Exempel på en riktigt dålig utredning. Medlingsbolaget.

Ett exempel på dålig vårdnadsutredning :

Nedan är ett verkligt exempel på en undermålig vårdnadsutredning. Utredarna hotar och argumenterar under pågående utredning. Utredarna agerar mot en förälder hos Försäkringskassan trots att denna förälder hela tiden gjort rätt. Utredarna har inga avtal om sekretess, myndighetsutövning eller dokumentation och bryter mot förvaltningslagen avseende dokumentation och hantering, sekretesslagen i hantering om känsliga uppgifter om barnen samt falsk föregivande av allmän ställning enligt brottsbalken (man får inte låtsas man är myndighetsperson om man inte har avtal).

Utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin är mycket avlägsna de rimliga krav på kompetens, opartiskhet och rättssäkerhet som detta arbete innebär. Medlingsbolaget är bortjagade ur Skåne och måste resa sex timmar varje dag för att hitta uppdragsgivare.

Bakgrund:
Pappan Peter byggde ett hus. Mamman Anna var inte nöjd med husets lantliga läge då det låg 15 minuter från storstad och vägrade därför bidra. Just läget var valt med omsorg eftersom det ger mycket god säkerhet för barnen, en liten tillfartsväg ger full kontroll vilken trafik som finns till fastigheten och god översikt över omgivningarna. Här kan barn vistas tryggt i full lek och stoj med äventyr och upptäckter i smultronställen och jordgubbsland. 

Paret enades om ett varannan dags schema så Anna ej skulle påverkas av husbygget utan passade varannan dag barnen när Peter bygger på huset och varannan dag träffa kompisar när Pappa Peter har barnen. Anna vägrade bidra till huset eller ens betala sina egna boendekostnader trots att pappan byggde ett stort växthus till henne, reparerade och tvättade hennes bil samt höll ordning på grejer. I ett gott hem ska råda ordning o reda. 
Anna var ingen piga, städ, tvätt och matlagning delades lika, hushålls tjänsterna delades lika. Peter höll ett högt byggtempo, så pass högt tempo att knä, axlar, nacke och armbågar blev inflammerade och svår värk uppstod, men med små barn finns inte möjlighet att lyxa till med byggplats, allt byggdamm, isolering, sågspån måste bort så fort som möjligt och huset måste göras säkert för barnen. Peter byggde vidare i högt tempo med hjälp av smärtstillande och anti-inflammatorisk medicin, bygg projektet var i ett långt livsperspektiv en kort övergående period på några år, Peter tog smällen för barnens skull.

Trots knackig relation ansåg Peter barnen får en bättre ställning om föräldrarna är gifta. Ett äktenskapsförord förhandlades fram där Peter fick behålla det hus han själv betalat, renoverat och ställt i ordning. Anna fick igenom sina krav om arvsrätt. Kvällen före bröllopet vägrar Anna skriva under äktenskapsförordet. Vad göra ? Ställa in ett bröllop kvällen före med långväga gäster och bokade lokaler ? Peter valde lita på Annas ord "jag är inte intresserad av ditt hus". Bröllop genomfördes enligt plan men bara åtta månader efter bröllopet ställdes kravet om skilsmässa. Pappan lyckades få paret till familjeterapi två gånger, men andra sessionen utbröt storgräl mellan Terapeuten (legitimerad psykolog) och Anna om frågan huruvida en förälder bör höra av sig till familjen om denna inte kommer hem efter jobbet. Terapeuten och Peter ansåg detta vara en självklarhet för barnens skull, barnen bör veta när mamma kommer hem när pappa nattar dem. Anna hävdade detta vara förföljelse och kontrollbehov. När bråk mellan Terapeut och Anna uppstod insåg Peter allt var förlorat, om inte en legitimerad psykolog klarar hantera Anna är nog Peter chanslös. Peter gick från mötet medan Anna grälade med Terapeuten.

Skilsmässa är nu ett faktum. Vårdnadstvist om barnen uppstår. 
Plötsligt begär mamman Anna få behålla Peters hus, Anna har aldrig betalat material eller bidragit med arbete, inte ens betalat sin egna boendekostnad men begär att hon ska ha huset. Detta blir orimligt för Peter och en konflikt uppstår. Peter får till slut behålla sitt hus efter att blivit utpressad på en lösensumma. Anna flyttar ut med barnen till en lägenhet mot löftet att barnen ska få träffa pappan när de vill. Då barnen är små bor de hos mamman och spenderar varannan helg hos pappan. Barnen uttrycker direkt mycket tydlig önskan om att få bo mer hos pappan. Pappan lyssnar och arbetar för barnens önskemål, modern motsätter sig barnens vilja helt och kör över barnen mot deras vilja.

