Så undviker SVT offentlighetsprincipen.

Länk till LexNoxa YouTube : SVT's undantag från offentlighetsprincipenSveriges Television, SVT påstår sig vara opartiska men hur vet vi ?

- Vad någon påstår är fullständigt värdelöst om det inte går kontrollera att påståendet stämmer. Det märkliga med SVT är att vi inte kan kontrollera SVT's opartiskhet, vi är tvingade finansiera SVT via vår skatt med 1347:-/år men vi har ingen rätt till insyn i SVT's verksamhet...eller har vi ?

Opartiskheten.
SVT påstår sig vara opartisk och opolitiska men vi behöver inte leta länge för att hitta märkliga magplask som bevisar SVT är allt annat än opolitiska. De flesta minns säkert den episka intervjun i SVT aktuellt när SVT aktuellts reporter Lotta Bouvin frågar varför forskaren från ESO, Joakim Ruist, (länk) inte tagit hänsyn till hur hans forskningsrapport kan användas i kommande valrörelse, SVT's reporter utgår alltså från att en forskare från ESO, Expertgruppen i offentlig ekonomi, i första hand ska anpassa sin forskningsrapport politiskt, inte enligt sin forskning.

Om nyhetsrapporteringen inom SVT varit opartisk och opolitisk där SVT nyheter vågar granska och ifrågasätta Regering och myndigheter så kanske det varit värt 112:- i månaden men när SVT nyheter inte klarar granska vilka som smittar i covid-19 när Folkhälsomyndigheten "vet" att skolbarn inte kan smitta i skolan med mindre 1 meter avstånd mellan bänkarna i ett klassrum samtidigt som föräldrar måste jobba hemifrån eller hålla minst 2 meter distans för att undvika smitta blir det fiasko, när det uppenbarligen finns information att gräva i och SVT av politiska skäl undviker redogöra vad de vet blir det fiasko.

Det finns många exempel som visar hur SVT anpassar sin "opartiskhet" politiskt, till exempel är de få intervjuer Sveriges statsminister numer gör bandade för att kunna redigeras så inga avslöjanden kan göras i direktsändning (länk).

Offentlighetsprincipen.
Att du ska få se vad du betalar för är en rimlig regel. Om du köper en TV eller en bil som du får se först efter du fått den är risken stor du känner dig lurad, du kommer troligen tycka du betalat för mycket i förhållande till vad som levereras. Om du köper en matvara som visar sig dålig när du öppnar den får du byta den utan dispyt men hur gör du med SVT ? Är programmen från SVT värda 112,25:- per månad ?

Offentlighetsprincipen kommer ur vår grundlag Tryckfrihetsförordningen, 2 kap.§1 :

1 §   Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Lag (2018:1801).

Det betyder alltså att du ska ha rätt till insyn i de myndigheter, förvaltningar och offentliga organ du betalar för via din skatt, alltså en form av konsumentköplag, du ska ha rätt se hur din kommun hanterar ärenden om bygglov, skola, vård, stadsplanering med mera. Du ska ha rätt se hur de domstolar du betalar för att utöva din lag fungerar när de lagför brottslingar.

Men inte SVT. SVT anser att de står över offentlighetsprincipen för de ägs av den stiftelse du betalar : Förvaltningsstiftelsen. En stiftelse är en egen juridisk "person" som "äger sig själv" så fastän det är du som betalar för SVT så har du ingen rätt till offentlig insyn för SVT's ägare äger sig själv, inte staten.

