Muslimska brödraskapet, Stefan Löfvens Nazister.

Muslimska brödraskapet, Stefan Löfvens Nazister.
Muslimska brödraskapets vapen, två korsade sablar och koranen enligt mottot strävan för jihad, koranen och döden i Allahs ära.
Johan Westerholm har på ledarsidorna.se i en serie artiklar redogjort gastkramande information som borde lett till krigsrubriker i våra tidningar. Johan har grundligt redogjort hur en människovidrig terroristorganisation, Muslimska brödraskapet, får fullt stöd av Sveriges regering och myndigheter där de får ekonomiska bidrag, vip-kort till flera myndigheter och allmän skön behandling. (Länkar johans artiklar : (länk1), (länk2), (länk3), (länk4)).

- Kanske uteblev krigsrubrikerna för att vi inte har full koll på vad muslimska brödraskapet är ? Häng med på en redogörelse av Muslimska brödraskapet...


Muslimska brödraskapet grundades i Egypten 1928 av Hassan al-Banna och spred sig från Egypten till Sudan, Syrien, Palestina, Libanon och Afrika. Muslimska brödraskapet är helt förbjudet i länderna Egypten, Ryssland, Syrien, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, dessa länder betecknar officiellt Muslimska brödraskapet som en terroristorganisation, till exempel beslutade den 23 september 2013 "Domstolen för akuta ärenden" i Kairo, Egypten, att beslagta organisationens samtliga ekonomiska medel och förklarade Muslimska brödraskapet olagligt. Organisationen Muslimska brödraskapet förbjöds år 2013 i det land där den skapats.

Muslimska brödraskapets mål är att skapa en islamisk välfärdsstat grundad på Koranen och haditherna med mottot : 
"Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan."
Muslimska brödraskapet är idag en av världens äldsta, största och mest inflytelserika islamistiska rörelser, 1989 grundade de paraplyorganisationen "Federation of Islamic Organisations in Europe" (FIOE). Vid valet i Egypten 2008 lyckades Muslimska brödraskapet kapa åt sig 30 procent av platserna i parlamentet trots att de kandiderade som oberoende kandidater eftersom rörelsen fortfarande var förbjuden i landet. Till exempel Sudan har sedan 1989 styrts av Muslimska brödraskapet efter en militärkupp.

Hitler och muslimska brödraskapet.
Muslimska brödraskapet var Hitlers närmaste Islamistiska allierade och banden upprätthölls av stor-muftin av Palestina, Haj Amin al-Husseini som var en av ledarna inom Muslimska brödraskapet. Stor-muftin al-Husseini landsförvisades ur Irak 1941 och flydde via Italien till Tyskland där han bodde i en lägenhet på Albertstrasse-5 i  Berlin fram till 1945. Hyran för lägenheten som användes för diplomatiska möten och koran studier betalades av Tyska Wehrmacht. Al-husseini har nära samarbete med högt uppsatta nazister som Heinrich Himmler, Göring, Eichmann och Adolf Hitler själv, nedan foto är från deras möte den 28 November 1941 där Haj Amin al-Husseini och Adolf Hitler diskuterar planer och strategier för Hitlers expansion österut.

Muslimska brödraskapets Haj Amin al-Husseini och Adolf Hitler.
(upphovsrätt
Bundesarchiv_Bild_146-1987-004-09A,_Amin_al_Husseini_und_Adolf_Hitler)Al-Husseini var i första hand Muslimska brödraskapets representant men hjälpte även till med organisatoriska uppdrag som att översätta och förmedla nazistisk propaganda till arabiska och såg till att den distribuerades i muslimska länder, al-Husseini hjälpte till exempel Heinrich Himmler med att rekrytera och bygga upp tre muslimska divisioner inom SS, SS-divisionerna 13'e "Handschar", 21'a "Skanderbeg" och 23'e "Kama" som bestod av Bosniska muslimer och Albaner. 


al-Husseini inspekterar 13e SS-divisionen Handschar utanför Berlin. 
(upphovsrätt Bundesarchiv_Bild_146-1980-036-05,_Amin_al_Husseini_bei_bosnischen_SS-Freiwilligen.)Al-Husseinis goda kontakter i mellanöstern var till god hjälp
för Hitler, bland annat fick al-Husseini en specialenhet ur waffen-SS med tre man som tillsammans med al-Husseinis egna två män ur Muslimska brödraskapet i Palestina bildade operation "Atlas" som var tänkt att spionera, infiltrera, kollaborera och slå till mot judiska mål i Palestina. Det var troligen al-Husseini som ordnade med att Turkiet hjälpte Hitler med fria transporter via järnväg fram till Irak för att kunna anfalla Irak som på denna tiden var en brittisk koloni, al-Husseini fick sin hämnd för landsförvisningen ur Irak 1941. 

