Fakta om Islam.

Fakta om Islam.


Följande fakta klargörs utan personliga värderingar i nedan material :

1. Islam ÄR världens mest våldsamma religion i nutid.
2. Nästan samtliga pågående konflikter är relaterade till Islam.
3. Islam orsakar instabilitet och oro i länder.
4. Islam är den faktor som orsakar sämst mänskliga rättigheter.
5. Islam satsar minst på barnadödlighet.
6. Islam satsar minst på mödradödlighet.
7. Islam orsakar sämst villkor för kvinnor.
8. Islam orsakar låg utveckling i länder.
9. Islam orsakar sämst ekonomisk tillväxt.
10. Islam sänker innovationsförmåga.

Islam är ensam största faktor försämra länders möjligheter.


- Scrolla ner till rubriken FAKTA OM ISLAM om du är otålig.


Islams faktaförnekare. 

- Just nu existerar ett styrt debattklimat i Sverige som går ut på att förneka fakta om Islam. De som framför något negativt om Islam blir genast lynchade i statskontrollerad media som SVT, SR, DN, aftonbladet med flera. Det handlar inte om vad som är sant utan vad dessa medier anser du ska få tycka, godkända åsikter. 

Avsikten är att filtrera och undanhålla fakta för att styra vad svenska medborgare får tycka. Senast förra veckan avslöjades SVT, DN med flera återigen som fejknews då de ej rapporterade om Turkiets klorgas attack mot kurder i staden Afrin ( sydsvenskan/riksdagsledamot-klorgas-anvands-i-afrin ). Däremot rapporterade fejkmedia glatt om en Saringasattack mot Syriska rebeller (Syriska rebeller är här en romantisk omskrivning av ISIS) där SVT, SR, DN och Aftonbladet publicerade bilder på hjälparbetare från "white helmets" insatser i gasattacken. 

Hade fejkmedierna SVT, SR, DN och Aftonbladet gjort en källkontroll hade de känt till att en hjälparbetare inte kan ta i ett saringasoffer med bara händer utan att själv omkomma. 

cdc.gov/NerveAgent/SarinGasFacts

Det är ett faktum att statskontrollerade, skattefinansierade medier rapporterar uppenbart falska nyheter om attacker mot muslimer men rapporterar inte en rad när muslimer använder stridsgas mot kurder, mönstret är genomgående repetitivt.

Statsfinansierad åsiktskontroll.
Källor i Sverige som framför positiva budskap om religionen Islam belönas med olagliga mutor via till exempel "Folkbildningsrådet" eller Kulturdepartmentet. Dessa organisationer som hanterar flera miljarder skattekronor får på inga villkor granskas av polis eller rättsväsende för att spåra mutor och eventuell finansiering av terrorism. Det liknar till stor del bedrägerierna på Försäkringskassan där nästan 4 miljarder kronor försvann i assistansbedrägerier som generaldirektör Dan Eliasson troligen dolde genom att radera en databas med mejl till 13.000 användare som troligen innehöll bevisning för att stoppa internutredningen. Troligen gick en stor del av dessa pengar till finansiering av krig och terrorism för det är dyrt att kriga, om Al Qaida och Islamiska Staten ska kunna kriga mot Irakiska Armen, Syriska Armen, Nato och Ryska armen behövs det pengar, mycket pengar. 

Sveriges korruption av rättsväsendet.
Om Sverige haft ett fungerande rättsväsende med en oberoende författningsdomstol hade troligen flera statsråd och myndighetschefer fått fängelsestraff för att använda statliga medel till att mörklägga sin egna regerings fiasko, lyckligtvis har Sverige en lekstuga med olika ombudsmän författandes "allvarlig kritik" på toalettpapper. Samtliga tillsynsmyndigheter av Sveriges rättsväsende som ska bevaka dess oberoende och neutralitet sitter själva med i korruptionsnätverken "Hilda" och "Ruben", dessa tillsynsmyndigheter har innan de ens startat invalidiserat sig själva bortom bisarr korruption.

Att tro IS är en liten gerillaarmé är naivt, IS ligger i krig med flera Länder och du måste fråga dig hur de kan ha råd med alla bomber, granater, ammunition och utrustning för att kriga mot flera länder ? Vem säljer militär utrustning till IS efter att USA's president Donald Trump under våren 2017 efter massiva utrensningar lyckades stoppa CIA operationerna "Cyclone" och "Sycamore" ? 

