Domstols-clownerna.

Dumstols-clownerna.


Bild : Svenska Dagbladet


- Tisdagen den 14 November publicerade 4445 st kvinnliga jurister ett offentligt upprop i Svenska Dagbladet, se länk : svd.se/uppropet-medvilkenratt

De 4445 kvinnliga juristerna gör följande uttalande :
”Företräder man lagen, är det passande att värna om densamma”.

Jag håller med dem, det är högst passande att som jurist följa lagen och det bör gälla alla jurister, manliga som kvinnliga.

Svenska dagbladet publicerar utsagor som beskriver grova lagbrott, till exempel denna:

                     ”Jag blev bjuden på ansenliga mängder alkohol på en 
                      privat middag hos en föreläsare på juristprogrammet 
                      och somnade på hans soffa. När jag vaknade hade alla 
                      andra gått hem och han hade sex med mig. Efteråt 
                      erbjöd han sig att ringa en taxi. 
                     Personen ifråga har även arbetat som hovrättsdomare.”

Den man som beskrivs ovan är en fara för samhället, han ska lagföras innan han våldtar andra kvinnor. Nästa offer kan vara din syster, din dotter, din klasskompis. Varför skyddar Svenska Dagbladet denna man ? Svårt bevisa ?

En metod förenkla att lösa brott som övergrepp och våldtäkt problem vore en samtyckeslag.

Samtyckeslag :
En samtyckeslag skulle lösa många knutar, vi ska inte behöva ha diskussioner hur en kvinna var klädd, berusad, uttalar sig, dansar eller agerar. En kvinna ska kunna gå naken i en bar utan oro. En samtyckeslag kräver att den utpekade sex-partnern kan bevisa att samtycke fanns, fanns inget samtycke och sex-akten kan bevisas så var sex-akten en brottslig handling.


Ett samtycke är så enkelt :

- Skicka till exempel SMS mellan varann : "Vill du ha sex med mig (namn) ?"  Svar : "Ja jag vill ha sex med dig (namn)".

- Eller skriv på två lappar : Härmed samtycker vi, xxx och xxx till att ligga. 

- Eller spela in på en telefon : Håll för öronen för nu ska vi NUPPA !!

- Jamen tänk om hon spolar ner min telefon eller eldar upp lappen efteråt ? 

Prova använd hjärnan. Skicka sms vidare till någon annan, fota lappen och mejla till din egna inbox eller göm bara lappen nära ditt hjärta för där kommer ingen leta ändå.

- Tatueringar är poppis, enligt uppgift ganska bestående, en sådan lista skulle troligen hållas högst föredömlig av smittskydds-institutet några veckor senare, eller effektivisera Socialnämndens arbete nio månader senare, copy and paste, win -win.

Tycker man det är pinsamt eller jobbigt sätta ihop ett bevisbart samtycke är man nog inte mogen ha sex heller. 

Straff.
Straffen för bevisade övergrepp bör vara långt hårdare, själv är jag trogen anhängare av Kung Hamurabi, tand för tand, öga för öga. En våldtäkt är ett otäckt brott, det är bevisligen en brottsling som på nära håll finner nöje, upphetsning och tillfredsställelse i att se ett offer lida. Den psykiska defekt som en våldtäktsman bevisar anser jag inte hör hemma i ett samhälle, denna gen-uppsättning bör helt utrotas, döds-straff. 

Bör vi ha människor i vårt samhälle som finner njutning i andras lidande ?

- okej, kastrering då ?

Självklart måste straffen för falsk anmälan skärpas, som Kung Hamurabi klokt uttryckte det, "Falsk anmälan ska straffas med samma straff som det brott som falskt anmäldes". 

Klart.

Bevis för övergrepp ska vårdas och värderas. Brottet är svårt bevisa men om brottet får tyngd och prioritet tror jag allvaret i beviskedjan kommer följa. Finns DNA-bevisning och  bevis om samtycke inte kan uppbringas ska svinet upp på stupstocken.
Ner med byxorna eller luta dig fram, bara välja, huvud som huvud.


