Vad kan DU göra mot rättsröta ?
Våra lagar och förordningar står i brand under grav korruption, rättsröta och bedrägeri som pågår i sveriges myndigheter och förvaltningar. 

Din och min lag håller formligen på att förvandlas till kol och aska inom myndigheter där diverse "lagutövare" ljuger och förfalskar rättsärenden i strid med våra lagar. Läget är långt värre än du anar för dessa myndigheter bestämmer själva sin sekretess.
Så vad kan vi göra mot rättsröta och korruption ? Svaret är enkelt :
- Du bör samverka med andra medborgare som tänker och känner likadant och framföra dina krav till din folkvalda regering precis som du gör varje valdag i sverige vart fjärde år, helt enligt lag.
Du har hittat hit för något känns fel med vårt samhälle. Trygghet, ordning och organisation har fått ge vika för andras intressen, "rätt och riktigt" går knappt hitta längre. Genom ett tips, länk eller sökande har du hittat till "gnäll sidan" LexNoxa fast LexNoxa är ingen gnällsida eller "rättshaverist", vi använder bara ett ganska annorlunda publiceringssätt du inte är van vid, du som läsare får gratis direkt i varje artikel helt öppet ta del av våra bevis och källmaterial genom de bilder, länkar och dokument artikeln innehåller så du själv kan bedöma påståenden om rättsröta, korruption och tjänstekvinnor/män som ljuger i sin myndighetsutövning. Du behöver inte lita på oss, våra källor eller någon annan för du har fri tillgång till samma bevis som vi och om du saknar något bevis hör du bara av dig till redaktionen så får du de bevis du efterfrågar, mejladress är längst ned denna sida.

Varför gör LexNoxa så här ? 
Det är så här vi måste göra, syftet med LexNoxa är att informera för att skapa förändring. Sverige har mycket bra lagar men dina och mina lagar förfalskas och förvanskas av de lagutövare inom våra myndigheter som ska förvalta din och min lag men som istället ljuger i sitt ämbete. För att kunna ställa kravet på våra myndigheter följa våra lagar behöver vi din hjälp framföra och sprida våra bevis och krav så att fler medmänniskor får tillgång till samma bevis som du. Om känner och tycker som vi hoppas vi att du vill hjälpa oss hjälpa dig genom att delta i Folkrättsrörelsen (länkdär vi ställer kravet att ALLA myndigheter ALLTID ska följa våra lagar UTAN UNDANTAG. Vi hoppas kunna bli så pass många att vi kan ställa krav att de rättshaverister (endast anställda inom rättsutövning kan haverera "rätt", alla vi andra kan bara påtala "rätt") inom våra myndigheter som förstör vår nation åtalas så de inte kan ljuga mer. Du hittar flera exempel med namn och bild redovisat med saklig bevisning här på LexNoxa hur rättshaverister som domare i Högsta Domstolen, Lagmän och höga ämbetspersoner ljuger, bedrar och missbrukar sitt ämbete för att förfalska och förvränga rättsärenden i strid med svensk lag. Samtliga är exempel på tjuvpack och lögnare som tar dina skattepengar i en väl tilltagen lön för att genomföra grova bedrägerier i sin myndighetsutövning. Dessa är exempel på personer som måste lagföras för sin brottslighet, individer vi inte kan ha till myndighetsutövning där de får möjlighet till sin perversion att förstöra människors liv, precis som med pedofiler, mördare, rånare och våldsbrottslingar måste dessa personer finnas sökbara i domslut så allmänheten kan varnas för pöbel som ljuger för dina och mina skattepengar. All bevisning vi sammanställt är lika tillgänglig för dig som sveriges Riksåklagare Petra Lundh (länk) med skillnaden att Petra Lundh fått bevisen skickade till sig via mejl så att vi kan bevisa vilken brottslighet inom sveriges myndigheter riksåklagaren inte agerar mot i sin utövning som riksåklagare.

Vad bör du inte göra mot rättsröta ?
Sveriges prostituerade domstolar har fått mandat förfölja människor som kritiserar skendemokratin i sverige. Därför är det viktigt veta vad som inte har någon effekt och saker du absolut inte bör göra mot rättsröta och rättshaverister inom myndigheter. Detta är aktiviteter som inte har någon verkan någonstans utan bara tröttar ut dig och kan orsaka problem och kostnader för dig utan att du uppnår något.
´
Saker DU INTE bör göra mot rättsröta :
1. Hot och förtal av tjänsteman/kvinna.
2. "Uttrycka din åsikt" offentligt utan saklig bevisning.
3. Påståenden som inte har stöd i lag.
4. Tycka/känna/gilla i sociala forum.
5. "Driva" eget rättsärende mot en tjänsteman/kvinna som "ljuger". 

