Blir Tjänstemannaansvar dödsstöten för Socialdemokraterna ?


Blir Tjänstemannaansvar dödsstöten för Socialdemokraterna ?
Den 18 April 2018 blir förhoppningsvis en ödesdag för Sverige.
- 2018-04-18 kommer flera förslag om "Tjänstemannaansvar" debatteras i riksdagen, totalt ligger minst 9 förslag, motioner, från riksdagspartierna M, C, L, KD och SD i potten :

Vad är "tjänstemannaansvar" ?
Sverige hade förr i tiden förordningar som lagstadgade en skyldighet för svenska myndigheter och förvaltningar att behandla medborgare i Sverige enligt lag i sina beslut. I samtliga bedömningar, insatser och myndighetsutövning var tjänstemän tvungna vara noggranna och korrekta då det fanns ett personligt ansvar i lagen. Fel begångna av en ämbetsman i tjänsten straffades som tjänstefel enligt rekvisit som tjänstefel genom försummelse, oförstånd eller oskicklighet med böter eller fängelse som straffpåföljd. Det var ingen ursäkt att inte vara påläst om de lagar som gäller för det område ämbetsmannen verkade inom, för varje ämbetsman låg en juridisk skyldighet ta till sig kunskap för området och utföra uppgiften på ett korrekt och kompetent sätt.

Tjänstemannaansvaret blev ett problem för Socialdemokraterna, det gick inte tumma och vrida på regler för överallt satt ju tjänstemän och såg vad de gjorde, även om Socialdemokratiska politiker gärna ljuger låg ett ansvar hos tjänstemännen berätta om de bedrägerier Socialdemokrater ägnade sig åt.

Ämbetansvarsreformen.
Den 1 Januari 1976 försvann Ämbetsmannaansvaret i den "ämbetsansvarsreform" som Socialdemokraterna drev igenom i riksdagen med hjälp av vänsterpartiet. Med reformen kom en stelare lagstiftning genom Brottsbalken med tre nya ansvarsregler : mutbrott, brott mot tystnadsplikt och oriktig myndighetsutövning. Straffansvar kunde i praktiken bara dömas om gärningen inneburit myndighetsutövning som orsakat någon förfång eller tjänstemannen skaffat sig en icke ringa förmån. 

Det blev alltså tillåtet för ämbetsmän att göra lite fel och även om det fick stora konsekvenser för drabbade räckte det inte hävda att ämbetsmannen felat bortom misstag och försumlighet.

1989 återinförs beteckningen tjänstefel fast med hårdare krav att bevisa tjänstemannen avsiktligt gjort fel, oavsett om det går bevisa ett samband mellan åtgärd - skada måste det gå att bevisa en avsikt bakom felet. En tjänsteman går fri om tjänstemannen gjort en felaktig BEDÖMNING. 

Tjänstemän går idag fria från ansvar om de inte orkar läsa giltiga lagrum eller om de har en politisk avsikt, till exempel får en tjänsteman som inte gillar hundar besluta om restriktioner och rastgårdar för hundar som kan få stora konsekvenser för hundägare, men eftersom tjänstekvinnan är katt-människa är det ok.

Detta har skapat en gigantisk obalans mellan medborgare och tjänstemän. En medborgare som gör en bedömning straffas direkt utan pardon men en tjänsteman går fri. Säg till exempel att du absolut vill måla ditt hus chock-rosa i ett kvarter där alla hus är gråa, du bedömer att ett chock-rosa hus är fräscht och uppiggande i ett grått kvarter men gissa vad, om tjänstemannen som inspekterar ditt hus efter klagomål från grannarna bedömer annorlunda är du illa ute. Exemplet är retoriskt och jag har tagit några "genvägar".

Det jag vill poängtera är obalansen i lagkrav, en medborgare tillåts inte göra de mindre misstag eller vansinniga bedömningar som tjänstemän tillåts göra.

Några exempel från verkligheten :

* Dan Eliasson raderar flera miljoner email från 13.000 medarbetare på Försäkringskassan, troligen var avsikten radera bevis om otillbörliga tillsättningar av chefstjänster och Assistansfusk om upp till 4 miljarder kronor, 4 miljarder är mycket pengar :

4.000.000.000 kronor.
https://www.expressen.se/nyheter/eliasson-raderade-mejl-hos-f-kassan/

* Märkligt nog är Dan Eliasson den absolut lämpligaste personen i Sverige att bli Sveriges rikspolischef. Dan har ingen polisutbildning eller erfarenhet av polisarbete. Justitieminister Morgan Johansson hade kunnat kasta en sten i vilket fikarum som helst på vilken polisstation som helst i Sverige och pricka en polis med tredubbel kompetens för uppgiften.

* Inkompetens är svår dölja så självklart begår Dan Eliasson nya brott. Den här gången ger han hemliga uppgifter om svensk polis till utlandet, detta brukar kallas spioneri men för en tjänsteman kan det som värst bli en tveksam "bedömning"....två gånger.


