Är hela Högsta Domstolen mutad ?

Är hela Högsta Domstolen mutad ?"Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat främst på straffrättens och civilrättens område."
Högsta domstolen, HD, ska som högsta rättsinstans i Sverige pröva de lite svårare frågorna där svensk lagstiftning inte är helt tydlig, HD ska med sina vägledande domslut visa vägen hur vi ska tänka när vi läser lagen för att få en fungerande etik och moral i vårt samhälle.

Jag redovisar här hur Justitierådet Ann-Christine Lindeblad vid Högsta Domstolen åsidosatt svensk lag där Ann-Christine beslutat att svenska barn inte ska ha någon trygghet i Sverige utan vem som helst ska hur som helst få bestämma i barns ärenden, utan avtal. Barn är till salu för att gynna privata företag. Orsaken till att Ann-Christine ej följer svensk lag kan vara politisk övertygelse eller mutor, det vet inte jag utan det är Högsta Domstolens sak att utreda. Jag kan bara redogöra hur Högsta Domstolen nu sällar sig till gruppen av havererade svenska rättsinstitutioner.


Bakgrund :
Ett område som inte är det minsta otydligt är VILKA som ska få utöva myndighet i Sverige. Myndighetsutövning, att bestämma över en medborgare måste ske på ett korrekt och förtroendeingivande sätt med starkt lagstöd för att vi ska känna tilltro och trygghet i samhället.

Om myndighetsutövning inte fungerar i ett samhälle har vi en "bananrepublik". Med mutor och korruption slipper brottslingar plötsligt undan straff medan andra straffas för brott de inte begått. En sådan situation är förödande för ett samhälle, om du inte får hjälp av polisen i en nödsituation vem ringer du då ? Vem ska du lita på ? Vems pengar fungerar och vilka pengar går inte använda ? Hur tar du dig till jobbet om polisen låter några trafikbrottslingar köra drogpåverkade som de vill och du inte kan lita på att alla kör på samma sida av vägen ? Åker du till jobbet då ? Vem gör jobbet om de anställda inte kan ta sig till jobbet ?

Ett samhälle utan tilltro kommer haverera snabbt, om grundtryggheten för människor försvinner blir medborgarna tvungna skapa sin egna trygghet, en farlig utveckling.

Vanvårdsutredningen, SOU 2011:61. (Länk)
Vanvårdsutredningen SOU 2011:61 är officiellt erkänd, Riksdagens talman Per Westerberg framförde den 21 November 2011 inför Sveriges konung och drottning en officiell ursäkt från Sveriges regering till Vanvårdens offer för de övergrepp de utsatts under sin "vård" av Svensk Socialtjänst.

I vanvårdsutredningens kapitel 9, "Hur kunde det ske" finns följande svar :
"Avgörande förändringar  I de flesta familjer inträffar oförutsedda eller planerade förändringar, mer eller mindre dramatiska  och livsavgörande. Så även i fosterfamiljer. De  förhållanden som var rådande i familjen när de godkändes som fosterföräldrar åt ett visst barn kommer sannolikt att förändras. Någon närstående i familjen eller dess omedelbara närhet avlider, nya barn kommer till världen, någon blir arbetslös, drabbas av sjukdom, familjen flyttar, någon byter  arbete, nya fosterbarn tillkommer, andra försvinner,  fosterföräldrar skiljer sig, träffar nya partners. Otaliga berättelser om vanvård har handlat om just detta, ”hur allting  förändrades”, efter flytten, efter olyckan, eller efter skilsmässan, osv. och att även avgörande förändringar i fosterfamiljen sällan eller aldrig följdes upp av ansvariga myndigheter."


