönades med en påhittad välbetald tjänst för sitt bedrägeri ? 

Sveriges lagar är inte dåliga, tvärtom är de ganska bra, kloka och genomtänkta. Problemet är att våra lagar inte följs av personal inom sveriges rättsväsende, vi har åklagare som ljuger sig blåa för att förhindra att "fel personer åtalas" och sedan är förvånansvärt kreativa hitta på nya åtalspunkter och bevis när det är "rätt personer" som åtalas.

Korruptionen i Sverige har ett namn : Petra Lundh.
Så länge rätt mutor betalas kommer Riksåklagare Petra Lundh ursäkta pedofili, mord, kidnappning, bedrägeri, utpressning...vilka lagbrott som helst. Det är bara Sveriges riksåklagare som får åtala domare, lagmän, åklagare och högre befattningshavare och när riksåklagaren själv stöttar grov brottslighet kan ingen annan åklagare under riksåklagaren gå emot riksåklagaren, brottslingar som har riksåklagarens beskydd är oåtkomliga. Riksåklagare Petra Lundh utnyttjar en lucka i Sveriges system, vi har i sverige beslutat oss för författning, en manual för Sverige som kallas vår grundlag, regeringsformen, men vi har inte utsett någon att upprätthålla vår författning, vi har ingen Författningsdomstol. Istället har vi skapat en ankdamm med "tillsynsmyndigheter" som är upplagt för mutor och korruption, vi har en fullständig lekstuga med Justitieombudsmän, Justitiekansler och Riksåklagare som alla får granska och syna men ingen har ansvar, ingen av dessa tillsynsmyndigheter ansvarar för att åklagare åtalar tjänstehen som ljuger i domstol och att åklagare åtalar personal inom myndigheter som begår grova lagbrott. Denna ankdamm har resulterat i att byråchefen på JO Carl-Gustaf Tryblom tack vare ett exklusivt undantag i Lagen om offentlig anställning §3 kan sälja tjänster till de kommuner som vill undgå granskning av JO, en direkt kopia av maffians "beskydd" för butiksägare som vill slippa "inbrott" och "brand". 


Länk : JPinfonet/expertgalleri/CarlGustafTryblom


De få personer som riksåklagaren inte får åtala beskyddas av Petra Lundhs kompis Justitiekansler Mari Heidenborg. Petra och Mari är kompisar i en hemlig klubb tillsammans med ett antal bankchefer, företagsledare, domare, lagmän och diverse klientel som Petra Lundh egentligen ska granska men istället sörplar drinkar med på diverse "Hildarys". Exakt vilka vår riksåklagare sörplar drinkar med på dessa "Hildarys" är hemligt, det går inte under offentlighetsprincipen att vi ska få veta vilka personer som SAMTLIGA våra tillsynsmyndigheter har en hemlig klubb tillsammans med. Nätverket Hilda påstås vara ett mentornätverk för kvinnor inom juridiken men märkligt nog behövs inga mentorer för de 27% män inom rättsväsendet medan 73% kvinnor behöver ett mentornätverk för att det ska bli fler kvinnor inom juridiken och öka ojämställdheten. (Lexnoxa : jämställdhet för alla utom män) 

Justitiekanslern i sig är en märklig instans. JK är vår tillsynsmyndighet över sveriges samtliga myndigheter men personalen på JK vet inte ens vem som har tillsyn över JK (det är JO) eller VEM som är skyldig författa en åtalsanmälan enligt LOA §22, åtalsanmälan vid konstaterad brottslighet inom en myndighet. JK, den instans som ska se till att våra myndigheter följer lag vet alltså inte ens hur en anmälan kan se ut eller kan ske. Korruptionen är bara sorgligt bottenlös.

Det blir så här bisarrt när personal rekryteras utifrån kriminalitet före kunskap, känsliga myndigheter kvoteras proppfulla med okunniga idioter vars enda uppgift är att tysta ned uppgifter om brott istället för att utreda. Svensk lag handlar inte längre om att skydda skötsamma medborgare från brott utan används primärt för att hindra insyn i rättsväsendet, mörklägga grov brottslighet för att berika sig själva. 

