Svenska feministers national Lögn.


Lögnen om "Patriarkatet".
Länk : http://www.scb.se/tabell-och-diagram/andel-kvinnor-och-man-i-chefspositioner/
Feministernas National Lögn.

- Flera svenska feministiska organisationer har valt att INTE arbeta MOT det våld, hedersvåld och överfallsvåldtäkter som ökat lavinartat i Sverige de senaste året, år 2014 drabbades 76 000 personer av olika typer av sexualbrott, två år senare, 2016, har siffran ökat med 138 % till 181 000 personer (BRÅ), 2.4% av alla personer hade 2016 utsatts för sexualbrott.

Istället för att utreda brottsligheten mot kvinnor och kartlägga vem, vad och hur dessa brott utförs lägger feministiska organisationer som F!, # metoo, ROKS med flera istället all kraft på en debatt om "könsmaktsordning", alla svenska män använder makt och våld för att förtrycka kvinnor i Sverige. Personer som Gudrun Schyman, Margot Wallström, Margareta Winberg vill hellre prata om svenska mäns förtryck av kvinnor med ord som "könskrig" och "Patriarkatets förtryck" än att kartlägga VAD som orsakat 138% fler överfallsvåldtäkter på två år. Till exempel F! och  Socialdemokraterna har uteslutit flera personer som påtalat de ökande problemen med hedersvåld och överfallsvåldtäkter.

Vad betyder "könsmaktsordning" ?
Vad betyder "patriarkatets förtryck" och "könsmaktsordning" ? Finns det grund för uttrycken ? Det är omöjligt hitta en konkret källa, "feminister" vill "tycka", "påstå" och "känna" utan att uppge en enda referens till fakta, data eller källa för allt "tyckande" och "kännande". Den som vågar undersöka angrips mycket aggressivt, att efterfråga fakta, källa eller referens bemöts med anklagelser om kvinnohat och förtryck, att be dessa "feminister" redogöra för sitt "tyckande" och "kännande" illustrerar klart och tydligt uttrycket för att "tomma tunnor skramlar högst". Här är en märklig dimridå av påståenden.

Med "könsmaktsordning" och "patriarkalt förtryck" verkar feministiska talespersoner som Gudrun Schyman, Margareta Winberg, Nina Rung med flera mena att män slår kvinnor ofta för att män finner tillfredsställelse i detta. Män ger varandra chefsposter för att i maktställning utöva "patriarkalt förtryck", män samarbetar med enda avsikt att försämra kvinnors löner, villkor och levnadsförhållanden trots att diskriminering är olagligt. Ett företags vinst och utveckling verkar vara sekundära behov i förhållande till "patriarkala" mäns behov av att förtrycka kivnnor. 

I klartext riskerar alltså en man hellre fängelsestraff eller konkurs för ett helt företag för chansen att få förtrycka en kvinna. Det låter inte rimligt....

Går det hitta fakta ??
Jajjamensan. Vi börjar hos SCB, enligt deras yrkesregister efter sektortillhörighet var det totalt 4.407.383 personer som arbetade år 2016 i Sverige (siffrorna för 2017 publiceras mars 2019). Av alla 4.4 miljoner anställda är flest anställda inom privat sektor, 2.711.905 personer. 

Data för 2016 ser ut så här i ett färgglatt diagram. 
(notera att jag lagt in "andel chefer" som jämförelse).
(klicka på diagram för större bild)
Länk : statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0208__AM0208B/YREG62/


Vilka har makt i Sverige ? 
Privata företag kan ha en finansiell makt men får aldrig bestämma i ett samhälle utan ett  förordnande, överlämnande :

Svensk grundlag, Regeringsformen, 12 kapitel §4 :
Överlämnande av förvaltningsuppgifter :4 § Förvaltningsuppgifter kan överlämnas åt kommuner. Förvaltningsuppgifter kan även överlämnas åt andra juridiska personer och enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett överlämnande göras endast med stöd av lag.

Det är bara statligt anställd personal som får bestämma, utöva "myndighetsutövning", att bestämma över någon kan till exempel vara beslut som bygglov, avgift för sophämtning, parkeringsböter, föreläggande om buller, nedskräpning, alkoholtillstånd, serveringstillstånd och så vidare men det kan också vara en utredning eller sammanställning av underlag som ligger till grund för ett beslut, beslutsunderlag. Om du till exempel öppnar en restaurang och vill servera mat är det bra om ditt tillstånd servera mat inte beslutas av någon som är anställd eller kompis med restaurangen andra sidan gatan och vägrar DIG serveringstillstånd för att gynna sin "egna restaurang". 