"Barn som skiljer ut sig". "Inte sällan har barn placerats, bokstavligt och bildligt talat, långt ifrån den miljö där de har sitt ursprung. I kulturellt, religiöst, socialt, språkligt, dialektalt, livsstilsmässigt, attitydmässigt avseende har de många gånger haft svårt att känna igen sig.  Att till exempel komma från en storstadsmiljö till en utpräglad landsbygd har för många inneburit att man inte haft kännedom om de koder, traditioner och  normer, uttalade eller outtalade, som gällde i det lokalsamhälle de hamnade i och delvis därför råkade illa ut. Speciellt kvinnliga intervjupersoner har vittnat om hur de som unga flickor från ”storstaden” på  grund av sitt utseende, hur de pratade, klädde sig,  förde sig, den attityd de hade, fick felaktiga förväntningar på sig från lokalsamhällets manliga befolkning. De sågs som ”lösaktiga”, ”villiga” och har beskrivit hur de mer eller mindre blev ”allmän egendom”. Det var fritt fram för pojkar i skolan, klasskamraters pappor, lärare, fosterföräldrar, manliga släktingar till dessa, att kladda och tafsa och göra sexuella anspelningar.  


Slutna isolerade miljöer "Inte sällan ackompanjeras berättelser om svår vanvård med beskrivningar av isolerade miljöer. De har handlat om både geografiskt avlägset belägna platser, långt från grannar, skolor, kamrater
och kommunikationer eller tillstängdhet eller instängdhet i den bemärkelsen att ingen kom på besök, inga kamrater fick komma in eller att fosterföräldrarna hade glest med vänner och släkt.
Barn som placeras i slutna isolerade miljöer, där möjligheter till insyn och normalt umgänge med grannar, lekkamrater, släktingar saknas har förstås begränsade möjligheter att meddela sig med
omvärlden för att påtala eventuella fel och brister. Dessutom ligger tanken nära till hands att den som inte vill ta emot utomstående i sitt hem också kan ha något att dölja."


Värre idag.
Det är förbluffande att ALLT utredare Göran Johansson listar som riskfaktorer är EXAKT de faktorer svensk Socialtjänst ÖKAT idag. Inte en enda lärdom har dragits av vanvårds-utredningen, tvärtom, de få bra metoder som fanns har tagits bort helt och de absoluta garanterna för övergrepp är idag standard.

Det värsta är nog överlämning av nästan alla hantering av barn till privata företag, det som utredare Göran Johansson ansåg som en av de största riskfaktorerna.

Några exempel :
- En familj som kontaktat LexNoxa berättar hur deras barn blev omhändertagna när de flyttade ut till en gård på landet de fått hyra. De fick äntligen möjlighet förverkliga sin dröm att flytta från stadsmiljö ut till landsbygdsidyll. På gården hade den förra hyresgästen lämnat flera skrotbilar och skräp. Pappan tog tag i att städa upp och forsla bort skrotbilarna. Tyvärr var det för sent. Socialtjänsten i den nya kommunen hade bestämt sig för att den förra hyresgästens skrotbilar tydde på dålig ordning hos föräldrarna varpå barnen omhändertogs fast pappan röjt upp tomten. Barnen flyttas till hemlig ort och får de första månaderna inte träffa sina föräldrar alls.