Mutade åklagare. 
Att till exempel namnge en invandrare som begått en våldtäkt leder omedelbart till åtal. Att kritisera ett tillstånd för 100 dBa ljudvolym böneutrop som bryter mot plan och bygglagens bullergräns om 60 dBa i tätbebyggt område leder också till åtal. Att som tandläkare upplysa migrationsverket om åldersbedrägeri leder till att tandläkaren åtalas för sekretessbrott trots att vi har en lag som ska skydda uppgiftslämnare om allvarliga missförhållanden mot repressalier av de som bröt sekretessen. Tandläkaren dömdes i strid med svensk lag av lögnaktiga domare som skyddade grova brottslingar varav den ena några månader senare knivhugger en person nära hjärtat i ett mordförsök. Märkligt nog åtalas personer som försöker göra rätt och skydda medborgare men utredare på Försäkringskassan som utan läkarutbildning eller läkarlegitimation förkastar en läkares bedömning och vägrar en person sjukpenning för att tjäna en hacka undersöks inte av åklagare. Att som socialtjänstutredare utan läkarutbildning inför domstol deklarera en förälder som psykiskt sjuk i sin utredning utan att någonsin ha träffat föräldern är inte heller ett brott om utredaren skyddas av Petra Lundh, mutkolven. Att sitta i Malmö förvaltningsdomstol och förhindra läkarundersökning av ett sexårigt barn som misstänks ha blivit utsatt för våldtäkt är inte heller ett problem för även pedofiler ingår i Petra Lundhs beskydd. Att dessa brottslingar går fria från straff beror inte på att det inte är ett brott enligt lagen, det är det, sverige har väldigt bra genomtänkta lagar för det mesta men de brottslingar jag redovisat skyddas av korrupta råttor inom vårt rättsväsende, dessa brottslingar kan inte åtalas för de skyddas av riksåklagaren. Korruptionen inom vårt rättsväsende är uppenbar och lämnar inga tvivel.

Lagen, Brottsbalken 20 kap.§1, Tjänstefel.
Att åtala ett tjänste-hen (tjänsteman eller tjänstekvinna) är omöjligt trots att Justitieminister Laila Freivalds var ytterst tydlig när hon ändrade lagtexten i Brottsbalkens 20 kap §1, Tjänstefel från :
"Den som i myndighetsutövning åsidosätter vad som till följd av lag eller annan författning gäller för myndighetsutövningen"
Till :

"Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år".

Som du ser ändrades lagtexten från "i" till "vid" myndighetsutövning. Alla fel som begås "vid" myndighetsutövning omfattas av Brottsbalkens bestämmelser om tjänstefel, även fel som uppkommit av oaktsamhet. Före ändringen 1989 omfattades endast felaktiga beslut i "utövning" men efter 1989 omfattas ALLT som leder fram till myndighetsutövningen, till exempel felaktiga kallelser, utredningar, beslut, dokumentation men även underlåtenhet att följa lagen som att inte dokumentera korrekt, inte informera en medborgare om hans rättigheter hur ett beslut kan överklagas osv. Med lagtexten "oaktsamhet" finns inga ursäkter om ett fel begås av en myndighet, det hjälper inte att det var ett misstag eller att tjänstehen inte förstod, det är en skyldighet ta reda på vad lagen kräver av de som beslutar om andras liv, att sitta och gissa i sin myndighetsutövning duger inte.

