Den svenska rättsrötan bevisad. Prövningstillstånd Hovrätter.

Den svenska rättsrötan bevisad : Prövningstillstånd Hovrätter.


Vad får det för konsekvenser att cheferna för sveriges samtliga tillsynsmyndigheter är medlemmar i hat-nätverk Hilda ? 

Vad får det för konsekvenser att andelen män inom svenska rättsinstitutioner nu är nere på 27 % ?


- Det får konsekvensen att barn inte får träffa sina pappor. Svenska Hovrätter beviljar 60% fler prövningstillstånd till kvinnor än män.


Nazisternas propagandaminister Joseph Goebbels hade nog imponerats av Sveriges feministiska regerings propaganda satsningar som 900 miljoner för forskning om mäns våld mot kvinnor utan att satsa ett öre på kvinnors våld mot män. Speciellt som myndigheten BRÅ bevisat att våld i nära relationer utövas lika mellan könen :BRÅ.se/brott-i-nara-relation---lika-mellan-konen 

Dessutom har man inrättat segregerad lagstiftning för att i strid med svensk grundlag beröva biologiska pappor deras rätt till sina barn, ett brott mot FN's mänskliga rättigheter.

Riksdagen.se/Föräldrabalken 6 kapitel §3 :


Vårdnadstvister.
Vårdnadstvister görs upp vid sidan om Svensk lagstiftning utan att någon reagerar. Till att börja med är det tillåtet använda privata utredare i utredningar som avgörs barns liv och framtid. Dessa utredare kan lätt köpas och skriver det resultat som beställts till Domstolen där vårdnadstvisten ska avgöras. Väl i Domstol ljuger de gärna under sanningsförsäkran. Fortfarande utan att en enda åklagare reagerar.

Stafettsocionomer.
Fenomenet Stafettsocionomer är mycket märkligt. Vi har TRE lagparagrafer i svensk lag som uttryckligen förbjuder bruket av Stafettsocionomer men ändå är det "lagligt". 

Om en snattare grips är det en legitimerad polis anställd vid polismyndigheten som enligt Polislagen, Rättegångsbalken och Förundersökningskungörelsen genomför en utredning som utmynnar i förslag för straff, vård och kompensation till brottsoffren. Vi har detta system för att vi vill vara säkra på att allt går rätt till, det ska vara rättssäkert och rättvist. Polisens agerande kallas myndighetsutövning.

För barn finns ingen rättssäkerhet.

Stafettsocionomer behöver inte ha avtal om sekretess. I de köpta utredningarna blundar åklagarna och låtsas som det regnar, alla lagar åsidosätts. Att lämna utredningsuppdrag, Myndighetsutövning, till Stafettsocionomer är olagligt enligt svensk grundlag:

Regeringsformens 12 kapitel, §4 :

Vem som helst får ljuga ihop en utredning om ett barn ska få träffa sina föräldrar eller inte men om barnet snattar godis är det mycket styrt och strukturerat hur snatteri av ett tuggummi ska utredas och straffas.

Olämpliga utredare.
Vem som helst används för att utreda ett barns framtid, stafettsocionomer utreder utan kontrakt och avtal eller ens kontroller om utredaren är släkt med någon av de som utreds. En utredare behöver inte vara lämplig. I Södertälje har en utredare som gjort flertal utredningar om små barn upprepat misshandlat sin pojkvän med bland annat en kratta och slutligen försökt döda sin pojkvän med kniv. Pojkvännen slapp efter två polisinsatser till slut kvinnan men samma kvinna anses högst lämplig bestämma barns liv. Att bli slagen i huvudet med en kratta kan låta skojigt. Prova gärna själv. Eller varför inte be någon jaga dig genom huset med en 30 centimeter lång vass kökskniv och försöka knivhugga dig. 