Ett annat exempel, Erik :
- Socialtjänsten i Malmö påstår att Eriks mamma missat undersökningar hos Tandläkaren och Erik har på grund av bristande tandhygien fått karies på tänderna. Trots att det inte finns en enda notering om missade besök eller karies på Eriks tänder i journalen omhändertogs Erik. Erik älskade sin mamma och trivdes bra hemma i sitt egna rum, därför blev Erik våldsam i när han flyttas runt till olika familjehem där han skulle "vårdas". Till slut hamnar Erik i ett familjehem som Malmö Socialtjänst anser är lite bättre, detta hem har lite "tydligare" metodik för barnen att lära sig samhällets regler. Reglerna på detta "lite bättre" familjehem är att pappan straffar barnen för deras utbrott med sexuella övergrepp. Att sparka sönder en dörr straffades med fullbordat analt samlag, att inte äta upp middagen straffades bara med en avsugning. När Erik fyllde 14 år lyckades han tjata till sig en placering hos ett känt gårdscafe. Här är de kända för att vara snällare, "vårdtagarna", barnen, får bo i fred på tomten i ett eget skjul  och allt Erik behövde göra var att ta hand om hästarna och hönsen i ladugården på gårdscafe´t klockan 04:00 på morgonen och 19:00 på kvällen när det inte finns några kunder på cafe´t som kan se barnarbetet. De gånger Erik strejkade stängde "Fostermamman" av värmen, strömmen och vattnet i Eriks stuga fram till han gav upp och skötte sitt arbete. Fostermamman anses "god" och är känd i området för hur "bra" hon är med barn. Förutom gårdscafeet, hästarna, hönsen och hundarna jobbar Fostermamman även som utredare på socialtjänsten i närmaste stad. 

Privata företag har ökat.
Svensk barnhandel omsätter gigantiska belopp, förutom de direkta konsulttjänsterna för så kallade Stafettsocionomer som förra året omsatte 1.600.000.000 kronor, 1.6 miljarder kronor, tillkommer ersättningen för att "vårda" ett barn. För varje barn som omhändertas får "vård-företaget" ersättning, förutom barnbidrag och underhållsstöd, ca 2600:-, utgår en vårdnadsersättning 5-9000:- per barn per månad samt assistansersättning om 13-19.000:- per vårdare per ca tre barn. Beloppen varierar beroende på företag, vårdinsats och "förhandling", det vill säga, betalande av mutor till beslutande handläggare. 


Övergreppens "möjlig-görare", "enablers".
Normal förväntan är att våra myndigheter lärt sig av vanvårdsutredningen men det är tvärtom. Göran Johansson påpekar i sin vanvårdsutredning just företag som en riskfaktor. Företag har idag ökat explosionsartat inom barnindustrin. Fler barn omhändertas idag, ca 50.000 barn omhändertogs 2017 och "vårdas av staten" de flesta hos företag. Det är ingen som vet den exakta siffran hur många barn som just nu är omhändertagna av "staten", beslut om "vård" beslutas av kommunerna själva utefter situation. Myndigheten Socialstyrelsen och Socialministern måste kunna förneka all kännedom och ansvar utifall en ny vanvårdsutredning sker. 

Barnindustri är lönsam. Kommuner ökar antalet barnomhändertaganden när kommunens ekonomi försämras. Alla kommuner lägger på en mellanskillnad på sina ersättningsanspråk för sina "barnavårdskostnader" till staten.

Ökad sekretess.
Sekretessen har ökat. Till exempel "pansarflickan" som Aftonbladet skrev om förra sommaren, som efter en hel uppväxt i isoleringscell bakom pansarglas avslutade sin isolering i fängelsecell genom ta sitt liv. Nästan all info om "pansarflickan" är helt sekretessbelagd, för att "skydda tredje part" är obduktionsrapporten hemlig för föräldrarna.

Fjortonåriga flickan Donia Hassan avled av lunginflammation medan hon "vårdades" i ett familjehem som var hemligt för Donias storasystrar och föräldrar i Donias riktiga hem. Donia berättade för en vän strax innan hon avled att hon var gravid efter en våldtäkt. Donias obduktionsprotokoll är sekretessbelagt till skydd för tredje part så Donias familj kommer aldrig få klarhet i varför framtänderna i Donias käke var intryckta eller om flickan var gravid.

"Enablers"
För att lyckas med dessa märkliga beslut som sekretess krävs "möjliggörare", "enablers" i svenska rättsinstanser. Dessa "enablers" garanterar att obduktionsprotokoll förblir hemliga för anhöriga, "enablers" på Malmö pedofil-rätt, förlåt, Förvaltningsrätt, garanterade att ingen läkarundersökning av en våldtagen sexårig pojke ska ske inom två månader efter våldtäkten utan skjuts framåt i tid mer än 60 dagar fram till Malmö socialtjänst ger klartecken för läkarundersökningen.