Pappan stämmer 2016-01-04 till vårdnadstvist i Blekinge Tingsrätt. För barnens skull gav pappan enskild vårdnad till mamman för att förenkla barnens tillvaro och öka barnens säkerhet i krissituationer, pappan agerade i "bona fide". Överenskommelsen var att barnen när de ville skulle få träffa pappa då de bor nära. När barnen blir större och uttalar tydlig vilja skulle den enskilda vårdnaden ändras till gemensam. 

Nästan omedelbart gör mamman sig skyldig till egenmäktigt förfarande med barnen. Mamman bryter helt sitt löfte att barnen ska få träffa sin pappa, dessutom flyttar hon i hemlighet barnen till annan förskola för att pappan ej ska veta var barnen är.

Förfalskad ansökan till förskola. Modern har EJ enskild vårdnad.


Vid muntlig förberedelse i Blekinge tingsrätt 2016-04-04 beslutas fortsatt gemensam vårdnad och pappan har barnen varannan helg. Pappan får reda på var barnen går i dagis. Första fredagen pappan hämtar barnen sitter båda barnen på varsin stol på lekplatsen, det visar sig att barnen suttit och väntat på pappa sedan lunchen. Ingen hade någonsin hört något liknande tidigare, både föräldrar och förskole-personal var tagna.

En vårdnadsutredning beställs av Blekinge Tingsrätt och Medlingsbolaget utses utföra VBU-utredningen (Vårdnad-Boende-Umgänge utredning enligt Föräldrabalken 6:19).


Antonija Andersson, Medlingsbolaget
NU BÖRJAR SKUMRASKET.

Vid första intervju med utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin från Medlingsbolaget meddelar de planen för utredningen samt metodik. De utlovar följa svensk lagstiftning och regelverk som tex Föräldrabalken 1949-381 och Socialstyrelsens handbok för VBU-utredningar .

Utredarna meddelar att de startar utredningen med den Kärande, det vill säga den person som stämt in i Tingsrätten. Eftersom det var pappan som stämde mamman i Tingsrätt gällande vårdnaden svara pappan att då blir det ju honom de ska börja med men det tycker inte utredarna. De har nämligen ett protokoll från Muntlig förberedelse 2016-04-04 där det står att mamman är kärande.


Pappan blir förbluffad. Det visar sig vara ett skrivfel i protokollet från muntliga förberedelsen. Notarie Felix Runer har skrivit att mamman är kärande och inte pappan. Pappan begär genast Tingsrätten korrigerar protokollet men Tingsrätten vägrar. När pappan börjar undersöka visar det sig att Notarie Felix Runer är god vän med mammans juridiska ombud, Carolina Sandekjer, skrivfelet är nog inget misstag, det är troligen avsiktligt fusk för att få övertag i VBU-utredningen. Se bevis här :Amber advokatbyrå Carolina Sandekjer (längst ner på sidan). Trots att Tingsrätten nu vet att detta skrivfel fått konsekvenser för en part vägrar Tingsrätten korrigera felet, detta fall börjar nu bli underligt på flera fronter.

Pappan accepterar och tänker att det är väl inte så farligt. 

Tyvärr helt fel. 

Mamman öser in falska dokument som kväver hela utredningen, istället för att fokusera på barnen och föräldraförmåga väljer utredarna att helt fokusera på föräldrarnas konflikt. Utredarna vägrar visa vilka dokument de erhållit av mamman men begär pappan ska bemöta de frågor de ställer utifrån dokumenten. Vid andra intervjun 2016-09-28 blir det konstigt på allvar. Pappan som börjat ana oråd spelar in hela intervjun:

Utskrift ljudupptagning vårdnadsintervju 2016-09-28, PM = Pappan, AA= Antonija Andersson, TK = Therese Kumlin.

Redan från start blir det konstigt. Utredarna har fått bevis för att mamman flyttade barnen till en hemlig förskola. Pappan som alltid varit med på alla barnens inskolningar är nu helt okänd vid barnens nya förskola, ändå anser utredarna att denna förskola är lämplig uttala sig i vårdnadsfrågan ?? Pappan hänvisar till den förskola barnen där gick några månader tidigare och där de trivdes väldigt bra innan mamman rev upp dem därifrån.