Kvinnliga brottslingar ?
Jodå det finns kvinnliga brottslingar även här men mörkertalet är stort. Precis som kvinnors våld mot män råder i Sverige totalt forsknings- och tanke-förbud om kvinnors våld. Samtliga forskningsanslag anslås ensidigt till forskning om mäns våld mot kvinnor. Att bara fundera över kvinnors våld mot män bli ett totalt karriär haveri.

Den här länken får du INTE klicka påBRÅ.se/-brott-i-nara-relation---lika-mellan-konen

INTE denna heller.....NEEEJ :bmcpublichealth/articles/10.1186/1471-2458-12-945På tal om kvinnliga brottslingar.

Åter till uppropet på SVD. Detta upprop är högst märkligt. En tidning får enligt lag inte driva en rättsprocess, det vill säga de får inte utpeka någon som brottslig eller publicera konkreta bevis om en persons brott. 

Det är ett högst intressant faktum att 4445 kvinnliga jurister som arbetar med svensk juridik väljer gå till en tidning med sina berättelser och bevis om ärekränkning, förtal, missfirmelse av tjänsteman, sexuellt våld, våldtäkt och övergrepp istället för anmäla till polisen.

Varför väljer dessa kvinnor som är proffs inom juridiken att inte anmäla utan istället driva en process via media ?

- Ett brottsoffer som vill ha upprättelse ska anmäla brottet till polis som inleder förundersökning. Polisen utreder händelsen, vittnen, bevis och sammanhanget enligt ett strikt regelverk. Stämmer uppgifterna leds brottet till åtal, svenska åklagare har absolut åtalsplikt, dock ska brott som mildare grad av ärekränkning, förtal etc drivas som enskilt åtal.

Nu har 4445 st kvinnliga jurister bestämt att helt åsidosätta detta system. Istället för att använda det system som de själva är proffs på går man ut i tidningen med svepande anklagelser. Istället för att adressera den verkliga kända brottslingen ska nu ALLA män anklagas i svepande ordalag.

Tänk på att en ansenlig del av de män som nu anklagas ÄR OSKYLDIGA. I gruppen "män" finns personer som på grund av handikapp, medicinska besvär, sexuell läggning eller bara rättspatos inte begår övergrepp, våldtäkter och tafsande. 


Jag är utan synd och jag kastar första stenen : 

JAG ACCEPTERAR INTE SVEPANDE ANKLAGELSER OM BROTT.


Om vi tvärtemot Feminism använder förnuft och logik för att analysera påståendena i uppropet #medvilkenrätt blir det intressant, en hel del är direkt skitsnack.

”Att som gravid notarie i kommunikation med externa aktörer av lagmannen kallas ’den gravida notarien’ och sedan inte planeras in i schemat för en stor dopingrättegång för att ’man som nybliven mamma utvecklar så kallade mammagener som gör att man egentligen inte vill komma tillbaka till jobbet den tid man aviserat när man ansöker om föräldraledighet’.”

- Ja tack, jag är gärna hemma med mina barn. Det är ett faktum att mammor oftare är hemma för vård av barn, striderna kan vara hårda, jag var också gärna hemma men för husfriden släpade jag mig till jobbet fast mina älsklingar låg hemma febriga. Det märkligaste scenariot uppstod vid hemkomst då jag orsakat ilska genom att "lata" mig på jobbet hela dagen och ska nu ta över "lasset". Hade jag, mannen, fått vara hemma hade jag tagit "lasset" från början. Ovan uttryck är grovt uttryckt men korrekt, kvinnor har större frånvaro för de kräver få vara hemma, om män får vara hemma med sina barn kommer synsättet ändras.


Åter till #medvilkenrätt, här ett annat citat :

"Jämställdhet är först och främst en rättvisefråga som handlar om att ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett vem man är. Det borde vara särskilt viktigt inom en profession som ska vara djupt engagerad i rättvisa och människors lika rättigheter. Företräder man lagen, är det passande att värna om densamma".


