Kan sveriges riksåklagare vara en korrumperad aktivist med rätt begå brott ?


Sveriges riksåklagare, feministaktivisten och Hilda klubbens medlem Petra Lundh (länk)


.
I Sverige är det lagligt diskriminera, hetsa och begå hatbrott om du tillhör "rätt" grupp. Som feminist är det fritt fram hitta på vilka lögner, anklagelser och lagbrott som helst för feministernas högsta beskyddare, Riksåklagaren Petra Lundh, är själv feminist och vad kan vara bättre än att få använda sin privata hobby att hata män i sin yrkesutövning ?

Sveriges rättsväsende styrs av en grupp subb-slem. Alla påsåtendne om gubb-slem går inte bevisa men ett subb-slem som samarbetar genom hat-klubben "Hilda" har infilterat sveriges rättsäväsende och åsidosätter sveriges lagar går att bevisa. Halva sveriges befolknings rätt till grundläggande mänskliga rättigheter som rätt till rättvis prövning, rätt till rättvisa och rätt till opartisk domstol avgörs av ett subb-slem som har som hobby och fritidsintresse att hata män. Med hjälp av förfalskade vårdnadsutredningar författade av 90-100% kvinnor inom sveriges socialtjänster avgörs 90% av sveriges vårdnadstvister till kvinnors fördel, en vårdnadsutredning är en direkt affär mellan två myndigheter,  domstolen beställer en vårdadsutredning som beslutsunderlag i sin myndighetsutövning enligt Föräldrabalken 6 kap.§19 direkt av den lokala kommunala socialtjänsten. Det märkliga är att oavsett hur grova grundlagsbrott dessa socialtjänstutredare begår i sina vårdnadsutredningar belönas de alltid med full åtalsimmunitet av Riksåklagaren och feministen Petra Lundh som gärna ljuger om Justitieminister Laila Freivalds och riksdagens kontitutionsutskott instruktioner för straffskärpningen av Brottsbalken 20kap.§1 Tjänstefel. Alla åtgärder som har betydelse för myndighetsutövning är att anse som del av myndighetsutövningen och därmed under straffansvar om inte riksåklagare Petra Lundh varit så förbannat korrupt.

KU betänkande 1988/89:Ju24 sida 9, beslutat 1 juni 1989 :
"Förslaget innebär inte att begreppet myndighetsutövning skall ges någon annan innebörd än tidigare utan avsikten är att till det straffrättsliga området också skall föras åtgärder som, även om de inte självständigt kan anses innefatta myndighetsutövning, ändå har betydelse för hur myndighetsutövningen till slut kommer att ske gentemot den enskilde eller något annat rättssubjekt. 
Med en riksåklagare som hatar män och därför ger full åtalsimmunitet för de brottslingar som också hatar män blir det fritt fram för åklagare att ljuga, förfalska och hitta på. Åklagare ljuger ofta och mycket, allt tyder på att det är fler åklagare som använder sin yrkesroll för att bryta mot sveriges lagar än som följer lagar, i all kontakt med åklagare måste du utgå från att du har med lögnakitgt tjuvpack att göra och låta dem bevisa motsatsen om du mot all förmodan skulle råka möta en ärlig åklagare som följer svensk lag. När åklagare ljuger hittar du det i beslutmotiveringen, om beslutsmotiveringen är fullständigt intetsägande utan att ge någon vägledning vilka bevis beslutet grundats på eller med vilket stöd av lag beslutet tagits har du bevis för korruption och rättsröta i din hand, men det är inte alla åklagare som följer svensk lag och ger en beslutmotivering, flera åklagare gör precis som riksåklagaren och skiter fullständigt i beslutsmotivering och svensk lag.

.
Att använda sin tjänsteutövning för att ljuga, förfalska och begå brott är olagligt men åklagare sitter säkra för vem vågar granskar en åklagar, dessutom har Petra Lundh gott beskydd av sina "hilda"-kompisar som är beredda rycka in och ljuga och mörka som till exempel hälften av domarna i Högsta domstolen, Justitekanslern (länk) ,DO, DI med flera, Hildas fula tryne syns överallt i sveriges rättsväsende.