Intervjun fortsätter, samtalet kommer in på mammans vägran följa svensk lag gällande umgängesresor. Så här lyder Föräldrabalken kap 6, §15b :

I detta fallet har föräldrarna nästan lika lön och bör då dela på resor men om du läser noggrant nedan upptäcker du något betydligt allvarligare i texten nedan :

Utskrift ljudupptagning, PM = pappan, TK = Therese Kumlin.

Utredare Therese Kumlin som påstår sig vara kompetent och erfaren utredare har alltså inte koll på Svensk lagstiftning utan argumenterar emot pappan. Ovan väljer Therese Kumlin att under vårdnadsintervju argumentera MOT svensk lagstiftning. Pappan håller med utredaren för att komma vidare i intervju.

Det som är betydligt ALLVARLIGARE är att utredarna får information att barnen MÅSTE TVINGAS mot sin vilja till mamman. Pappan gjorde detta två gånger och aldrig mer. Det är bättre mamman hämtar eftersom barnen blir glada se henne och komma till henne istället för att tvingas resa från pappan i en obehaglig kamp.

Förstår ni den psykologiska aspekten i detta ?

Det gör inte utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin. 
De ignorerar helt om barn far illa, här är mammans ekonomi viktigare än barnen.

Utredare Antonija Andersson sitter under intervju med en 10 cm hög papper i famnen, det visar sig vara mejl och dokument från mamman. Följande utspelar sig 55 minuter in i intervju gällande överlämningsmejl. Pappan skickar inför överlämningar mejl till mamman med info om barnen. Mamman skickar ingenting till pappan. Det visar sig att mamman ej gav pappans överlämningsmejl till utredarna. Det konstiga är att utredarna inte heller vill ha dessa överlämningsmejl som pappan redan skickar. Utredarna tar alltså gärna emot falska dokument av mamman men vill inte ha några dokument av pappan förrän de själva inser hur de beter sig :

Ljudinspelning 20160928_001.3gp, från 55:00:

-Peter : -Ska vi göra så här, kl 16:00 imorgon så svarar ni på den kopia av överlämningsmejlen som jag skickar till er som är kopia på den överlämningsmejl jag skickar till Anna, bevisligen har ju ni inte fått den av Anna.
-Therese : -Nej, vänta här nu.
-Peter : Ja, ni har ju inte fått överlämningsmejlen jag skriver till Anna.
-Therese : -Nej, vi säger så här, det här är vårt förslag till er men vi har inte pratat med Anna om det, utan det är ju mer att tycker du det här är en bra ide och att de är väldigt strukturerade och att ni vet precis när ni ska skriva och när ni ska svara och så minimeras all annan kontakt och sköta den rensat från all andra, liksom, gamla tråkigheter och vad man tycker om varann, alltså det får inte förekomma i den här konversationen.
-Peter : -Men den kommunikationen är ju redan.
-Therese : -Ja okej det känner inte vi till.
-Peter : -Nej ni har ju inte fått dem. Jag skriver överlämningsmejl.
-Antonija : -Mmm, får du överlämningsmejl från Anna.
-Peter : -Ibland, väldigt sällan.
-Therese : -Är det nånting du skulle kunna tänka dig att göra en överenskomelse med Anna om hon är pigg på det och att vi skickar den här lilla instruktionen till er ?
-Peter : -Absolut, självklart.
-Therese : - Så att ni liksom får in tänket för då kan vi också följa upp det, hur går det, vad kan man tänka på och så.
-Peter : -Ja all hjälp jag kan få att kommunicera med barnens mor är jag tacksam för. Den kommunikation ni har sett det är en lång konversation där jag vill påpeka orättvisorna i hennes agerande men vid sidan om den kommunikationen löper ju den absolut ansvarstagande för barnen. Jag skriver ju överlämningsmejl och sms.
-Therese : -Men du Peter vi pratar med Anna och så återkommer vi per mejl för vi har lite så hära stöd för det som vi kan skicka ut för det om Anna tycker det är en bra ide. 
-Peter : -Javisst.
-Therese : -Vi tycker det här kan underlätta både för barnen och bli en avlastning för föräldrarna, det minskar liksom det här trycket, det blir förutsägbart, det blir tydligt och hanterbart känslomässigt för det handlar ju om ert mående tycker jag.
-Peter : -Är ni beredda omvärdera mig och mitt samarbete om jag skickar dig kopior på de här överlämningsmejlen som jag ski..(avbryts av Therese).
-Therese : -Jag vill inte att få några kopior, alltså ska jag inte ha dem för det är Antonija som är huvudansvarig men vi är inte heller..ja det får ju du svara på (Antonija).
-Peter : -Men det har ju förekommit massor av smutskastning, ni har ju fått mejl som jag har 
skickat till min mor, får ni av Anna, alltså mejl som är till en tredje part.. (avbryts av Therese).
-Therese : (Höjer rösten) -Men nu pratar vi om detta, ja det har vi.
-Peter : -Men jag måste väl få komma in med...(avbryts av Therese).
-Therese : -Ja men vi har ju sagt att du får det, jag tycker du hänger fast nu vid, vi måste hitta framåt.
-Peter : -Ja men ge mig rättvisa. Jag anser alla människor i Sverige har ett lika värde.
-Antonija : -Peter, du får komma in..(Therese avbryter).
-Therese : -Du har redan fått klart besked, vi behöver inte liksom.
-Peter : -Nej nej, jajamen.
-Therese : -Vi pratar med Anna om det, eventuellt återkommer Antonija. Är du förtjust i att ha den mejlkonversationen på din mejl (Antonija) ?
-Antonija : -Att jag är inkopierad menar du ?
-Therese : -Ja
-Antonija : -Nej det tänker jag att jag inte behöver vara.
-Peter : -Nej det kan väl vi sköta själva ?
-Therese : -Jaha jag trodde att du frågade det ?
-Peter : -Nej nej.
-Antonija : -Men du får ju så klart lämna in, om du tycker att det finns information som visar att du och Anna kan samarbeta var det gäller specifikt om barnen i det vardagliga om jag förstår dig rätt så klart att du får komma in med det att det bara nyanserar upp bilden vi får av dig i det andra.
-Peter : -Ja. Jag tar det igen. (jag lutar mig nu fram, talar högt, tydligt och långsamt) -DET JAG FÖRSÖKER FRAMFÖRA TILL ER ÄR ATT DESSA MEJLEN REDAN SKICKAS FRÅN MIG. JAG SKICKAR REDAN ÖVERLÄMNINGSMEJL MED EN KORT KONKRET INFORMATION I EN VÄNLIG TON.
-Therese : -Ja vi pratar med Anna, vi återkommer.
-Peter : -Jajamen. (Jag suckar och ger upp).


Utredare Therese Kumlin argumenterar kraftigt mot pappan och avbryter pappan under intervju. Kumlin lyssnar inte en enda gång på vad pappan säger. I Therese Kumlins värld kan denna pappa inte göra rätt. Mamman däremot som inte skickar överlämningsmejl gör allting rätt. 

Therese Kumlin har redan bestämt sig, eller har hon fått betalt ?

Underhåll :
Då barnen bor hos mamman betalar pappan underhåll. För att göra allt enkelt och fritt från konflikter betalar pappan hela underhållet i en klumpsumma i början av året. Pappan tänker att pengarna ska gå till barnen och för mina barn ska aldrig fattas något. Det visar sig att mamman förskingrar barnens pengar. Underhåll regleras i Föräldrabalken kapitel 7 tillsammans med Försäkringskassans regler.

Föräldrabalken kapitel 7, §4 :


Pappan får dra av 2.5% för varje dygn barnen bor hos pappan. Detta är rättvisa, mamman ska väl inte ha betalt för barnen de dygn barnen är hos pappan ? Därav avdraget.

Utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin har återigen noll koll på lagar, regler och bestämmelser. Dessutom väljer de att tjafsa med den person som vet, pappan:

Utskrift vårdnadsintervju 20160928_001.3gp, 1:06:15:
Utredare Therese Kumlin framför här ett förtäckt hot. Om inte pappan slutar begära att mamman ska följa svensk lag kommer det "kosta pappan"....

Hotet konkretiseras, utredarna överväger att pappan ska förlora vårdnaden om han inte släpper diskussionen om svensk lag :


Intervju avslutas och samma dag sker också ett hembesök hemma hos pappan. När pappan sedan summerar dagen och lyssnar igenom inspelningen uppstår misstanke. 
Pappan drar i ett sms tillbaka utredarnas tillstånd dagen efter att träffa barnen eller personal i barnens närhet :


Utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin ger inget besked huruvida de tänker följa Svensk lagstiftning. De vägrar skriva ett avtal där de åtar sig följa svensk lagstiftning och sluta agera partiskt.