Bara kul så länge det händer män, utredningen läggs ner för det är så synd om kvinnan. 
Hur hade det slutat om det var tvärtom ? Om en man slagit en kvinna i huvudet med en kratta ? Eller om han jagat kvinnan med en kökskniv och försökt döda henne ? Bara kul.

Samma kvinna är utredare och inblandad i ett mycket konstigt bedrägeri. Kvinnan har bestämt sig plocka bort en pappa ur ett barns liv men beslutet är olagligt. Enligt beslutsrätten, Delegationsordningen, får inte kvinnan ta beslut i denna fråga så för att mörka sitt olagliga beslut lägger man den lista som beskriver vilken rätt utredare har besluta om barns liv i en kopiator och skymmer med ett papper den regel som visade att utredaren inte fick fatta det beslut hon tog.

Cxxxxx jobbar fortfarande kvar på Södertälje socialtjänst, hon anses lämplig.

Barns rättssäkerhet.
Vi skiter fullständigt i hur barn bor, mår eller vem som ser till barnets säkerhet, men snattar barnet ett tuggummi, DÅ JÄVLAR....

Dessa köpta utredningar lämnas in till Domstolar för beslut om barns framtid. Nästan samtliga utredningar, 9 av 10, innehåller falska uppgifter eller rena lögner. I 80-90% av alla vårdnadstvister framförs falska anklagelser mot pappan om våldtäkt på mamman eller barnet, cirka 7000 falska anmälningar görs av mammor varje år mot oskyldiga pappor utan att en enda mamma straffas. 
"Alla män våldtar ju oavsett om de är skyldiga eller oskyldiga".

Det här är faktiskt BARA ROLIGT för det drabbar BARA MÄN.
- inga barn ?

Minpappa.nu.
En pappa, Per Frennbro, startade en organisation som heter minpappa.nu. Minpappa.nu började undersöka om Svenska domstolar är neutrala, är de rättssäkra ? Det visar sig att svenska domstolar inte fungerar. Rådmän ljuger, hittar på, bedrar och gör mest märkliga ting helt i strid med lagen. Minpappa.nu lanserade 2010 ett antal undersökningar som klart och tydligt redogör en alarmerande snedfördelning i domslut mellan mammor och pappor :
Olagliga domstolar ?
Detta agerande i Svenska Domstolar är olagligt. Vi har följande grundlagar mot diskriminering av svenska medborgare :

Regeringsformens 1 kapitel, §2:
Regeringsformens 1 kapitel, §9:
Ralf G Larsson, Hovrättspresident.
Redovisningarna från minpappa.nu mottogs inte väl. Till exempel dåvarande chefen för Tingsrätten i Skåne, Ralf G Larsson gick ut i pressen :
Bild : Sydsvenskan, Lars Brundin.
Ralf G Larsson ovan påstår minpappa.nu's utredningar vara ren bull-shit. Ralf kan själv inte redogöra någon fakta, statistik eller data. Inte eller någon grund för sitt påstående men bull-shit är det. Ralf anser statistik för vårdnadstvister ska hållas hemlig.

Skaparen av minpappa.nu, Per Frennbro, blir nu utsatt för förföljelse av olika myndigheter, det blir till slut omöjligt för Per att leva i Sverige och Per väljer att fly Sverige på grund av myndigheternas trakasseri. Per lever och verkar idag på i ett annat land.


- Kan det vara så att det är Ralf G Larsson som snackar "Bull-shit" ? Vad är Ralfs intentioner ?

Ralf G Larsson är medlem i hat-nätverket Hildas supporter klubb Ruben, det vill säga Ralf är själv en stöd medlem till Femi-Nazister med uttalad avsikt diskriminera män.

Länk till Ruben : advokatsamfundet.se/Rubens-medlemmar


Hemliga domstolar.
Svenska domstolar gör faktiskt ALLT de kan för att hemlighålla fördelning av deras beslut. Det är märkligt för deras uppdrag i svensk grundlag är mycket tydligt.