En myndighetsutövare ska vara neutral, opartisk och saklig, alla ska få samma chans som alla andra. Uppgifter innehållande myndighetsutövning får utföras av privata företag med stöd av lag, detta sker till exempel inom bilprovning, kommunala parkeringsvakter och väktare och i dessa lagar är väldigt tydligt redogjort vad dessa företag får göra och INTE göra, en bilprovning får besluta ombesiktning för ett fordon men får INTE bedriva bilverkstad, en väktare som upprätthåller ordning får INTE vara en kriminell eller stökig person, tvärtom ställer lagen krav på redlighet, gott uppförande och pålitlighet i rollen som väktare, det är ju därför väktaren är där.

Rätten att bestämma ligger alltså år 2016 hos de 1.695.478 personer som var anställda inom offentlig sektor som Stalig Förvaltning, Landsting och Kommun. Fördelningen av de 1.695.478 anställda inom offentlig sektor var så här år 2016 :Så här är chefposterna fördelade inom offenliga sektorer mellan kvinnor och män :...hoppsan...??...det verkar ju vara mest kvinnor som bestämmer ? Det är flest kvinnliga beslutsfattare, chefer, inom kommunal och landstings förvaltning. Inom statlig förvaltning verkar det vara fler män än kvinnor i chefsposition men om vi tittar på djupet på ledningsfunktioner inom statlig förvaltning blir fördelningen en annan :

Det här var ju konstigt, det ser ut som om det är mest kvinnliga chefer på alla myndigheter ? För något år sedan diskuterades ett lagförslag att det måste kvoteras in minst 40% kvinnor i privata bolagsstyrelser för annars är det för dålig jämställdhet.

Är det någon av er som hört några förslag om att kvotera in män till chefsposter i Landstingen ? Här är ju 73.7% kvinnor på chefsposterna, 26,3% män ? Eller kommun, 67,2% kvinnor i ledande befattning ?

Varför måste det inte vara LIKA JÄMSTÄLLT i staliga förvaltningar som i privata bolag ?

Om det är mer än dubbelt så många kvinnor som män anställda inom offentlig förvaltning (12 % män, 26% kvinnor ) och cirka 70% av alla chefer inom myndigheter är kvinnor måste det betyda att det är övervägande kvinnor som utövar myndighet ? Det är alltså kvinnor som bestämmer över andra personers villkor inom både offentlig och privat anställning ?

- Är det inte viktigare att det är jämställt inom MYNDIGHETSUTÖVNING än privata bolag ?

Kan det vara gamla siffror ? Finns det andra som har statistik ?
- Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör en mätning i november varje år där de mäter hur många anställda i olika sektorer det finns inom sveriges alla landsting och kommuner. 

SKL's statistik hittar du här :
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/personalenidiagramochsiffror.850.html

Tabell 6 innehåller all data vi söker :

Med färgglada diagram ser det ut så här inom ledningen för alla Sveriges kommuner och Landsting :
Alla Sveriges kommuner och Landsting hade följande fördelning av administration år 2016 och 2017 :
Jag redovisade hösten 2017 att totala andelen anställda på samtliga rättsvårdande myndigheter är 73% kvinnor och 23% män. Några av de myndigheter som beslutar om människors villkor, myndighetsutövning, har inte EN ENDA MAN anställd : 


LexNoxa/jamstalldhet-for-allautom-man.html


Trots att det är mindre än HÄLFTEN så många män som kvinnor anställda inom offentlig förvaltning, 12% män mot 26% kvinnor och 133% fler kvinnliga chefer än män anställda i svenska myndigheter lyckas alltså män ÄNDÅ förtrycka kvinnor ?? 

"Patriarkatet", den grupp av män som hjälper varandra utöva makt mot kvinnor, lyckas alltså krångla igenom olagliga beslut om att försämra kvinnors villkor trots att det är mer än 70% kvinnliga chefer ?

Om "patriarkatet", män, i privata företag styr och bestämmer kvinnors villkor, sker detta bestämmande då genom att de privata företagen mutar 70% av kvinnliga chefer inom myndigheterna ? Hur kan det annars gå till ?

Det är dags för kritiska frågor :

1. Hur kan män förtrycka kvinnor med dåliga villkor när det är kvinnor som bestämmer villkoren ?

2. Hur utövar män "könsmaktsordning" om kvinnor är i MAJORITET i myndigheter ? 

3. Varför är det inte ett jämställdhetsproblem med 133% fler kvinnliga chefer inom myndigheter ?

4. NÄR får vi se fakta, data, siffor för att det finns ett "patriarkat" ?

5. Har vi de facto ett "Matriarkat" som gynnar kvinnor och förvanskar fakta ?


Den svenska feminismens logik : 
En rationell logisk granskning av svensk "feminism" ger ett intressant perspektiv :  
- Kvinnors rättigheter ryms inte inom mänskliga rättigheter utan måste hanteras i en egna specialiserade feministiska organisationer.
- Dessa feministiska organisationer måste kriga mot resten av sveriges befolkning för att skapa bättre villkor för kvinnor. 
- Mäns villkor och rättigheter måste åsidosättas och försämras för att förbättra kvinnors villkor.
- Ingen har ännu bevisat vad ett "patriarkatet" är eller existerar för varje "feminist" vrålar rabiat våldtäktsman mot alla som efterfrågar fakta.