1. Hot och förtal av tjänsteman/kvinna.
- Att hota, förtala eller trakassera en person i myndighetsställning är bara dumt. Vid en kraftmätning i en domstol mellan den kränkta myndighetspersonen och "din rätt till yttrandefrihet" kommer du alltid förlora eftersom domstolen är en myndighet och direkt kommer känna kollegial empati för din motpart, det är domstolen som "genom fri bevisprövning" kan ljuga ihop vilken skit som helst och kalla det bevisning. Om domstolens bedrägeri blir avslöjat gömmer de bara undan bevisning genom "gallring i arkiven" eller sekretess. Game over. Det värsta domstolen nu riskerar är "kritik" från JO för Riksåklagare Petra Lundh har hittills aldrig agerat mot den organiserade brottsligheten inom våra myndigheter.

2. "Uttrycka min åsikt" offentligt utan saklig bevisning.
- Ja du har rätt till en åsikt och du har rätt yttra dig men om du inte stöder ditt påstående om namngiven person med sakliga entydiga bevis för ditt påstående så är det förtal av personen även om det är sant. Om du däremot stöder dina påståenden med entydiga, sakliga bevis för fel och brister i en myndighetsutövning så är det saklig kritik du framför, inte förtal, om du dessutom har koppling till ärendet som part, anhörig, vittne eller annan koppling så är det också "försvarligt" att du yttrar dig. Det blir denna avvägning en domstol blir tvungen göra juridiskt i ett förtalsmål enligt Brottsbalken 5 kap. §1, Förtal :
´
Brottsbalken 5 kap. §1, Förtal (länk) :
1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.
3. Påståenden som inte har stöd i lag.
- Internet flödar över av tyckare som anser "korrupta politiker" stiftat dåliga lagar utan att själv kunna hänvisa till en enda dålig lag eller redovisa vilka lagar sverige saknar. Det vanligaste tyckandet är att sverige inte har Tjänstemannaansvar vilket är helt fel. I lagstiftarnas instruktioner till beslutet om lagen om tjänstefel (Brottsbalken 20 kap. §1) skriver Justitieminister Laila Freivalds i sin instruktion till sveriges lagutövare (myndigheter) prop.1989:113, sidan 12 (länk) :
"Det bör vidare påpekas att det straffrättsliga ansvaret inte längre är knutet till någon speciell krets utan omfattar alla som utövar myndighet".
- Så vad saknas ? Vilka är inte inkluderade i Laila Freivalds instruktion ? Laila Freivalds var smart i sin instruktion när hon skrev "omfattar alla som utövar myndighet". Laila Freivalds bryr sig inte om att fundera över vem som utövar myndighet utan slår enkelt fast att alla som utövar myndighet står under straffansvar även om felet begås av "oaktsamhet" (=misstag, okunskap). Laila Freivalds förklarar i sin instruktion till sveriges myndigheter, prop. 1989:113 sidan 12 uttrycket "utöva myndighet" så här :
"det straffbara området skall utvidgas till att omfatta inte endast åtgärder som i sig utgör myndighetsutövning utan även andra åtgärder under ett ärendes handläggning under förutsättning att ärendet har samband med myndighetsutövning".
...."ärendet har samband med myndighetsutövning"...det betyder att allt underlag inför myndighetsutövning (=beslut) som ritningar, dokument eller en utredning som utgör  beslutsunderlag för en domstol ingår i straffansvaret för  myndighetsutövningen. Till exempel en vårdnadsutredning (Föräldrabalken 6 kap.§19) eller en orosutredning (SoL 11kap.§1) står under straffansvar för tjänstefel oavsett vem som utför utredningen. Om underlaget för myndighetsutövning innehåller fel, förfalskade uppgifter eller undanhåller uppgifter (bryter mot objektivitetsprincipen) så är det tjänstefel under straffansvar.

Jag har nu redovisat ett exempel på hur sverige faktiskt har riktigt bra lagar som är smart skrivna. Alla lagar är inte bra men påstående som att lagar inte finns eller är dåliga utan att redovisa fakta skapar problem för oss andra som med goda argument adresserar rättsrötan och laglösheten bland de lagutövare inom sveriges myndigheter som ska förvalta våra folkvalda politikers arbete. Att bli ihopblandad med dessa lata foliehattar som inte orkar ta reda på fakta skapar problem.