Ann-Christine Lindeblad.
Justitieråd Ann-Christine Lindeblad
Ann-Christine Lindeblad är en av dessa "enablers" i Högsta Domstolen. Ann-Christine garanterar med sitt beslut ett system med barnhandel, övergrepp och pedofili som kan fortsätta genom att tysta ned ärende om olaglig Myndighetsutövning. Ann-Christine beslutar att ett självklart rättsärende med grova lagbrott i en vårdnadsutredning ej ska utredas, därigenom fattar HD beslut att ej granska privat myndighetsutövning som därmed får tillåtelse av Ann-Christine fortsätta fast det är förbjudet i lag.


Ann-Christine Lindeblads beslut i Högsta domstolen :Ann-Christine Lindeblad anger följande skäl för sitt beslut :
"Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för
ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen."


Detta ärendet har AVGÖRANDE vikt för ledningen av rättstillämpning, hade Högsta Domstolen tagit upp detta ärende hade det sannolikt blivit helt FÖRBJUDET i Sverige anlita torpeder förfalska barnavårdsutredningar. Därför måste det fort begravas av Ann-Christine Lindeman i all tysthet.

Saken gäller att ett privat bolag, Medlingsbolaget, genomfört barnavårdsutredningar utan ETT ENDA AVTAL och därmed brutit mot en hel rad lagar som Tystnadsplikt (Brottsbalken 20 kap §3), Grundlagen 12 kap §4 med mera. Medlingsbolaget som noggrant ska följa kraven om dokumentation i Förvaltningslagen för myndighetsutövning klarar inte ens komma ihåg förnya sitt absolut viktigaste dokument, affärsavtalet för utredningar med Karlskrona kommun. Först när pappan avslutar utredningen för att den är olaglig skrivs ett nytt avtal.

Medlingsbolagets avtal med Karlskrona kommun :


Privat Myndighetsutövning utan stöd av lag är förbjudet enligt tre lagar :1, Svensk grundlag, Regeringsformen 12 kapitel §4 :


2, Kommunallagen, 10 kapitel, §1  :


3, Socialtjänstlagen 5 kapitel §4  :

Följande myndigheter utgår i sina beslut och instruktioner att privat myndighetsutövning är förbjudet utan stöd av lag :

1. Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFOF.
- Myndigheten MFOF är de som ger ut instruktioner för hur vårdnadsutredningar ska genomföras. MFOF ansvarar för Socialstyrelsens Handbok för familjerättsliga utredningar om vårdnad, boende och umgänge, SOSFS 2012-4-8. 
(Länk : SOSFS 2012-4-8, Handbok för familjerättsliga utredningar om vårdnad, boende och umgänge.)


I instruktion SOSFS 2012-4-8 står på sidan 204 :
På sidan 205 gör myndigheten Socialstyrelsen följande förtydligande : 
"JO menar dock att detta inte har varit lagstiftarens avsikt. Av förarbeten framgår att lagstiftaren  förutsätter att utredningen ska utföras av en tjänsteman vid nämndens förvaltning. JO anser därför att det inte finns någon anledning betrakta de utredningar som utförs på uppdrag av domstol enligt 6 kap. 19 § Föräldrabalken på annat sätt än andra utredningar. Enligt JO:s mening strider det således mot lagen att lägga ut en utredning om vårdnad, boende och umgänge på entreprenad. Det finns däremot inget som hindrar att nämnden anlitar en uppdragstagare som har en sådan anknytning till myndigheten att hon kan eller han kan sägas delta i dennas verksamhet. Sådana uppdragstagare kan dock endast vara fysiska personer."