Aktörer som Nina Rung, Gudrun Schyman, Ebba Witt Brattström, Zara Larsson, Anne Ramberg, Margot Wallström med flera påstår att nästan SAMTLIGA svenska män alltid våldtagit och misshandlat SAMTLIGA svenska kvinnor för att det är "kul" och en del av den svenska manliga kulturen. Enligt dessa personer är ALLA svenska män mer eller mindre brottslingar och alla kvinnor offer. 

För att kompensera kvinnor för de brott som minst 98% svenska män ännu INTE begått ska kvinnor i förväg kompenseras med märkliga fördelar som chefstjänster i offentlig förvaltning utan diskussioner om diskriminering eller ojämställdhet mot män, lagstadgad ensam vårdnad om barn (Föräldrabalken 6 kap, §3), kvinnor ska inte behöva betala ett öre för sina egna barns försörjning (SFU7:2015) och ska utan debatt belöna varandra med tjänster för trogen brottslig verksamhet.

Här syns finessen med kvinnliga nätverk. Eftersom DO, diskrimineringsombudsmannen, har 80% kvinnor anställda går det inte diskriminera män i Sverige, det har DO bestämt. De som ska övervaka att svenska myndigheter följer svensk lag, JustitieOmbudsmannen, JO, (76% kvinnor), och Justitekanslern, JK (64% kvinnor) lyfter inte ett finger mot diskriminering av män, det har "Matriarkatet" bestämt.

För att garantera jämställdhet i Sverige inrättades den 1 Januari 2018 en jämställdhetsmyndighet, (71% kvinnor). Jämställdhetsmyndigheten ska nu lägga 900 miljoner på att undersöka mäns våld mot kvinnor, inte 450 miljoner på kvinnors våld mot män och 450 miljoner på mäns våld mot kvinnor utan allt, 900 miljoner, på mäns våld mot kvinnor trots att det misshandlas och dödas absolut flest män i Sverige. Det är jämställdhet enligt "Matriarkatet".

FAKTA !!!
Fakta visar att det i verkligheten är tvärtom, istället för "patriarkat" finns ett "matriarkat". De samarbetar öppet i feministiska organisationer som ROKS, NCK, Hilda och Ruben. Män som är medlemmar i Frimurarna kritiseras återkommande, att vara medlem i Sverigedemokraterna är utslutet om en man ska ha en karriär. 

Att kvinnor är med i militanta feministiska organisationer är däremot bra, det anses starkt och bra att som politiker Marwa Karim skriva i debattartikel att "Män är äckliga varelser" och att som artisten Zara Larsson "bara hata män".

Det råder GRAV ojämställdhet inom våra beslutande myndigheter och all debatt tystas. I Sverige finns ett "matriarkat" som i verkligheten gör EXAKT det "feminister" anklagar män för att göra. Det finns flera sammanslutningar för kvinnor som samarbetar, ljuger, tystar debatt, begår lagbrott, bedrägerier och utför "tjänster" åt kvinnor för att de är kvinnor.

Den aggressiva skuldprojiceringen att ALLA män är brottslingar är nödvändig för att ingen ska våga skrapa på ytan och syna den falska fasaden av "feminism" inom organisationer som F!, socialdemokraterna, ROKS, och NCK. Om någon börjar granska fakta avslöjas den organiserade brottslighet som pågår bakom denna sunkiga förfalskade fasad av "feminism". 

Dessa "feministiska" bedragare har inga betänkligheter offra andra kvinnor i sina bedrägerier. Om BRÅ tillåts kartlägga de senaste två årens 138% ökning av våld och överfallsvåldtäkter och redovisar vilka gärningsmännen är kommer det stå blekt klart vilka "feminister" det är som skapat problemet med överfallsvåldtäkter i Sverige.

Sittande regering är helt beroende av att BRÅ's arbete fortsatt saboteras. Om myndigheten BRÅ får göra sitt jobb utan att en korrupt justitieminister hela tiden sätter käppar i hjulen med olagligt ministerstyre kommer det stå obehagligt klart vilka "feminister" som brutit mot svensk lagstiftning för personlig vinning, det kommer stå klart vilka "naiva" "feminister" som orsakat 138% ökning av överfallsvåldtäkter på mindre än två år. 

Det kommer då stå klart vilka "feminister" som offrade kvinnor och barn.


Visst blir organiserad brottslighet lite finare när det är kvinnor som begår brotten ?


LexNoxa, 2018-04-05, Peter Martinsson.