För att förstå en lag måste man ibland gå tillbaka till hur lagstiftaren tänkte när lagen stiftades. Om vi läser Justitieminister Laila Freivalds motivering av sitt lagförslag i proposition 1988/89:113, sidan 12-13 undanröjs alla tvivel vad Laila Freivalds ville med lagändringen :
"I promemorian ges exempel på olika åtgärder med anknytning till myndighetsutövning som lätt kan leda till skada eller förfång för enskilda eller det allmänna men där det är tveksamt om åtgärderna faller inom det straffrättsliga området. Det kan gälla att en offentlig funktionär förstör eller slarvar bort bevismaterial eller lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter. Ett ytterligare exempel är att en myndighets beslut blir felaktigt på grund av att det underlag som det bygger på är oriktigt eller ofullständigt till följd av någon försummelse. Med hänsyn till den vikt som bör tillmätas myndighetsutövning och uppgifter som är av betydelse för denna föreslås i promemorian att det straffbara området skall utvidgas till att omfatta inte endast åtgärder som i sig utgör myndighetsutövning utan även andra åtgärder under ett ärendes handläggning under förutsättning att ärendet har samband med myndighetsutövning".
"Det bör vidare påpekas att det straffrättsliga ansvaret inte längre är knutet till någon speciell krets utan omfattar alla som utövar myndighet".
Länk riksdagen.se : Proposition 1988/89:113Riksdagens Justitieutskott :
Justitieutskottet förtydligar själva i sin beredning av Laila Freivalds lagändring med följande uttalande :
"avsikten är att till det straffrättsliga området också skall föras åtgärder som, även om de inte självständigt kan anses innefatta myndighetsutövning, ändå har betydelseför hur myndighetsutövning till slut kommer att ske gentemot den enskilde." 
Länk riksdagen.se : Justitieutskottets betänkande 1988/89:JU24Är Riksåklagaren mutad eller inkompetent ?
Det råder inga tvivel om att vår riksdag avsåg bestraffa avsiktliga eller oavsiktliga tjänstefel med sin lagändring av Brottsbalken 20 kap §1, tjänstefel. För att lyckas missförstå detta måste man vara helt inkompetent eller fullständigt genomkorrumperad, oavsett vilket bör det nu vara uppenbart för dig hur riksåklagare Petra Lundh ljuger för att skydda medbrottslingar.

Resten av svinen.
Som jag redovisat tidigare är vårt rättsväsende en sorglig rad av lögnaktiga svin, äckel och mutkolvar. Om du är på rätt "sida", riksåklagare Petra Lundhs sida, är du fri begå vilka brott som helst i sverige, du kommer få fullt beskydd och åtalsimmunitet även vid pedofilbrott, du får ljuga i våra domstolar, förfalska bevis, mörda barn, skjuta upp läkarundersökningar av misstänkt våldtäkt på barn, sekretessbrott, grova bedrägerier, utpressning, olaga hot, förtal, kidnappning...så länge du ingår i Petra Lundhs "nätverk" har du frikort av sveriges rättsväsende, Sveriges största organiserade brottsnätverk.


Allt för att vi har en Riksåklagare som ljuger.

Hur grov korruption kan du acceptera inom vårt rättsväsende ? Vår förra riksåklagare, Anders Perklev, även han medlem i mutnätverket Hilda fick en ny tjänst och du kan aldrig gissa var han hamnade...ordförande för statens ansvarsnämnd. Statens ansvarsnämnd är de som utreder och godkänner åtalsanmälan enligt Lagen om offentlig anställning §22. Om ett brott skulle råka slinka igenom och anmälas till åtal så som lagen föreskriver har vi Anders Perklev som den yttersta försäkringen att all brottslighet kommer tystas ned, de få åtalsanmälan som författas kommer alltid försvinna. Cirkeln är sluten, nätverket är tätt. Nästan hela domarnämnden som utser domare består av Hilda medlemmar, riksåklagaren, vice riksåklagaren, Justitieombudsmannen, ordförande i statens ansvarsnämnd, hälften av justitieråden i högsta domstolen, nästan samtliga hovrättspresidenter, Justitiekanslern är med i samma hemliga klubb, inget rättsärende kommer avgöras utan hildas godkännande.

Det är inte konstigt brottsligheten blomstrar inom våra myndigheter.


LexNoxa 2019-03-05, Peter Martinsson.