Om en tjänstekvinna/man ljuger i ditt ärende är du helt jävla körd.Om en tjänstekvinna/man ljuger i ditt ärende är du helt körd.

Jag får ofta mejl om ärenden där tjänstekvinnor/män ljuger. I början försökte jag hjälpa till i dessa ärenden men det är helt meningslöst försöka få rätt i dessa ärenden. Hur grova brott en myndighet än begått kommer du aldrig få rätt och det finns en logik bakom myndigheters mörkläggning av grova brott, allt handlar om enkel riskbedömning :

- förlorar myndigheten mer på att fortsätta ljuga än att erkänna fel ?

Tjänstekvinnor/män ljuger ofta och mycket i sin  tjänsteutövning. Det är förbjudet ljuga i myndighetsutövning i sverige men dessa tjänstekvinnor/män kommer undan med det eftersom vi inte vill inse hur de myndigheter vi avlönar lurar oss. Vi fostras redan i skolan att lita på att myndigheter "alltid gör rätt", vi litar på att "systemet fungerar" utan att vi sett ett enda bevis för att myndigheter är ärliga och det är därför det inte finns någon medborgarrättsrörelse i sverige, "myndigheterna ska ju göra rätt". Så vad kommer ske med en myndighet om det visar sig att du får rätt i dina anklagelser om rättsröta och myndigheten avslöjas?

1. Tjänstekvinnan/mannen kommer få sparken eller löneavdrag.
2. Chefen på myndigheten kommer få kritik för dåligt ledarskap.
3. Myndighetschefen får pinsamt be om ursäkt för rättsröta i pressen.
4. Revisorerna måste förklara varför de "missat" detta.
5. Du som skattebetalare kommer bli arg och börja fråga "vad fan får jag för skatten ?".
6. Den som lidit "skada" är berättigad till dyr ersättning.
7. Den som avslöjats ljuga inom myndigheten får en betydligt försämrad karriär.


Som du ser har alla instanser som granskar en myndighet intresse av att mörklägga istället för öppenhet så vad gör myndigheten istället ? Idag är det tillåtet för myndigheter använda dina skattepengar för att göra reklam för sin verksamhet, de betalar alltså dina skattepengar för att berätta att de finns i tv, radio och tidningar. Flera myndigheter har anställt "kommunikatörer" och "influencers" som ska ge en "positiv bild" av myndigheten, den positiva bilden ska alltså skapas genom att övertala dig via media, inte genom att bevisa att myndigheten verkligen gör rätt utan genom att överösta och övertala. Det tragiska är att ganska få genomskådar reklam, istället belönas oftast de aktörer som slösar pengar på att övertala och hjärntvätta sina konsumenter genom reklam för en bra vara säljer sig själv, det är skräpet man gör reklam för. Att erkänna grova lagbrott och att anställda inom myndigheten ljuger blir omöjligt, myndigheterna måste förneka sitt ljugande och fortsätta ljuga smack in i kaklet så den "positiva bilden" av myndigheten inte förstörs. Så länge ditt ärende kan tystas ner är det du som framstår som galen "rättshaverist", en udda kuf som klagar och inte vill passa in, någon som inte "förstått", "har fel" eller bara är "dum". Men tänk på att det bara är anställda inom rättsväsende och lagutövande myndigheter som kan vara rättshaverister, endast anställda som tar beslut om "rätt" kan haverera "rätt", alla vi andra som inte jobbar inom rättsväsendet kan bara kräva och påtala "rätt". 

Det finns många exempel på hur myndigheter ljugit smack in i kaklet, exempel som Tomas Quick, Kaj Linna och "Kevin-bröderna" som samtliga felaktigt dömdes för mord av domstolar som aldrig får göra fel och ljuger smack in i kaklet utan att någon åtalas.

- Vad är det som är så unikt med dessa fall, varför blev de frikända ? 

