Så här kan du kolla om det förekommer röstfusk i Sverige.
Här kommer en instruktion hur DU själv kan ta reda på om det förekommer valfusk i Sverige.


- Sedan den 8 maj är förtidsröstningen till EU-valet öppen i Sverige. Oavsett var du förtidsröstade ska din förtidsröst alltid skickas till din vallokal där den ska räknas när vallokalen stänger på valdagen. Din förtidsröst ska finnas i din vallokal på valdagen söndagen den 26 Maj för om du har ångrat dig efter du förtidsröstade ska du kunna begära tillbaka din röst och posta en ny röst i vallokalen med samma röstkort du redan använt vid förtidsröstningen. Förtidsröster ska levereras vid minst två tillfällen under valdagen :

Vallagen 9 kap.§14, Ångerröstning (Länk) :
14 § Väljare får rösta personligen i sin vallokal även om de redan har röstat i en röstningslokal eller brevröstat (ångerröstning). Om den tidigare rösten finns i vallokalen, får väljaren ångerrösta först sedan han eller hon har fått tillbaka rösten av röstmottagarna.
Vid en förtidsröst är du fri rösta hur du vill men det vore mycket lämpligt om du röstar så som du tänkt rösta på valdagen för även om du planerat ta dig till ordinarie vallokal och ångerrösta kan allt hända och det finns inga garantier att du tar dig till vallokalen för att ångerrösta på valdagen så se till att rösta korrekt i alla lägen. När du ångerröstar ska du få tillbaka din förtidsröst och du kan nu kontrollera att ingen ändrat din röst. Troligen kommer du ihåg i hur du förtidsröstade, till exempel genom att du tog ett foto av din röst när du stoppade ner den i kuvertet inne i valbåset. Om du klottrar något annat än partiets namn eller kandidat på valsedeln blir valsedeln ogiltig och ska kastas i soporna utan att räknas. Om din förtidsröst ser ut exakt likadan så som du lämnade den vid förtidsröstningen är allt frid och fröjd men om din förtidsröst inte ser likadan ut när du får tillbaka den vid en ångerröst har någon ändrat den och du har nu ett bevis för att valfusk förekommer i Sverige. Om du inte tog ett foto av din förtidsröst har du inga bevis utan bara ditt ord på att "någon" ändrat din röst.

Denna artikel kommer anklagas för att "belasta resurser", om jag uppmanar medborgare kontrollera sina förtidsröster genom ångerröstning blir det ovanligt många som kommer krångla med att begära tillbaka sina förtidsröster och skapa onödigt besvär. Vänligen notera vem det är som framför denna anklagelse då de har en agenda förhindra dig följa vår lag och använda din lagliga rätt själv kontrollera våra fria val. Det kan finnas många anledningar för dig att ångra din förtidsröst, kanske dök det upp ny information om partiet eller kandidaten du röstade på som ändrar ditt val, eller kanske dök det upp ny information om andra som gör att du vill ändra din röst eller kanske vill du bara kolla att systemet fungerar. Oavsett dina skäl har du fullt stöd för ångerröstning i vår vallag, rätt ska vara rätt.

Utifall att...

- Om det är krångel med din adress ligger din förtidsröst hos den kommunala valnämnden, inte i din vallokal eftersom de är osäkra på var du bor. Om din förtidsröst inte finns i din vallokal blir du tvungen åka till din kommuns valnämnd och hämta din röst där, se din kommuns hemsida för information om var valnämnden finns tillgänglig under valdagen. Din lokala kommuns valnämnd ska publicera denna information på kommunens "elektroniska anslagstavla" enligt kommunallagen 8 kap.§9.

- Om din förtidsröst inte hunnit levereras till vallokalen ska din förtidsröst redovisas på din lokala kommunala Valnämnds möte första onsdagen efter valdagen där alla röster gås
igenom och oklarheter redas upp. Din förtidsröst ska finnas där och då offentligt redovisas och förkastas om du röstat i ordnarie vallokal. Tid och plats för Valnämndens "onsdagsräkning" bör publiceras på kommunens elektroniska anslagstavla enligt kommunallagen 8kap.§9.