Länk : http://www.dagensjuridik.se/2017/12/ingen-forundersokning-mot-rikspolischefen-den-har-gangen-heller- Med ett Tjänstemannaansvar är det tveksamt om åklagaren gått fri från sin underlåtelse av absoluta åtalsplikten av Dan Eliasson.


Fler exempel :
* Asylaktivisterna på Migrationsverket. Dagarna före införandet av strängare regler för uppehållstillstånd pumpade tjänstemän på migrationsverket ut permanenta uppehållstillstånd (PUT), sista dagen med de gamla reglerna, 19 juni, avgjordes 995 ärenden, dagen innan, 18 juni, avgjordes 411 PUT. Trots en hög nivå om 87% beviljade PUT gick det ändå dubblera antalet PUT från en dag till en annan. Den 20 juni, första dagen med strängare regler återgick effektiviteten hos tjänstemännen till normal nivå, beviljade uppehållstillstånd sjönk med 54% till 213.

* Dan Eliasson belönas med ett jobb han inte ens sökt på myndigheten MSB. Dan Eliassons karriär följer Inrikes- och Justitieminister Morgan Johanssons karriär på ett kusligt sätt, när Morgan blir Justitieminister blir Dan Rikspolischef utan att ha en enda susning om uppgiften, dessutom på pappret förbannat olämplig för yrket efter att troligen raderat bevis på Försäkringskassan om bidragsfusk...eller var det utbetalning av mutor ? Som världens troligen enda brottsliga rikspolischef blir en stol på MSB med rekordlön en finfin belöning för att ha...??...för att på ett utmärkt sätt...??...för vad ?

* Åklagarmyndigheten. Efter att ha undersökt polisens förhör med misstänkta småbarn i ett barnamord, "Kevinfallet", beslutar sig Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg ge ut en instruktion för barnförhör, Rättspm 2014:03. Som vi lärde oss våren 2017 gick förhören med två barn riktigt jävla fel, troligen går den verkliga mördaren fri på grund av asylaktivism och åklagaren väljer att inte göra någon internutredning av de poliser som förhörde de misstänkta barnen på ett mycket tveksamt sätt.


Länk : https://www.aklagare.se/om-oss/dokument/rattspromemorior/?docTypeId=17&sortby=&timePeriod=2014
- Vem chefar på utvecklingscentrum i Göteborg ? Marianne Ny, världens enda åklagare som tillåtits driva världens längsta våldtäktsutredning av en icke våldtäkt. Det som anmäldes av två kvinnor i Assange-fallet var en önskan att han ska testa sig för sjukdomar då kondomer gått sönder under FRIVILLIGT sex. Åklagare Marianne Ny hittar själv på att våldtäkter kan ha skett men efter en bedrövlig cirkus i pressen där Marianne Ny skämmer ut Sverige fullständigt läggs utredning till slut ner, brott kan ej styrkas.
Om du är en vanlig medborgare finns en gigantisk risk denna åklagare åtalar dig för allmänfarlig ödeläggelse om du råkar ha sönder en kaffekopp eller nåt, för Marianne Ny är det viktigare låta mördare gå fria och istället lägga flera miljoner på att jaga personliga hjärnspöken.


Med en lag om tjänstemannaansvar hade inkompetenta politrucker som Marianne Ny och Dan Eliasson kunnat avskedas långt före de kostat Sverige flera miljarder i vansinniga bedrägerier.

Tidigare motioner om Tjänstemannaansvar:
Tjänstemannansvar har krävts många gånger i riksdagen :

* Motion 2009/10:Ju253, "Tjänstemannaansvar", Jasenko Omanovic, Agneta LundbergKammarens beslut: Avslag.
* Motion 2013/14:K212 : "Tjänstemannaansvar och tidsbegränsade förordnanden", Olle Larsson, Kammarens beslut: Avslag
* Motion 2014/15:1317 : "Inför tjänstemannaansvar i offentlig förvaltning", Ida Drougge, Kammarens beslut: Avslag

Ida Drougges motion 2014/15:1317 ingick i Konstitutionsutskottetbetänkande 2015/16:KU17 som riksdagen röstade om den 14 April 2016 i Sveriges riksdag. Konstitutionsutskottet föreslår i 2015/16:KU17 att AVSLÅ förslaget, det vill säga, om riksdagen röstar JA till att avslå kastas förslaget om tjänstemannaansvar i soptunnan, om de röstar NEJ ska förslaget gå vidare att antas som författning / lag.
Som ni ser i ovan protokoll är Socialdemokrater LIVRÄDDA för tjänstemannansvar. Socialdemokraterna anser att tjänstemän som beslutar om ditt liv inte behöver ansvara för sina bedömningar. I omröstningen går Moderaterna märkligt nog emot sina motionärer, det är bara SD som anser myndigheter bör ha ett ansvar.