Förföljelsen av Per Frennbro var skrämmande men olika nätverk har ändå trots Domstolarnas tydliga motvilja lyckats sammanställa data om rättssäkerheten i Sverige som är milt sagt usel.

Minpappa.nu redovisade ovan hur vårdnadstvister avgörs i Tingsrätter till kvinnors fördel. Ett Domslut i en Tingsrätt kan överklagas till nästa domstol, Hovrätten. 

Hovrätten kan besluta att ge prövningstillstånd av en tingsrätts domslut utifrån fyra skäl enligt Rättegångsbalken 49 kapitel §14 :


De fyra skälen i Rb 49§14 är alltså följande :
1. Om Tingsrätten har beslutat fel.
2. Tingsrätten har agerat fel.
3. Domslutet är viktigt och måste prövas av viktigare herrar.
4. Eller bara vad som helst.

Kriterierna för att bevilja prövningstillstånd är tydliga. Här är också mycket lätt för en Hovrätt kontrollera om man följer svensk grundlag, om man mäter hur prövningstillstånd fördelas så går det se om allt fungerar som det ska.

Det gör det inte.

Kvinnor får 60% fler prövningstillstånd i vårdnadstvister än män.

Vi har undersökt 1110 omslut som överklagats till Hovrätt. Vissa Hovrätter som till exempel Hovrätten för västra sverige gjorde allt för att försvåra denna sammanställning, trots att de är skyldiga enligt lag lämna ut domslut.

Kan det vara för att just Ralf G Larsson, sitter som Hovrättspresident där ? Mannen som utan att presentera en siffra påstår allt är bull-shit ?

Rättegångsbalken definierar klart och tydligt när prövningstillstånd ska ges. Märkligt nog är skälen för prövningstillstånd hemliga, till och med för parterna själva i målet.

En svensk Hovrätt kan idag besluta hur som helst att en rättegång ska hållas och vilka som ska kallas utan att behöva redogöra varför det är hemligt. Hur skulle du själv känna om du blev kallad till Rättegång utan att få veta varför ? En Advokat kostar idag från 1200.-/timme och uppåt, en rättstvist ger Advokat kostnader om 100.000:- till 500.000:-.

En Hovrätt kan alltså begära att du ska betala 500.000:- i Advokatkostnader utan att berätta varför. Dessutom vet du att de som beslutat sitter i ett hat-nätverk mot män.

Varför vill inte Hovrätter redovisa vad man anser en Tingsrätt gjort fel ? Det kan ju bara vara en av fyra orsaker som en Hovrätt ska granska ett Domslut ?

Statistik.
Domstolsverket vill på inga villkor redovisa statistik för hur Prövningstillstånd beviljas :


Allt Domstolsverket behöver göra är att bara redovisa hur de prövningstillstånd de redan har utföll till mamman eller pappan. 

Det går inte.

Nu måste du fråga dig följande :

HUR VET SVENSKA DOMSTOLAR OM DE FÖLJER LAG ?


LexNoxa vet :
- Av 1110 domslut under perioden 2014-2016 gjordes 1144 överklaganden, flera av domsluten överklagades av BÅDA parterna, därav blir totala antalet överklaganden från mammor OCH pappor fler än antal domslut. 232 överklagande beviljades Prövningstillstånd och fick sitt domslut från Tingsrätten omprövat i Hovrätten.Av de klagande var 507 Mammor, 627 Pappor:

Som synes är det fler pappor än mammor som överklagar. Jag vet att här är ett stort mörkertal. Många pappor som blivit helt rättslösa där en Socialtjänst ljuger och falskt anklagar i en utredning till domstol som sedan genomför en fars-artad rättegång har helt gett upp sina barn.

I Sverige har pappor hållit begravningar för sina barn för att kunna komma över sorgen att aldrig få se sitt barn igen och gå vidare i livet. 

Några pappor gick aldrig vidare, på grund av sorgen att på falska grunder fråntagits rätten till sina barn slocknade deras livsvilja. 

