Korruptionen i Svalövs kommun, "Djupa staten".

Korruptionen i Svalövs kommun, "Djupa staten". 


Vad ska vi kalla de lagutövare i våra myndigheter som helt ignorerar sveriges lagar och belönas med åtalsimmunitet av åklagare ? Vad ska vi kalla en grupp av personer som har rätt bryta mot svensk lag ? Maffia ? Gangsters ? Stat i staten ? Djupa staten ? Stasi ?

I flera artiklar i ett ärende om avlopp till ett hus kommer du få se bevis hur de myndigheter som utövar våra lagar samarbetar och sluter sig samman för att mörklägga brottslighet. Istället för att avslöja de fel som begås gör de myndigheter du avlönar tvärtom, de hemligstämplar, vägrar lämna ut allmänna handlingar, vägrar ta beslut och genomför bedrägerier för att skydda andra myndigheter mot dig som betalar deras lön. Det är så här det blir när ingen granskar lagutövarna, myndigheterna, utan istället lägger allt fokus på de politiker vi valt. 

Detta exempel är ganska vardagligt, det handlar om avlopp men det blir snabbt stora pengar och mycket arbete, att gräva är dyrt. I sista artikeln kommer du få se hur en domstol ljuger för att sluta leden och undvika avslöja korruption och brottslighet inom en myndighet, som vanligt på LexNoxa får du som läsare själv se bevisen direkt här i artikel så du inte ska fundera på om det vi skriver är sant. Huset i ärendet ägs av en person vi kallar Olle, vi får inte publicera hans verkliga namn för hon lever under hot. Olle har ett hus på landet i Svalöv kommun som kommunen bestämde sig för att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Orsaken är att det går rykten om att orenat avlopp släpps ut i Öresundsbukten precis som det skrevs mycket om i somras att Danmark gör (länk). För att undvika negativ publicitet stressade Svalöv kommun igenom ärendet och rundade all lagstiftning som finns.

Trots att reningsverket i Landskrona som Svalöv kommun använder redan är underdimensionerat och har driftstörningar som leder till utsläpp av orenat avlopp i Öresundsviken ansågs det vara bättre ansluta fler hus till ett underdimensionerat reningsverk som översvämmas då och då istället för att låta några fastigheter långt ut på landsbygden fortsätta använda sina godkända avlopp. Beslutet fick konsekvensen att planerna för ett kvarter nya hus fick skjutas på framtiden för service som avlopp och vatten räckte inte till när dessa hus anslöts. Länsstyrelsen i Skåne gav Svalöv kommun direktiv lösa problemet och fastighetsägaren själv föreslog ett godkänt minireningsverk av liknande modell som Länsstyrelsen själva redovisade i sin kartläggning av området i sitt direktiv till Svalöv kommun. Svalöv kommuns Mats Dahlberg och det kommunala bolaget NSVA gör fel efter fel men lyckligtvis finns domstolar, åklagare och politiker som mörklägger allt i strid med svensk lag. 

Första felen.
Fastighetsägaren föreslår att installera ett eget godkänt minireningsverk som renar avlopp bättre än kraven på Svalöv kommun (Svalöv kommuns reningsgrad är idag oklar då de ej verkar ta kontrollprover och toxicitetsmätaren har varit ur funktion sedan 2017) men detta lyssnar inte Svalöv kommun på utan drar igång ett projekt med att gräva ner 10 km avloppsrör ut på landsbygden. I planeringen med fastighetsägaren "Olle" föreslår Svalöv kommunen anslutningspunkt (röd ring 1 i bilden ovan) nära Olles existerande godkända 3-kammarbrunn där det blir cirka 6 meter att gräva ner de nya avloppsrören från 1 meter till 2,5 meter djup. Svalöv kommun ändrar sig sedan och flyttar anslutningspunkten till andra sidan huset, cirka 22 meter från första punkten, röd ring 2 i bilden ovan. Olle kommer hem en dag från jobbet har Svalöv kommun grävt färdigt och flyttat anslutningspunkten igen, röd ring 3, jämte Olles brunn för dricksvatten. Om inte Olle kommit hem och stoppat dårarna i tid hade de grävt sönder brunnen och vattenledningen för dricksvatten från brunnen in till huset.

Nu har Olle en anslutningspunkt fel sida om huset och är tvungen gräva ner avloppsrören jämte sin brunn för dricksvatten. Svalöv kommun kräver nu 160.000:- av Olle för anslutningspunkten plus att Olle blir tvungen bygga ett nytt badrum andra sidan huset för det blir billigare bygga nytt badrum än gräva lång sträcka runt huset för avloppsrör under mark får inte ha 90* grader böjar, max 45* vilket ger en längre sträcka runt brunn och husknutar.

Mörkläggningen.

- Svalöv kommun har gjort fel de måste mörklägga. Olle är ganska arg nu då förbindelsepunkten inte hamnade där den planerades. Som du ser i bilden högst upp är det en ritning ritad för hand av Olle själv för Olle trodde inte att kommunen skulle luras, det är ju en kommun. Därför begärde Olle ingen egen kopia av kartan över anslutningspunkten men som du ser i bilden ovan har Olle skriftligen begärt ut ritningar och alla beslut som allmän handling eftersom ritningarna är allmän handling då de upprättats i ett ärende av en offentlig förvaltning. Olles senaste begäran är från den 5 augusti 2020 men Olle får inga dokument för kommunen vill inte ge Olle bevis som visar att kommunen gjort fel för samma kommun lurades i domstolen också.

Ärendet hamnar sedan i domstol och det blir värre. Se kommande artiklar här på LexNoxa.

LexNoxa, 2020-12-02, Peter Martinsson.