OSL, Offentlighets- och sekretesslagen, 2 kap.§4.
I Sveriges lag Offentlighets och sekretesslagen 2 kap.§4 är det stiftat i lag att du ska ha rätt till insyn i de stiftelser som du betalar för via din skatt. Till exempel stiftelsen Folkbildningsrådet som betalar ut statliga bidrag till studieförbund lyder under offentlighetsprincipen, andra exempel är stiftelsen Chalmers som driver Chalmers univeristet, Posten, Radiotjänst i Kiruna med flera. Dessa stiftelser är listade i bilagan till OSL 2 kap.§4 (länk) :

4 §   Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos de organ som anges i bilagan till denna lag, om handlingarna hör till den verksamhet som nämns där. Dessa organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

Som du ser är Förvaltningsstiftelsen som äger SVT inte listad i bilagan till OSL 2 kap.§4 och det är faktiskt lite konstigt. Det är Stockholms länsstyrelse som för register över alla stiftelser i Sverige och på den lista jag fått som allmän handling är märkligt nog Förvaltningsstiftelsen utesluten medan till exempel Chalmers stiftelse hamnar på plats 197 med sitt värde av 1 miljard kronor (Förvaltningsstiftelsen bör vara värd 9 miljarder, plats 2 efter Volvos pensionsstiftelse sett till stiftelsens värde).

Så genom ett märkligt undantag är Sveriges näst största stiftelse undantagen din rätt till insyn i OSL 2kap.§4.

Likhetsprincipen.
I svensk juridik finns något som kallas likhetsprincipen, det betyder att alla ska vara lika inför lagen. Likhetsprincipen har stöd i Sveriges grundlag Regeringsformen 1 kap.§9 (länk) :

9 §   Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Även om vi försöker vara stelbenta och hävda att offentlighetsprincipen inte gäller inom SVT så faller retoriken ändå platt på likhetsprincipen : hur kommer det sig att vi har rätt till offentlig insyn hos Radiotjänst men inte SVT ? Varför vill vi se tillsättningen av lektorer på Chalmers men inte SVT ?

Varför bör offentlighetsprincipen gälla SVT ?
Att Förvaltningsstiftelsen för SR och SVT undantagits från bilagan till OSL 2 kap.§4 är nog inget misstag, om du vill driva propaganda måste du börja med sekretessen för propaganda blir fiasko när den avslöjas, lite som nu sker med SVT. Propaganda är viktigt, till exempel Adolf Hitler utsåg tidigt Joseph Goebbels till propagandaminister som med generösa bidrag skapade ett stöd för Hitlers ideer, utan Goebbels propaganda hade Hitler troligen aldrig fått tillräckligt stöd.

Hur mycket propaganda SVT driver åt regeringspartiet Socialdemokraterna vet vi inte men det finns säkra tecken, justitieminister Morgan Johansson har ständig gräddfil inom SVT där han tillåts svara på valfria frågor och ingen vågar pressa justitieministern på de frågor Morgan väljer att inte besvara, det finns många tecken på en överenskommelse inom SVT och SR att ingen inom public service får avslöja eller granska någon från de politiska partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Centern.

Dags att granska.
Om jag får ditt stöd vill jag driva likhetsprincipen för SVT i domstol men om du inte bryr dig så lägger inte jag heller någon tid på det. Det jag behöver är ditt stöd och engagemang, du och jag äger svensk lag som utövas av de myndigheter och domstolar du och jag avlönar, om ingen ställer krav på de lagutövare vi avlönar uppstår korruption och bedrägerier i lagutövningen, när "opartiska" medier som SVT inte granskar domstolar kan de döma som de vill så det är upp till dig och mig att ta ägandeskap över vår lag som vi betalar för att utövas och vi måste granska de som utövar vår lag.

Du är välkommen hjälpa till som medlem (gratis) i Folkrättsrörelsen där vi försöker återupprätta svensk lag, i medlemskapet ingår att hjälpa till granska, informera, stötta och ställa krav på de myndigheter vi avlönar. Länk till Folkrättsrörelsen FRR hittar du här (länk), medlemsregistrering hittar du på höger sida.

Mer info hittar du här, Länk till LexNoxa YouTube : SVT's undantag från offentlighetsprincipen


LexNoxa, 20200914, Peter Martinsson.