Till minne av Emelie.


Idag är det ett år sedan Emelie avled.

Emelie stred för sitt barn som blev misshandlat i skolan. Emelie krävde att skolan skulle skydda hennes barn och se till att barnet var säkert och tryggt under skoltid. När skolan vägrade åtgärda problemen höll Emelie sitt barn hemma för att skydda barnet från våld och misshandel. Som med alla föräldrar som ställer krav på skolor anmälde skolan Emelie till socialtjänst med kravet att barnet ska fråntas Emelie.

Det är så skolor agerar, om en förälder är besvärlig ser man till att barnet blir fråntaget föräldern och vips slipper skolan åtgärda problemen för barnet är ju borta. Detta är ett mönster jag ser ofta, det är oftast skolor som skickar barn i döden för att bli av med besvärliga föräldrar som ställer krav, det är många lärare i Sverige som är indirekt skyldiga till svenska barns död och det helvete som drabbat barnens familjer bara för att skolorna inte vill ta tag i problem med våldsamma elever som misshandlar och mobbar andra elever. Om våra lagar fungerat hade de lärare och rektorer som tillåter att elever misshandlas blivit avstängda och åtalade men så är inte fallet idag, de föräldrar som kräver att skolor ska följa lagar är de som straffas av Svenska olegitimerade stasi-agenter inom svensk Socialtjänst med rätt att döda barn, och föräldrar.

Emelie försökte slå sig fri men det kostade henne livet, hon skrev följande på sin facebook : "Glad men förbaskat less på samhället vi skapat, vägrar låta mitt barn ta över detta samhälle."

Låt oss fortsätta din kamp för barns trygghet och säkerhet.

Till ditt minne, v
ila i frid Emelie.

2018-09-09, LexNoxa, Peter Martinsson.