Interpellationsdebatt 2017/18:172 (Länk : riksdagen.se/utvidgat-tjanstemannaansvar).
Den 9 Februari 2018 var en interpellationsdebatt mellan Lars-Arne Staxäng och justitieminister Morgan Johansson om Lars-Arnes Motion 2017/18:2238 : "Utvidgat och förstärkt tjänstemannaansvar"

Lars-Arne Staxäng (M): - Fru talman!..//.. År 1975 ändrades lagen om det offentliganställdas tjänstemannaansvar i grunden. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 1976. Den största skillnaden blev att det som tidigare prövades i domstol som tjänstefel nu i de flesta fall övertogs av myndighetens interna disciplingrupp". 

- "I praktiken har detta ofta inneburit att endast riktigt grova tjänstefel utreds och beivras medan mindre förseelser inte leder till något som helst straffrättsligt ansvar. Det är alltså en radikal skillnad mot den gamla lagstiftningen före 1976, då tjänstemannen kunde få både suspension och avsättning vid grövre överträdelser".

- "Varje år kommer det in över 8 000 anmälningar om tjänstefel i Sverige. Vid många av dessa anmälningar finns det självklart inte någon som helst misstanke om överträdelser. Men trots att anmälningarna ökat på senare år, åtminstone sett under en tioårsperiod, är det nu mindre än 50 fall som går till prövning, och bara ungefär 25 får någon typ av erinran eller någon form av straff, när det gäller den straffrättsliga delen".


Morgan Johansson (S) :- "Fru talman! Jag har i grunden ett mycket stort förtroende för dem som jobbar i statlig och kommunal förvaltning. Den förvaltningskultur och den ämbetsmannakultur som vi har i Sverige anser jag präglas av en mycket hög kompetens och opartiskhet. Dessutom vet vi utifrån alla internationella utvärderingar som görs att vi har betydligt mindre problem med korruption och den typen av bekymmer än vad man har i många andra länder. Jag skulle vilja säga att vi i grunden har en väldigt bra ämbetsmannastruktur i förvaltningen".

Se Länk : svt.se/sverige-mest-korrupta-landet-i-skandinavien

 Morgan Johansson (S) : -"Fru talman! ..//..Jag ställde också en fråga om kommunala församlingar. Den frågan har nämligen också lyfts fram i detta sammanhang. Ska man bredda det här till att gälla även det? ..//..Vad jag talar om är om fullmäktigeförsamlingar till exempel fattar beslut som skulle kunna tolkas som att de går emot ett domstolsbeslut och om det också skulle kunna omfattas av tjänstefel". 

- "När man ägnar sig åt myndighetsutövning omfattas man också av det straffrättsliga regelverket. Det fungerar så oavsett om du är statlig eller kommunal tjänsteman. Sedan kan vi diskutera var gränsen för det straffrättsliga ansvaret ska gå".


- "Jag pekade på att före 1975 var det så pass vitt utsträckt att även bagatellartade fel som till exempel begicks av en socialsekreterare eller av en polisman skulle kunna dras inför rätta. I det fallet kanske det i själva verket skulle ha varit mer ändamålsenligt att använda sig av en varning, ett löneavdrag eller någonting sådant. Det skulle bli någon form av disciplinpåföljd i stället".


OBS !!!

Texten markerad i fet stil ovan är intressanta dimridåer av en justitieminister :

1 : - "fullmäktigeförsamlingar" :

- Ledamöter i nämnder som kommunfullmäktige etc. är inkluderade i Brottsbalken, 20 kapitel, §5 :

Brottsbalken 20kap §5 :2, "- inte straffa för bagateller" :

Morgan Johansson : - "Jag pekade på att före 1975 var det så pass vitt utsträckt att även bagatellartade fel som till exempel begicks av en socialsekreterare eller av en polisman skulle kunna dras inför rätta. I det fallet kanske det i själva verket skulle ha varit mer ändamålsenligt att använda sig av en varning, ett löneavdrag eller någonting sådant. Det skulle bli någon form av disciplinpåföljd i stället".

Lagen om Offentlig anställning (LOA), §§14-16 :

Som synes är Tjänstemannaansvar ABSOLUT NÖDVÄNDIGT.
Vår egna Justitieminister Morgan Johansson bevisar det själv genom så stor okunskap om SINA EGNA LAGAR att det faktiskt ser ut som han flertal gånger står och ljuger inför vår lagstiftande församling, Sveriges riksdag.

Behovet av Tjänstemannaansvar är gigantiskt, med en lag om Tjänstemannaansvar kan Sveriges största organiserade brottsnätverk inom kommunala förvaltningar och myndigheter stoppas. Politiska aktivister får inte längre möjlighet skada landet, tjänstemän kan inte längre genom "felbedömningar" skaffa sig pengar och tjänster. Åklagare blir tvungna åklaga sina kompisar. Domare kommer ej längre kunna fria våldtäktsmän utifrån personligt tycke, brottsoffer får större möjlighet till upprättelse och skadestånd.

Med tjänstemannaansvar ökar rättssäkerheten för vanliga medborgare i Sverige.

Den 18 April gäller det, gör din vilja hörd, Socialdemokraterna ska inte få komma undan igen.


LexNoxa 2018-02-23, Peter Martinsson.