Den organiserade brottsligheten i Älmhult.

(Länk till bevismaterial på youtube).När Sveriges tillsynsmyndigheter för vårt rättsväsende ger efter för mutor och korruption är det medborgarnas liv och säkerhet som riskeras. En efter en har rättsinstanser som Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och Riksåklagaren dukat under för korruption och brottslighet, de har gett upp uppdragen de tillsattes utföra för lönsammare uppdrag.


En efter en har Sveriges rättinstanser fallit.
Justitieombudsmannen, JO, är idag endast en mager fasad-verksamhet avsedd trygga byråchef Carl-Gustaf Trybloms extraknäck sälja "tjänster" till de Socialförvaltningar som vill undvika granskning av JO, Socialtjänster kan alltså köpa sig en slags försäkring för att undvika bli granskade, lite som en maffias "beskydd" mot bränder och inbrott, de som betalar slipper inbrott och bränder. JO's lönsamma extraknäck är möjligt tack vare ett exklusivt kryphål bara för JO i LOA §3.


Länk : https://www.jpinfonet.se/om-oss/Expertgalleri/Carl-Gustaf-Tryblom-/


JK, Justitiekanslern, den instans som huvudsakligen ska granska Sveriges myndigheter är sedan länge uträknade som en mysig syjunta helt utan juridisk funktion och med det senaste tillskottet hos "målvakterna", Riksåklagare Petra Lundh är det nu fritt fram för öppen laglöshet inom Sveriges myndigheter. Riksåklagaren är den person i Sverige som har författningsansvaret för Sverige, i brist på Författningsdomstol är det Riksåklagaren som ska lagföra om våra yttersta lagutövare domare, lagmän och högre befattningshavare begår brott. Det är faktiskt så knasigt att Sverige beslutade sig för en författning, Regeringsformen, men missade utse någon som har till ansvar upprätthålla författningen, istället skapades en ankdamm med massa ombudsmän och tillsynsmyndigheter som bara blir en gyttjans folk i diverse skumrask affärer. När Riksåklagaren till slut bytte sida och numer hjälper brottslingar istället för att lagföra dem har organiserad brottslighet blomstrat inom våra myndigheter, till oerhörda kostnader i skattemedel.

Fallet.
Du ska idag få ett exempel hur utredare och chefer inom en Familjerätt öppet genomför grova bedrägerier utan minsta risk lagföras av köpta åklagare. en Familjerätt är en fristående del av Svensk socialtjänst, Familjerätten utreder familjer, ofta på uppdrag av domstolar, Socialtjänster genomför insatser. Socialtjänsten, de sociala myndigheterna är avsedd vara grundskyddet i vårt samhälle men med riktad rekrytering har landets Socialtjänster målmedvetet omvandlats till Sveriges största organiserade brottsnätverk som ägnar sig åt utpressning, kidnappning, olaga hot och mord. Senast en regering tillät en myndighet agera bortom alla lagar kallades den STASI i forna Öst-Tyskland.

Socialtjänster påstår ofta de är underbemannade men så är inte fallet. Som jag redovisade runt mordet på flickan Yara kostar brottsligheten inom socialtjänster liv, när Karlskrona Socialtjänst med Christina Olsson och fem kollegor lade all tillgänglig arbetstid på att tysta ned ett olagligt barnsamtal fanns ingen tid kontrollera faxen för orosanmälningar där polisens anmälan om Yara låg i 12 dagar fram till den 8-åriga flickan kallblodigt slogs ihjäl med över 100 slag. För att begå grova lagbrott som utpressning, olaga hot, bevisförfalskning och kidnappning inom en socialtjänst krävs det tid, långt mer tid åtgår för att förfalska bevisuppgifter och ljuga ihop utredningar än att använda Socialstyrelsens verktyg och metoder. Sverige har riktigt bra lagar, självklart kan vi önska mer men lagar som Förvaltningslagen, Kommunallagen och Socialtjänstlagen är klokt genomtänkta och strukturerade, de är avsedda fungera, det är därför vi har dem. Problemen uppstår när "ryggraden" kroknar, när ärliga instanser havererar med en genomrutten Riksåklagare i toppen som tillåter och uppmuntrar brottslighet inom myndigheter får laglösheten fritt fram. Ett känt exempel är när arbetsdomstolen skyddade fyra bedragare som avslöjades av en tandläkare. Istället för att lagföra bedragarna enligt svensk lag straffades istället den tandläkare som avslöjade bedrägerierna. Om tandläkaren vänt sig till pressen och skapat en skandal hade han varit skyddad av "visselblåsarlagen" men när tandläkaren försökte sköta det klokt och snyggt utan skandal blev han istället fritt villebråd för mutade domare i arbetsdomstolen. En av de brottslingar arbetsdomstolen skyddade knivhögg några månader senare en man 2 cm från hjärtat. Med grova brottslingar inom domstolarna blir rättegångar idag en spännande fars om vem som kommer döma vem.

Brottsnätverket i Älmhult.

Pappan ni ska få höra i ett ljudklipp blev själv omhändertagen som litet barn och har efter en misshandel i en av socialtjänstens fina fosterfamiljer ett handikapp, en hörselnedsättning som skapar elände för honom. Att leva med hörselnedsättning syns inte, det är den handikappade själv som känner och lider mest av en hörselnedsättning förutom när han glömmer tala tyst. Jag ber er notera just detta för det är extra tydligt i denna ljudinspelningen jag vill att ni ska lyssna på, i början kommer pappan ihåg att tala tyst men ju mer stressad och frustrerad han blir desto mer glömmer han tala tyst fram till utredaren säger till honom. Det jag vill ni ska lyssna på är hur en Familjerätt ljuger öppet och obehindrat, hur de fullständigt ignorerar lagar och rättssäkerhet. 