2. Myndigheten IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

IVO utgår i sina beslut från att privata utredare med eller utan avtal är förbjudet enligt lag. I Beslut 8.3-326/2014-18 hotar IVO en kommun med böter om de inte upphör använda Medlingsbolaget vid myndghetsutövning.

IVO BESLUT 8.3-326/2014-18 :
"Redovisning av tillsyn.Av den dokumentation som IVO tagit del av framgår att Östra Göinge kommun den 29 november 2013 fick i uppdrag av tingsrätten att företa vårdnads-, boende-, och umgängesutredningar samt utreda om det fanns behov av att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnen. Östra Göinge kommun gav detta uppdrag till den privata verksamheten Medlingsbolaget AB. Ett avtal skrevs mellan Östra Göinge kommun och Medlingsbolaget AB som även undertecknade sekretessdokument. Östra Göinge kommun stod som ansvarig för utredningarnaoch Medlingsbolaget AB återlämnade alla handlingar till kommunen efter att utredningarna var avslutade. Utredningsdokumenten skrevs under av enhetschef i Östra Göinge kommun. De socionomer från Medlingsbolaget AB som utförde ovannämnda utredningar har inte varit anställda av kommunen."


3. Myndigheten Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens rättsavdelning gjorde 2017 en konsekvensanalys av de nya lagar för kompetens hos utredare i barnavårdsutredningar :
"Bakgrund" "Den 1 juli 2014 trädde ny lagstiftning med krav på behörighet för handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården i kraft. Reglerna infördes på grund av att regeringen ansåg att förutsättningarna för att barn och unga skulle få lämpliga insatser av god kvalitet skulle öka genom att det tydliggjordes vilken kompetens som behövdes för vissa arbetsuppgifter. Regleringen av behörighet syftar till att skapa en garanti för att arbetsuppgifterna utförs av personal med viss formell kompetens."


Socialstyrelsen Diarienummer 17982/2017 :På sidan 6 i Socialstyrelsens konsekvensanalys under punkt 12 fastslår Socialstyrelsen att nya lagar om utredare kompetens inte har någon inverkan på företag eftersom företag inte får utföra dessa arbetsuppgifter.
4. JustiteOmbudsmannen, JO :

JO beslut 2598-2000 klargör att privaträttsliga utredare inte är tillåtet inom Socialtjänst :

JO-beslut 2598-2000 :


JO-beslut 2598-2000, sidan 16 :

"Såvitt framgår av förarbetena har nämligen lagstiftaren förutsatt att utredningen skulle utföras av en tjänsteman vid nämndens förvaltning. I propositionen anfördes bl.a. följande (s. 44 f.). 

"Eftersom det inte blir fråga om något yttrande från socialnämndens sida blir det inte aktuellt med någon ”process” inför nämnden. Denna får i princip inte annan befattning med saken än att såsom arbetsgivare för den tjänsteman som nämnden utser att utföra utredningen. Sedan kan tjänstemannen rapportera direkt till domstolen. Detta innebär naturligtvis ingen inskränkning i socialnämndens rätt att bestämma vilka uppgifter som skall läggas på dess tjänstemän eller nämndens möjligheter att kontrollera att arbetet bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Att tjänstemän inom socialtjänsten rapporterar direkt till en domstol förekommer redan i andra sammanhang, se t.ex. 21 kap. 2 § föräldrabalken."

JO-beslut 2598-2000, sidan 17 :
"Tolkningen av begreppet ”någon” måste göras utifrån syftet med ändringen och med beaktande av det nyss återgivna uttalandet i förarbetena. Jag kan därför inte finna annat än att vad som anförts i det förgående avsnittet gäller även för de utredningar som utförs på uppdrag av domstol enligt 6 kap. 19 § FB. Enligt min mening är det således inte rättsenligt att lägga ut ett sådant utredningsuppdrag på ”entreprenad”." 

Överlämning med stöd av lag ?
Några av texterna ovan står det "överlämning av myndighetsutövning med stöd av lag". 