Länkar CIA vapenleveranser Al Qaida och ISIS : 
- CIA-operation Cyclone (Iran-contras-affären) : CIA-Operation Cyclone  
- CIA operation Sycamore :  Wikipedia CIA operation timber Sycamore.  
- Trump stänger Sycamore : bbc.com/trump-ends-arms-supply
- NY Times, slutet på CIA'as vapensmuggling: www.nytimes.com/cia-syria-rebel-arm-train-trump


I Sverige pågår ett informationskrig. De som framför fakta om Islam tystas och de som framför positiva halv sanningar tillåts ha "fria åsikter". Flera personer har straffats med förtal i media och förfalskade åtal i domstolar. Jag kommer publicera flera exempel hur svenska domstolar kopierat de "Sondergerichts" Adolf Hitler använde för att undanröja oppositionen i Tyskland under 1930-talet. Precis som bokbålet i Tyskland den 10 Maj 1933 rensas nu klassiska barnböcker som Pippi Långstrump och Tintin ut ur bibliotek och bränns, Precis som Hitler använde en olaglig organisation för mord, terror och förföljelse kallad Hitler-jugend har Sverige bildat organisationer som #jagärhär, näthatsgranskaren med flera som nu har uppdraget registrera, förfölja och tysta oliktänkande. Dessa organisationer har som störst uppgift förneka och förhindra fakta i offentliga debatten och vi bör snart förvänta oss de första lynchningarna av oliktänkande inom dessa organisationer, falanger av organisationerna som vänsteraktiv ungdom och AFA är identifierade av bland annat polisen och säpo som de enskilt största hoten mot svenska samhället. Oavsett tillhörighet bör alla extremist yttringar hanteras som hot mot demokratin.

Islams ursprung :

Historia : 
Det är nödvändigt med kort historik för att förstå sammanhanget, jag gör MÅNGA förenklingar för att hålla denna artikel kort. Jag återkommer till historiken i egen artikel.
Det som bevisas är hur den region som en gång var vetenskapens vagga degenererar till världens största samling av "Failed states" inom religionen Islam, det är alltså inte det genetiska materialet i regionen som är orsaken till degenerering av intelligenskvoter, instabilitet och upphörande av samhällsutveckling, det är religionen. Folket i regionen är historiskt bevisat innovativa, utvecklingsbenägna och politiskt stabila i långa historiska perspektiv. 

Religionerna Kristendom, Islam och Judaism har samlingsnamnet Abrahamitiska religioner, Islam är den yngsta av världens stora religioner, sett till antal utövare är kristendomen störst :

1. Kristendom, ca 2,1 miljarder utövare, 2018 år gammal.
2. Islam, cirka 1,1 miljarder utövare, 1408 år gammal (mohammads första syner på Jabaal)
3. Hinduism, cirka 900 miljoner utövare, cirka 3318 år gammal.
4. Buddhism, cirka 500 miljoner utövare, cirka 2500år gammal.

- Följande religioner bör nämnas i denna kontext då de spelat stor roll för Islam : 
12. Judaism, cirka 14 miljoner utövare, 5778 år gammal.
17. Zoroastrism, cirka 2,6 miljoner utövare, 3758 år gammal.

Zoroastrism nämns av anledningen att Zoroastrism tillsammans med Judaism var den dominerande religionen vid Kristendomen och Islams födelse i området Uzbekistan, Indien, Iran, Turkiet, Afghanistan. Zoroastrismen utövas enligt de tre grundprinciperna : Goda tankar, goda ord, goda handlingar med respekt för ljuset och elden, goda ting skapades av Ahura Mazda, onda av Angra Mainyu.