Pappan har fattat misstankar och börjar undersöka saker. Det visar sig att utredarna ej har några giltiga avtal. Deras absolut viktigaste dokument har de glömt förnya då deras avtal med Karlskrona kommun upphörde 2016-07-01. När Karlskrona kommun inser att pappan upptäckt detta förnyas avtalet 2016-11-09. Eftersom dessa utredare inte klarar hålla reda på sitt viktigaste dokument klarar de troligen ej heller dokumentation enligt Förvaltningslagen. Pappan som lämnat ut uppgifter om barnen som faller under sekretesslagstiftningen polisanmäler nu utredare och beställare för brott mot sekretesslagstiftning, handläggning av dokumentation samt föregivande av allmän ställning, Brottsbalken kap 17, §15. Antonija Andersson och Therese Kumlin har påstått sig vara utredare för Karlskrona kommun men då de ej hade kontrakt var de ju inte det, dessa vara bara två "Entreprenörer" från Medlingsbolaget. Detta är samma sak som att någon påstår sig vara polis, det är olagligt om du inte är polis. Vem som helst får inte dela ut böter hur som helst.

Utredarna färdigställer VBU-utredningen och lämnar in denna till Tingsrätten. Därmed begår de ytterligare en överträdelse, eftersom de är polisanmälda och utreds av åklagare har de ett starkt personligt intresse i saken, detta kallas jävsförhållande och regleras i Förvaltningslagen. Kort och gott bör de ej uttala sig i Pappans sak eftersom de kan drivas av hämnd begär.

Mycket riktigt. Antonija Andersson och Therese Kumlin drivs nu av STARKT hämndbegär.

Så här skriver utredarna i VBU-utredningen:


Ingenting är sant i ovan text. Anna betalar ej tillbaka hela underhållet för de sommarveckor Peter har barnen, Anna behåller en mellanskillnad.
Umgängesresorna sker INTE efter gällande praxis, dessutom far barnen illa av att tvingas.
Det enda Peter begär är att Anna ska följa svensk lag för barnens bästa, enligt utredarna är detta för mycket begärt.

Den SoL 11:1 som nämns ovan är pappans anmälan av mammans misshandel av barnen. Jag kommer ta upp denna utredning i en egen artikel. Sammanfattningsvis väljer Ylva Prahl på Karlskrona Socialtjänst att "tappa bort" pappans anmälan av moderns misshandel och förvanskar en utredning om misshandel till att handla om vanvård om barnens naglar då mamman inte skötte barnens naglar. Att anmäla fel person hos Karlskrona Socialtjänst kan straffa sig hårt då Karlskrona Socialtjänst skyddar brottslingar.

Notera följande text :


Som redogjordes ovan i ljudupptagning från intervju betalar pappan korrekt underhållsbidrag, dessutom i en klumpsumma föregående år. Utredarna hjälper mamman under pågående vårdnadsutredning att göra en begäran hos Försäkringskassan om underhållsSTÖD.

Finessen med underhållsstöd är att inga avdrag tillåts, även om barnen bor hos pappan kan mamman ändå kräva betalt för barnens kostnader trots att det är pappan som betalar eftersom barnen bor hos pappan. Det heter Underhållsbidrag när avdrag tillåts enligt Föräldrabalken.

Eftersom pappan hela tiden gjort rätt avslås mammans begäran om underhållsstöd :


Utredarna Antonija och Therese gillar inte detta bevis på deras inkompetens. Om inte annat kan man ju som utredare alltid smutskasta pappan under pågående utredning :Avslaget gör alla så upprörda att mammans juridiska ombud, Advokat Carolina Sandekjer vid Amber Advokatbyrå, engageras för att smutskasta pappan. Pappan som är helt ostraffad och helt utan anmärkningar i belastningsregistret beskrivs nu som grovt kriminell. Advokat Sandekjer påstår inför myndigheten Försäkringskassan att pappan hotat Advokat, Domare, Socialutredare och sin egna mor. Dessutom anklagat Advokat, Domare samt socialutredare för brottsliga gärningar. Advokat Sandekjer hävdar efteråt att Försäkringskassan missuppfattat henne. I nedan journalutdrag finns inte mycket att missuppfatta.Som redovisas på LexNoxa har Advokat Sandekjer svårt med sanningen, ganska ofta.