Om dessa pappor känt den minsta tilltro till svenska rättssystemet hade de överklagat och pappornas siffra hade varit betydligt större.

Fördelning.
Av 507 överklagande mammor beviljades 131 Prövningstillstånd.
Av 627 överklagande pappor beviljades 101 Prövningstillstånd.


Börjar du ana något ? 

Det är en märklig snedfördelning, gör Tingsrätter 10% fler fel i vårdnadstvister för kvinnor ?

Som du ser ovan är det fler pappor än mammor som överklagar, 627 mot 507 men det beviljas ändå fler prövningstillstånd till mammor ?

Om det vore lika många mammor  som pappor som överklagat, hur hade det sett ut då ? Vi justerar siffrorna för lika många klagande män som kvinnor, 627 pappor dividerat med 507 mammor ger kvoten 1,22367. Multiplicerat med 131 överklagande ger 162 beviljade prövningstillstånd.

- OM lika många kvinnor som män överklagade hade antalet beviljade prövningstillstånd för kvinnor varit 162 istället för 131. Pappor får 101 prövningstillstånd, kvinnor får 60% fler prövningstillstånd när de överklagar.

Svenska Hovrätter beviljar Prövningstillstånd till 60% fler mammor än pappor. 60% är en märklig siffra med tanke på hur snett utfallen av Domslut är redan i Tingsrätt.

Jag repeterar lagkravet i Sveriges nionde grundlag :

Regeringsformen 1 kapitel §9 :
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).


Varför är det så här ?
I Sverige protesterar vi mot att Domare är med i klubbar som till exempel Frimurare. En Frimurar orden ska på "kristna grunder verka för sin personliga och samhällets utveckling", det vill säga med insatser, föreläsningar och arrangemang verka för kristna värderingar. Ofta ses Frimurare med misstänksamhet då det är ett "hemligt" slutet sällskap.

Feminism, hat-kulturen.
Advokatsamfundet har en klubb som heter Hilda, denna klubb ska verka för Feminism. Feminismens motto är att utrota patriarkatet (Grekiska = fäder) för att uppnå jämställdhet, det vill säga man vill uppnå lika villkor med män genom att utrota män. 

På grund av rådande hat kultur, Feminismen, tillåts ingen forskning om kvinnors våld mot män, bara mäns våld mot kvinnor. För att säkerställa tillgången på data om mäns våld mot kvinnor har vi inrättat kvinnojourer. Trots att män sammantaget är den största våldsutsatta gruppen i samhället finns inga mansjourer, det finns alltså ingenstans våldsutsatta män kan vända sig och det finns ingen som rapporterar statistik för mäns våldsutsatthet. 

Regeringen har flera gånger föreslagit kvotering av kvinnor till privata bolagsstyrelser, fördelningen idag ligger mellan 35-40% kvinnor i bolagsstyrelser. Som jag redovisar i denna artikel : lexnoxa.com/kalldata-jämställdehet-rättsvårdande-myndigheter är fördelningen i svenska myndigheter 27% män, 83%kvinnor, alltså väldigt långt från regeringens krav på privata bolag. Myndigheten MFOF som ger ut direktiv för hur Vårdnadsutredningar ska genomföras och besluta har inte en enda man anställd.

ÄR DET KONSTIGT RÄTTS-SYSTEMET INTE FUNGERAR ?

Det värsta är nog att samtliga tillsynsmyndigheter som ska se till att svenska rättsinstitutioner sitter med i hat-klubben, i Hilda och Ruben hittar vi bland annat Diskrimineringsombudsmannen, Justitiekansler och Justitieombudsmannen tillsammans med Hovrättspresidenter, Riksdagschefer etc.

De som ska besluta om barn mellan mammor och pappor har alltså redan öppet tagit ställning mot pappor i sin privata fritidsklubb.

HUR FAN KAN DET VARA TILLÅTET ?
LexNoxa 2017-11-16