Början :
För att återge årtal använder jag Yehudas (judendomens) Hebreiska kalender som räknar år noll vid människans skapande (Adam och Eva) i staden Jebus (Jerusalem), Hebreiska kalendern räknar idag år 5778. Området är känt för att år 1000 (~3000år före kristus) ha varit världens vetenskapscentrum då folket Sumererna i landet Mesopotamien uppfann vetenskapsgrenar som Astronomi, Fysik, Matematik, Juridik och skattesystem. Bland annat kunde Sumererna räkna exponentialfunktioner, roten ur två ner till fem decimaler, de räknade ut Pi till 3.125 (Pi=3,1416) och uppfann de första almanackorna. Sumererna använde talbasen 6 i sitt talsystem och det är därför det går 60 sekunder på en minut, 60 minuter på en timme, vi har 360 grader i en cirkel (6 x 60=360). Anledningen att vi vet detta är för att Sumererna uppfann bibliotek av lertavlor med kilskrift, cuneiform, där de berättar detta för oss idag. Landet förvandlades till Babylonien där kung Hammurabi som regerade i 42 år nedtecknade världens första kända lagar, kung Hammurabis 282 lagar som stadgade lagar om levnadsregler, äktenskap, skilmässa, skatteregler, arv, läkare, veterinärer, pantsättning av skörd och så vidare. Kvinnor hade starkt lagskydd med äktenskapslagar, skilsmässoregler och företag. Män som skvallrade om en kvinna straffades och våldtäktsmän avrättades. Kung Hammurabis lagar gav oss talesättet "ett öga förr ett öga, tand för tand. 

Hammurabis 282 lagar finns här  : http://iws.collin.edu/mbailey/hammurabi%27s%20laws.htm

Islam.
Religionen Islam uppstod år 4370 (år 610 kristen tideräkning) då profeten Mohammad fick sina första syner på berget Jabaal.

Mohammad föddes i Mecca år 4330 (år 570 kristen tid) tillhörande familjen Banu Hashim i klanen Qurayza. Hans mor Aminah dör när mohammad är sex år, pappan, Abdullah, dog 6 månader före Mohammads födelse. Mohammad var sannolikt jude, judendom var den stora religionen vid denna tid och Mohammads stam Qurayza var enligt uppgift judisk. Vid 13 års ålder flyttar han till Syrien med morfar/farfar och blir affärsman, hans framgångar blir kända, en änka, Khadijah från Mecca, ber Mohammad sköta hennes affärer i Syrien, affärerna går bra och när Mohammad är 25 år friar Khadijah till Mohammad varpå de gifter sig. Mohammad blir en känd köpman men även betrodd problemlösare. År 4370 (år 610) möter Mohammad ängeln Jebreel (Gabriel) på berget Jabaal an Nur i närheten av Mecca och Mohammads syner som nedtecknas till skriften Koranen börjar nu. Mohammad börjar föreläsa och predika om sina syner och bilda en religiös grupp som till en början ses som en utbrytargrupp ur Judendomen, han predikar att Gud är ett och att överlämna / hänge sig, till den rätta vägen, "din" är "islam", hängivna följare ska leva rent och rättfärdigt och visa hänsyn till medmänniskor och omsorg om svaga och fattiga. Mohammad väver i början in kristna och judiska seder, de ber vända mot Jerusalem och följer judiska seder men efter att Mohammad nekas bli judisk profet distanserar sig Mohammad mer och mer från Judendom och Kristendom. Bland annat Mohammads morbror är kristen och Mohammad blir tvungen liera sig med Judiska stammar för att leva under deras beskydd. Mohammads skara växer och uppmärksammas och hMohammads provokationer börjar nu leda till förföljelse av Mohammads anhängare. En del av gruppen flyr till Aksum(Abyssinien, Etiopien) i det som kllas den första Hirja, flykten. År 4375 (615) , året efter görs flera mordförsök på Mohammad och den kvarvarande gruppen muslimer blir bojkottade ur klanen Banu Hashims beskydd. Enligt flera uppgifter flyr även Mohammad nu till Aksum där de får beskydd av den kristna kungen Ashama Ibn-Abjar. År 4379 (619) dör Mohammads fru Khadijah och Mohammad söker fred med familjen Banu Hashim. Bojkotten av Mohammad upphör och Mohammad återvänder till Mecca men stridigheterna fortsätter. År 4382 (622) flyr Mohammad till Yathrib (Medina) i det som kallas den stora Hirja, år 622 utgör starten för Islams tideräkning, år noll, här startar Islams kalender. I staden Yathrib växer sig Islam stark med hjälp av olika lieringar med kristna och judiska grupper, Islam, "den rätta vägen" växer sig stark som religion och staden Yathrib byter namn till "Medinat an-Nabi" = profetens stad. Mohammad börjar införa nya traditioner och överger banden till Judendom och Kristendom, istället för att vända sig mot Jerusalem vid bön ber de nu vända mot den stad de fördrivits ur, Mecca. 