Jämställdhet ? Kvinnor ? - Är det någon som minns min artikel i ämnet ?  

http://www.lexnoxa.com/p/kalldata.html


Som jag redovisar är det totalt 73% kvinnor och 27% män anställda i "rättsbedömande" myndigheter, till exempel Diskrimineringsombuds"mannen" har 4 män anställda, 80% är kvinnor. Myndigheten MFOF som ger ut riktlinjer för familjerättsutredningar (vårdnadsutredningar) har inte en enda man anställd men så förlorar även de flesta pappor också rätten till sina barn, undrar varför ?


Så vad är syftet med uppropet #medvilkenrätt ?

Vad är målsättningen här ? Mans-fria Domstolar som ska ha rätt döma män ? Är målet skapa förakt för ALLA män oavsett gärning ? Eftersom en del av det av det som skrivs är direkt osant, lögn, och resten helt utan juridisk verkan måste detta ses som propaganda. Självklart ska kvinnor gå säkra och trygga hur de vill men det kommer aldrig uppnås med svepande anklagelser av samtliga män, skyldig som oskyldig. Enda vägen framåt är samarbete, peka ut de som begår övergreppen, för kvinnors OCH mäns skull. Ingen tjänar på att en brottsling går fri, offren förlorar på det, vi som sköter oss förlorar på det.


I detta upprop pågår något annat.


Om vi ser till vad som verkligen bevisas i Svenska Dagbladet blir det intressant :

1. Hets mot folkgrupp ? 4445st kvinnliga jurister har gått ut med svepande anklagelser mot en hel folkgrupp, svenska män inom juridiken. Utan bevis och urskillning framställer 4445 kvinnor en grupp som klandervärda och brottsliga. Det som publicerats ser ut passa in i Brottsbalkens rubricering av hets mot folkgrupp:
Ingenting kommer ske eftersom svenska män inte kan diskrimineras, män kan per definition bara diskriminera, dvs de kan endast begå brott, aldrig utsättas för hat-brott oavsett bevis. Däremot kan en svensk man ha begått ett hat-brott genom att en kvinna "känt" sig utsatt för brott, till exempel om mannen pga av smittorisk i vinterkräksjuka inte tar i hand med en kvinna har kvinnan rätt "känna" sig kränkt eller diskriminerad, inga bevis behövs i det fallet. 

Likhet inför lagen är ett långt mer komplicerat begrepp än du tror.

2. Det kvinnorna påstår är troligen sant. Jag har själv publicerat bevis här på lexnoxa hur domstolar och myndigheter ljuger. Att ljuga ingår inte i en domstol eller myndighets uppgift utan är en självpåtagen uppgift av personer i organisationer som är ytterst olämpliga arbeta på andra ställen än djupa kolgruvor. Artiklarna i Svenska Dagbladet är trovärdiga bevis på hur illa korrumperat svenska rättsinstitutioner är.

3. De kvinnliga juristerna erkänner själva sin inkompetens. De klarar ej driva de övergrepp de utsatts för inom sitt eget yrke, juridiken. Istället för att anmäla dessa lagbrott, driva till domslut och publicera den dömda brottslingen så andra kvinnor kan undvika personen väljer de istället driva massanklagelser och hysteri i media. Listan med namn är ett behändigt verktyg för att undvika jurister som erkänner sin egna inkompetens. Listan har ett annat intressant innehåll som jag kommer återkomma till.


Julafton på LexNoxa.
Summa sumarum är publiceringarna i Svenska dagbladet rena julafton för Lex Noxa, fler medier bevisar nu den Trasiga Rättvisan och den totala inkompetens och oduglighet som råder inom Svensk juridik. Jag har bullat upp, poppat popcorn och följer roat vad som sker. 

Tack Svenska Dagbladet för nytt krut och bevis =0)


Här är länk till namnlistan med uppropet #medvilkenrätt: svd.se/medvilkenratt/

Jag råder er kopiera listan för eget, ostrukturerat, privat bruk då jag misstänker listan kommer försvinna när de inser vilket budskap de egentligen förmedlade.LexNoxa 2017-11-15.