Vad är det ?

Överlämning av myndighetsutövning med stöd av lag sker till exempel vid bilprovningen. Idag är det privata företag som kontrollerar bilar med stöd av lag i Fordonskungörelsen. Fordonskungörelsen kräver att företaget som kan besluta ombesiktning eller körförbud på ditt fordon, myndighetsutövning, ska följa vissa regler : Ett företag som bedriver bilprovning får inte också bedriva bilreparationer eller bilförsäljning, personalen ska uppföra sig väl och förtroendeingivande, visa kontroller om mutor och oredlighet ska genomföras. Företaget får inte ha överhängande skulder, på obestånd eller annan utsatt situation som kan skada förtroendet.

Parkeringsböter får utfärdas av privata bolag enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning. Även i denna lag finns krav på både personal och företag för att de ska få behålla rätten utfärda böter.

Se djupare detaljerad info i denna artikel : lexnoxa/vem-ska-fa-morda-barn-i-sverige


Ann-Christine Lindeblads beslut framstår som högst besynnerligt.
Till skillnad från Ann-Christine anser Jutitieombudsmannen, JO, Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, Socialstyrelsens rättsavdelning samt Inspektionen för Vård och Omsorg att det är FÖRBJUDET med privata utredare i ärenden om barn. Det står så också i Grundlagen, Kommunallagen och Socialtjänstlagen.

- VAD är det Ann-Christine Lindeblad vid Högsta Domstolen vet som inte 4 myndigheter vet ? 

- VAD är det Ann-Christine Lindeblad anser klart och tydligt i lag när tre lagar tydligt föreskriver att det är OLAGLIGT med privata myndighetsutövare UTAN AVTAL.

Om Justitierådet Ann-Christine Lindeblad vid Högsta Domstolen följt lagen, Rättegångsbalken, och angett skälen för sitt beslut i sitt beslut hade vi också vetat men det förvånar nog ingen som läst hit att Ann-Christine Lindeblad även bryter mot Rättegångsbalkens lagar om beslut.

Rättegångsbalken 17 kap §12 :


...jaha, vad betyder det här då ?

- Ett beslut om att ej bevilja prövningstillstånd är ett slutligt beslut, det vill säga, domstolen "skiljer" målet från sig och anser det avslutat, prövningstillstånd får ej överklagas. Eftersom det är ett slutligt beslut ska det följa Rättegångsbalken 17 kapitel §12 som hänvisar till Rättegångsbalkens 17 kapitel §§2, 7, 9 och 12. Så här lyder RB 17 § 2, sista stycket :
"När ett mål avgörs utan huvudförhandling, skall domen grundas på vad handlingarna innehåller och vad som i övrigt förekommit i målet."


Rättegångsbalken 17 kap §7 :
7 § En dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar ange 1. domstolen samt tid och ställe för domens meddelande, 2. parterna samt deras ombud eller biträden, 3. domslutet, 4. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som dessagrundats på och 5. domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet.


Märkligt nog missar Justitieråd Ann-Christine Lindeblad på SAMTLIGA punkter.

Jag kommer i följande artiklar även redovisa hur Ann-Christine Lindeblad dessutom på flera sätt bryter mot Högsta Domstolens portalparagraf :

Rättegångsbalken 54 kapitel §10:
10 § Prövningstillstånd får meddelas endast om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högstadomstolen eller 2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resningeller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen berorpå grovt förbiseende eller grovt misstag.


Justitierådet Ann-Christine Lindeblad har fått detaljerad information med bevisning hur flera Domare brutit mot lagar, vittnen som begått mened under sanningsförsäkran samt förfalskning av bevisuppgifter.


Det kommer bli många artiklar om den omfattande brottsligheten i Sveriges högsta rättsinstans, Högsta Domstolen. 


LexNoxa 2018-04-18, Peter Martinsson.