Aisha.
År 4383 skriver Mohammad som nu är 53 år gammal ett äktenskapskontrakt med sin "bror" Abu Bakr att gifta sig med flickan aisha som då är sex år gammal. Abu Bakr är enligt uppgift endast "bror" med Mohammad själsligt i tron då de "ej diat samma kvinna" men skrifterna är märkligt otydliga. Äktenskapet mellan Aisha och Mohammad fullbordas 3 år senare när Aisha är nio år, Mohammad 56 år. Mohammad har totalt elva fruar varav dottern Fatima är den mest omtalade ättlingen till Mohammad. Flera av de nya lagarna är troligen av pragmatiska skäl, Mohammad anses som lite av en byfåne och förföljs, desperata åtgärder är nödvändiga för att säkra religionens överlevnad. 

Krigen.
Mohammads grupp växer sig så stark i Medina att de bryter helt med de judiska klanerna Banu Nadir och Banu Qurayza, en kort tid senare fördrivs alla Judar och Kristna från området runt Medina och en period med flera krig och strider med Mecca följer nu. Av nöd stiftas flera traditioner  År 4388 (628) skriver Mohammad ett tioårigt fredsfördrag med sin gamla klan Qurayza som han fördrev ur Medina, året efter besegras Mecca, Mecca blir nu Mohammads hemstad där Mohammad dör år 4392 (632 kristen tid) 62 år gammal.

al-Maidah, kapitel 5, vers 3 :
Några månader före sin död när Mohammad återvänder från sin pilgrimsresa (farväl-resan) stannar Mohammad vid Ghadir Kumm för rast och uttalar sin sista profetia "al-Maidah",(, Quran kapitel 5, vers 3) där Mohammad instruerar kostregler, regler för Halal-slakt samt troligen utnämner sin kusin Ali till efterträdare när han tar Ali i handen och uttalar :

"Forbidden to you (for food) are carrion and blood and swineflesh, and that which hath been dedicated unto any other than Allah, and the strangled, and the dead through beating, and the dead through falling from a height, and that which hath been killed by (the goring of) horns, and the devoured of wild beasts, saving that which ye make lawful (by the death-stroke), and that which hath been immolated unto idols. And (forbidden is it) that ye swear by the divining arrows. This is an abomination. This day are those who disbelieve in despair of (ever harming) your religion; so fear them not, fear Me! This day have I perfected your religion for you and completed My favour unto you, and have chosen for you as religion al-Islam. Who so is forced by hunger, not by will, to sin: (for him) lo! Allah is Forgiving, Merciful."

Efter predikan när Mohammad begär alla komma fram och svära sin trohet inför kusin Ali frågar en tvivlare om orden : "Ali är Mawla (ledare/beskyddare) av vem jag är Mawla", kommer från Allah eller Mohammad själv. Mohammad svarar budskapet är från Allah.
På väg tillbaka till sin kamel ber tvivlaren högt att "Allah ska kasta en sten från skyn och  orsaka smärta och tortyr om Mohammad talar sanning". Mohammad tar då upp en stor sten som han kastar i huvudet på tvivlaren. Stenen träffar så illa att tvivlaren faller ner död och händelsen återges i kapitel 70, vers 1-3 :

"En tvivlare ifrågasatte straffet för att falla. För de otrogna finns inget att avvärja från Allah, den uppstigna."

Versen tolkas av en del troende Muslimers rätt döda icke troende.

Islams universitet:
Som föräldralös fick Mohammad inte lära sig skriva, läsa eller räkna men förankrade utbildning starkt inom Islam och flera "kunskapscenter" startades. Islam gör bland annat anspråk på att ha uppfunnit vårt talsystem baserat på tio (10) vilket är lögn, talsystemet tio kommer ursprungligen från Indien, det var i Indien nollan (0) uppfanns och utvecklades under Hinduismen. Talsystemet var praktiskt och lätt använda, det spred sig från Indien in i Arabiska områden som utvecklade själva tecknen, de arabiska siffrorna ur de Hinduiska. Länk : https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu–Arabic_numeral_system

Sunni, Shia :
Vid Mohammads död år (4392 judisk tideräkning, år 632 kristen, år 10 Islam kalender) försvinner Islams ledare och Islam splittras nu i två huvudgrupperingar : Sunni och Shia.

