Yttrandefrihet för utveckling.


Sveriges grundlag, Regeringsformen 2 kap.§1 : våra 6 friheter (Länk)


Yttrandefrihet diskuteras ofta idag, vems yttrandefrihet ska ökas och vems yttrandefrihet som ska minskas men vad är egentligen yttrandefrihet och varför vill vi ha yttrandefrihet ?

- Din yttrandefrihet är grundlagsstadgad, yttrandefriheten är den första av dina 6 friheter i grundlagens 2 kapitel §1, du ser de 6 friheterna uppräknade i bilden ovan men varför är det så viktigt med en försäkran om att vem som helst ska få yttra sig ? Är det inte tillräckligt många som gapar och skriker redan ?

Du har lösningen i orden : yttrande frihet. Frihet för de med mer kunskap eller erfarenhet i en sak att yttra sig och hjälpa till med kunskap och utveckling utan att bli straffade för att de yttrat sig, ett skydd mot diktatur, en garanti för delad kunskap. 

Några exempel :
- I en skog finns ett finfint svampställe som ni ska förklara vägen till. Du har varit där ofta de senaste fem åren och hittar lätt dit i minnet men arga moster Birgitta som alltid brusar upp i alla diskussioner har inte varit där de senaste 15 åren men ska ändå förklara vägen till svampstället. Givetvis förklarar hon fel, det är inte vänster vid den röda ladan och det är inte höger i fyrvägskorsningen så vad gör du nu ? Ska du låta Anders köra fel eller ska du ta striden med arga moster Birgitta och korrigera henne ? Problemet med arga moster Birgitta är att hon kommer vara sur fram till jul om du korrigerar henne och hon kommer övertala farfar att bara ge dig 100 kronor i julklapp. Hos moster Birgitta råder ingen yttrandefrihet och du kommer inte utan repressalier kunna bidra till utvecklingen av Anders svampstuvning.


Exempel 2.
- Du är väldigt duktig på ett program, du hittar alla funktioner i alla menyer och har skrivit några egna snabbkommandon. På jobbet frågar en kollega om en funktion i "ditt" program och du hör hur chefen förklarar helt fel, den eftersökta funktionen finns inte i den menyn och fungerar inte på det sättet som chefen tror, det vet du för du har själv skrivit ett script för just den funktionen när du hade samma problem. Så vad gör du ? Korrigerar du chefen inför hela personalen och bidrar till frågeställarens utveckling och hjälper till effektiviserar företaget fast du vet att chefen är långsint och du kommer få alla tråkiga arbetsuppgifter resten av månaden för att du sa emot och korrigerade chefen eller låter du kollegan köra fast ? Hos chefen råder ingen yttrandefrihet.

Yttrandefrihet har vi för att dela med oss av kunskap och garantera utveckling, om någon har mer kunskap, erfarenhet eller bättre ideer har vi försäkrat i vår grundlag att de som väljer att dela med sig av sin kunskap, hjälpa till utveckla och säga emot de som tror att de vet bäst inte ska straffas.

Och tvärtom, om vi inte vill utvecklas så stryper vi yttrandefriheten. Om alla tjuvhåller på sin kunskap utan att hjälpa andra så låter vi alla upprepa samma misstag och minskar utvecklingstakten, även om något håller på att gå riktigt fel yttrar vi oss inte för att inte bli straffade.

Så vad kan vara bäst för ett land : yttrandefrihet eller inte yttrandefrihet ?

Att minska yttrandefriheten i ett land är en stor sak, plötsligt har landets förmåga att utvecklas, förbättras och effektivisera begränsats, landets framtida värde har minskat, från nationen Sverige kan vi inte längre förvänta oss lika många uppfinningar och forskningsframsteg för vår regering har valt begränsa vår frihet utbyta tankar, kunskap och ideer. Stefan Löfvens regering har infört politisk brännmärkning där personer som delat med sig av sin kunskap blivit utfrysta eller avskedade från sina jobb och uppdrag. Det otäcka är att ingen går säker, till exempel riksdagsledamoten Hanif Bali som på ett rakt sätt förmedlat korrekt fakta och kunskap blev fråntagen samtliga uppdrag i riksdagen för att han delade med sig av sin kunskap. Sveriges regering med justitieminister Morgan Johansson har gjort många försök begränsa vår yttrandefrihet i Sverige för Morgan vill inte ha mer kunskap om brottsligheten i Sverige, Morgan vill inte ha fakta som motbevisar hans påståenden att Sverige är bäst i världen, tryggt, lugnt och säkert för då kan justitieministern inte längre spela förvånad när småbarnsmammor skjuts i huvudet på öppen gata. Morgan har lyckats stoppa all förnyad kunskap hos myndigheten BRÅ om vilka som begår brott i Sverige, därmed måste yttrandefriheten begränsas så ingen råkar bevisa att Morgan har fel, alla som redovisar bevis för något annat än Morgans mantra måste tystas, problem måste sopas under mattan och förbli olösta, vem som begår brott i Sverige får inte diskuteras utan att riskera straff för hets mot folkgrupp. 

- Det absolut viktigaste i Sverige just nu är att inte veta.

Välj själv, vill du utvecklas eller inte ? Vill du ha tillgång till fri kunskap eller räcker en utvecklingsfientlig regerings floskler för dig ? Hur ska du förvalta din rätt till din framtid och utveckling ?

LexNoxa 2019-08-28, Peter Martinsson.