Bevisen.
På LexNoxa finns hundratals artiklar med bevis om korruption, låt oss dra några ur högen :

Bevisen : 1. Freda-utredningarnas skenrättegångar :
- Privat myndighetsutövning utan stöd av lag är förbjuden i svensk grundlag (regeringsformen 12 kap. §4) men en sketen grundlag är inget som hindrar femi-nazisten och riksåklagare Petra Lundh från att hata män. När socialtjänsten i Sollefteå ersätter sin egna utredning med en utredning från en privat kvinnojour som får ökade bidrag ju mer hotad kvinnan kan bli i deras utredning resulterar det i att det glada, busiga barnet inte får träffa sin pappa på flera månader. En kvinnojour behöver inte presentera ett enda bevis, fakta eller sakligt argument för sina anklagelser utan tillåts hemligstämpla alltihop för att pappan inte ska kunna  avslöja kvinnojourens grova bedrägerier. Freda-utredningar är den vanligaste bedrägerimetoden av socialtjänster i rättsärenden trots att det är ett grovt brott mot både svensk och europeisk grundlag att inte låta den som anklagas bemöta anklagelsen, istället hemligstämplas allt av en arme femi-nazister på kommunala socialtjänster med riksåklagaren Petra Lundh som målvakt beredd att tysta ned och mörka alltihop oavsett lagbrott : 

LexNoxa, skenrättegångar med hjälp av "Freda" (länk)


.
Bevisen 2. Domstolen som mörkade barnmisshandel.
- Eller den domstol som beslutade döda en förundersökning om barnmisshandel eftersom samma domstol beslutade ge den misstänkta föräldern ensam vårdnad. Om det bevisats att den förälder som domstolen utsåg som bästa föräldern sedan misshandlat barnen har både domstolen och den socialtjänst som utredde saken misslyckats fullständigt med att agera för barns beskydd, tvärtom har de gjort saken värre så det blev bäst att samma domstol som beslutade föräldern som bästa vårdnadshavare sedan stänger förundersökningen om samma vårdnadhavares våld mot barnen utan en enda beslutsmotivering, hänvisning till lag eller annat skäl. Troligen var det grova mutor i omlopp. Här i denna ljudfil kan du höra barnen som numer bor i en källare själva redogöra hur de blev slängda i golvet av lagman Dan Sjåstads bästa vårdnadshavare, trots att Dan Sjåstad hade två anmälningar om våld av två olika läkare i sitt beslutsunderlag. Riksåklagare Petra Lundh håller tyst som vanligt när socialtjänster begår brott och utsätter barn för våld för det är viktigare för Petra Lundh att hata män än att följa svensk lag. Länk till video här. Hela artikel hittar du här :


LexNoxa : mörkar domsotlen barnmisshandel ? (länk)

.
Bevisen 3 : Privata bolag hanterar uppgifter om barn.
- Svenska medborgare ska genom svensk grundlag Regeringsformen 2 kap.§6, stycke 2 och europeisk grundlag, EKMR, artikel 8.2 skyddas mot olaglig kartläggning men det hindrar inte de två bödlarna Antonija Andersson och Therese Kumlin på Medlingsbolaget Ab att genom olaglig privat myndighetsutövning utan ett enda avtal, sekretessavtal, lämplighetsprövning eller ens nödvändig kompetens för uppdraget kartlägga barn. De två bödlarna är så korkade att de till och med själva skriver i sin utredning på första sidan att kartläggningen skett utan medgivande men tack vare målvakten  Riksåklagare Petra Lundh som använder sitt ämbete för att ljuga, förfalska och skydda grova brottlsingar kan Medlingsbolaget fortsätta bryta mot svenska grundlagar.


LexNoxa : Svensk socialtjänst, diktaturens verktyg (länk).