Den ena gruppen, Sunni, tycker att Mohammads efterträdare ska väljas ur Mohammads klan Qurayza (Quaresh) baserat på sunni, tradition, gruppen kallar sig därför Sunni muslimer och utgör idag 85-90% av alla muslimer. Den andra gruppen, Shia, ansåg Mohammads efterträdare ska väljas ur Mohammads närmaste släkt, kusinen Ali är då den lämpligaste ledaren och Ali's anhängare, Shi'at Ali, bildar gruppen Shia muslimer

Grupperingarna glider isär och väljer att tolka Koranen olika men händelser splittrar grupperingarna djupt till en bestående konflikt som lever kvar än idag. Till exempel Al Qaeda's ledning var till största del Sunni. IS, Islamiska Staten utgörs till största del av sunni, Syriens regering med president Bashar El-assad är Alawiter (Shia) och undergräver misstroende och konflikt mellan grupperna. 

Islams behov av reformation:
Trots att alla muslimer delar samma skrift, Koranen, har grälet om Mohammads efterträdare år 632 eskalerat i flera krig under de följande 1400 åren och med så många dödsoffer är det tveksamt utövare av Fredens religion kan enas. Islam är den yngsta av de stora religionerna och har ännu inte behövt genomgå någon reformation. De andra religionerna som Kristendom och Judendom har i olika steg, reformationer, tvingats omtolka sina texter och bli mänskligare och snällare för att kunna behålla sina utövare, Islam är unik i avseendet att islam aldrig reformerats, skriften kan användas av extrema uttolkare för att bestraffa både  sina egna utövare och andra utövare med krig och dödsstraff. Lyckligtvis är majoriteten utövare av Islam fredliga utövare med en mänsklig tolkning av Koranen men mycket få Muslimer vågar kritisera de krig, terrordåd, mord och våld som de extremare uttolkarna utövar då de själva riskerar dödsstraff. Islam växer idag som religion då den helt baseras på rädsla och skrämsel, att lämna islam (Irtidad) och begå Taqiyah, förnekelse av "den rätta vägen" (Islam), innebär att en Mufti kan utfärda en lag om dödsstraff, Fatawa, över den person som lämnat då de anses belasta Islam som cancersvulster och måste elimineras. Om personen som lämnat tillhör en stark klan tystas saken ner med full diskretion, endast svagare klaner straffas. Den mest kända Fatawa är den som utfärdades över Salman Rashdie efter att han skrev boken "Satansverserna" med stark kritik av Islam. Vad kritiken består av är oklart då bokens huvudpersoner mest är ute och flyger runt. islam närmar sig sin reformation med stormsteg då religionen bygger upp ohållbara konflikter runtom i världen. Att syner på ett berg för 1400 år sedan idag ska användas som ursäkt för godtyckliga mord på kvinnor, döttrar och barn, systematiska våldtäkter, krig och terrordåd kommer sannolikt driva till en avgörande konflikt.

Darwins evolutionslagar.
Darwins evolutionslagar är stenhårda, vid konflikt mellan två grupperingar blir alltid den svagare gruppen utrotad. Trots att våldsbrott nu ökar lavinartat i Sverige döljer Sveriges regering rabiat i strid med svensk grundlag upp politiska resurser för att dölja brottsligheten och stödja och sprida Islam i Sverige samtidigt som statskontrollerad media publicerar lögner, förnekelse och rena bedrägerier. Regeringens uppsåt sabotera Sveriges trygghet, fungerande samhällsstruktur och utveckling är ett mysterium, troligen är Regeringens finanser i så dåligt skick att de nu är helt beroende av bidrag från utövare av Islam, eller kanske uppsåtet är att sänka lönekostnader genom att importera flyktingar utan flyktingstatus som uppenbart ljuger om både identitet, ursprung och ålder och tillåta dessa begå grova våldsbrott för att instabilisera samhällsstrukturer och belöna dem med straffimmunitet undan utvisning enligt gällande asyllagar.