Samtliga dessa kända fall fick först stor uppmärksamhet i media, långt före Tomas Quicks rättegång togs om i Högsta Domstolen där han frikändes från samtliga 8 (åtta) mord han en gång "bortom alla tvivel var skyldig till" stod det klart för alla skattebetalare som betalar lönerna till högsta domstolen att Tomas Quick var oskyldig efter granskningar i media. I flera långa tv-program analyserades Tomas Quicks rättsfall och alltihop visade sig vara ett luftslott av lögner och påhitt, det fanns inte ett enda konkret bevis för att Tomas Quick var en mördare. Tills slut gjorde Högsta Domstolen riskbedömningen att de hade mer att förlora på att fortsätta ljuga än att sluta ljuga och erkänna de gjort fel.
- Vad hade du ansett om sveriges rättsväsende om Tomas Quick inte friats när det stod klart för ALLA att Tomas Quick var OSKYLDIG ? 
- Hade du haft fortsatt förtroende för sveriges rättsväsende om du visste att Tomas Quick satt i fängelse för brott han inte har begått ? Hur hade du känt för svensk rättssäkerhet och trygghet ? Samma sak med Kaj Linna och "Kevin-bröderna" som också frikändes. Till exempel Kaj Linna påstods ha kört en lång sträcka, pulsat genom djup snö, klättrat in genom ett litet vindsfönster flera meter upp på en vägg, begått ett rånmord där en person mördades och sedan hunnit tillbaka igen inom den tid flera vittnen sett Kaj. Att bara köra den flera mil långa vägsträckan tog hela den tid vittnena angett, dessutom skulle Kaj Linna hunnit pulsa genom djup snö en lång sträcka, klättrat som spindelmannen uppför en vägg in genom ett litet vindsfönster för att begå rånmordet. Den person som överlevde rånmordet vittnade dessutom att  Kaj Linnas röst inte stämde överens med någon av de maskerade rånmördarna. När media redovisade fallet stod det klart att Kaj Linna omöjligt kunde utfört mordet och ett dumförklarat rättsväsende insåg återigen de hade mer att förlora på att vägra Kaj Linna en ny rättegång än att erkänna de gjort fel och frikänna Kaj Linna i en ny rättegång.

"Kevin-mordet" i Arvika.
Samma sak med "Kevin-bröderna" som dömdes för mordet på barnet Kevin i Arvika. Två bröder dömdes utan ett enda bevis mot sitt nekande för mord på ett barn. Det rättsväsende som aldrig får göra fel tyckte sig förstå något "erkännande" i de olagliga barnförhören. När media granskade fallet visade det sig orimligt att bröderna kunde vara skyldiga. Rättsväsendet satt återigen i rävsaxen: fortsätta ljuga eller erkänna fel ? Det märkliga är att dessa domstolar som gjort det absolut största felet en domstol kan göra lik förbannat inte åtalat ett enda av de domarsvin som ljugit i dessa ärenden, inte en lögnaktig syltrygg har granskats, alla är kvar trots att varje svensk medborgare ska vara garanterade den så kallade oskuldspresumtionen : oskyldig fram till motsatsen bevisats som finns i tre av sveriges "grundlagar" :

FN's deklaration av de mänskliga rättigheterna, Artikel 11 (länk) :
1.Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 48 (länk) :

1. Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen fastställts.
Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 6.2 (nk) :

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.


Hur kan vi öka rättssäkerheten i sverige ?
Frågan är inte om svenska domare ljuger utan hur mycket rättsväsendet förlorar på att fortsätta ljuga. Din enda chans att få rätt är genom skattebetalarnas uppmärksamhet, du måste pressa en domstol eller myndighet till att överväga om det blir mer kostsamt fortsätta ljuga än göra rätt, har myndigheten mer att förlora på att fortsätta ljuga än erkänna att de ljugit ? Att driva små rättsärenden mot en handläggare, myndighet, förvaltning eller JO och mejla tusentals mejl med krav och referenser till lagar om rätt till rättvisa är bortkastad tid, du kommer ingenstans så länge du ber de som börjat ljuga sluta ljuga för de har mer att förlora på att sluta ljuga än fortsätta ljuga, om de erkänner kommer de ju straffas. Så länge du inte publicerar sakliga bevis öppet för alla att se, så länge bevisen stannar i den "hemliga tunnel" som uppstår mellan dig och myndigheten kan ditt ärende tystas ner och mörkläggas oavsett hur rätt du har. Enda chansen till rättvisa är genom rättslig prövning i domstol och dina chanser till prövning i domstol är mikroskopiskt små, det kräver att en åklagare ska sluta ljuga och plötsligt följa svensk lag och det blir kostsamt för myndigheter i en tid när de vill ha mer skattepengar, inte mindre. Om myndigheten kan fortsätta ljuga kommer de fortsätta ljuga för det är mycket pengar i reklam och löner till "kommunikatörer" som går förlorade om du får rätt om att en myndighet ljuger, då får de börja om från början med reklam och "influencers" fast i uppförsbacke. 