Flera bevis.
- Du hittar fler länkar till bevis i kolumnen ute till höger, det är hundratals och det kommer fler, jag hoppas snart få skriva om hur en socialtjänst kidnappar ett barn och saboterade polisens sökinsats genom att gömma det kidnappade barnet på en socialtjänstutredares kontor där en misstänksam polis hittade barnet, eller hur en feministrörelse anlitades som vittne i en rättegång utan att känna till en enda detalj i saken och pinsamt fick lomma därifrån, dock utan straff (att ljuga i rättssak är ett brott)  eftersom riksåklagare Petra Lundh själv är feminist och skyddar de sina för de hatar män tillsammans, att hata män är viktigare än någon grundlag eller rättssäkerhet. Riksåklagaren är aktiv feminist och en av de som ljuger, förfalskar och frvanksar mätdata, fakta och vekrlighet för att bygga upp den fiktiva värld feminister använder för att ställa krav om särlagsstiftning som rätten att misshandla barn utan straffpåföljd. Att förkasta verkligheten för att istället skapa en påhittad fiktiv låtsasvärld är symptomen för mentalsjukdom :
LexNoxa : Feminism - mentalsjukdomen (länk).
Det Petra Lundh håller på med kallas korruption och är olagligt men det är inte Petra Lundh som är dum, tvärtom, Riksåklagare Petra Lundh är smart. Petra Lundh ljuger och förfalskar din och min lag och du betalar för det, det är du och jag som med vår skatt betalar för den tid Petra Lundh använder till sin privata hobby att hata män, det är du som med din skatt betalar Petra Lundh för att hon ska mörka hatbrott, diskriminering och lagbrott mot svenska medborgare, det är du som är dum som betalar Petra Lundh för att förvanska din lag, Riksåklagaren är inte dum, hon är smart som utnyttjar din lathet och passivitet för att du inte vill göra något mot korruption i Sverige. Om du mot all förmodan plötsligt vill göra något har du full rätt att samverka med andra som tycker som du, det är exakt det du gör i varje riksdagsval men du får framföra din vilja varje dag, begränsningen är inte svensk lag, begränsningen är du. Att aktivera sig politiskt är en väg men då måste man ha klart för sig om grundläggande mänskliga rättigheter alltid ska vara samma oavsett vilket politiskt parti som styr eller om grundläggande mänskliga rättigheter ska ändras var 4e år vid riksdagsvalet när ett nytt parti bestämmer, rent konkret är frågan alltså om grundläggande mänskliga rättigheter ska rioriteras över politik eller om politik ska prioriteras över allas lika värde och rätt ? När du kommit så här långt i tanken bör valet vara enkelt, du får när du vill engagera dig och samverka med andra för grundköaggande rättigheter, till exempel i en medborgarrättsrörelse som Folkrättsrörelsen (länk).

Folkrättsrörelsen, hjälp oss hjälpa dig.
Det är bevisat hur Riksåklagare Petra Lundh ljuger, förfalskar och hittar på för att hon tror mer på feminism än sveriges grundlagar. Enligt grundlagen ska Petra Lundh  agera sakligt, opartiskt och med allas likhet inför lagen men för Riksåklagaren är det viktigare ljuga och hitta på utifrån en påhittad feministisk fantasivärld än att följa din och min lag, sveriges lag som vår riksdag stiftat på bekostnad av våra skattemedel. 

Om du anser detta är orätt är du välkommen hjälpa oss i Folkrättsrörelsen (länk) kräva lag och ordning för att åtala mutkolvar och lögnare inom sveriges rättsväsende och myndigheter. Sveriges lagar måste gälla, alltid och utan undantag, svenska medborgares rätt till lika värde, trygghet, rättsäkerhet och god förvaltning måste återupprättas. Vårt mål är att samla tillräckligt stort folkligt stöd för svensk lag för att kunna begära målvakter som Petra Lundh åtalade oavsett beskydd av korruptionsnätverket "Hilda".

LexNoxa, 2020-02-21, Peter Martinsson.