Amber Advokatbyrå, Carolina Sandekjer, för eller emot brott ?

Amber Advokatbyrå, Carolina Sandekjer, för eller emot brott ?
Carolina SandekjerAdvokat Carolina Sandekjer på Amber Advokatbyrå är känd för sin aggressiva stil. Diplomati är inget för Carolina, Carolina är en tuff "Advokat".

När Carolinas argument tryter skapar hon glatt egna. Carolina har inga problem anklaga personer för hot, våld och olika brott oavsett om de är oskyldiga.

För Carolina Sandekjer är "vinna ett mål" långt viktigare än lag, rättvisa och "rätt". Advokat Sandekjer sätter sanning och korrekthet i andra hand, bara hon får en vinst. 

Oavsett kostnaden för inblandade.

I en vårdnadstvist vid Blekinge Tingsrätt ingår en fabricerad Vårdnad-Boende-Umgänges-utredning (VBU) som utförts av utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin från medlingsbolaget. Utredarna visar sig extremt okunniga om lagar som Föräldrabalken, Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen då de brutit mot samtliga. Utredningen är dessutom osaklig, missvisande och osanningsenlig.

Utredarna hade inte ens ett giltigt avtal för uppdraget !

Utredarna som ska hantera och dokumentera känsliga sekretess uppgifter om barn klarar inte hantera sitt egna viktigaste dokument, avtalet för uppdraget.
Som synes ovan gick gamla avtalet ut 2016-07-01. Nytt avtal skrevs först 2016-11-09 när pappan uppmärksammat detta. Utredarna har under tiden hanterat och dokumenterat sekretessuppgifter om barn i strid med Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen samt utfört obehörig myndighetsutövning där de utgett sig vara utredare för Karlskrona socialförvaltning. Pappan polisanmäler uppdragsgivare och uppdragstagare, på goda grunder. 

Allt detta känner "Advokat" Sandekjer till väl men gör ändå ett ytterst märkligt uttalande under muntlig förberedelse den 7 december 2016 (utdrag ur transkribering) : 

Advokat Sandekjer uttalar alltså följande :

00:20:18: "- det är Peter Martinsson och hans advokat som håller på och ifrågasätta utredarna, tar fram, kräva att de ska ta fram upphandlingen bakom, spelar in samtal och lägger tid på oändliga mejlkonversationer med utredarna och så vidare".

00:25:12 : "jag vill mer bara få tydliggjort för rätten hur den här Peter Martinsson och hans ombud med, opererar för det är ju liksom inte inom ramarna för hur man får bedriva process i Svensk domstol".

Advokat Sandekjer behöver ej medverka bevaka huruvida lagar följs inom kommunala förvaltningar men att förhindra och förlöjliga utredningar där uppenbara oegentligheter uppbringas blir lite väl magstarkt agerande av en jurist. Advokat Sandekjer ifrågasätter dessutom Peters rätt till offentlighetsprincipen och rätten till Yttrandefrihet. 

Yttrandefriheten är en GRUNDLAG.

Som synes ovan gör Advokat Sandekjer fler anmärkningsvärda uttalanden. Här nämns en anteckning från Försäkringskassan ? 
Vad är detta ? 

Mamman Anna är motvillig följa Svensk lag avseende umgänge, umgängesresor (resor för barns umgänge ska delas enligt Föräldrabalken) samt underhåll. Mamman som erhåller korrekt underhållsbidrag försöker hela tiden krångla sig ur sitt ansvar för barnen och försöker dessutom klämma ur mer pengar ur pappan med Advokat Sandekjers hjälp.

Pappans avdrag enligt Föräldrabalken för de dygn barnen övernattar hos pappan retar mamman så pass mycket att hon med utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin's hjälp kontaktar Försäkringskassan och begär Underhållsstöd.

Finessen med underhållsstöd är att pappan då ej får göra avdrag för barnens kostnader när barnen är hos pappan, det vill säga, trots att mamma Anna ej har någon kostnad för barnen när de är hos pappan anser hon ändå hon ska ha betalt för det.Mamma Annas begäran avslås då pappan hela tiden gjort rätt enligt lag. Nu blir den "opartiska" utredaren Antonija Andersson förgrymmad. Antonija påstår inför Försäkringskassan att här pågår en stor konflikt mellan föräldrarna. Konflikten är skapad av mamma Anna som bland annat inte vill följa Föräldrabalken kap 6 §15b,( dela på barnens umgängesresor) . Antonija får beskedet att Försäkringskassans beslut kvarstår :Ovan journalanteckning gör väldigt klart att vårdnadsutredarna verkar korrupta. De hjälper mamman driva en begäran om underhållsstöd mot pappan. När de förlorar denna begäran smutskastar de pappan i kontakt med försäkringskassans handläggare för att föra fram mammans parti.