- Om du vill klottra på valsedeln för att själv känna igen den måste du vara försiktig så din röst inte blir ogiltig. En röstsedel förklaras ogiltig om den har "kännetecken". För att vara säker på att din röst inte blir ogiltig räcker det om du skriver den kandidats namn som du vill rösta på på valsedeln för du känner igen din egna handstil :


Vallagen 13 kap.§ 7, Ogiltighetsgrunder (Länk) :
7 § En valsedel är ogiltig om den
1. saknar partibeteckning,
2. har mer än en partibeteckning,
3. har en partibeteckning för ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet enligt 2 kap., eller
4. har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.
Finns det fler än en valsedel i ett valkuvert är dessa ogiltiga. Om kuvertet innehåller flera valsedlar och alla har samma partibeteckning, ska dock en valsedel räknas som giltig. Skiljer sig valsedlarna i ett sådant fall åt i fråga om kandidatnamn eller de särskilda personrösterna, ska namnen på valsedlarna anses obefintliga.
Vid prövningen enligt första och andra styckena bortses i förekommande fall från en partisymbol som en väljare skriver till på en valsedel.
- Om du vill vara med på den slutgiltiga rösträkningen så sker den hos Länsstyrelsen. Tid och plats bör Länsstyrelsen meddela på kommunens elektroniska anslagstavla.

Vallagen 13 kap.§1, Slutlig rösträkning :
1 § Länsstyrelsen skall göra den slutliga rösträkningen.Förrättningen är offentlig och skall göras utan dröjsmål. Om det har hållits val till riksdagen samtidigt med annat val, skall valet till riksdagen räknas först.
2 § Länsstyrelsen skall vid förrättningen pröva om valsedlarna är giltiga enligt 6 och 7 §§ och om något namn på en valsedel skall anses vara obefintligt enligt 8 § samt meddela de beslut som denna prövning kan föranleda. Länsstyrelsen skall också meddela de beslut som behövs med anledning av uppgifterna i de protokoll som avses i 9 kap. 16 §.

4 § Länsstyrelsen skall kungöra tid och plats för förrättningen. I kungörelsen skall länsstyrelsen ange i vilken ordning som de olika valen skall räknas. Kungörelsen skall anslås på kommunernas anslagstavlor och senast dagen före det att förrättningen börjar införas i en ortstidning inom länet.
- Om du inte får ut din förtidsröst....här har uppstått en mycket märklig skillnad : Enligt vår grundlag ska alla myndigheter agera sakligt och med likhet inför lagen (Rf 1kap.§9) men på min direkta fråga till valmyndigheten svarar valmyndigheten att den kommunala valnämnden inte har någon skyldighet lämna ut de förtidsröster de inte hann leverera till ordinarie vallokal, det betyder alltså att du har rätt få tillbaka din förtidsröst vid ångerröstning i din vallokal på valdagen men ingen rätt få tillbaka din förtidsröst om postnord eller valnämnden slarvar bort din röst så den inte hinner levereras till vallokalen i tid under valdagen. Leveranser till vallokalerna ska ske minst två gånger under valdagen men jag gissar redan nu att väldigt många förtidsröster kommer "råka försenas" fram till vallokalerna stängt för att förhindra att du kontrollerar din röst.

Jag driver gärna denna märkliga fråga vidare om jag får stöd av fler medborgare, det handlar inte om ekonomi utan det enkla faktum att jag tröttnat på att driva frågor om rättssäkerhet för alla svenskar ensam, om ingen annan vill uppnå rättssäkerhet i sverige så skiter jag också i det. Det är så enkelt att om ingen vill göra något mot rättsröta och laglöshet så är det rättsröta vi vill ha. Är du intresserad göra skillnad så hör av dig till Folkrättsrörelsen om du vill hjälpa till i denna fråga.Svar från Valmyndigheten till LexNoxa, retur av förtidsröst vid ångerröst.


Slutligen :
Vänligen delta i vårt samhälle, din röst är viktig. Hur du ska rösta bestämmer du men vill du ha en förändring i Sverige så börjar förändringen med dig och din röst. Förtidsrösta om du vill det....och ångerrösta gärna sedan om du vill det, det är din lagliga rätt men gör du inte din röst hörd i valet så vänligen fortsätt hålla tyst.


LexNoxa 20190516, Peter Martinsson.