Det blir besvärligt för utredarna hämnas. Eftersom pappan Peter fattat misstankar mot utredarna så spelar han in allt. Utredarna vet att allt bandas eftersom Peter berättat det. Utredarna blir tvungna hålla sig till sanningen i rapporten vid beskrivningen av hembesöket:

Utredarna har en svår sits. De är tvungna hämnas och såga en bra förälder. De måste skriva i rapporten vad pappan kan bevisa med sina ljudupptagningar, men bortom det kan de ljuga fritt. Beslutet blir att barnen måste fråntas sin älskade pappa som de helst vill bo hos.

Bästa attack är att skriva pappan är hotfull. 

Japp, detta är riktigt, pappan HAR hotat spela in alla samtal, undersöka, polisanmäla och publicera sanningen. 

Sanning kan vara ytterst hotfullt för kriminella personer.


Pappan som alltså begärt samtliga ska följa svensk lag och agera för barnens bästa framställs nu som verklighetsfrämmande, hotfull och agerar oroväckande. 

Var det polisanmälningen som var oroväckande ?

Detta är nog exakt så brottslingar uppfattar lagens företrädare, lite skrämmande.

Utredarna är desperata. Utredningen om mammans misshandel av barnen avslutas 2016-11-30 utan åtgärd. Hela utredningen måste begravas då mamman påstår att pappan är polisanmäld för hot mot tjänsteman. Eftersom pappan inte är polisanmäld blir mammans påstående ett brott, osann försäkran eller falsk tillvitelse, välj själv.

2017-01-10 startas en ny utredning av pappan istället där det ska utredas om barnen behöver skydd för att pappan vill följa svensk lagstiftning och rättvisa.

Så här skriver Ylva Prahl i anmälan av pappan:Verksamhetsledare Ylva Prahl har ALDRIG träffat pappan eller barnen. Utredare Antonija Andersson och Therese Kumlin träffade pappan 2016-09-28 och nästan ett halvår senare, 2017-01-10, gör de bedömningen att barnen är i fara utan att ha pratat med varken barnen eller pappan på ett halvår. 

Varken Antonija Andersson, Therse Kumlin eller Ylva Prahl har kompetens göra läkarbedömningar utan ägnar sig åt kvacksalveri. Via epost gör man läkarbedömningen att pappan begär att alla ska följa lag så pass mycket att han förmodligen inte är frisk. 

Tur de inte gjorde polisanmälan, det hade kunnat sluta illa för dessa genier.... 

Denna "läkarbedömning" säger nog mer om utredarnas mentala hälsa än pappans.

Antonija Andersson och Therese Kumlin slänger till slut all saklighet, opartiskhet och lagkrav över bord och kommer till följande beslut : - Utredarna skriver pappan framstår som en god förälder.
- Utredarna har inte aktuell information eller kännedom om nuläget.

Två utredare visar att de inte har en aning om lagar och regler, klarar inte hantera en utredning sakligt i någon aspekt, har inga kontrakt. De erkänner själva att de inte har en aning men är ändå kompetenta göra en bedömning ?

Pappan ska fråntas vårdnaden om barnen DÄRFÖR att pappan följer lagen och visar gott omdöme. Dessutom bör barnen nu träffa sin pappa ännu mindre, kom ihåg att barnen vägrade åka till mamman redan innan. Dessutom bör barnen bara träffa pappan om någon annan bevakar.

Trots att pappan vid hembesök framstår som en god förälder ???

Om utredarna undrar hur barnen har det hade man ju kunnat fråga honom ?? 

Som stöd för sin bedömning har utredarna kopierat in pappans epost kommunikation i utredningen. Som ni minns är pappan Kärande. Pappans försök att hjälpa Antonija Andersson i detta grundläggande rättsliga faktum framhåller Antonija som klandervärt i utredningen, det vill säga, pappans hjälpsamhet är tecken på ohälsa.

Pappans mejl bifogas där han återigen påpekar faktumet Kärande./.Svarande :


Det står klart hur detta ligger till. Utredarna Antonija Andersson och Therse Kumlin utför synbart lagvidriga utredningar. De agerar mitt under utredning för en förälder hos Försäkringskassan. Trots att Försäkringskassan bevisar dem inkompetenta framhärdar de i sin position MOT svensk lagstiftning och regler. 

Trots polisanmälan och pågående utredning hos åklagare lämnar utredarna trots allt in utredningen.


LexNoxa 2017-03-28.