Tror du dessa utredare klarar skriva en opartisk, saklig och korrekt utredning ?

Nu måste en kreativ Advokat ge sig in i denna strid. Pappan måste plattas till  :Som synes ovan i Försäkringskassans journal påstår alltså Advokat Sandekjer inför en myndighetsperson att pappan hotat Advokat, Domare, Socialutredare och sin egna mor. Dessutom anklagat Advokat, Domare samt Socialutredare för brottsliga gärningar.

Pappan blir själv oerhört förvånad. Kan någonting ha misstolkats ? Pappan gör flera förfrågningar till polisen huruvida någon anmält, nedan är den senaste :

Polisen har inga anmälningar mot pappan. Konstigt.

Advokat Sandekjer påstår inför Tingsrätten att handläggaren på Försäkringskassan helt missuppfattat Advokat Sandekjer när denna skrev sin Journal. 

Vid kontakt med handläggaren på Försäkringskassan meddelar hon att hon är ytterst noga med journalföring, annars vore det inte så stor ide skriva journal. 

Här står alltså ord mot ord men vad verkar sannolikt ? 
- Varför kontaktar Advokat Sandekjer Försäkringskassan när ärendet är beslutat ? 
- Vad var Advokat Sandekjers avsikt med kontakten med Försäkringskassan ?

Advokat Sandekjer har ett intressant litet nätverk till sitt förfogande. Ett nätverk av medhjälpare som gör små tjänster här och där. Av någon oförklarlig anledning råkar det bli fel i Tingsrättens protokoll från första muntliga förberedelsen 2016, Pappan skrivs som svarande och mamman som kärande fast det i verkligheten är tvärtom.


Pappan bryr sig först inte om det hela, det är väl ett litet misstag. När vårdnadsutredningen startar får det betydelse. Man startar vårdnadsutredningen med Kärande och trots att pappan påpekar detta för vårdnadsutredare startas utredningen med svarande. 

Pappan begär då att protokollet ska korrigeras vilket Blekinge Tingsrätt vägrar. 
Konstigt. Vill inte Blekinge Tingsrätt att saker ska bli rätt ? 

Advokat Sandekjer iakttar med märklig tystnad.


I Januari 2017 dyker ett mejl upp:.
Nu skickar alltså en domstolshandläggare desinformation till de som beställer vårdnadsutredningen ? 

Varför gör Blekinge Tingsrätt fel ? Är det ett misstag ?

Pappan mejlar Lagman Dan Sjåstad och begär en korrigering.
Lagman Dan Sjåstad har till dags dato ej redovisat någon undersökning eller korrigering. Rådman Krister Maxedius har svarat att Blekinge Tingsrätt vägrar korrigera protokoll även om de är felaktiga.

Blekinge Tingsrätt känner alltså till felaktigheter men vägrar korrigera ?

Var det misstag av Felix Runer och Birgitta Altenby ?


Troligen inte. Advokat Sandekjer visar sig vara mycket god vän med just Felix Runer och Birgitta Altenby och detta tillsammans med ytterligare bevis är ytterst grava indicier om korruption i en Svensk Tingsrätt.

Desinformation är en del av krigföring.
För Advokat Sandekjer är detta just ett krig. Varje vårdnadstvist ett krig mot en förälder. Oavsett grunder och barnens situation är det viktigt för Advokat Sandekjer att utesluta föräldrar ur barns liv. 

I världshistorien finns goda exempel hur bra det är att utesluta pappor ur barns liv som till exempel Josef Stalin, Idi Amin, Adolf Hitler, Anders Behring Breivik. Det är ett intressant faktum att världshistoriens mest kända monster har en sak gemensamt förutom att de är män ; De växte alla upp med en Narcissistisk mamma som på ren egoism utan skälig grund uteslöt deras pappor ur barnens liv. Dessa barn blev alla misshandlade av sina mammor. 
Talande förträffliga exempel på ensamma mammors föräldraförmåga.

Bra jobbat "Advokat" Sandekjer.

"Advokat" Sandekjer står just nu under utredning och vi kommer publicera fler meriter av Sandekjer men av hänsyn till pågående utredning stoppar vi här.

LexNoxa 2017-03-17.