För att åstadkomma straffimmunitet ska polisen undanhålla signalement på vissa misstänkta, media instrueras inte publicera identitet på alla brottslingar och myndigheten BRÅ har förbjudits kartlägga denna brottslighet via olagligt ministerstyre av justitiemnistern.

Länkar :
Ökning av sexbrott med 138 % : unt.se/sexbrotten-okade-med-138-procent-pa-tva-ar
Hemlighållande av signalement : https://www.svd.se/internt-polisbrev-stoppar-signalement
Hemlighållande av signalement : nyheteridag.se/polisen-sexforgripare-av-utlandsk-harkomst
Styrning av BRÅ : svt.se/ministern-blankt-nej-till-att-fora-statistik-over-misstanktas-ursprung
Styrning av BRÅ : dn.se/m-vill-ater-kartlagga-etnicitet-bland-forovare/

Metoden är oväntat effektiv. Medborgarna i Sverige har med hjälp av fejknews media som SVT, SR, DN och liknande samt mass-lobotomering via tv-program som "Idol", "Melodifestival" och "Ishockey" fått svenskarna begrava sig i total apati istället för att kräva grundlagstagdad rätt till förändring och beskydd av kvinnor, det är viktigare offra döttrar och söner än avsätta en oduglig regering. Darwins evolutionslagar har hittills aldrig fallerat och kommer inte göra det i svenskarnas fall heller, den svagare gruppen blir alltid utrotad.


Fakta om Islam.

Våld inom Islam :
Högst upp är till vänster en världskarta som visar andel muslimsk population i olika länder, till höger en karta med pågående väpnade konflikter. I Sydamerika, Mexico, pågår ett drogkrig som 2017 skördade 14.771 st människoliv, att jämföra med de 75.252 människor som dödades i Syrien, Irak och Afghanistan 2017. Det är alltså FAKTA att flest människor dödas inom och i gränslandet till religionen Islam i nutid. Eftersom källmaterialet till denna artikel kommer ifrågasättas starkt kommer flera källor och exempel på samma fakta ges, källhänvisning finns i länk under varje bild. 

Väpnade konflikter, UCDP, Uppsala universitet :

Länder med övervägande andel muslimer :


Sida vid sida : jämförelse muslimska länder -  väpnade konflikter (UCDP).
Som synes råder alltså väpnad konflikt i olika stadier i gränslandet till eller inom nästan samtliga muslimska länder.World economic forum, risk of lethal violence : 
I dessa områden är risken att dödas i terrorattacker, konflikter eller mord absolut högst. 
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/terrorism-is-on-the-rise-but-there-s-a-bigger-threat-we-re-not-talking-about/


Livslängd. Länder och gränsländer till länder med dominerande religion Islam har ett klart mönster av befolkningar med kortare livslängd, "Life expectancy".

CIA world fact book, global life expectancy :
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Samma budskap från FN, människor i muslimska länder lever dör tidigare än övriga världen:
Medianåldern i muslimska länder är betydligt lägre i muslimska länder :

- Nu är du bråkig, det som visas ovan är konsekvenser av Socioekonomiska och geografiska effekter och har inget med Islam att göra.


Ok, då vänder vi på scenariot, vad händer om det finns minst 50% kristna i ett land ? :
http://www.nationmaster.com/country-info/groups/Christian-countries
Jämförelse länder med minst 50% kristna - pågående konflikter UCDP :


Det som sticker ut i de kristna länderna är drogkrigen i Sydamerika som skördar dödsoffer i väpnade konflikter men siffrorna är fortfarande inte i närheten av antal dödsoffer i väpnade konflikter i gränslandet eller inom muslimska länder.

Finns det annan statistik ?

Mänskliga Rättigheter inom Islam: 
Av de länder Human Rights Watch rankar som sämst avseende mänskliga rättigheter har de 20 sämsta en närvaro av Islam med minst 51%, medelpopulationen för de 20 sämsta länderna i HMR-ranking är 90% muslimsk befolkning :


Omvänt har de länder som rankas enligt högst "Freedom indices" endast liten närvaro av Islam :

Länk : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_freedom_indices

Organisationen Fund For Peace listar länder i ett index kallat Fragile states index :
Länk : http://fundforpeace.org/fsi/Jämförelse sida vid sida : muslimska läner - fragile states :Fund for peace använder följande kriterier för en "Fragile state" :
Tabeller Fragile state index indicators, Fragile state ranking : Säkerhet :
Länk : http://fundforpeace.org/fsi/
Av de 20 högst rankade failed states har 65% av länderna mer än 50% Islam religion, övriga länder som följer : Central African Republik 12% , Congo 10% , Haiti 0,5%, Zimbabwe 1% , Etiopien 34%, Burundi 4% , Eritrea 37%.