I Februari 1941 sände al-Husseini en deklaration om Nazi-Arabiskt samarbete till Hitlers Riksregering som innehöll följande passage :
"Germany and Italy recognize the right of the Arab countries to solve the question of the Jewish elements, which exist in Palestine and in the other Arab countries, as required by the national and ethnic (völkisch) interests of the Arabs, and as the Jewish question was solved in Germany and Italy."

En av al-Husseinis rapporter från 1943 återger ett samtal med den nazistiska officeraren Heinrich Himmler som berättar för al-Husseini att nazisterna vid sommaren 1943 "redan utrotat mer än 3 miljoner judar". I November 1943 deklarerar al-Husseini följande :

"It is the duty of Muhammadans in general and Arabs in particular to ... drive all Jews from Arab and Muhammadan countries... . Germany is also struggling against the common foe who oppressed Arabs and Muhammadans in their different countries. It has very clearly recognized the Jews for what they are and resolved to find a definitive solution [endgültige Lösung] for the Jewish danger that will eliminate the scourge that Jews represent in the world."

Muslimska brödraskapets al-Husseini arbetade hårt för att förhindra att judar flydde till Israel (dåvarande Palestina). Den 13 maj 1943 försöker al-Husseini stoppa transporter av judar från Bulgarien, Ungern och Rumänien till Palestina hos Tyska utrikesministeriet efter att han fått rapporter om att 4000 judiska barn och 500 vuxna nått Palestina, al-Husseini begär att Tysklands utrikesminister skulle göra sitt yttersta för att stoppa dessa transporter och troligen lyckades al-Husseini stoppa flera transporter vilket ledde till att judiska barn sändes till koncentrationsläger istället för Palestina. I Juni 1943 rekommenderar al-Husseini Ungerns premiärminister, Miklos Kallay, att sända judar till koncentraionsläger i polen istället för att låta dem få asyl i Palestina. Den 25 juli 1944 skriver al-Husseini till Ungerns utrikesminister Döme Sztojay en protest mot ministerns beslut att släppa 900 judiska barn och 100 vuxna ur Ungern, al-Husseini är orolig att dessa ska söka sig till Palestina och föreslår Ungerns utrikesminister att hellre sända dessa till Polen "inom aktiv kontroll". En av al-Husseinis brev-kampanjer lyckas övertala de nazistiska officerarna Ribbentrop, Himmler och Hitler att sända cirka 400.000 judar från öst-europa till dödsläger istället för transport till Palestina. I september 1943 lyckas al-Husseini blockera räddningen av 500 judiska barn ur Arbe koncentrationsläger genom att hindra barnen resa genom Turkiet till Palestina, de 500 barnen dödas istället.

Vid Nurnberg rättegångarna uppger en av Adolf Eichmanns underofficerare, Dieter Wisliceny, att al-Husseini aktivt uppmuntrat utrotningen av Europeiska judar när al-Husseini fick information av Eichmann om pågående status för "den slutgiltiga lösningen"


Nuvarande terror.
Muslimska brödraskapet har band till alla kända terroristorganisationer. Den palestinska delen av Muslimska brödraskapet heter Hamas som i sitt förbundsavtal artikel 5 och 7 deklarerar Islam som den enda vägen och evig jihad. Både Abu Bakr al-Baghdadi och Osama bin-Laden som senare ledde terrornätverket al-Qaeda startade sin bana inom muslimska brödraskapet, Abu Bakr al-Baghdadi fortsatte efter al-Qaeda med ISIS. Sayyid Qutb, ledande lärd inom Muslimska brödraskapet skriver i sin tafsir (kommentar till koranen) att slaveri är ett sätt att hantera krigsfångar och det "var nödvändigt för att islam skulle anta en liknande praxis till dess att världen utarbetade en ny praxis under andra krig än slaveri". Jag rekommenderar starkt se en doksumentär om islams slavhandel med Yazidiska kvinnor på svtplay (länk).


Stefan Löfven och nazisterna.
Muslimska brödraskapet är stämplad som terrororganisation i 5 länder, inklusive Egypten, det land organisationen grundades. Det pågår just nu en debatt i USA huruvida Muslimska brödraskapet ska terroriststämplas även i USA. I ljuset av Muslimska brödraskapets mycket aktiva arbete att pressa nazi-tyskland avrätta fler judar än de själva avsåg samt Muslimska brödraskapets närvaro i samtliga terrorist nätverk där de hjälper till med vapen, logistik och slavhandel blir det förbannat obehagligt och helt obegripligt varför Sveriges regering med statsminister Stefan Löfven ska hjälpa denna organisation med bidrag och tillgång till myndigheter, det går inte förstå detta beteende någonstans, en så djupt ondskefull hatisk terroristorganisation med så uttalad avsikt lemlästa och döda hör inte hemma i det svenska samhället. Att den regering som kallar sig feministiskt har så nära band med en organisation som tillåter kvinnlig slavhandel som den som pågår med Yazidiska kvinnor är bisarrt och fruktansvärt.


Det är extremt obehagligt att vår statsminister väljer frottera sig med dessa nazister.
LexNoxa, 2018-10-18, Peter Martinsson.