Valet 2018, lagligt trakasseri. Skapandet av en ny rättspraxis.Bild : Steget efter.


I efterdyningarna av valet 2018 skapas nu en ny rättspraxis, 
- Lagligt trakasseri.

I Sverige är vårt styrelseskick en Riksdag med 349 ledamöter som utses genom demokratiskt folkval var fjärde år och det blir nu viktigt påminna om vad Sveriges styrelseskick INTE är :

- Vårt styrelseskick är inte en centralkommitte med 300 medlemmar som i Kina utses av det kommunistiska partiets 2270 ombud var femte år.
- Vårt styrelseskick är inte en president som styr USA i fyra år på direktiv från en kongress uppdelad i 100 folkvalda senatorer och 435 representanter. 
- Vårt styrelseskick är inte detalj demokrati, medborgarna får inte vara med och rösta om varje lag och beslut utan detaljarbetet sköts av de förtroendevalda medborgarna valt.

Den offentliga makten utövas under lagarna.
Med vårt val av styrelseskick följer friheter och ansvar, våra 349 folkvalda riksdagsledamöter har vårt förtroende att i frihet utforma kloka fungerande lagar och beslut som vi utgår från kommer bli den bästa lösningen för vårt land. Riksdagens ledamöter ska i sitt arbete följa lagar som Regeringsformen och Riksdagsordningen och den första paragrafen i vår första grundlag för detta arbetet är tydlig :

"§1 Den offentliga makten utövas under lagarna".

En av de lagar som våra förtroendevalda riksdagsledamöter själva instiftat är Diskrimineringslag 2008:567 och det vore högst klädsamt om våra högsta förtroendevalda ledare nu följer de lagar de själva inrättat i lag 2008:567, §4 :

4 § I denna lag avses med diskriminering :
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,
...
...
4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


Inför regeringsbildningen efter valet 2018 har ett antal förtroendevalda offentliganställda politiska ledare bestämt sig för att vägra prata med en ledare vald på samma villkor som de själva. Flera höga förtroendevalda ledare (som är höga ledare just för att VI givit dem förtroendeuppdrag de lovat uföra) lägger nu mer tid på att sabotera riksdagsarbetet än att utföra uppdraget som de lovat. Dessa ledare är inte nöjda med att sveriges medborgare röstat på en person de inte gillar hur de uppfattar honom, det är alltså inte vad denna person konkret säger utan hur dessa ledare inte gillar hur de själva väljer att uppfatta honom. Utifrån sitt egna uppfattade ogillande har ledarna bestämt att utestänga och ignorera 62 av de 349 ledamöter som svenska folket år 2018 valde till att leda vårt land, kvar blir 287 ledamöter av de som svenska folket valt.

Ok bra, då gör vi så.

Rikets styrelse kostar oss 15 miljarder kronor per år, vi använder mer än gärna dessa pengarna till konstruktivt arbete FÖR nationen sverige. Om 349 riksdagsledamöter är för många så minskar vi till 287, inrätta nu omgående ett nytt val och låt folket välja dessa 287 riksdagsledamöter till vår högsta beslutande församling. Om några av dessa 287 nya ledamöter på eget bevåg återigen försöker utesluta någon av de personer vi valt så kapar vi igen till vi har fått bort de ynkryggar som sätter sin egna personliga prestige före vårt land. Sverige har varken råd eller tid med ynkryggar som inte klarar det uppdrag vi givit dem. 

Du politiker som får lön av oss medborgare för att med vårt förtroende samverka för vårt land, du som lovade oss att göra ditt bästa för vårt land, du visste mycket väl vad som gäller när du åtog dig uppdraget. Vår grundlag är tydlig, klarar du inte uppgiften ska du kliva åt sidan.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.


Trots vackra ord i vår grundlag om "allas lika värde" ska 1.3 miljoner väljare som valt "fel" parti fråntas sina demokratiska och juridiska rättigheter i sverige därför att ledare hellre vill sola sig i personlig självhävdelse och prestige än att använda den öppenhet och förståelse de kräver av andra. Istället för att kavla upp armarna och sätta igång arbetet med att söka lösningar för nationen slösar egoister bort våra pengar och tid på att ta sig rätten sätta sig över 1.3 miljoner medborgares yttersta vilja. Att trakassera och utestänga en partiledare vald på samma villkor som mobbarna själva ingår inte i riksdagsarbetet. Lyxen att diskriminera är inte en del av förtroendeuppdraget att söka bästa lösningarna för vårt land.

När blir dessa mobbare en fara för nationen Sverige om de prioriterar personlig prestige och fantasivärld före uppdraget att leda landet ?


Länk : Wikipedia.org/Narcissistisk_personlighetsstörning


Vad blir nästa steg för dessa egoistiska narcissister som nu missbrukar vårt förtroende ? Ska andra länder uteslutas ur sveriges diplomatiska förbindelser för att dessa narcissister inte gillar en diplomat som har stor näsa eller klär sig färglöst ?

Ny rättspraxis.
Våra lagstiftare visar vägen, dessa dagar skapas nu en ny rättspraxis där våra lagstiftare staterar att det är okej  åsidosätta svenska lagar för att man själv är för lat eller för dum för att kunna lyssna på någon annan, det har blivit godkänt att ignorera och utestänga människor du inte vill lyssna på, varje dag denna vecka har nya incitament skapats av våra lagstiftare för att åsidosätta lagar. Det har blivit lagligt att utifrån sin egna fördomar motivera diskriminering av andra medmänniskor.

Stryka politiker på valsedeln.
Dessa politikers beteende reser frågan om att återinföra möjligheten att kunna stryka namn på våra valsedlar, fram till 1990 hade vi möjligheten att stryka icke önskvärda personer i valet och behovet att kunna kasta ut clowner, narcissister och egoister ur vår riksdag har aldrig varit större än nu, likväl som sveriges medborgare får välja vilka vi vill ha i vår riksdag bör vi ges rätten att välja vilka vi absolut inte vill ha i vår lagstiftande församling. Ge oss rätten att välja bort bevisat korrupta politiker som inte förtjänar vår respekt, bedragare och lögnare som Anders Ygeman och Morgan Johansson som med berått mod sålde ut sveriges innersta hemligheter till Serbien, Rumänien och Tjeckien, ge oss rätten att utesluta Annie Lööf som gick emot vårt Lagråd för att anpassa svenska lagar till personer som inte ens är svenska medborgare. Ge oss rätten att stryka en statsminister som vägrar tala med en folkvald partiledare som sitter där på samma villkor som Stefan Löfven själv.

Ge oss rätten kasta ut de ynkryggar och bedragare som vägrar utöva offentlig makt med respekt för alla människors lika värde.


LexNoxa 2018-09-14, Peter Martinsson.