Hur vet jag detta ?
Läs artiklarna här på LexNoxa och andra siter, varje artikel är en tragedi där någon hamnat i kläm och fråntagits de  grundläggande mänskliga rättigheter vi tar för givna. Jag har fått insyn i rättsärenden som fått mig tappa all tro på sveriges rättsväsende, jag är fast övertygad samtliga anställda inom rättsväsendet är grova brottslingar av samma kaliber som mördare, iskalla omänskliga svin med rätt att döda. De som inte dödar själva håller tyst och hjälper till undanhålla bevis för andras mördande. En offentliganställd myndighetsperson förtjänar allt hat och äckel du kan uppbringa för det är en brottsling som givits åtalsimmunitet av en korrupt riksåklagare.

Vad kan vi göra mot rättsröta ?
Ju fler som går samman och ställer krav på de myndigheter vi avlönar med vår skatt att de ska följa din och min lag, svensk lag, desto högre tryck blir det för en förändring. Så länge myndigheter ostört får granska varann utan att du och jag får insyn i deras granskningar kan de fortsätta mörklägga och gömma undan bevis och detta är något du måste fundera över : varför är granskningsmyndigheters utredningar hemliga för dig och mig som betalat för granskningen och myndigheterna ? Så länge du lägger all din tid på att gnälla på en handläggare eller myndighet via mejl i din "hemliga tunnel" eller förtala en utredare via facebook kommer ingenting hända för du är inget problem för myndigheten, tvärtom hjälper du faktiskt myndigheterna bevisa att du är en udda kuf och "rättshaverist" som utan några bevis tycker, känner och gissar, precis som de tjänstekvinnorna/männen som du kritiserar. Om du istället börjar granska vilka som ljuger och varför samt hjälper till publicera och sprida information om vilka personer inom våra myndigheter som ljuger ställs våra myndigheter inför helt nya problem, hur kan en myndighet kräva skatt om de missköter sin uppgift och du vet om det ? Ett sätt samverka med andra för att skapa tryck är att ansluta dig till Folkrättsrörelsen (länk) där vi kräver att svensk lag alltid måste gälla utan undantag och tjänstekvinnor/män måste åtalas för sin brottslighet oavsett vad riksåklagare Petra Lundh (länk) gissar, tycker och känner. På siten LexNoxa finns många sakliga bevis publicerade med namngivna exempel på tjänstekvinnor och tjänstemän som begått brott och måste åtalas. Tyvärr kommer inget åtal kommer ske så länge Riksåklagare Petra Lundh kan tysta ned och mörklägga denna grova brottslighet och jag ber dig hjälpa till sprida och samverka för att uppmärksamma denna grova brottslighet så dessa brottslingar åtalas. Hela syftet med både LexNoxa och Folkrättsrörelsen är att ge dig en röst som tillsammans med andra blir en stark röst, jag vill öka din möjlighet till rättvisa och det är helt gratis, allt du behöver göra är att hjälpa till.


LexNoxa 2020-01-13, Peter Martinsson.

Notering : Då det idag är fler kvinnor än män anställda i svenska myndigheter använder jag inte det missvisande uttrycket "tjänstemän". Många individer har fått oöverstigliga problem med uttrycket tjänstehen varför jag hemfallit till tautologin tjänstekvinnor/män. Jag anser det viktigt adressera brottslingar korrekt.