Ärendet.
Inför en muntlig förhandling i domstol i en vårdnadstvist mellan två föräldrar om deras barn begär domstolen "upplysningar" (ibland kallat "yttrande") enligt Föräldrabalken 6 kap §20 av Familjerätten i Älmhult som ska redogöra fakta om barnet och familjen. Detta är rutin, inför det första mötet och beslut mellan två tvistande parter vill domstolen ha fakta på bordet i saken. Ett yttrande ska klargöra nuvarande förhållande, var barnet bor, eventuella problem och risker och hur barnet själv helst vill ha det, eller inte vill. Om barnet är gammalt nog pratar man med barnet annars frågar man barnets omgivning hur barnet har det och mår. I detta fallet har Älmhult Familjerätt skickat in ett yttrande till domstolen  Växjö tingsrätt utan att ha pratat med barnet eller den ena föräldern. Det är ganska konstigt att någon har mage uttala sig inför domstol om ett barns liv och framtid utan att ha träffat barnet eller kontrollerat med den andra föräldern att den ena förälderns märkliga anklagelser mot den förälder som inte får höras i yttrandet verkligen stämmer.

Rätten till rättvis prövning.
Enligt lag har båda föräldrarna rätt att bli hörda i utredningen, de har också rätt att få se de dokument som kommer få stor betydelse i deras domstolsärende och de har rätt begära rättning av felaktiga uppgifter så inte domstolen blir lurad. Men hur ska en förälder begära få se en utredning han inte hört talas om ? 

Som ni hör i ljudinspelningen av telefonsamtalet har utredaren aldrig träffat den pappa hon bedömt inför domstol. Domarna i domstolen kommer tycka det är konstigt att den pappa som dragit igång vårdnadstvisten inte deltagit i utredningen av den vårdnadstvist han själv startat, ännu konstigare blir det att han undanhållit barnet för utredarna, pappan verkar ju direkt olämplig ? Grejen är att utredaren skickade båda kallelserna för pappan och barnet till en adress som inte fanns. Det var inte en kallelse som råkade hamna fel, det var två, för när de första två returnerades skickas nya kallelser till samma felaktiga adress. Alla kallelserna returneras till utredaren som färdigställer utredningen utan att kontrollera varför den part som dragit igång hennes utredning aldrig dök upp.

Det är så här socialtjänster gör, detta är inget ovanligt bedrägeri, att utesluta ena föräldern i en utredning om barn är bara en av de olagliga metoder brottslingar inom Socialförvaltningar och Familjerätt använder sig av. Jag har redovisat och kommer redovisa fler bedrägerimetoder. Avsikten är att få den pappa som anmält en kvinna för våld mot barnet baserat på barnets egna OCH läkares uppgifter framstå som konfliktsökande och misstänkt våldsam.

Detta är det första bedrägeriet.

Det andra bedrägeriet begås av enhetschef Karin Hagelin på Älmhult Familjerätt. Pappan har i flera månader begärt kopior av de kallelser som skickades fel för att kunna avslöja bedrägerierna till varför han inte fick delta i den utredning han ville delta i, för pappan var det viktigt få delta i utredningen, hans älskade barn måste få säkerhet och trygghet men problemet är att han anklagat en kvinna, ett sådant övertramp kan inte brottslingar inom socialtjänst acceptera. Pappan vill att det ska blir rätt enligt reglerna men i de få fall enhetschef Karin Hagelin över huvudtaget sänder något dokument som pappan frågat efter så är det något helt annat som kommer, inte det pappan frågar efter. Detta är det andra bedrägeriet.

Om enhetschefen skickar de feladresserade kallelserna kommer hon avslöja bedrägeriet så nu måste ett nytt bedrägeri genomföras för att mörka det första, gömma undan de felaktiga kallelserna från första bedrägeriet. Nu räknar vi alltså två bedrägerier i samma ärende inom samma Familjerätt i Älmhult.

Förstår du nu varför socialtjänster är underbemannade och kostar mycket skattepengar ? Brott är dyrt.

Fly för barnens skull.
Som ni hör i ljudinspelningen är pappan arg, han står på sig, gör motstånd mot brottsnätverket. Han vill träffa sitt älskade barn och vara med sitt barn men socialtjänsten har redan bestämt ärendet, trots att pappan som vårdnadshavare har juridisk rätt till sitt barn fick han inte se sitt barn det sista halvåret innan de blev tvungna fly Sverige. När pappan fortsätter fråga efter de dokument han har rätt till kommer hoten och utpressningen från det organiserade brottsnätverket inom socialtjänst. När de hotar omhänderta pappans andra barn för att han fortsätter kräva att de ska följa lag blir familjen tvungen fly sitt fosterland hals över huvud. När jag börjar gräva dyker två andra familjer upp som tvingats fly från STASI i Älmhult. Det är nu minst tre familjer som flytt och ärendet växer.

I eftermälet av pappan kommer brottslingarna påstå att det var pappan som övergav sitt barn så som brottslingar gör för att rättfärdiga sin kriminalitet. Så är inte fallet, pappan stångade sig blodig mot ett kriminellt nätverk som själva bestämmer reglerna. Jag vet hur hårt pappan kämpat för jag har fått bevisen som nu ligger på en säker server, det här kommer ingen Socialtjänstutredare kunna ljuga bort. 

Jag ber dig som skattebetalare i Sverige lyssna igenom denna ljudinspelning, jag ber dig tänka över den kriminella verksamhet du stöder med din kommunalskatt. Även om de  förtroendevalda i Älmhult Socialnämnd synes vara en samling ynkryggar behöver inte ni som finansierar brottsligheten vara det.

Länk till bevismaterial på youtube.


Lexnoxa, 20190225, Peter Martinsson.