Fragile state ranking, Groups Grievance, (splittring mellan grupper / oroligheter)
Länk : http://fundforpeace.org/fsi/
Av de 20 högst rankade Failed States avseende splittring i samhället mellan grupper / oroligheter mellan grupperingar utgör 70% av länderna mer än 50% islam. För övriga länder listade som följer : Central African Republik 12% , Congo 10% , Haiti 0,5%, Zimbabwe 1% ,  Thailand 5% , Cameroon 24%

Fragile states ranking, Human rights and rule of law :
Länk : http://fundforpeace.org/fsi/
Av de 20 högst rankade Failed States indikator Mänskliga rättigheter / lag och ordning är 60% mer än 50% muslimsk population. Övriga länder som listas : Central African Republik 12% , Congo 10% North korea 1%, Etiopien 34%,  Eritrea 37%. Equitorial Guinea 1%, Russia 15% Swaziland 10%.


Politisk instabilitet :
Våld i nära relation.
I länder med Islam som dominerande religion är i synnerhet kvinnor utsatta. Islam föreskriver att ingen kvinna ska få röra sig fritt utan att ledas av en man, till exempel stadsbussar i Egypten har en liten holk längst bak enbart för kvinnor så att ingen kvinna ska råka sätta sig längre fram i bussen framför en man, självklart är alla busschaufförer män. 
I Flera muslimska länder får kvinnor ej köra bil eller sitta fram i passagerarsäte. En kvinnlig kartläsare i ett ökenrally fick bygga om stolen så hon satt något bakom den manliga föraren och montera en burka på hjälmen trots att hjälmen skymmer håret.

Enligt WHO får kvinnor i muslimska länder mycket stryk :I till exempel Iran är det förbjudet för kvinnor att cykla :
https://iranhr.net/en/


De kvinnor som cyklar i Iran arresteras :
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/women-arrested-for-riding-bicycles-in-iran-and-made-to-sign-pledge-never-to-cycle-in-public-again-a7159761.html
Förbud att klä sig som kvinnor vill.
Muslimska kvinnor får inte klä sig som de vill utan måste täcka sig med någon form av slöja, flera kvinnor protesterari "slöj-upproret" mot förbudet att inte få klä sig som de vill :
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/iran-women-hijab-protests-arrests-no-headscarf-take-off-girl-of-enghelab-street-vida-movahed-a8185611.html
Denna tjejen fick 80 piskrapp för att ha gått ut utan slöja :

Kvinnor i muslimska länder får stryk, mycket stryk. I Sverige slåss lika många kvinnor som män i nära relationer (BRÅ-rapport 2014:8), så är inte fallet inom Islam där det är lagligt slå kvinnor och barn efter husbehov :Kvinnor som "låtit sig våldtas" bestraffas med dödsstraff i en del muslimska länder :
https://en.wikipedia.org/wiki/Atefeh_Sahaaleh


Hur mycket satsar länderna i mellanöstern på sjukvård av kvinnor ?
http://apps.who.int/gho/data/node.xgswcah.1


Jämfört med Europa ?
http://apps.who.int/gho/data/node.xgswcah.1Enligt FN är barnadödligheten i muslimska länder är betydligt högre :

Barnadödligheten enligt WHO i mellanöstern :
http://apps.who.int/gho/data/node.xgswcah.5Jämför med Europa :


Jämförelse CIA world fact book, Female life expectancy :

https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2013-featured-story-archive/women-in-wfb.html
Vad får religionen Islams värdegrund för konsekevenser för ett samhälles utveckling  ?