4. Tycka/känna/gilla i sociala forum.
- Att uttrycka sin åsikt genom att skriva några rader på Facebook eller gilla någons inlägg skapar ingenting. Visst, vi ser att du tycker men det räknas inte som en uttryckt vilja. För att din åsikt ska räknas krävs ett aktivt engagemang där du med till exempel en namnunderskrift deklarerat att du stödjer det krav som framförs. Det är här de flesta demonstrationer missar sin uppgift fullständigt, att samlas och protestera är meningslöst om det inte finns en utsedd mottagare som tar emot ditt budskap, så länge budskapet är otydligt och bara ropas fram utan en utsedd person som bevakar att budskapet tas emot, uppfattas och samverkar för att lösa problemet är det helt meningslöst demonstrera planlöst. Ska du uttrycka din åsikt eller vilja så se till att det finns en klart utsedd mottagare och en person från din sida som står kvar på måndag och diskuterar hur kravet ska genomföras av de som inte vill genomföra förändringar. En seriös aktör ger dig också möjligheten att dra dig ur, ta bort din namnunderskrift om din åsikt ändras.


5. "Driva" eget rättsärende mot en tjänsteman/kvinna som "ljuger". 
- Denna är allt för vanlig. Jag har på första parkett fått se på hur människor bränner ut sig fullständigt för att "få rätt". De skriver meterlånga mejl och inlagor där de med korrekta argument försöker övertala en tjänstekvinna/man  att sluta ljuga. Oavsett hur rätt du har är det helt meningslöst, en tjänstekvinna/man som börjat ljuga kan ALDRIG bara upphöra ljuga och erkänna grovt tjänstefel, dessa tjänstekvinnor/män har mer att förlora på att sluta ljuga än att ljuga smack in i kaklet för om de ertappas kommer de straffas med böter, disciplinåtgärd eller fängelse förutom att hela deras karriär, deras chefs karriär, myndighetens chefs karriär och myndighetsrevisorernas karriär åker rakt ner i soporna. Därför kan du aldrig vinna oavsett hur rätt du har. se mer info här (länk).

...så vad bör vi göra mot rättsröta ?
Sverige har mycket bra lagar som är värda vårdas av dig och mig som äger dem. Det största problemet i sverige är att vi har "författning" men ingen författningsdomstol, vår första  grundlag, Regeringsformen, är svensk författning 1974:152 (länk) men vem upprätthåller vår författning om sverige inte har författningsdomstol ? Ett antal granskningsinstanser har som uppdrag upprätthålla vår lag, till exempel Riksdagens Justitieombudsman (JO), Riksrevisionen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Datainspektionen (DI), Diskrimineringsombudsmannen (DO) med flera ska förvalta vår lag men här på LexNoxa har vi  flera gånger avslöjat hur dessa granskningsinstanser ljuger, se vårt arkiv. 

Så vad gör vi om granskarna ljuger ? Vem upprätthåller vår lag då ? Det är det jag ber dig om nu, hjälp mig hjälpa dig, om du jag och flera samverkar och samarbetar där vi granskar myndigheter och ställer krav att ALLA myndigheter ALLTID ska följa våra lagar UTAN UNDANTAG kommer förändring ske om vi blir tillräckligt många. Det finns många exempel på hur folkvilja vunnit, till exempel bildades "Folkkampanjen nej till kärnkraft" 1979 som påverkade hela sveriges befolkning att rösta nej till kärnkraft i folkomröstningen 1980, i början av 1990-talet bildades folkrörelsen "nej till EU" som visserligen förlorade folkomröstningen till EU 1994 med knapp marginal men vann folkomröstningen om införande av Euro i sverige 2003. Jag uttrycker ingen åsikt om kärnkraft, EU eller euro utan förmedlar bara kunskap om kraften i folkrörelser. Därför föreslår jag att du hjälper oss i Folkrättsrörelsen FRR som arbetar för din medborgarrätt hjälpa dig stärka dina grundläggande mänskliga rättigheter i sverige. Ingen ska behöva "driva rättsärende" mot en myndighet för att få rätt, myndigheten ska följa lag och göra rätt från början. Vi kan bara agera i sverige för det är här vi lever och är medborgare, på grund av sveriges nationella konstruktion  kan vi bara agera för svenska medborgares rättigheter i sverige för vi har inget mandat agera för någon annan någon annanstans, detta är enkel fakta ur sveriges författning och ingen rasism.

Regeringsformen, 1 kapitel, Statsskickets grunder :
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket."Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.Den offentliga makten utövas under lagarna.
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Länk till  Folkrättsrörelsen FRR .LexNoxa 2020-01-15, Peter Martinsson.