Först lite statistik :
Muslimska länders total landyta uppgår till 19% av världens total landyta. Denna yta bebos av 215 av världens totala befolkning men det totala värdet av all handel i området är endast 5% av världens, det vill säga det är utbredd fattigdom i regionen. Inkomsterna är i synnerhet god tillgång på råolja som ger stora inkomster till landet men tyvärr fördelas inte inkomsterna lika i landet utan tillfaller ett fåtal privilegierade invånare som tjänar stora pengar, GDP per capita är en tredjedel av övriga världen, det vill säga invånarna i dessa länder har en tredjedel av de sammanlagda resurserna resten av världen har till sitt förfogande. Av detta kan vi anta det inte finns mycket tillverkningsindustri eller förädling i landet, det verkar råda låg produktivitet, låg innovationsförmåga vilket resulterar i låg omsättning av export varor i regionen :


http://www.nationmaster.com/country-info/groupsEtt lands produktivitet avgöras av bland annat tillgång på utbildade invånare.
Jämförelse kvinnor läskunnighet :


Medel-IQ enligt Lynn & Vanhanen
Medel IQ enligt IQ and global inequality :
https://sv.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality (notera samma rådata som Lynn & Vanhanen)


Investering i forskning och utveckling, GDP % investering i GERD :
(GERD = Gross domestic product Expenditure on R&D) :
https://www.innovationpolicyplatform.org/content/statistics-ipp


Professor Pervez Amirali Hoodbhoy : "Islam and Science have parted ways ":

http://www.meforum.org/2593/pervez-amirali-hoodbhoy-islam-science
Innovationsförmåga :
- Olika rapporter och debatter om den låga innovationsförmågan och utvecklingstakten i Islam dominerade länder :

-"but also – and far more important – nurturing the intellectual freedom, skepticism, and courage to ask heterodox questions on which scientific progress depends".
Länk : WeForum : weforum.org/how-can-muslim-countries-revive-interest-in-the-sciences/


- "Today, however, the spirit of science in the Muslim world is as dry as the desert." 
Länk : NewAtlantis : thenewatlantis.com/why-the-arabic-world-turned-away-from-science


- "Even where funding for science has been available, the results in terms of output—research papers, citations, and patents—are disappointingly low. Why?"


- "Universities and the scientific infrastructures in Muslim-majority countries need to undergo radical reforms if they want to avoid falling by the wayside in a world characterized by major scientific and technological innovations"Slutord:
Hur stimulerar du nyfikenhet ? Hur får du någon att våga beskriva en knasig ide ? Hur får du någon att prova något som ingen någonsin testa tidigare ? För att locka fram innovativa nyfikna modiga uppfinnare som kan ta fram nya produkter måste du skapa ett klimat som låter människor obehindrat bollar ideer och tankar. Islam med sin förtryckande grundtanke om att ideligen hävda egen och klanens prestige på andras bekostnad blir ett direkt hot mot lekfullhet och utveckling. Om människor straffas när deras tester av en ny ide går fel kommer ingen testa nya ideer, det är ju bättre vara tyst och undvika uppmärksamhet.

Sverige har sedan instiftandet av Edsöreslagarna på 1200-talet haft 800 år av lagstadgad stabilitet och trygghet. varje medborgare har känt ett löfte från samhället att samhället ställer upp till ditt beskydd och trygghet mot de som skapar oro.

Dessa 800 år försöker nu en socialdemokratisk regering helt kullkasta. Utan att fråga Sveriges medborgare sker ett märkligt experiment med införsel av flyktingar utan flyktingstatus och som visat sig inte vara de de uppgett sig vara. Samtidigt har Sveriges absolut mest inkompetenta person, Dan Eliasson, tillåtits rasera de två grundpelarna för svenska samhället, Försäkringskassan som ska hjälpa dig om du råkar ut för sjukdom eller olycka och Polisen som ska trygga din säkerhet mot oro och våld.

Att detta sker synkront är förbluffande korkat och det ät inte det minsta förvånande att den odugliga regering som fortsatt orsaka kaoset nu desperat tar till olagliga medel för att mörklägga det kaos de skapat.

Lyckligtvis gör svenskar ingenting, Sverige är det perfekta landet för dessa experiment med en apatisk handlingsförlamad befolkning som istället för att signera petitioner med krav om regeringens avgång lägger dubbla tiden på att gnälla i sociala medier.


LexNoxa 2018-03-07, Peter Martinsson.